Jeg HATER deg Pappa!


“JEG HATER DEG PAPPA!!!
 DU LYVER, OG DU HAR ALDRI VÆRT DER FOR MEG!!”

Det finnes kanskje ikke noe mer sårende å høre, når ditt eget barn sier at det “hater deg”.
Man blir knust når man hører hvor såret barnet er, og ordene blir sagt med forakt.
“…Du var slem med mamma!, du kom ikke på avslutningen min!, du hentet meg ikke til samværshelg!, du tok pengene til mamma! ,du bruker narkotika!…….”
Du  føler barnet ditt glipper mellom fingrene dine.
Avstanden blir større og større mellom hver gang man greier å få tak i barnet.
Pappa`s ord,“dette stemmer vel ikke, husker du ikke hvor fint vi har hatt det, jeg elsker deg mitt barn” holder ikke. Man avfeies med “men nå har jeg hørt sannheten fra mamma, og du lyver”. Barnets overbevisning er alt for stor, hun tror deg ikke lenger.

Du tror kanskje dette er starten på en fortelling om en far som har ødelagt sin familie, en voldelig eller ustabil far som ikke har brydd seg? Som har stilt opp bare når de passet ham?
Eller om en far som lyver til sine barn, og nå har blitt avslørt?
-NEI, dette er beskrivelser vi har fått på mail fra flere frustrerte fedre.
-Vanlig, oppegående fedre, som etter samlivsbrudd har opplevd at mødre har manipulert barna og fiendtliggjort ham som far.
Du tror dette er uvanlig? 
-NEI igjen, det er dessverre mer vanlig en de aller fleste tror!
Det kan faktisk virke som det er “litt lov” hvis en mor gjør dette, og det er “veldig lov” hvis det er en blomstrende konflikt mellom mor og far. Da er jo far ofte en egoistisk psykopat også!
For oss i Lucifers datter er det ganske forbløffende å se hvor mange fedre som må kjempe for samvær etter samlivsbrudd. Ofte kjemper de forgjeves, og opplever å bli stemplet som “helt udugelige fedre” og “en far som virkelig ikke bør ha barn”.
Avstanden blir større og større mellom hver gang man greier å få tak i barnet.
Følelsen er ekte for barnet, det er barnets realitet. Og for hver eneste dag barnet blir isolert, manipulert og fiendtliggjort fra sin far, vokser hatet seg større.
Og hvis barnet begynner å tvile, er Mamma på plass med “veiledning” og påfyll av aggresjon!


Etter samlivsbrudd blir 93% av alle barn boende hos mor,
(*etter BUFDIR sine tall er det i overkant 20 000 skillsmisser el seperasjoner i året -Tall på samlivsbrudd på samboere med barn finnes ingen statustikk på, så tallet er betraktelig høyere) 
og av de 7 % fedre finnes det helt sikker også noen av dem som bedriver manipulasjon, fiendtliggjøring og samværssabotasje. 
Ikke vet vi hvordan statistikken hadde vært hvis det hadde vært motsatt heller,
men nå er det en gang slik, at dette er det noe flere mødre en fedre driver med.
Man kan ikke lenger late som der ikke er et kjønnsrelatert problem.
Tall viser også at det er 30 000 – 50 000 barn som ikke møter sin far på en vanlig mnd.
Det kan også virke som om dette er et noe sårt tema å belyse.
Giftige mødre er på mange måter fredet, og det eksisterer på mange måter ikke noe som heter foreldrefiendtliggjøring, samværssabotasje eller at en mor kan “hjernevaske” barnet.
Sier en mor at en pappa er udugelig, ja så er han vel det da!
Jo mer far kjemper for sitt barn i systemet, jo mer kjemper han mot systemet.
 Mange beskriver at de blir oppfattet som irriterende og masete når de varsler om dårlige forhold hjemme hos mor. Samværssabotasje blir oppfattet som foreldrekonflikt.
Far eller hans familie mangler både troverdighet og rettssikkerhet. 
Det kan virke som at mødre får “offerrollepoeng” av rettssystemet, og med det menes at kvinner ofte fremstår som offer, og også ofte er offer i andre typer rettssaker slik at dette farger dommernes avgjørelser på også ganske opplangte barnefordelingssaker.
Når man kjemper for noe så sårt som sitt eget barn, kan man bli frustrert når ingen tror. Frustrasjon, og krav om hjelp blir ofte avfeid i møte med Barnevern.
Snakker så en sakkyndig-Psykolog med barnet vil selvfølgelig barnet si med full overbevisning at “jeg vil ikke møte pappa”, og vil også i tillegg gjøre alt for å slippe.
Ofte har også mor hatt en intensiv “runde” med barnet før slike samtaler.
Skal en sakkyndig greie å avdekke foreldrefiendtliggjøring og manipulasjon  snart sakkyndige psykologer, BV og rettssystem se på HELHETEN av dokumentasjonen.
Barnet tror så sterkt på sin mor, og velger ofte å lyve av frykt eller overbevisning.
Mor har opparbeidet en verden for barnet der HUN er barnets eneste trygghetsperson, og en fagperson har da to valg. La barnet stå uten en tillittsperson ved å fortelle en sannhet barnet kanskje ikke engang tror på,
eller å la mor fortsette isolasjonen, manipulasjonen og foreldrefiendtliggjøringen.
Det som ofte blir glemt ved disse avgjørelsene er at skaden på barnet er allerede utført. Mor har allerede startet en følelsesmessig skade. Poenget er om barnet skal få starte “healingsprosessen” eller skal mor få fortsette å følelsesmessig skade barnet.
Dessverre velger mange sakkyndige i dette tilfellet helt feil.
Man kan spekulere mye på hvordan de som skal passe på at barnas rettigheter og helse lar en mor opprettholde et destruktiv liv for barnet, og skade barnets utvikling.
Mangel på kompetanse? feighet? feilslått feminisme? 
Det som ikke lenger kan benektes er at fedre nedgraderes i forhold til mor.
Nå skal det i tillegg sies at en far skal gjøre en meget grundig forbredelse og dokumentering for at han i hele tatt skal greie å bevise at mor bedriver manipulasjon og foreldrefiendtliggjøring. Barnet og mor forteller tross alt samme historie!
Flere forteller at de møter arrogante “fagfolk” som ikke “skjønner” hva disse ordene betyr.
Mulig de ikke skjønner hva det vil si i praksis? 
De vet kanskje ikke hvordan en slik manipulasjon og foreldrefiendtliggjøring gripes ann? 
At det må brukes tid, samt at barnet må avklimatiseres
Svaret er nok at mange fagfolk ikke har fulgt med i samfunnets utvikling de siste 25 årene, så de mangler i mange tilfeller rett og slett kompetanse.

Tilbake til barnets “hat”.
Mor har skapt en illusjon. En verden som blir en helt reel virkelighet for barnet.
Barnet er sint på pappa, og er overbevist om at det mor sier er riktig.
Sammen skaper de et “mamma/barn mot verden-forhold”, der den voksne tillater og dytter oppunder barnets aggresjon og destruktivitet.
Selv om pappa og barnet har hatt et nært og godt forhold,
og pappa har vært en veldi viktig person, blir barnet stående i en konfliktsklemme.
Mor, som har den absolutte største samværsdelen, liker ikke pappa, og det gis oppmerksomhet hvis barnet sier noe negativt om far. Barnet får mors annerkjennelse hvis pappa “gjør feil”.
Mamma støtter, og er veldig lydhør når det kommer til “feil” pappa måtte gjøre.
Et barn som oppdager dette vil uten unntak bruke dette til å oppnå annerkjennelse og oppmerksomhet fra mor. Og pappa-problemene eskalerer kjapt til “det mor vil høre”.
Mor sår sinne og frustrasjon i barnet. Når dette blomstrer skapes det hat og forakt.
Er mor som har en slik agenda mot far,
enten økonimisk eller personlig, klarer lett å isolere barnet og fiendtliggjøre far.
 Flere menn som har blitt nektet samværshelger, har senere hørt at barnet ventet på ham til samværshelg. Eller har forventet at far skulle komme på skolearrangemanger han ikke har fått beskjed om. Mens mor sier til barnet at “pappa kom visst ikke -han bryr seg ikke den drittsekken.” Mor skaper skadelige og distanserende løyner!
Barnet oppfatter selvfølgelig dette som skuffelse og tillittsbrudd. 
Barnet vil ikke tro at “min mamma” kan lyve om noe slikt.
Alle barn spørr sine foreldre hvordan de ble sammen, og hvorfor det ble slutt.
Desverre er det også slik at mange mødre “glatter” over hva som er barnets beste,
og overbeviser seg selv om at barnet vite hva hun mener er “sannheten”.
Det blir lagt ut om “voksenproblematikk”, og opplevelsene til barnet blir endel av feiloppfattelsen det har om far. Deres nærmeste tillittsperson forteller jo dem dette, og det blir da en virkelighet, og svelger selvfølgelig alt hva mor da sier. 
Mor lar barnet komme inn i en spennende voksenverden, og barnet føler det får en spesiell tillitt. Barnet blir farget av en i utgangspunktet ukjent og uforståelig voksenverden.
Å forklare til et barn, “at det mamma sier er ikke riktig”,
eller “dette er ikke noe du skulle visst noe om” skaper en konflikt i barnet.
Det er særdeles usunt for et barns utvikling og psykiske helse.
Både sannheten fra far og løynene fra mor skaper en distanse der barnet føler det må velge mellom mamma og pappa.
Valget faller på “sannheten” til den som har hovedansvaret for barnet.
Desto grovere “sannheten” mor da serverer, desto større avstand og aggresjon skapes.
De mødrene som i tillegg isolerer barnet vil da sette barnet i en situasjon der barnet heller ikke får opplevd at det mamma sier er feil.  

Det er mange studier som viser til foreldre som saboterer samvær og fiendtliggjøring av barn,
og flere av dem sier at slike foreldre har en form for personlighetsforstyrrelse.
Man kan jo ikke benekte dette. Man greier da som forelder å se et barn i sorg, som savner og utvikler aggresjon mot sitt biologiske opphav. De skaper og aksepterer et destruktivt barn.
Å bygge oppunder et slikt sinne er fryktelig skadelig for et barn.
Et barn er helt avhengig av, og det er en forelders jobb å hjelpe sitt barn med problemløsning.
Umodenheten og egoismen til mange mødre vises da godt ved at de forsvarer, og lar barnet være sint på den andre forelderen.
En slik giftig mor kan når barnet har utviklet tilrekkelig aggresjon gi barnet mulighet til å velge selv om det vil møte far og hans familie.  
Barnet som da sier NEI har lagd en forsvarsmur for hvorfor.

De aller fleste vet, og all forskning viser hvor viktig det er for et barn å ha en farsfigur.
En gutt trenger å vite hvordan det er å være mann. Lære hvordan en mann skal være mot kvinner, og lære sønnen forventningene det er å være mann.
En jente trenger en fars trygghet og kjærlighet. De vet da at de har en trygg mann hvis de møter en dårlig. Og hvis en far da ikke har alt “på stell” skal det fortsatt mye til for at ikke kjærligheten er nok. 
Nå skal det sies at det er grader av både samværssabotasje og foreldrefiendtliggjøring.
Den mest “normale” er den “lik meg best” som kanskje begge foreldrene bedriver etter et samlivsbrudd. Det skal sies foreldre kke tror de setter barnet i en vanskelig situasjon.
Det er en “ubevist” manipulasjon i kampen om barna. Man vil sette seg selv høyere en sin ex. Men nå snakker vi ikke om dette, vi snakker om den manipulasjonen og fiendtliggjøringen der barna blir rene redskap for å ramme den andre. Der barnet tar stor psykisk skade, og blir adskilt fra den ene forelder. Denne graden for manipulasjon er der man setter foreldre med personlighetsforstyrrelse.
Den type personlighetsforstyrrelse Lucifers datter setter fokus på da fryktelig mange menn står i denne situasjonen, og ti tusener av barn blir utsatt for hver mnd. 

Oppfordringen må være det må taes stor avstand fra denne diskrimmineringen av far og barn!
Foreldre må ha en likestilt rett til sine barn.
Det  sees på fedre som ressurspersoner!
Det må sees på kvinner med en visst kritisk blikk hvis far og barn ikke har samvær og et sunt forhold. 
Det skal MYE til hvis det ikke skal gå an å ha eller oppmuntre til form for samvær.
Det er på tide at samværssabotasje og foreldrefiendtliggjøring blir satt på dagsorden både i Barnevern,  Rettssystem og hos andre fagpersoner.
Vi må innhente de siste 25 årene utvikling, og se på foreldrerollen med realistiske øyne.
Loveverkets BARNETS BESTE” må praktiseres, og “mors beste” må avvikles!
___________________________________________________________________________
STØTT LUCIFERS DATTER: 29.August skal to representanter fra Lucifers datter delta på Seminar om foreldrefremmedgjøring.
Vi forsøker å samle inn penger for å dekke opp reise-utgiftene til Oslo.
Lucifers datter kommer til å dele Seminaret for våre medlemmer/følgere med både informasjon direkte fra Seminaret, og fyldige refferat i etterkant. Håper de som kan og vil støtte vårt arbeid avser noen kroner. Lite som stort-ALT hjelper!

MERK DONASJON: “Lucifers datter”

Følg Lucifers datter på Facebook HER
INSTAGRAM: Lucifersdatter
E-mail: [email protected]

 

Støttegrupper for Psykopat-ofre -SPEAK UP”

                                                                   
                              SPEAK UP -join the fight against Psychopaths
            Lucifer datter -Kvinnelige Psykopater har fått en liten økning i budsjettet, og vil                                                 starte en Kampanje for Psykopat-ofre.
              I tillegg til våre faste tilbud, kommer vi til å forsøke oss frem på flere ulike tiltak.
     Målet med kampanjen er at flest mulig skal engasjere seg i temaet kvinnelige Psykopater,
                   lage et nettverk for ofrene, en “Vær venn-ordning” og samtalegrupper.
                                              
Tilbudene vil være gratis!

         KAMPANJE- “SPEAK UP-join the fight against Psychpaths” ______   

*Støtte-gruppe for de som har mødre med personlighetsforstyrrelse: (Gr1)
I første omgang blir dette en “Vær venn”-ordning, der en -eller flere kan støtte hverandre og
dele kunnskap
. Lucifers datter kommer til å sette sammen grupper der personene har samme bakgrunn, forutsetning og bosted
Antall interesserte avgjør omfanget av gruppen, og om vi utvider tilbudet til samtalegruppe.      
De som har kommet langt i “frigjøringsprosessen” kan
 (frivillig) få tilbud om å være “støttespiller” til personer som ikke har oppnådd ønsket resultat i løsrivningen fra Psykopaten.
Vi åpner eget chat-rom som deltagerne får invitasjon til å bruke. Chatrommet er låst KUN for den gjeldende gruppen, og man kan fritt skrive “hva man vil”, diskutere hendelser eller personer uten frykt for at noen utenforstående får opplysningene.
Lucifers datter -Kvinnelige Psykopater stiller med sitt nettverk, og vil ha personer som følger opp gruppen til enhver tid.
Vi vil stå til disposisjon for deltagerne både til samtale, problemløsing og spørsmål.
Påmeldingen skal inneholde: Navn, bosted, kort beskrivelse av situasjonen.
Merk påmelding: “Gr 1”
Påmelding gjøres her:
Send melding på vår FB-side: https://www.facebook.com/Lucifersdatter/ 
eller send mail til: [email protected]
___________________________________________________________________________

*Støttegruppe for de som har vært/er i et giftig kjærlighetsforhold: (Gr2)
Denne gruppen er for menn.
Målet her er å skape et nettverk for å støtte menn som opplever falske anklager/anmeldelser, samværssabotasje/fremmedgjøring, økonomisk ruin etc.
Målet er at vi får innhentet MEST mulig informasjon, strategier og opplevelser nettverket kan nyte godt av i forbredelse til rettsaker, avhør, Familievernkontor, Barnevern, BUP eller i en barnefordelingssak.
Lucifers datter kommer, så langt det er mulig, til å bistå med vårt nettverk og kunnskap.
Gruppen vil opprette en egen “Vær venn-ordning” slik at man hurtig kan bruke noen i nettverket for å løse problemer.
Gruppen får en egen side som KUN gruppens medlemmer får tilgang til. Der kan man skrive, diskutere hendelser, og snakke med andre i gruppen uten frykt for at utenforstående får opplysningene.
Gruppen får egen ordstyrer som medlemmene kan bruke til å poste spørsmål man ikke vil dele selv. Man kan også bruke ordstyreren til å gjennomgå problematikken, og da enten få hjelp til henvisning til fagfolk eller andre som har opplevd samme problem.
Ved påmelding er det viktig at det beskrives kort hva situasjonen er. Dette for at vi skal kunne sette samme gruppene etter hjelpebehov og situasjon.
Påmelding skal inneholde: Navn, bosted, kort beskrivelse av situasjonen.

Merk påmelding: “Gr 2”

Påmelding gjøres her:  
Send melding på vår FB-side: https://www.facebook.com/Lucifersdatter/
eller send mail til: [email protected]

___________________________________________________________________________

*Åpen gruppe for de som har en Psykopat/Narsissist i sitt liv
Denne gruppen er for alle som har en Psykopat/Narsissist i sitt liv.
-Det kan være en sjef, venninne, venner i familien, nabo, etc
Gruppen får en egen låst FB-gruppe som ikke kan søkes opp av andre en personene Lucifers datter legger inn som medlem.
Vi har en “ordstyrer” som styrer gruppa og følger opp medlemmene. 
Hvis det er personlige/vanskelige spørsmål som en av medlemmene ikke vil dele med gruppa kan “ordstyreren” brukesvtil gjennomgang av problemet for så henvise til fagpersoner, eller sette vedkomne i kontakt med andre som har gjennomgått samme problemstilling.
Vårt nettverk vil bli brukt hvis det er nødvendig.
*Hvis det kommer flere påmeldinger med samme problematikk blir det dannet egen gruppe til   disse.
Påmelding skal inneholde: Navn, bosted, kort beskrivelse av situasjonen.
Merk påmelding: “Åpen Gruppe”

Påmelding gjøres her:
Send melding på vår FB-side: https://www.facebook.com/Lucifersdatter/
eller send mail til: [email protected]

                                     

   Lucifers datter har taushetsplikt, og Informasjon blir ikke delt uten tillatelse.__
___________________________________________________________________________

Lucifers datter trenger flere frivillige
Lucifers datter trenger flere frivillige til “Vær venn”-ordningen.
Du må ha erfaring, kunnskap og interesse for Psykopati/Narsissisme.
Det er viktig å kunne høre på andre, ha tålmodighet, og være løsningsorientert.
Du skal ha en “leder/ordstyrer-rolle” i din gruppe.
Selv om alle kan kontakte Lucifers datter-Kvinnelige Psykopater, skal søkeren ha ansvar i gruppa, samt styre gruppechatten,
 og ha en kontaktperson-rolle i “Vær venn-gruppa”.
Søkeren får opplæring, egen kontaktperson, og vil hele veien få tett oppfølging.
Er dette noe du kunne tenke deg?
Alle søknadene skal inneholde: Navn, bosted, kort beskrivelse av deg og situasjonen.
Merk søknaden: “Søknad-Vær venn”
Søknad sendes til:
E-mail: [email protected] eller send en melding på vår Facebook-side:
https://www.facebook.com/Lucifersdatter/

___________________________________________________________________________
 HJELPETELEFONEN FOR PSYKOPAT-OFRE:

TELEFON-NUMMER finner du på lenken nederst på innlegget. Nummer blir byttet etter hvem som er på vakt, og vi ber om at folk forholder seg til anvist nr hvis ikke annet er avtalt.

ÅPNINGSTIDEN FOR TELEFONEN:

*Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl 16-24

*Lørdag og søndag døgnåpen frem til søndag kl 24

*Mandag stengt

Bak tjenesten står frivillige med erfaring rund Psykopati.

KJØREREGLER FOR TJENESTEN:

-Respekter åpningstidene.
Forsøk å begrense lengden på samtalen. Telefonvakten trenger pause. Ved behov så er det mulighet for å ringe flere ganger.

-Innringerne har ofte mye på hjertet. Det er forløsende å snakke med en som forstår. Det er derfor forståelig at mye skal settes ord på. Men det er ikke mulig å gape over hele din historie i løpet av en samtale. Gjør deg derfor noen tanker innen du ringer om hva du vil fokusere på. Skriv gjerne dine spørsmål ned på papir i forkant.

Respekter telefonvaktens anonymitet. Ikke fisk etter opplysninger som vedkommende ikke er villig til å gi. Samtalene skal handle om deg som ringer, ikke omvendt.

-Telefonvakten påberoper seg retten til å avbryte samtaler som ikke er respektfulle, samt   blokkere fremtidige oppkall fra gjeldende innringer.
 Trusler vil bli politianmeldt.

Innringer betaler vanlig takst.
Gjeldende nr til HJELPETELEFONEN finner du på lenken under hos PSYKOPATI.BLOGG.NO:
http://psykopati.blogg.no/1485955323_hjelpetelefonen_blir_n_et_fast_tilbud.html

                                                                             ___________________________________________________________________________
                                                          Følg Lucifers datter på Facebook:
                                  https://www.facebook.com/Lucifersdatter/
                                  INSTAGRAM: Lucifersdatter
                                  E-mail:
 [email protected]


 

Lidenskapens rovdyr-Kvinnelige Psykopater


Psykopatiske kvinner er lidenskapelige rovdyr

En gjenganger fra menn som forteller om “sex med en kvinnelig psykopat” er at “hun var så lidenskapelig”, “hun gjorde ting ingen andre gjorde”, “hun var helt grenseløs”.
Når vi tenker på de 3 eksemplene, så skal vi først være tydelig på en ting:
-Å ha sex med en Psykopatisk kvinne er ikke å anbefale, og man kommer aldri godt ut av et slikt forhold.

Vanligvis når en mann og en kvinne har sex er det en Psykisk maktbalanse der kvinnen ofte føler seg eksponert, og mannen føler seg sterkere eller mektig.
Dette er ikke tilfelle for en kvinnelig Psykopat. Hun føler seg ikke brukt, tvert imot, hun føler seg overveldet og mektig ettersom mannen er et mål som hun har nå oppnådd.
Hvis du da som mann ignorere henne, bruker hun det som kan brukes av sosiale regler for å tvinge deg tilbake inn i hennes nett. Og hun kommer til å lykkes

Om hun må, setter en kvinnelig Psykopat seg i en offerrolle der DU har utnyttet henne.
Det kan fortt komme anklager om voldtekt, eller en spredning av anklager der du som mann blir sett på som et seksuelt utskudd.
Er du mann, og det blir ditt ord mot hennes, ja da TAPER DU!


Men hvis man allikevell innleder et “crazy-sex forhold” med en kvinnelig Psykopat, 
blir man hektet av lidenskapen og sexen, og hun har allerede da vunnet.
Og kommer det til at du bryte forholdet kommer hun til å true med å ødelegge ditt rykte.
Blir det ekstra stygt, noe det ofte blir med slike kvinner, blir forholdet eller sexen et våpen hun bruker 
mot deg. Vanlige trusler er å kontakte jobben din, familien, anmelde, sette ut rykter.
Ofte vet man hva en slik kvinne er kapabel til,
og ingenting vil stoppen henne i å ta bestikkelser for å holde munn.
Ingenting stopper en psykopatisk kvinne fra å støte en mann fra seg, for så og hente ham inn igjen hvis hun trenger sex, penger, en mann til manipulasjon av en annen mann, eller ab en eller annen grunn trenger hans tjeneste. Det er aldri
 av ekte kjærlighet, for en psykopat kan aldri elske oppriktig.

Psykopatiske kvinner sørger for å skape hemmeligheter, for hemmeligheter er nøkkelen til makt!
Greier hun å avdekke en hemmelighet, vil hun også legge til en usann hemmelighet for å skape den dybden og kraften hun trenger for å ha en makt over deg.
Hun bryr seg ikke om at DU vet hvor grenseløs hun er.
Derfor er “forbudt frukt” også et perfekt offer.
Menn som er i et forhold foretrekkes av flere grunner. At å kapre en opptatt mann fører til makt er viktig, men nå skal det sies at psykopatiske kvinner også er fryktelig sjalue vesner, og de elsker ødeleggelse og kaos. Konkuranse mot en annen kvinne, ødelegge henne og hennes liv er en ultimat maktfølelse. 
Å Forføre en opptatt mann er en Psykopatisk kvinnes spesielitet.
I starten gir hun deg ALT du vil ha, er svært intensiv og overbevisende.
Du kan glemme en søknad til hennes samvittighet, og kan sammenligne henne med et rovdyr.
Hun rettferdiggjør sine handlinger like fort som hun gjør dem.
Ofrene kan bli mange og konsikvensene store.
At hun skader andre og deres omgivelser føles ikke feil, og da skape problemer for et barn, eller en manns karriere og rykte er helt likegyldig så lenge hun har andre planer.
Som sagt, man kan ikke appelere til hennes samvittighet, ei heller ikke hennes fornuft!

Flere Lucifers datter -Kvinnelige Psykopaterhar kontakt med flere menn som åpent forteller at de ikke greier og motstå å føye kvinnen, selv om hun har ødelagt og skapt kaos deres liv.
Flere føler de ikke har noe valg, og bestikker i stede for å ta opp kampen.
Flere vet at oddsene er høyere en de klarer å bære.

Vi vil forsøke med et eksempler på dette:
Vi har kontakt med en voksen mann. Han har hus, stabil økonomi, familie, og gift i 25 år.
Kona i familien har en kvinnelig kollega som ved flere anledninger flørter med mannen.
Dette oppfatter kona, og det starter en rekke hendelser der kona er sjalu.
Ekteskapet slår sprekker, og det blir distanse mellom dem.
I den perioden mottar mannen meldinger fra konas kollega. Det starter med bekymring for kona,
og etterhvert blir meldingene flørtende. 
At mannen gjør en feil når han ikke forteller kona om at han har mottatt flørtende meldinger er riktig. Men mannen forteller det er vanskelig å fortelle dette nå når ekteskapet allerede er tynnslitt.
-Den kvinnelige kollegaen har da allerede skapt en hemmelighet, og da et maktmiddel.
Dette maktmidlet bruker, og bruker det ved å fortelle andre kollegaer om meldingene.
Ikke lenge etter får kona høre hva kollegaen har sagt. 
I et tynnslitt ekteskap oppfattes dette som svik. 
Selv om han ikke svarte på meldingene vil ikke kona tro ham da han normalt ville fortalt henne dette. Kona mistenker at de to har møttes, og kanskje til og med hatt et forhold.
Hun tar ut seprasjon,  men vil fortsatt se om de kan finne tilbake til hverandre.
Han flytter i en leilighet, og sier han vil gjøre ALT for å overbevise kona om hans kjærlighet.
I flere krangler anklager kona ham for utroskap med kollegaen.
Ettersom han vil gjøre alt for å overbevise kona, så oppsøker han konas kollega.
Han legger frem problemet, og tenker at hun vet jo like godt som ham at de ikke har skjedd noe.
 Han vil at hun skal bekrefte dette, noe hun selvfølgelig skulle gjøre.
Kollegaen slår ut med hendene, og mener kona er barnslig sjalu.
Hun sier hun er i forhold med en annen mann. Han var nå sikker på at dette kunne ordne seg.
Den Psykopatiske kollegaen bruker nå samme strategi på nytt.
Hun sprer til kollegaer at mannen hadde kommet på kaffe, hun var “sjokkert” over besøket.
Påstår han “ville ha noen å snakke med”,
men sier ingenting om mannens egentlige agenda, og at han ville hun skulle avkrefte ryktene.
På nytt får kona høre ryktene, og denne gangen at mannen har vært på besøk.
At hennes mann hadde vært på kaffebesøk, delt deres intime detaljer.
Hun kan ikke se på dette som annet en en utro handling og et stort svik.
Konas tillitt til ektemannen gjennom 25 år er borte, og hun utvikler en forrakt for mannen.
Mannen på sin side blir ikke trodd i sin historie, og at han dro dit for å be kollegaen snakke med kona høres nå ut som en fryktelig tåpelig ting å si.
Mannen trodde kona brukte ham som unnskyldning for å avslutte ekteskapet.
For ham, som oppriktig gjorde alt for å rette opp i de ekteskpelige problemene var det ingen logikk bak hennes tankegang og avgjørelser. 
-Ekteparet hadde blitt satt i en felle der den psykopatiske kollegaen på en enkel måte skapt stor splid.
I tillegg hadde hun nå god grunn til å oppsøke mannen, og dro hjem til den nye leiligheten hans.
Hun var “rasende” for at hun nå var satt i en ekteskapelig tvist mellom ham og kona.
Mannen beklaget seg oppriktig, og ba henne inn på kaffe.
Hun fant stor forståelse for mannens fortvilelse, og fortalte akkurat “hva hun hadde sagt til kona.
Underveis måtte jo den kvinnelige kollegaen fortelle at “det gikk jo litt rykter om kona også da…”
-Men dette måtte han IKKE fortelle at hun sa. HUN hadde nok trøbbel på grunn av dem!!
Etter dette fortsatte kvinnen å besøke mannen, og ryktene fortsatte å svirre angående de to.
Hun derimot hadde “nye” ting å fortelle om kona hver gang.
Det ble starten på en stygg skillsmisse, og et enda styggere forhold med den nye kvinnen.
Under selve skillsmissen var den nye kvinnen en stor støttespiller. 
De hadde et ekstremt lidenskapelig forhold, der hun stilte seg og sin kropp til disposisjon slik at han skulle glemme kona. Hun styrte selve skillsmisseoppgjøret, og det ble kaos rundt hver en minste ting.
Mannen ble så betatt av kvinnen at han nå trodde hvert ord hun sa.
Men så fort ekteskpet var over flyttet hun tilbake til eks-kjæresten,
og bedriver i dette øyeblikket et ekstremt høyt spill.
Mannen sitter knust tilbake med en splittet familie, alene.
 
Nå kan nok mange si at denne mannen delvis fortjener sin skjebne.
Men man skal være forsiktig med en slik uttalelse hvis man ikke har møtt en psykopat.
De skaper et slik kaos at de, slik som vi beskrev ovenfor, greier å manipulere omgivelsene.
På samme tid setter de sin egen kropp gledelig til disposisjon.
Selv om nå denne mannen er helt klar over hvor syk kvinnen er, og at hun med viten og vilje har ødelagt hans familie og liv, greier han fortsatt ikke si nei til henne.
Han har flere ganger vært i fysisk konflikt med kjæresten hennes, og han har til og med vært i slosskamp med ham da han i sinne har hentet henne hjemme hos ham.
De begge vet at hun elsker denne oppmerksomheten.
Men hver dag tenker han på den lidenskapelige perioden der de hadde “crazy-sex”.
Og det er den psykopstiske kvinner elsker. De vil ikke ha “hverdagen”, de er ofte avhengig av forelskelsesperioden, og skaper da kaos for mennene slik at hun kan ødelegge og bygge opp.
De elsker denne spenningen der mannen er sjalu, og det er “forbudt sex”.
At mannfolkene i rundt brytes ned spiller ingen rolle. Hun bryr seg om en ting, seg selv.
Hun har ikke utviklet det samme følelseslivet som vanlige mennesker, 
og hun vil aldri finne forståelse og empati for svakhet.
Det er derfor også helt vanlig, faktisk uunngåelig, at slike kvinner ofte bytter,
og har sex med mange menn. . .

Hjelpetelefonen for PsykopatOfre: (les regelverk/kontaktinfo)
http://psykopati.blogg.no/1485955323_hjelpetelefonen_blir_n_et_fast_tilbud.html


Følg Lucigers datter på Facebook:
https://www.facebook.com/Lucifersdatter/
INSTAGRAM: lucifersdatter
E-mail: [email protected]

 

SJEFEN MIN ER PSYKOPAT


PSYKOPATISKE LEDERE MOBBER 
Lucifers datter -kvinnelige psykopater
fikk inn et innlegg på vår lukkede Facebook-gruppe (https://www.facebook.com/groups/lucifersdatter.blogg.no/) fra en mann som ikke lenger greide og være i sin jobb, da lederen var giftig.
Det kom flere raskt på banen som hadde liknende opplevelser som de ville dele,
og flere hadde meninger om hva grunnen var for
 at kvinnelige sjefer var mer giftige en mannlige.
Vi skal ikke ta noen sammenligning mellom kjønnene, men vi må få frem at det er lite hjelp og forståelse hvis noen klager på giftige kvinnelige sjefer. 
Det mangler rett og slett fokus på problematikken.
Flere mente at mannlige ledere fort lot seg blende av giftige kvinner som søkte på sjefsroller.
Noen mente også at det blir akseptert dårligere beteende fra en kvinnelige leder, samt mange etterlyste mangel på konsekvenser når man rapporterer.
Vi kommer til å dele flere artikler og blogger for å dra igang en debatt rundt giftige kvinner i lederstillinger,
men vi starter med opplevelsene til en av de som bidrar mye i Lucifers datter -Kvinnelige psykopater.

LÆRLINGEPLASS
Sommerferien var over, og jeg var en av de heldige som fikk meg lærlingeplass.
Jeg visste at de neste 2 årene skulle jeg ha full fokus på å bli Barne -og ungdomsarbeider.
1 år i barnehage, 6 mnd i SFO og i 6 mnd skulle jeg hjelpe elever med spesielle behov på en videregående skole. Jeg hadde fått hele læringetiden min hos en kristen vgs som også hadde en barnehage for ansatte og elever. Alt var klappet og klart.

Det var spennende første dagen.
Jeg skulle møte de andre ansatte og barna samt etter planen få opplæring av sjefen. 
Hun var min første kvinnelige sjef, ikke at kjønn hadde noe som helst betydning for min del, 
men var undrende på hvordan det skulle bli å bare jobbe med kvinner.
Kontoret til sjefen var ved inngangspartiet på barnehagen,
og etter å ha banket på et par ganger gikk jeg inn i selve barnehagen for å se om hun var der.
Det var et yrende liv i fellesrommet. 
To ansatte satt med 8-9 småbarn ved spisebordet. Det løp en del større barn ved siden av.
Det var kaotisk og et høyt lydnivå. 
Jeg introduserte meg. De to ansatte kikket på hverandre. Så ut som to spørsmålstegn.
De visste ikke om noen lærling som skulle starte,
men jeg var hjertelig velkommen, det var virkelig nok å gjøre.
Jeg skjønte allerede da at det ikke var alt som var helt bra ved denne barnehagen.
Det var en “viss tone” når de fortalte at sjefen “kom sikkert etterhvert”.
De hadde 3 småbarn som skulle sove mens resten skulle kles på og sendes ut.
Jeg skulle trille vogna til en av de små som skulle sove. 
Da jeg kom tilbake var det en ny dame i lokalet.
Hun enset meg ikke. Ikke engang et nikk eller blikk da hun passerte meg i gangen.
-Hun løp inn på kontoret, lukket døren.
En halvtime senere kom hun ut av kontoret, da med et stort smil.
Hun skrøt hemningsløst av at endelig hadde de fått en mannlig medarbeider i barnehagen.
Selv om jeg ikke fikk opplæringspermen min var jeg lettet og glad da jeg dro hjem.
6 mnd senere hadde jeg fortsatt ikke fått den viktige lærlingepermen,
og smilet jeg fikk første dagen hadde jeg lært at betydde ingenting.
De første 6 mnd av lærlingetiden hadde virket som flere år.
De to ansatte og vikaren var virkelig trivelige, men det betydde så lite når sjefen slet dem ut.
Det var alt for lite ansatte, og ingen styring av barnehagen.
Det var en krevende barnegruppe,
og de ansatte måtte ta store deler av sjefens oppgaver.
Når sjefen var tilstede visste man aldri hvor man hadde henne.
Hun kunne forandre strategier og planer hele tiden.
Pedagogisk leder lagde planer som ble “vraket” eller skjelt ut samme dag som de skulle gjennomføres.
Jeg fungerte som en ansatt, hadde ingen tid til opplæring eller oppgaver.
Fulltidsstilling, og jeg falt fort inn i samme rutine som de andre ansatte.
Jeg fikk vakter helt alene uten at hverken barna eller foreldrene visste hvem jeg var.
Vi måtte ofte “skjerme” for sjefen. Hun var ofte var ute på andre “oppdrag”.
Handling av mat skled ofte ut til å se på klær eller hjem for å sove.
Ofte kunne hun komme på jobb, for så  stenge seg inne på kontoret.
En bipolar beteende med store humørsvigninger tappet oss alle for energi.
Jeg fikk fort vite, og hun la ikke skjul på at hun var elskerinnen til rektoren på spesialskolen.
Rektoren var hovedaksjonær i bedriften.
Han hadde vært gift i mange år, og hadde barn på min alder.
Men han var også leder for kirken. Grunnstenen for barnehagen og skolen.
Sjefen min hadde blitt daglig leder for barnehagen etter at hun innledet forholdet med rektor.
Hun var til tider svært religiøs, og hun kunne låse seg inn på kontoret å bare lese bibelen.
Vi visste alle når hun hadde “møtt” rektoren,
da var hun så angrende at hun var full av gudsfrykt.
Hun lot det bevisst gå utover oss, straffet oss med å drive et splittende spill.
For meg som ung mann ble dette spille mellom tre damer raskt for mye,
og jeg greide ikke å stoppe munnen til sjefen når hun var i det lunet.
Sexrelaterte “vitser for å se min reaksjon ble endel av hennes fremgangsmåte.
Hun ba meg komme inn på kontoret hennes en gang der hun spurte meg om jeg syntes hun gikk over grensen med vitsingen på min bekostning.
Hun visste at hun gjorde det, jeg ble jo stille og fikk ikke sagt noe-lo ikke.
Jeg svarte ja, jeg syntes ikke det var moro.
Etter dette begynte hun å vitse med de andre ansatte, for så å legge til 
“neij, slik må vi ikke vitse. Husk det er visse som ikke tåler stort”.
Ved 6 mnd evalueringen av lærlingeplassen var rektor, min lærer på videregående, min sjef og “veileder” til stede. Lærlingepermen hadde jeg ikke fått gjort noe på da jeg hadde fått den få dager før.
Sjefen min sa til læreren min at hun hadde oppfordret meg til å jobbe mer med den,
og ettersom jeg hadde gjort så lite satte hun nå av 2 timer hver fredag der jeg skulle 
 jobbe med oppgavene i permen. Jeg fremsto som uansvarlig og uryddig for læreren.
Utpå vinteren skulle sjefen på et helgeseminar.
Vi fikk vite senere at hun hadde vært på hotell med rektoren. Mandagen etter dukket hun ikke opp.
Det viste seg at det hadde oppstått en krangle mellom de to den helgen, og det endte med at hun hadde ringt kona til rektoren der hun fortalte om forholdet.
Samme Mandag dro hun til et kloseter, der ble hun i 14 dager for å “renske sjela”.
Barnehagen måtte vi styre selv.
Da hun var tilbake var hun så “høy på Gud” og hadde et slikt grandiost selvbilde at hun glødet.
Blikkene hun sendte oss ansatte var så dømmende at man krympet seg.
-Ikke lenge etter hadde hun igjen vært til sengs med en av de andre lederne for videregående skolen.
Hun gikk inn i en dyp depresjon. Kunne sitte timesvis på kontoret med bibelen,
vi hørte høylytte klager og bibelsitater. 
Hun skiftet humør flere ganger på en dag, gjorde oss ansatt ofte usikker med humørvariasjoner ,mens hun vridde på alt vi sa. Kommenterte alt vi gjorde.
Gjentatte ganger ba hun om unnskyldning,kunne snakke om tilgivelse flere ganger.
Ikke lenge etter kunne hun være like ufordragelig og krenkende.
Det var planlagt, både de ekle kommentarene og unnskyldningene. 

At jeg på den tiden var ung i både arbeidslivet og livet generelt var nok grunnen til at jeg ble hennes hakkekylling. Jeg oppfattet heller ikke hele bildet i situasjonen.
Det var ikke før jeg hadde den ene av de to andre fast ansatt alene jeg skjønte hvordan sjefen fikk vite hva som foregikk når hun ikke var tilstede.
Jeg visste ikke den gang hva flyvende aper var, og skjønte heller ikke hvordan den indre justisen var mellom kvinner.
Kollegaen min fortalte meg at sjefen “betalte” seg til vennskap med pedagogisk leder. 
Jeg hadde merket meg at hun ikke fikk samme behandling, men trodde det var av andre årsaker.
ALT jeg hadde snakket om eller gjort ble fortalt til sjefen. 
Nå hadde jeg sett på de to ansatte som “venner i striden”, men etter at jeg fikk høre at alt jeg sa ble rapportert videre, og at hun latet som hun var på “vår side” ble lærlingetiden grusom.
Jeg ble motarbeidet slik at opplæringspermen min ble ufullstendig. Jeg kunne sitte i timesvis å planlegge aktiviteter med barna, for alt skulle planlegges skriftlig og underskrives etter utført aktivitet. 
Det endte enten med at sjefen forandret på alt slik at mine planer ikke kunne gjennomføres eller planen ikke ble fulgt.
Jeg måtte utvide lærlingetiden min i barnehagen med 6 mnd.
Så etter praksisen barneskolen og videregånde måtte jeg tilbake til barnehagen.
På det året jeg hadde vært i annen praksis hadde mye skjedd, og sjefen var ute i permisjon.
Hun hadde utviklet spisforstyrrelser, og i følge hennes flyvende ape satt hun stort sett hjemme å leste bibelen mellom treningsøktene.
At jeg hadde fått en punktliste av faglærer på hva som måtte gjøres var en redning,
og jeg hadde snakket med faglærer om hva som hadde skjedd så hun fulgte opp siste tiden.
For den som trodde vikaren var bedre en sjefen må tro om igjen-hun var kanskje verre.
Og Rektor som hadde ansatt den nye vikaren fikk en ny elskerinne….

Hilsen ferdigutdannet Barne og ungdomsarbeider

#kvinneligpsykopater #mobbing #arbeid

Vil minne om hjelpetelefonen for psykopatofre. 
http://psykopati.blogg.no/1485955323_hjelpetelefonen_blir_n_et_fast_tilbud.html

 
(Vi ber alle som ringer går inn på lenken under og leser reglene for hjelpetelefonen)


Følge oss på Facebook:
https://www.facebook.com/Lucifersdatter/
INSTAGRAM: Lucifersdatter
E-mail: [email protected]