60/40 -Kvinnens gullavtale!

Bilderesultat for familievernkontoret
F.V.K anbefalte at mor skulle ha 60% samvær!
Foreldre som skiller lag er ikke lenger en så spesiell begivenhet, og det er heller ikke det obligatoriske meklingsmøtet på Familievernkontoret. Foreldre med barn under 16 år er pliktig til å møte enten for å lage en skriftlig samværsavtale, eller få utskrevet meklingsattest hvis man skal gå til rettslige skritt. 
Det er akkurat der man bør finne en felles avtale angående barna. Skal barnet ha fast bosted hos mor eller far? Hvor mange prosent eier du ditt barn!
Det første vi i Lucifers datter vil sette lys på er at vi hører fra flere foreldre at de har fått anbefaling fra Familievernkontorets mekler at mor bør ha en høyere samværsprosent.
Ofte 60/40 eller 70/30!
En av Lucifers datters følgere fortalte han måtte virkelig bryte inn, fortelle han verken skulle svindle staten eller gi avkall delt bosteds -avtalen han hadde med mor. Mor var i en utdannings situasjon og hadde en periode med dårligere inntekt. Hun kalte inn til mekling med forslag om at deres felles datter som hadde gått alle barnskoletrinnene skulle skifte skole “en periode”, og bo hos henne i perioden hun hadde dårlig økonomi. Forslaget ble støttet av mekler!
Hadde det ikke vært for en oppegående far, som faktisk greide å se hva som var best for datteren ville jenta blitt trukket opp ved rot, startet prosessen for å komme seg inn i nytt skole og vennemiljø. Alt en slik flytting medfører, bare for at mor skal bruke barnet i inntektsøyemed.
At mekler ved Familievernkontor går ut av sin rolle, kommer med prosent-anbefaling til fordel for mor er et klart brudd på mekler`s rolle. Hun burde stått til rette for sine feministiske forestillinger, og et klart brudd på sin arbeidsbeskrivelse.

Vi hører det så ofte, 60/40, “for da får mor mere penger..”. (og en promille av fedrene..)
For realiteten er at det er mor som har 60%, og far som har 40%.
Det er virkelig sjeldent at det er den andre veien. 

Da er spørsmålet om du som far bør akseptere en slik ordning?
Hvorfor skal du som far ha 40% når man kan ha 50/50?
Man skal vel ikke skrive under en juridisk bindende kontrakt som tilsier at man ikke får se barna på lik linje med mor, og samtidig godkjenner at man skal betale en viss andel av sin inntekt.
Som vi kommer tilbake til så mener BUFDIR at samværsforelder skal delbetale husleie til den med hovedomsorg hvis samværsforelder har barna 8,9 netter mindre en bostedsforelder.
Det kan være særdeles farlig å akseptere mindre prosentandel en den andre. Den med høyeste prosentandel har en unik fordel hvis man kommer i en situasjon der mor skal flytte, dere blir uvenner, mor vil stoppe samvær, mor vil ha utvidet barnetrygd eller aleneforsørger stønader etc etc. Og ettersom deres forhold er over, ikke vær så naiv der du tror at dette ikke kan skje deg! Dette skjer i de beste og fleste hjem!
Den med høyeste prosetandel med barna kommer til å vinne en rettsak hvis man kommer i den situasjonen. Da vil retten legge vekt på at barnet har hatt fast bosted hos mor.
Uansett om mor har hatt kun 10 % mer, har hun da fast bosted fra før.
Ved 50/50 er det snakk om hvem av foreldrene som har best forutsetning for å gi barnet en stabil omsorgsbase.
Man blir også bidragspliktig hvis man har mindre samværsandel.
En far skal sørge for sitt barn etter samlivsbrudd, ikke for mor!
For guds skyld bruk bidragspengene på å være sammen med barnet, ha heller 50/50, og ha mer tid med barnet, unngå risikoen at mor stopper samvær og har en fordel.
En rettsak vil ruinere deg!

Som eksempel på hvor vanlig denne spekulasjonen rundt samværsprosent er kan man se bare på her på Kvinneguiden. En åpen diskusjon om hvordan man på best mulig måte kan livnære seg på at man har barn, hvordan man kan svindle staten, og hvordan man kan få mest mulig penger ut av far, samt hvordan man skal kunne nekte ham samvær, og hvordan en mor skal få foreldreansvar alene.
UTEN noen form for empati og respekt for barnets beste eller belastningen et barn får ved foreldrekonflikt diskuteres det “Hvor stor prosent gir mest penger” og “Hvis du er så heldig å ha aleneansvaret” så får du slik og sånn.
Det kryr av disse diskusjonsforaene, og gjengangeren er akkurat det samme. “Hvordan skal MOR få 60/40..” “hvordan får jeg mest barnebidrag” “Hvor mye må jeg ha barna for å få overgansgstønad?” “far vil ikke gi fra seg foreldreansvaret!”… og kvinnene diskuterer, tipser og lærer opp hverandre til å ta og ha makten over barna og manipulere systemet. De vil ha sin egen barne-pengegris de kan riste i.
Men igjen, hva mangler i alle disse innleggene? Joda, BARNETS BESTE, og dette er ikke mødre som har problemer med fedrene..De vil at far skal ha barna mest mulig, men de vil ha makten og pengene mer en at barnet skal ha det bra.
Se bare dette innlegget i Mamma<3….:
En mor som roper “HJELP”, og viser til at det har vært samlivsbrudd:
 

HJELP! Fordeling av barna ved samlivsbrudd

23-02-13, 18:38

Vi skal gå fra hverandre, jeg skal flytte ut, og vi ser for oss en 60/40 hvor jeg har 60. 

Situasjonen min: Jeg jobber som tilkallingsvikar, svært ustabil inntekt. svært lave summer.

Jeg studerer et deltidsstudie, og reise og opphold blir minimum 6000kr i mnd. 

Far vil ikke skrive fra seg foreldreretten.

Selvfølgelig vil hun ha 60/40,
og allerede her ser man at “far vil ikke skrive fra seg foreldreretten”..-JØSSES for en drittsekk!!

Så kommer et “godt” svar fra en annen kvinne:

2. Den som har 60% og HOVEDOMSORG, for barnet (foreldrerett kan dere ha begge to). Den kan ha krav på utvidet barnetrygd , overgangsstønad, tilskudd til barnetilsyn (barnehage, sfo), og utdanningsstønad. Slike ting må du søke om.. skal du få denne støtten MÅ barnet/barna ha adresse hos deg!
Hva du får og om du får støtte, blir regnet ut ifra hva du har i inntekt.
En annen ting du kan søke om med en gang du og mannen din flytter fra hverandre er BOSTØTTE!
 

Her ser man jo den klare fordelen, og hvorfor 60/40 er mange kvinners alternativ nr1!
*utvidet barnetrygd
*overgangsstønad
*tilskudd til barnehage/sfo
*utdanningsstønad
*Bostøtte
**Hovedomsorg
 (noe som blir avgjørende hvis mor da går til rettssystemet)

Når kvinnen har fått svar på hvordan hun kan komme seg best mullig økonomisk ut av samlivsbruddet “ser hun” kanskje at hun virket `bare var opptatt av pengene…:

“Jeg ser nå at det kan se ut som jeg kun tenker penger her, og det gjør jeg absolutt ikke. Det er så vanvittig viktig for meg at dette løser seg på best mulig måte for alle sammen, men såklart mest for barna.”

 vil mor påpeke at hun også “gjør det beste for barna”.. Vi ser tydelig at hun skriver at “far ikke vil fraskrive seg foreldreansvaret” i første melding, så hvordan kan hun gjøre `det beste for barna?
HALLO MENN-VÅKNE OPP!!  Dette er slue kvinner som ikke vil det beste for ditt barn. Alt kommer til hvor mye penger hun får. 
Det kryr som sagt av disse diskusjonene på nett. Der diskuteres hvordan man får tynt mest mulig ut av menn, hvordan posisjonere seg best mulig ift rettsak/hovedomsorg og åpne nett-diskusjoner om hvordan man skal svindle staten.
Se her på Nybakt mamma:

 

“Som dere kanskje skjønte av forrige innlegg har vi nå skilt lag, og jeg er alene med barna. Foreløpig har jeg barna hele tiden, men vi har snakket om å gå for 60-40 om ikke så lenge.Veldig stille her inne – er det mer aktivitet på lukket forum “

Seriøst?? Så denne kvinnen er nå alene med barna! MEN snart blir far bra nok til å ha dem nesten halve tiden,selvfølgelig 40%, men ikke nå, og bare nesten halve tiden!!!
Og i hennes siste setning sier hun “Veldig stille her inne” og hun viser til de lukkede forumene!
Så i tillegg til tusenvis av åpne diskusjoner der kvinner finner de mest gunstige økonomiske sidene av å trenere samvær finnes lukkede forum.
Tør faktisk ikke tenke på hva som står på de lukkede forumene når det man ser hva som står på det åpnet nett.
-Ta dere en runde på disse nettsidene. Dette er rene oppskrifter for hvordan en kvinne skal ha den ultimate makten, og hvordan det “skal gjøres”.. Og de alle er særdeles opptatt av “barnets beste”, men det er ALLTID et men..-MEN jeg vil ha 60%.MEN jeg er redd for økonomien.MEN jeg har bare så og så mye. MEN jeg tar utdanning.  MEN MEN MEN MEN men men men men men men….!

Som adressa skriver så øker foreldres konflikt etter skilsmisse på grunn av reglene om offentlige støtte. Og de skriver i samme arteikkel:
“Per i dag er det veldig viktig å ha ulik fordeling av tid hos hver av foreldrene, for å få en del offentlige støtteordninger, og for å maksimere bidrag.Tallet 8,99 er veldig viktig i den sammenheng, og årsaken er følgende: Hvis barnet er 8,99 netter eller mindre hos samværsforelder medfører det at bidraget øker med 1500 kr om måneden, størstedelen av dette skyldes at Nav plutselig mener at samværsforelder ikke har utgifter til husleie til barnet, det vil si at hele utgiften til husleie antas å ligge hos bostedsforelder og dermed skal samværsforelder betale halvdelen av husleie til bostedsforelderen.”

Dette problemet i systemett, og morsrollen har blitt såpass ille at det nå dannes grupperinger slik at menn skal ha rettigheter for sine barn! 
Lucifers datter er ikke alene om å sette fokus på at kvinner er suverene når det kommer til barn og fedres mangel rettigheter, og selv om vi har hovedfokus på kvinnelige psykopater så er det akkurat dette systemet som lar kvinner ha s
uveren makt. Det samme systemet som lar slike kvinner knuse menn.
Det vi merker oss er at når det ligger så klart tilrettelagt for “vanlige mødre” å ha den totale makt, samt så enkelt kan benytte seg av økonomiske fordeler, så skjønner man hvordan en psykopatisk kvinne, altså en personlighetsforstyrret eller Narsissistisk kvinne bare kan “rase” gjennom dette systemet. Det forklarer hvorfor så mange menn ikke får støtte i systemet, og møter stengte dører der man rett og slett som mann ikke lenger greier å kjempe for sine barn.
Mannsforum er en av disse grupperingene som har blitt dannet, og som setter fokus på at menn mangler rettigheter når det kommer til barn.
Lucifers dater anbefaler støtte av Mannsforum, og det skal ikke brukes mye tid på deres Facebook-side før man ser at problematikken går helt opp til øverste hold, altså Barne -og likestillingsminister Linda Helleland.
Til og med ESA, som har gått til søksmål mot den Norske stat for diskriminering av tusenvis av Norske fedre, slår fast at barns beste IKKE står høyest i Norge, og at fedre blir diskriminert.

Dette er et tema man kan bare skrive i evigheter om. Det finnes så mange skjebner der ute, der barn og fedre er totalt isolert fra hverandre, og mor har fiendtliggjort far.
Vi ser mange av grunnene for hvorfor dette er så enkelt nå,
eller vi kan si som Advokat Tore Frellumstad “Som far har du ikke en snøballs sjans i helvete”!
Han setter også fokus på at maktfaktorer i samfunnet har et middelalderskt syn på menn som foreldre i artikkelen “verdiløse menn”.

Lucifers datter-Kvinnelige psykopater har klare mål i den kampen vi driver,
og eksponering av problematikken i systemet er en av dem.
Vi er nødt til å sette fokus på dysfunksjonelle system slik at giftige kvinner ikke skal kunne fortsette å kontrollere og manipulere sine omgivelser, barn og ex-menn.
Vår KLARE bønn til menn er at de ikke lar seg lure. Ikke vær konfliktsky, og ikke tro at andre løsninger en delt bosted er den rette. Det ender sjeldent slik!
Ikke la dere påvirke av Familievernets mekler eller mors trusler om at du får ikke møte barna.
DU, SOM FAR HAR LIKE RETT PÅ BARNA!

STØTT LUCIFERS DATTER: 29.August skal to representanter fra Lucifers datter delta på  Seminar om foreldrefremmedgjøring.
Vi forsøker å samle inn penger for å dekke opp reise-utgiftene til Oslo.
Lucifers datter kommer til å dele Seminaret for våre medlemmer og følgere med både informasjon direkte fra Seminaret, og fyldige refferat i etterkant. Håper de som kan og vil støtte vårt arbeid avser noen kroner. Lite som stort-ALT hjelper!Følg Lucifers datter på Facebook!
INSTAGRAM: Lucifersdatter
E-Post:  [email protected] 

USTABIL MOR VANT I RETTEN. B.V SATTE BARNET HOS FAR 3 ÅR ETTER!

 •  


  Lars vil fortelle sin historie for å advare andre foreldre mot sakkyndiges makt i barnefordelingssaker. Ikke alle gjør en god nok jobb, mener han.
  Tor Stenersen

  Den sakkyndige psykologen i barnefordelingssaken mente jenta burde bo fast hos moren. Faren ble vurdert som «sær og selvsentrert».
  Retten ga moren hovedomsorgen.
  Tre år senere fant barnevernet ut at hun var uegnet som omsorgsperson.

Lene Skogstrøm

Tor Stenersen (foto)

9. juni 2018 07:40 11. juni 2018 08:11

  

 

 

Det er juni og nærmer seg skoleferie da faren til «Sara» plutselig får en melding: Mor har valgt å flytte med datteren til en mindre by, et par timers kjøretur unna. Det skulle bli starten på et mareritt og flere runder i retten.

? Foreldre er maktesløse hvis de kommer ut for en psykolog som gjør en dårlig jobb i barnefordelingssaker, sier «Lars».

Vi møter ham mens han går tur og venter på å hente datteren Sara på skolen.

Da moren bestemmer seg for å flytte, bor Lars i gangavstand til datteren i en større by på Østlandet. Han har god kontakt med henne. Hun bor hos ham stort sett annenhver uke, fra onsdag til torsdag den ene uken og torsdag til søndag den neste.

Mor har den daglige omsorgen. I feriene har de henne omtrent like mye.

Sara går på barneskolen; en livlig, empatisk og utadvendt jente. Hun er skoleflink, kreativ og har lett for å få venner.

Forholdet mellom foreldrene har alltid vært konfliktfylt. På sengekanten i helgene har far og datter snakket om at hun gjerne vil bo mer hos ham.

Lars foreslår derfor en delt bostedsløsning for moren, men får ikke noe svar på det.

Moren flytter

Moren begrunner flyttingen med ny jobb. Dessuten har hun familie i den mindre byen.

Beslutningen kommer brått på Lars, som prøver å stoppe flyttingen med en såkalt midlertidig avgjørelse i retten. Han får avslag og bestemmer seg for å gå til sak: Han vil at datteren skal bo fast hos ham.

Sommeren og høsten går. Først et halvt år etter at mor og datter har flyttet, kommer saken opp for tingretten.

Retten har oppnevnt en sakkyndig psykolog som skal finne ut om jenta skal bo fast hos ham eller moren, og hva slags samværsordning det skal være.

Hun velges som andre sakkyndige fra en liste som står på Norsk psykologforenings hjemmesider

 

2600 saker hvert år

Hvert år kommer 2600 saker inn til norske tingretter etter barneloven fordi foreldre er i konflikt og ikke blir enige.

Vurderingene til de psykologisk sakkyndige spiller en avgjørende rolle for hvem som vinner saken. Men det er ingen faglig kontroll av kvaliteten på disse sakkyndigrapportene.

Til tross for at psykologen karakteriserer moren som «følelsesmessig ustabil», går hun i sin sakkyndigrapport inn for at Sara bør fortsette å bo hos henne.

? Jeg og flere i min familie og vennekrets opplevde møtene med psykologen helt annerledes enn det som til slutt ble nedfelt i rapporten og lagt frem muntlig for retten, forteller faren.

? Hun tok ikke hensyn til at flere uttrykte bekymring for moren som omsorgsperson.

Far: «Sær, selvopptatt, narsissistiske trekk»

Den sakkyndige skriver positivt om far som omsorgsperson og mener han har mye å tilføre gjennom fortsatt samvær. Men psykologen kommer også med en del bemerkninger i rapporten om hans personlighet som han reagerer sterkt på. «Han fremstår som sær og litt selvopptatt (narsissistiske trekk)», skriver hun.

Hun skriver videre at han gjennom sin selvsentrerte personlighet ikke evner å ta andres perspektiv i tilstrekkelig grad.

Og: «Det er vanskelig å forutse hvilken betydning det kan få for barnet om hun vokser opp med far som hovedforsørger, men det er min antagelse at det på sikt vil oppleves som tomt.»

Det er min antagelse at det på sikt vil oppleves som tomt. – Psykologen om å vokse opp med «Lars» som hovedforsørger

TWEETDEL

Sara bor i dag hos faren og har samvær med moren to timer i uken under tilsyn av barnevernet.
Tor Stenersen

Da rettssaken kommer opp tidlig på vinteren, sier hun at han har en stolthet som fører til en lett krenkbarhet, og at hun har liten tro på at disse trekkene vil endre seg.

? Jeg var sjanseløs. Disse beskrivelsene er basert på opplysninger gitt av mors venninner. Noen av dem hadde jeg knapt nok sett før, men de ga likevel inngående beskrivelser av meg, sier han.

? Det opplevdes som absurd.

Mor: «Følelsesmessig ustabil, manipulerende»

Også moren får kritiske merknader i psykologens rapport. Det gjelder særlig hennes manglende evne til mentalisering, som betyr å gjenkjenne, forstå og håndtere følelser hos oss selv og andre.

«Det er flere tegn til at mor er følelsesmessig ustabil og i slik grad at det er vanskelig for mor å mentalisere barnet. Mors manglende mentalisering vurderes som et trekk ved hennes personlighet», skriver hun.

Men psykologen konkluderer med at det skal mye til å flytte datteren fra moren, som er jentas omsorgsbase. Hun finner ikke «tilstrekkelig evidens for at barnet vil bli skadelidende ved at hun vokser opp hos mor.»

I retten sier psykologen at hun ikke tror den følelsesmessige ustabiliteten er et fast personlighetstrekk hos mor, men forbigående, som følge av at hun var hardt presset.

Best for barnet å bli boende

Retten er enig med psykologen: Det er negative personlighetstrekk som kan ha betydning for omsorgsevnen både hos mor og far, men disse manglene gjør ikke noen av dem uegnet som omsorgsperson.

Retten mener også at jenta har funnet seg til rette i den nye byen, og at hun bør fortsette å bo der.

Og Sara selv? Hun ville i utgangspunktet bli boende i byen hun hadde vokst opp i. Hun sier i dommersamtalen at hun vil at foreldrene skal slutte å krangle, og at hun helst vil bo like mye hos moren og faren. Senere sier hun at hun vil ha mye samvær med den av foreldrene hun ikke skal bo hos ? hvis det ikke blir delt bosted.

Retten påpeker at den ikke kan pålegge far eller mor å flytte. Dermed finner den samlet sett at det er best hun fortsetter å bo hos moren.

At det er moren som tar initiativ til flyttingen, og på den måten er årsak til at datteren må forlate venner, skole og en far i nærheten, blir ikke noe tema i retten.

Nedstemt og innesluttet

Sara fortsetter å være på besøk hos faren annenhver helg, slik retten har fastsatt. Etter kort tid synes han at datteren er blitt tynnere, og at hun er innesluttet og nedstemt når han henter henne for helgebesøk.

? Det er forferdelig å gå rundt og vite at datteren din ikke har det bra, uten å kunne gjøre noen ting med det, sier Lars.

Selv gikk han rett i kjelleren i denne perioden. Han ble søvnløs og visste ikke hva han skulle gjøre for å løse flokene.

? Som mann merker du at sympatien ligger hos mor nesten før en rettssak har startet. Ingen bryr seg om fedres stille sorg når de mister kontakten med barnet sitt, sier han.

? Jeg takler rimelig greit å hanskes med egne utfordringer. Men det spiser deg opp innvendig å vite at barnet ditt lider.
 

Ankesaken: Ny sakkyndig oppnevnes

Faren anker saken til lagmannsretten. Saken kommer opp ti måneder senere. Da er det høst.

Heller ikke denne gang ser retten at datteren vil få det bedre hos far enn hos mor. Moren vinner igjen.

En ny sakkyndig blir oppnevnt i ankesaken. Han har ikke observert oppførsel hos far som bekrefter at han er sær og selvsentrert, understrekes det i domsslutningen.

Sakkyndig nummer to sier til Aftenposten at han ikke ønsker å uttale seg om kvaliteten på den første sakkyndiges arbeid:

? Vi er alle forskjellige og uttrykker oss med ulike ord. Det som er viktig, er at begrepsbruken kan etterprøves. Synsing kan ikke etterprøves, understreker han.

Lars opplever at den nyoppnevnte sakkyndige bruker rapporten til den foregående som et av sine viktigste verktøy, og han finner det sterkt kritikkverdig.

De to sakkyndige har også en samtale med hverandre. Etter den merker faren at den nye sakkyndige endrer holdning overfor ham.

På det tidspunktet har Lars klaget psykologen fra tingrettssaken inn for både Psykologforeningens fagetiske råd og Fylkesmannen. Og hun har på sin side krevd at politiet ilegger faren besøksforbud.

? Hvordan kan da den sakkyndige i lagmannsretten vurdere saken med nye og uavhengige øyne? spør faren.

Men sakkyndig nummer to tilbakeviser at han endret holdning etter samtalen med sin kollega.

? Jeg leste selvfølgelig hennes sakkyndigrapport, den inngår som en del av en helhet. Som sakkyndig i en ankesak vil du vurdere andre sakkyndiges tidligere observasjoner opp mot dine egne.

Han sier at saken ikke var spesielt vanskelig fordi det var flere omsorgsalternativer som var akseptable. For ham var det kontinuiteten for jenta som ble avgjørende.

? Som en råtten planke i bunnen

Psykolog og sakkyndig Einar Salvesen står bak etableringen av Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB). Han har lenge advart mot den rollen barnefaglig sakkyndige spiller, enten det dreier seg om barnefordelings- eller barnevernssaker.

? Sakkyndiges uttalelser tillegges gjerne avgjørende vekt når saken kommer i retten. Det må derfor forventes at det stilles strenge krav til uavhengighet, grundighet og vitenskapelig tilnærming i rapportene som utarbeides, sier han.

Han mener det ofte er vanskelig å vite om den sakkyndige i sin rapport relativt ukritisk har basert seg på antagelser og subjektiv «synsing», og om det er slik at de nokså ukritisk har gitt sin tilslutning til hva andre fagpersoner har konkludert før dem.

? Rammebetingelsene for arbeidet som utføres, er i mange tilfeller meget trange og den sakkyndiges egne observasjoner svært begrensede. Likevel kan konklusjonene mange ganger være svært vidtrekkende, sier han.

? På denne måten kan uholdbare slutninger følge saker videre i de ulike rettsinstanser som en råtten planke i bunnen ? og bidra til feilaktige avgjørelser i retten.

Sara selv ville i utgangspunktet bo like mye hos moren som hos faren. Men da moren bestemte seg til å flytte til en annen by, ble det vanskelig.

 

Barnevernet griper inn

Sommeren to år etter flyttingen blir det tydelig at Sara ikke har hatt det bra hos moren.

Barnevernet får en alvorlig bekymringsmelding, moren blir vurdert som uegnet til å ha omsorgen, og det ender med at datteren flytter til faren.

Hun er sterkt preget av å ha bodd sammen med moren. Det neste halve året orker Sara nesten ikke å gå på skolen. Så å si daglig må de snu ved skoleporten når faren kjører henne dit. Han bruker mye tid og kjærlighet på å få datteren til å bli trygg igjen.

Aftenposten har spurt sakkyndige i lagmannsrettssaken om hva han tenker etter at barnevernet vurderte moren som uegnet:

? Når vi har fullført vårt oppdrag, er jobben gjort. Hadde jeg sett ting som jeg unnlot å rapportere om, ville jeg sviktet oppdraget. Hva som skjer etterpå kan skyldes mange forhold. Det kan ikke vi som sakkyndige ha oversikt over, sier han.

Sakkyndige kan bli manipulert

Fars nye advokat, Øivind Østberg, reagerer sterkt på psykologens uttalelser:

? De to sakkyndige burde ha sett at mor er en person med personlighetstrekk som er uforenlige med god omsorgskompetanse, mener han.

? I alle tilfeller undrer det meg at man ikke synes innstilt på å gjøre noen selvkritiske refleksjoner i etterkant, slik at man kunne lære noe av saken.

Psykolog og advokat Grethe Nordhelle påpeker at bare cirka ti prosent av saker om omsorg og samvær havner i retten.

? I denne gruppen er det en overhyppighet av foreldre med problemadferd og manipulerende trekk, påpeker Nordhelle, som er ekspert på manipulerende personlighetstyper og foreldretvister.

? Sakkyndige i barnefordelingssaker har begrenset med tid og informasjon i sin utredning til at de klarer å avsløre om de har med en dyktig manipulerende person å gjøre, sier Nordhelle.

? De manipulerende personene er eksperter på skjule sine svakheter og gi et sympatisk inntrykk av seg selv. De er gode til å berøre andre emosjonelt, samtidig som de kan blåse uheldige trekk hos motparten helt ut av proporsjoner.

Psykologen mener dagens ordning fører til en systemsvikt.

? De sakkyndige trenger å bli bedre på å avdekke slike personlighetstrekk, og de burde ikke lage konklusjoner om foreldrenes omsorgskompetanse som så blir lagt frem i retten. Det forventes av dem i dag, men det gir dem for mye makt, fordi dommerne altfor ofte følger deres vurdering, sier hun.

? Mange sakkyndige har enten overdreven tro på hva de kan avdekke i begrenset kontakt med manipulerende personer, eller de kompenserer manglende kunnskap med å fremstå som sikrere enn de egentlig er.

Bare ca ti prosent av saker om omsorg og samvær med barn etter samlivsbrudd havner i retten. I disse sakene er det ofte høy konflikt.

 

Faren får ros

I dag har datteren det veldig bra. Nå har hun snart sin siste samtaletime hos BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), der hun har fått hjelp siden hun flyttet fra moren.

Hjelpeapparatet rundt Sara roser faren for å ha vært en støttende omsorgsperson i den vanskelige tiden.

? Men det har kostet, sier faren.

Han er selvstendig næringsdrivende og firmaet har ligget nede i den perioden han har måttet ta seg av Sara. Dessuten har han brukt nesten én million kroner på advokathonorarer.

Moren ønsker ikke å uttale seg av hensyn til barnets beste, og understreker at hun er sterkt imot at faren forteller denne historien i avisen.

I dag er Saras samvær med moren fremdeles begrenset til to timer annenhver uke under barnevernets tilsyn, etter jentas eget ønske.

Rådet i psykologforeningen: Fagetiske prinsipper brutt

Fagetisk råd i Psykologforeningen bruker nesten ti måneder på å behandle klagesaken, med to runder med uttalelser og tilsvar fra klager og den innklagede psykologen.

Først etter at barnevernet har funnet moren uegnet og avgjort at datteren skal bo fast hos faren i Oslo, kommer konklusjonen.

De finner at psykologen har brutt de fagetiske prinsippene og konkluderer med at hun skal gis «kollegial veiledning», som er den eneste formen for reaksjon rådet har.

Fagetisk råd har forståelse for at faren opplever bruken av beskrivelsene «sær, selvopptatt, krenkbar, selvsentrert, narsissistiske trekk» som krenkende og tendensiøse.

Rådet skriver videre at noen av beskrivelsene som er valgt, ikke i seg selv er kritikkverdige, men at den innklagede psykologen i liten grad viser refleksjon rundt bruken av denne type beskrivelser og hvordan dette kan oppleves av personen som beskrives på denne måten.

Savner begrunnelser og diskusjon

Rådet savner også en begrunnelse for hvorfor disse beskrivelsene er valgt basert på observasjon av klager. Dessuten etterlyser de en diskusjon om hvilke konsekvenser disse trekkene kunne ha for foreldrekompetansen.

Psykologen mener selv at uttrykket «narsissistiske trekk» ikke henspiller på en diagnoselignende vurdering, men det er rådet uenig i.

I 2017 har rådet mottatt 23 saker etter lov om barn og foreldre. Flere av disse er fortsatt under behandling. Det føres ikke statistikk over hvor mange psykologisk sakkyndige som klages inn og hvor mange av klagene som tas til følge.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har opprettet tilsynssak mot psykologen, som blant annet har oppgitt på sine nettsider at hun har klinisk erfaring og er spesialist i barne- og ungdomspsykologi, noe Psykologforeningen bekrefter at hun ikke er godkjent som. Tilsynssaken er under behandling.

Den sakkyndige psykologen svarer i en e-post at hun ikke ønsker å kommentere saken, blant annet på grunn av taushetsplikten.

? En sak domstolen burde lære av

? Saken kan tjene som en påminner om hva slags feil som begås i retten, og hvor alvorlige de kan være, sier fars advokat, Øivind Østberg.

Han har skrevet brev til Oslo tingretts øverste ledelse om saken. Han og faren vil at psykologen skal fjernes fra Psykologforeningens sakkyndigliste.

? Det er særdeles sjelden at dommere får noen som helst tilbakemelding på hvordan det faktisk går med de barn og voksne som berøres av deres avgjørelser i foreldretvister, påpeker Østberg.

? Denne saken, med sin solide dokumentasjon, er det derfor god grunn til å gjøre aktiv bruk av.


Politiet har ilagt Lars besøksforbud:

Psykologen mener seg truet og forfulgt

Den første sakkyndige og Lars bor og jobber i samme nabolag. Hun mener seg forfulgt og truet av ham, og politiet har ilagt faren besøksforbud tre ganger.

Det første ble brakt inn for retten og senere opphevet, retten mente at psykologen overtolket farens adferd.

Både det andre og tredje besøksforbudet ble stående. Det siste var til behandling i retten nå i april:

Psykologen mener han forfølger henne og har oppført seg truende, noe han tilbakeviser.

Faren opplever at det bare er å «bestille» et besøksforbud og sier at politiet ikke snakket med ham eller etterforsket saken.

Psykologen har også brukt besøksforbudene som argumentasjon mot faren i begge klagesakene, i Fagetisk råd og i sitt tilsvar i tilsynssaken som er til behandling hos Fylkesmannen.

? Hun ønsker å fremstille meg som en uetterrettelig og ustabil person for å svekke mine anklager mot henne, sier han, og legger til:

? Jeg har støtt på henne fire ganger i vårt nabolag i løpet av de siste tre måneder. Det er altså nok til at jeg stemples som en potensiell overgriper. Retten har ikke engang vurdert hennes åpenbare motiver.

Retten påpeker at partene bor i nærheten av hverandre og at begge har hund.

«Slik retten ser det, er det ikke unaturlig at de møtes iblant», står det i kjennelsen fra april i år.

Retten finner imidlertid ikke å kunne se bort fra psykologens forklaring om at faren har oppsøkt henne utover tilfeldige treff for deretter å følge etter henne.

Psykologen har forklart at hun synes dette er skremmende og plagsomt. Retten legger til grunn at hennes fred er krenket, og at fortsatt besøksforbud er et «hensiktsmessig og nødvendig tiltak av hensyn til fornærmede.»

Lars forbys å oppsøke, forfølge og på noe vis ta kontakt med psykologen.

I mai anket han rettens avgjørelse om fortsatt besøksforbud til lagmannsretten.

KILDE: https://www.aftenposten.no/
 Aftenposten koster 1 kr den første mnd, og deretter 199 kr etter prøveperioden.
-Det er en meget billig pris for en avis som leverer fakta på en så meget proffesjonell måte!
Gå inn på lenken over
for prøve mnd til KUN 1 kr!


Følg Lucifers datter på Facebook:
https://www.facebook.com/Lucifersdatter/
INSTAGRAM: Lucifersdatter
E-mail: [email protected]

 

SE VIDEO: OVERGRIPER og PSYKOLOG TURID KAVLI


UNDERSKRIFTSKAMPANJE:(Delta så uskyldige kan få sin oppreisning)

“RETTSFORFØLG PSYKOLOG TURID KAVLI!”
 

UNDERSKRIFTSKAMPANJE HER:
https://www.change.org/p/https-www-facebook-com-groups-1437649359876491-multi-permalinks-1845816032393153-notif-id-1527956-straffeforf%C3%B8lgelse-av-psykolog-turid-kavli-for-overgrep-mot-barn?recruiter=879912450&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook_link&utm_campaign=share_for_starters_page
Psykolog Turid Kavli manipulerer her ei 6 år gammel jente til å “innrømme” at hun hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep av sin stefar.
20 ganger nekter barnet på når Kavli påstår at jenta har blitt utsatt for seksuelle overgrep.
Over 30 ganger sier Kavli at “de vet det har skjedd“, “at legen sier det har skjedd noe“, “at jenta fikk ikke gå før hun innrømmet hva som hadde “skjedd“.
I flere timer måtte jenta høre på Kavlis manipulasjon før hun legger ordene klart i munnen på henne, og jenta svarer tilslutt “mmmhm” når Kavli sier “han kom inn på rommet hennes på natta, og stakk tissen sin i tissen hennes”..
Resultatet av Kavlis manipulasjon for egen prestisjes del var at 4 barn ble fjernet fra sin mor og stefar, og satt i forskjellige fosterhjem.
Barnet måtte leve med å ha løyet under press fra Psykologen!
Stefar ble dømt som overgriper!

HVORDAN kan en slik kvinne få kongens fortjeneste medalje??
Hun har med sin metodikk og teorier på seksuelle overgrep ødelagt MANGE liv!!
Bare denne jentas familie ble knust-4 BARN SATT I FOSTERHJEM, en mor mistet sine barn og en MANN DØMT!!!


Kavli får mulighet til å forklare dette overgrepet hun gjorde mot barnet, men prøver å tåkelegge samt skylde på “det var et team” og “det var slik det ble gjort“. 
Alle med en vis sunn fornuft ser hvor dette barnet blir manipulert,
og som fagperson misbruker Kavli sin stilling til sin egen prestisjes del. Hun valgte å presse barnet for å “få resultater”.
Kavli setter både barn og menns rettssikkerhet i stor fare, og opptrer i tillegg meget uproffesjonelt. Hun tar ikke konsekvensene barnet eller stefar fikk i betraktning når hun presser barnet til å “innrømme” at stefar forgrep seg på henne.

Turid Kavli bør, og må straffeforfølges.
Hun bør ikke få gjemme seg bak “et system” for hennes egne valg om å manipulere barnet.
Hun kunne selv ha stoppet dette, og ikke gjennomført tortur av et lite barn!
Hvor mange barn har hun manipulert og skadet psykisk?
Hvor mange andre barn har hun, OG andre Psykologer feilaktig fått fjernet fra sine biologiske foreldre?
 Hvor mange menn har feilaktig blitt straffet for Kavlis ugjerninger som “fagperson?

Kavli har gjort NARR av det Norske rettssystem ved å lyve under ED.
Med viten og vilje avgitt forklaringer og skrevet rapporter der hun har manipulert fram en sannhet som Domstolene brukte som sakkyndig vurdering i straffe og barnefordelingssaker.
Psykolog Turid Kavli er krimminell!!

Her er en artikkel fra VG:
TRONDHEIM (VG) Terapien ved Betania Malvik gjorde en rekke incestofre verre i stedet for bedre. Spesialpsykolog Turid Kavli har det faglige ansvaret ved Traumetilbudet:
https://www.vg.no/forbruker/helse/i/VKbVW/terapi-gjorde-incestofre-verre

Her er en artikkel fra FORSKNING.NO:
Traumetilbudet til seksuelt misbrukte ved Betania Malvik distriktspsykiatriske avdeling skal granskes. Bakgrunnen er mistanken om at behandlingen kan skape falske minner.
Dahl leder en psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Levanger, og avslår å sende pasienter til Betania av frykt for at terapien kan skape falske minner og dermed være skadelig.
lederen for terapien, spesialpsykolog Turid Kavli, avviser at falske minner kan oppstå ​

https://forskning.no/psykologi-stub/2008/02/skal-granske-omstridt-behandling

Støtt Lucifers datter-Kvinnelige psykopater:

Følg oss på Facebook:
https://www.facebook.com/Lucifersdatter/
INSTAGRAM: Lucifersdatter
E-mail: [email protected]