RETTSAK MOT PSYKOPATEN -steg for steg


RETTSAK MOT PSYKOPATEN -STEG FOR STEG


1) Bruk advokat!
Bruk advokaten aktivt, og møt
i rettsmøter/tingretten alene. Du er avhengig av en buffer mellom deg og psykopaten, for  å holde emosjonell avstand fra psykopatens løgner og provokasjoner. Advokaten din vil være  flinkere enn deg til å skille mellom det som skal imøtegås og det som bare skal bestrides. En god advokat vil kunne forhindre overøsing av informasjon og feil fokus i saken. Velg  en erfaren advokat, som har vært i liknende saker for retten flere ganger. Spør gjerne om  advokaten har erfaring med psykopater som motpart, og om advokaten er kjent med hva som  kan forventes.
Bruk tid på å sette advokaten inn i hvordan DIN psykopat fungerer, og hva hun/han mest sansynlig vil si og gjøre.

 

2)Psykopatens påstander
Ikke imøtegå alle uriktige påstander fra psykopaten med full argumentasjon og bevis, selv om alle uriktige påstander må bestrides. Akkurat som psykopaten fremsatte den uriktige påstanden uten bevis, er det nok for deg å tilbakevise påstanden uten særlig argumentasjon eller bevis. Ikke føl deg underlegen psykopaten gjennom å føle at du må forklare deg eller stå til rette for absurde påstander. Å føle at man må forsvare seg inngående mot alle påstander, vil ofte kunne oppfattes som et tegn på at det er hold i noen av beskyldningene. Hvis en påstand om å være eksempelvis alkoholiker oppleves som absurd for deg, vil du instinktivt bare avfeie påstanden kort. Derimot hvis du i realiteten drikker mye, vil du være tilbøyelig til å bruke mye energi på å forsvare deg: «Jeg hadde ikke sittet her og vært så klar, dersom jeg var alkoholiker» osv. Irrelevante påstander fremsatt uten bevis bør du derfor ikke imøtegå med særlig argumentasjon eller bevis. Glem imidlertid ikke å bestride kort alle uriktige påstander, idet psykopaten ellers vil kunne anføre at du ikke har bestridt påstandene. Poenget her er at ikke bombadere med falske påstander for å flytte fokus i saken. Advokaten din skal kunne hjelpe deg med å skille mellom hvilke påstander som det bør brukes tid og bevis på å imøtegå, og hvilke påstander som bare kort bør bestrides uten særlig ytterligere argumentasjon. En hovedregel er at jo bedre logisk begrunnet og dokumentert en påstand er, jo mer ressurser bør du bruke på den.

 

3)Fokus på egen sak
Fokuser på å få frem egen sak og ikke bare på å forsvare deg mot psykopatens påstander. Din historie må fortelles og huskes i rettssalen; ikke psykopatens. For å vinne saken er det viktig at du får brukt tiden til å fortelle det nødvendige faktum som skal til for å vinne saken, ikke bruke for mye tid på å beskytte din ære mot psykopatens beskyldninger. Ofte klarer psykopaten å presse eller lure seg til fordeler, som han eller hun egentlig ikke hadde krav på. Da må man forklare nærmere hvorfor man gikk inn på en slik avtale, slik at retten forstår logikken i dine avgjørelser. Prøv å snakke om formålet med tidligere ordninger mellom deg og psykopaten, og forutsetningene til partene, der du prøver å forklare logikken i handlinger eller avgjørelser. Hold fokus på rettsreglene i saken, og få frem nødvendig faktum for at reglene som sikrer dine krav kommer til anvendelse. Ikke bruk mye tid til å snakke om alt det fæle psykopaten har sagt og gjort (det kan fort ta overhånd), men la det heller skinne igjennom.


4) Hvordan fremstå i retten.
Behold alltid roen under rettsmøtene,uansett! Prøv å speile psykopaten. Dersom psykopaten er blid og morsom i retten, bør du også forsøke å være det. Ikke vis at du blir stresset eller emosjonell av psykopatens løgner, manipulasjon eller forsøk på å sno seg unna. Advokaten din bør også speile nivået til motparten, og fremstå som positiv, rolig og selvsikker. Å la være å vise følelser opp mot urettferdig behandling og personangrep er vanskelig, men det er viktig i saker mot psykopater. Årsaken til det er at for mye følelser kan indikere at du er følelsesstyrt, og ubevisst signalisere til dommeren at det også delvis er følelsesmessige (og ikke rasjonelle) årsaker bak søksmålet. En dommer kan også ubevisst tenke at en følelsesstyrt person har dårligere dømmekraft, hvilket kan påvirke dommerens syn på partens vurderingsevne og oppfattelsesevne. Det er derfor uheldig om det blir store avvik mellom følelsene og nivået til din advokat og deg selv og motparten.

 

5) Strategi
Avtal en klar strategi med advokaten din om skille mellom det advokaten skal få frem, og det klienten skal få frem i partsforklaringen. Her er det viktig at advokaten håndterer bestridelsen av alle løgnaktige påstander i størst mulig grad (løgn og skittkasting), slik at klienten kan fokusere på å snakke om det som gjør at saken vinnes. En slik taktikk kan gjerne kalles for «good cop, bad cop» (slem politi, snill politi), der advokaten bør ta for seg de ubehagelige påstandene, slik at klienten i større grad kan fronte «gladsakene» og fremstå som positiv.

 

6) Vær grundig i dokumentasjonen og i undersøkelser før hovedforhandling.
Ta vare på relevante dokumenter, kontoutskrifter, e-poster og sms som kan komme til nytte senere. Rapporter fra skole, medisinske journaler er også viktig. Utsettes man for straffbare handlinger, bør du politianmelde forholdet. Vær likevel klar over at saken som oftest vil henlegges, og at psykopaten vil bruke henleggelsen mot deg. Det er derfor viktig at eventuelle politianmeldelser overfor domstolene presenteres som et bevis for hvordan du har opplevd situasjonen, og ikke som et bevis på straffeskyld hos psykopaten. Besøks- og kontaktforbud er derimot lettere å få dersom psykopatens atferd krenker privatlivets fred eller gir grunn til å tro at det vil begås straffbare forhold mot deg. Det vil normalt underminere psykopatens troverdighet som velgjører og snill, dersom man har fått et besøks- og kontaktforbud.

 

7) Forhåndsarbeid (av advokaten)
Advokaten din må alltid ringe psykopaten og dennes vitner på forhånd for å høre hva psykopaten vil forklare ulike hendelser med. Dersom psykopaten på forhånd viser til andre mennesker som vitner osv., kan disse konfereres og eventuelt kalles inn som vitner eller man kan hente inn dokumentbevis, for å ødelegge eller avkrefte historien. Det er viktig at det gjøres en grundig jobb med å snakke med motparten og dennes vitner før rettssaken. Ofte kan det være lurt med et møte for å diskutere mulig forlik, men der formålet egentlig er å lære seg psykopatens atferd og argumentasjonsmønster. Advokat og klient må også diskutere nøye hva slags forklaring som kan forventes fra psykopaten basert på tidligere historier og forklaringer han avgir til venner, kolleger og forretningspartnere mv.

 

8)Hvordan håndterer man en psykopat under forklaringer for retten?
I vitne- og partsavhør er det lurt å stille kontrollspørsmål som advokaten allerede vet svaret på, der svaret kan tilbakevises i dokumentasjonen eller av vitner som kommer senere, for å teste ut troverdighet. Hvis psykopaten går i fellen og lyver om noe som kan motbevises i dokumentasjonen eller av vitnene, er det lurt å ikke avsløre løgnen for tidlig. Avsløres psykopaten for en fremsatt løgn for tidlig, vil han eller hun umiddelbart trekke den tilbake gjennom en bortforklaring om misforståelse osv. Da vil poenget miste mye av sin kraft. Hvis psykopaten derimot tror at løgnen er akseptert, vil han i sin forklaring bygge videre på løgnen. Bygges det lenge nok på løgnen, vil ikke psykopaten kunne komme seg så lett unna, dersom psykopaten har bygget en hel del av sin forklaring på løgnen.

 

9) Psykopaten blir sårbar av personlige spørsmål
Advokaten din bør vurdere å stille personlige spørsmål som psykopaten oppfatter som ubehagelige, som et mottiltak mot psykopatens angrep på egen klient. Psykopater liker normalt ikke personlige spørsmål som gjør dem sårbare ? typisk om egen barndom, om venner som har tatt avstand fra dem, jobber de er blitt sparket fra, studier som ikke er fullført osv. En psykopat er likevel en narsissist, og er perfekt i eget selvbilde. Spørsmål som går på psykopatens nederlag i forretningslivet, familie eller tidligere søksmål vil ofte kunne være effektive. Det samme gjelder feil ved psykopaten selv. Advokaten må her være varsom, fordi retten nokså raskt vil kunne reagere på en slik fremferd, hvis ikke spørsmålene er direkte relevante for tvistegjenstanden. Advokaten bør for å unngå rettens vrede unødig, stille slike spørsmål med respekt og med en hyggelig tone, og ha forberedt en relevant forklaring på hvorfor advokaten ønsker temaene belyst. Advokaten må her selv vurdere det advokatetiske i hvor langt det er riktig å gå for å utlikne psykopatens forsøk på å destabilisere egen klient.

 

Motsatt kan advokaten også i en viss utstrekning «bløffe» psykopaten gjennom å eksempelvis bla i dokumentene, og late som man sitter på noen bevis, som skal brukes til å avsløre psykopaten. Hvis advokaten blar litt og oppgir noen detaljer som dato, involverte navn eller sted, kan det lett se ut som at advokaten leser fra et dokument som omhandler situasjonen. Da vil psykopaten kanskje føle at han settes opp i en felle, og forklare noe som ligger nærmere sannheten, fordi han forventer at du har dokumentasjon på sannheten liggende. Andre teknikker er at psykopaten får forelagt belastende skriftlig dokumentasjon til å forklare seg om innholdet, da det vil være vanskeligere å bortforklare utsagn som er dokumentert. Advokaten kan også minne psykopaten om at angitte vitner skal forklare seg om samme episode senere, når psykopaten skal forklare seg om en bestemt episode.

 

10) Psykopatens mentaliseringsevne.
Det kan være klokt av advokaten å stille spørsmål som går på psykopatens mentaliseringsevne. (sette seg inn i hvordan andre har det)Dette for å avdekke manglende empati. Eksempelvis «hvordan tror du xx (motparten) oppfattet det løftet du ga?» «Hvilke forventninger kan ditt løfte ha gitt henne?» Svar som «jeg vet ikke» eller «det får stå for hans/ hennes regning» vil få psykopaten til å fremstå som lite sensitiv. Vet ikke-svar kan følges opp med noe press som «Har du virkelig ingen ide om hva NN trodde skulle skje, da du avga løftet?»

11) Det er DIN rettsak!
Selv om advokaten har erfaring fra rettsprosesser, og møtt flere psykopater, så er dette DIN sak, og det er DIN psykopat!
Ingen psykopater er lik, og det er du som kjenner dens fremgangsmåte best.
Men glem heller ikke at det er regler for hvordan en rettsforhandling skal foregå,
og advokaten må få sette standaren for den delen.
Alikevell må du sikre deg at advokaten skjønner alvoret, og krev at advokaten hører på deg.
Mange advokater er flink til å “ha alle svar”, men ikke gjøre nødvendig arbeid.
Så følg opp hele prosessen, og husk: *Advokaten jobber for deg!!

Kilder: Advokat Oslo, Advokatconsult Bergen, Lucifers datter -Fokus på kvinnelig psykopati

Følg oss på Facebook HER
INSTARGRAM: Lucifersdatter
E-mail: [email protected]

LEDERBREV: Dropp nachspielet eller ha pepperspray og sex-avtale i lomma!


Leder i Lucifers datter; Geir Ståle Skjerve

LEDERBREV: DROPP NACHSPIELET-eller ha sexavtale i lomma!

Først vil jeg rose alle de som bidrar til friske diskusjoner på vår FB-gruppe og side.
Vi har fått mange “nye” som deler sin historie eller kommer med viktige råd til andre,
og vi ser viktig informasjon sakte men sikkert komme ut til flere.
Takk til dere alle, og en ekstra stor takk til dere som har støttet oss slik at vi har får gjennomført jobben vi gjør. Det er dere å takke for at vi har to representanter på seminar i Oslo om foreldrefremmedgjøring og barnas beste. Dette er kunnskap vi kommer til å dele med dere.

Vi har hatt en fantastisk sommer i Norge i år.
Rekord-tempraturer har gitt et yrende liv på uteplasser, festivalene rundt omkring i Norge har vært utsolgt og campingplassene har vært fullbooket med feststemte mennesker. 
Vi hører fra politiet at det har vært oppblomstring i fester, alkohol og
beslag av narkotiske stoffer. 
I takt med økende festing og rusbruk kommer forferdelige rapporter om vold og voldtekter.
Kampanjen “Emilie(18)-Er det du som kledde av meg?” fra Overgrepsmottaket i Østfold ble sett 520 000 ganger på 20 timer, og politiet`s KJERNEKAR har gjenntatte ganger blitt delt på KRIPOS sine nettsider.
Politiet har store problemer med å følge opp anmeldelsene, og vi ser et ekstremt godt eksempel på det når vi leser om Benedicte fra Svelvik som ble overfalt og forsøkt voldtatt 200 meter fra sitt hjem. I Benedicte`s blogginnlegg leser vi at mannen ble pågrepet, men løslatt dagen etter UTEN besøksforbud..Et nytt overgrep mot Benedicte altså!
Skal man tro politiets statistikk  er en typisk voldtektsmistenkt norsk mann, ruspåvirket og han voldtok på fest.

MISTEKT/SIKTET I VOLDTEKTSSAKER:
78%  er Norsk statsborger
70%  er tidligere mistenkt/siktet/straffet i andre saker
58%  var påvirket av alkohol/rusmidler 
74%  av sakene oppklares ikke
KILDE: OSLOPOLITIETS ÅRSRAPPORT 2014

I lys av den nydelige sommeren, rapportene fra politiet og de forferdelige voldtektshistoriene fra kvinner har vi en annen epedemi en voldtekt over landet.
Lucifers datter -Kvinnelige psykopater har i løpet av sommeren fått en stor økning av mailer og telefoner fra fortvilte menn som har fått falske anklager om voldtekt. 
Selv om jeg føler et ansvar for å følge opp med tett rådgivning og støtte har vi ikke kapasitet til så tett oppfølging som vi gjerne skulle ønsket. Vi har vært nødt til å lage en prioriteringsliste.
Allikevel har det vært et enkelt valg å prioritere flest mulig av disse sakene, selv om det går på bekostning av andre viktige saker.
Jeg, som mann og far, kan ikke tenke meg et større mareritt en å bli utsatt for slike falske anklager.  Voldtekt er en forferdelig forbrytelse, men det er også noe av det verste man kan bli feilaktig bli anklaget for.
Nå skal jeg ikke komme innpå flere saker, men for å vise at det er ikke bare kvinner som blir utsatt for overgrep slik Benedicte fra Svelvik ble, vil jeg kort fortelle om en sak som nå nettopp ble henlagt.
Mannen i 30 årene ble pågrepet på arbeidsplassen i starten av juni da en kvinne i slutten av 20 årene anmeldte voldtekt. Da han kontaktet oss hadde han vært i avhør der han benektet hele situasjonen. I følge kvinnen hadde han vært på nachspiel hos kvinnen der han først hadde forlatt boligen da festen var ferdig, men returnert kort tid etter. Hun beskrev at han tvang seg inn i boligen for så å utføre en grov voldtekt.
Politiet tok kort tid etter avhør av de to å forandret mannens status fra “mistekt” til “siktet”,
og ble fortalt at han burde ha advokat da han nå var “siktet” for grov voldtekt.
I slutten av juli kom bomben, kvinnen innrømte først til et familiemedlem at hun hadde funnet på alt. Familiemedlemmet rapporterte dette til politiet. Kvinnen innrømte kort tid etter til politiet at hele saken var løgn.
Saken ble henlagt fra politiets side. Men det ble også anmeldelsen om falske anklager fra mannens side.
Altså her har vi en sak der politiet sitter på en innrømmelse om falske anklager om voldtekt, men som velger å ikke bruke ressurser på å straffeforfølge en så alvorlig sak. 
I et lite samfunn som denne mannen bor i så har denne saken påført ham enorm belastning sosialt og personlig, men politiet utsetter ham for nok et overgrep.

Nå har jeg allerede fortalt at det er mange menn som har tiltaler der de sverger på at de enten ikke har utført noen voldtekt da de enten trodde de hadde frivillig sex, eller sverger på at de aldri har rørt vedkommende. For oss i Lucifers datter gir det et signal på at det har skjedd en fryktelig utviklig på forståelse og respekt mellom menn og kvinner.
For en tid tilbake da det ble lansert sex-kontrakter fra Svergie lo mange, og jeg skal innrømme at jeg syntes det var “litt småkomisk” å komme med en slik ide. Nå er jeg ikke sikker på at det var en så fryktelig dum ide lenger. Jeg tror det faktisk kan være viktig ettersom forståelsen mellom rett og galt samt ja og nei er blitt så ulik mellom menn og kvinner som den nå har blitt.
Jeg trodde heller ikke at jeg skulle tenke tanken på å sende med pepperspray i veska til min kone når hun skal ut med venninner, men altså nå har jeg faktisk gått til innkjøp av det.
Vi har altså et samfunn i forandring der respekten for det annet kjønn har nådd bunnen.
Psykisk syke menn krever en bit av kvinner uten samtykke, og psykopatiske kvinner kommer med falske anmeldelser om vold og voldtekt.
Ikke bare påfører disse to gruppene samfunnet enorme kostnader,
men de påfører andre mennesker store lidelser gjennom at kvinner som har opplevd voldtekt eller vold ikke blir trodd og prioritert samt at menn som opplever falske anklager får sine liv like ødelagt som om de har blitt utsatt for en voldtekt. Likeledes finner ikke politi og påtalemyndighet rom til å straffeforfølge falske anklager.

Jeg vil ikke se flere av mine “brødre” lide slik jeg har sett nå denne sommeren, og jeg vil  anbefale alle kvinner og menn om å ta de forhåndsregler de kan.
Selv om noen vil påstå at jeg kanskje både overdriver og har blitt paranoid så vil jeg allerede nå parrere med at ingen av disse jeg har nevnt tenkte tanken da de dro på byen at de skulle bli forsøkt voldtatt eller skulle bli pågrepet for falske anklager om voldtekt.
Vi har kommet til en tidsalder i menneskets utvikling der jeg anbefaler å  DROPPE NACHSPIELET!

mvh 
Admin og leder i Lucifers datter
Geir Ståle Skjerve

Støtt gjerne Lucifers datter-fokus på kvinnelig psykopati

Følg oss HER på Facebook
INSTAGRAM: Lucifersdatter
Email: [email protected]