MIN MANN BLE FENGSLET FOR VOLDTEKT..


LUCIFERS DATTER -TIL KRIG PÅ FREMMED JORD
************************************************************************************
                 *Vi har igjen en ny utvikling i saken.
Det har igjen vært opptrapping av samvær,
og det nærmer seg nå at barna er klar for full tilbakeføring til far.
Kommunen har tatt ytteligere grep for å beskytte barna mot den voldelige moren.
Vi velger nå i samråd med foreldrene å inntil videre SENSURERE DOKUMENTASJONEN slik at det ikke på noen som helst måte kan oppstå konflikter eller situasjoner som kan bremse tilbakeføringsprosessen.
For både Lucifers datter og foreldrene er
barna 1.prioritet!
I tillegg til disse gledelige nyhetene skal Lucifers datter ha nye skype-samtaler med den Danske advokaten denne uken angående mulighetene for gjenopptagelse av farens straffesak, samt spørsmålet om oppreisning.  
*************************************************************************************

Lucifers datter har i den siste måneden brukt mye tid på en Dansk sak.
Ikke at det er mangel på tilfeller i Norge som også har bedt om og trenger vår hjelp,
men akkurat denne saken har en så stor dybde av pur ondskap, og har hatt ekstremt store personlige
konsekvenser at vi kunne enkelt og greit ikke gjøre annet en vårt aller beste.

Fra vi fikk kontakt med denne familien har alt gått fort, og vi skal på best mulig måte prøve å dele hva som har skjedd, og fremgangen saken har hatt siden Lucifers datter ble kontaktet.
Nå har vi brukt mange timer på å gjennomgå dokumetasjon, kontaktet advokater både i Norge og Danmark, skaffet familien behandlingstilbud og undersøkt elektroniske spor.
Historien omhandler alt fra falske vold -og voldtektsanklager, vold mot barn, fengselsopphold, opptreden på TV, og avsløringer som beviser hvordan en kvinne kan få fengslet og ødelagt en manns liv på falskt grunnlag.

1.MELDING FRA DANMARK
Det var ingen tvil om at profilen vi mottok den første meldingen fra var en såkalt “fake-profil”.
Selv om vi blir meget i tvil, og tenker oss nøye om før vi svarer en “fake-profil” bar innholdet i meldingen klart preg av desperasjon og fortvilelse.

“Jeg er fra Danmark og i Danmark er der ingen fokus på kvindelige psykopater og ingen viden.
Det er min mands x kone og de har 3 børn sammen.
Politiet er indover men de bliver ved at sige det et privat søgsmål.
Både min mand og jeg går til psykolog. 

Jeg er bange for hun kan finde på at ta vores liv.
Hun ødelægger os med beskyldninger dagligt. “

-Det var en kvinne som tok kontakt.
Hun har i lengre tid kjempet en kamp sammen med mannen sin.
Mannen, ” har 3 barn fra et tidligere forhold, og det er kvinnen som er mor til hans barn som i flere år har sjikanert, svertet og ødelagt denne familien.
I flere meldinger forteller hun om en fantastisk mann som hun elsker så høyt, og om 3 barn som betyr alt for hennes mann, og henne. 
Hun er helt klart redd og reservert, men etterhvert blir både vi og hun sikker på at vi kunne ha tillitt.
Jobben dette paret har gjort med dokumentasjon er helt utrolig, men allikevel går familien å frykter for sitt liv uten noen å henvende seg til. 

2.PÅGREPET OG FENGSLET
Nå har vår mann i denne saken hele veien vært helt ærlig på at forholdet mellom ham og og ex`n til tider har vært turbulent, og som i alle forhold har saken to sider.-Frem til nå har
kun kvinnens side blitt hørt.
Det er ikke uvanlig at man prøver alt for å holde en familie samlet,
og det er akkurat det denne mannen har forsøkt. 
Alle som har levd med en giftig person vet at man tilslutt må komme seg ut av forholdet,
og da for hver pris, uannsett hvor mye man blir truet.
Det var nok ikke en overraskelse for ham at ex`n gjorde alvor av truslene han så lenge hadde levd under. Ett halv år senere under en uoverstemmelse gikk hun til politiet med en omfattende anmeldelse.
Påstandene var ekstremt grove, og som de fleste trodde ikke Niels om at tiltale ville bli tatt ut uten noe form for bevis. Men som de fleste nå skjønner, lå en tiltale på bordet temmelig fort.

Rettsaken var helt forferdelig for Niels.  På et tidspunktet trodde “alle” på exéns historie.
Niels satt på tiltalebenken, uvitende om sin framtid.
Han var allerede tiltalt for noe han aldri hadde gjort -Hvorfor skulle han bli trodd nå?
Det fantes ingen grenser for løynene.
Her er anklagene:
           
 *Voldtekt med dildo mens han slo henne gjenntatte ganger i ansiktet.
             
*Grov fysisk og psykisk vold under forholdet.
             
*Pedofili mot deres 3 felles barn.
             
*Fysisk og psykisk vold mot deres 3 felles barn.
             *Psykopatisk adferd mot familien 


Dommen var full av hull og motsigelser, 
og dommerne var uenig i hva han kunne dømmes for.
Det fantes
ingen beviser, og Niels ble frifunnet for Incest, men ble allikevell dømt for vold og voldtekt.
At lege på Rettsmedisinske som undersøkte kvinnen etter “voldtekten” kom med motstridende informasjon ble ikke hørt,
heller ikke naboenes vitnemål.

*Lucifers datter har sett dokumentasjon fra Rettsmedisinsk at kvinnen ikke hadde blitt påført slag i   ansiktet. 

*Nærmeste nabo i leiligheten voldtekten angivelig skulle ha skjedd vitnet om at han hørte barn i leiligheten,
men ingen tegn til annen støy.  Det passer dårlig med full slåsskamp,grov vold og voldtekt.

Vi kommer mer tilbake til disse dokumentasjonene.
Selv om han ble frikjent på tiltalepunktene incest og vold mot barna ble han dømt til 6 mnd fengsel for voldtekt av samboeren.
Dømt på indisier. På exens “gode” ord måtte Niels i fengsel.
Lucifers datter sitter på omfattende bildematriale av saken. og da bl.a et oppsiktsvekkende bilde av exen til Niels fra rettsaken.
Da hun verken nå eller tidligere har vært eller kledd seg som muslim, så stilte hun i rettsaken i hijab og muslimske tradisjonelle klær.  Dette er en utspekulert måte å bruke Dansk rettsystem.
Det Danske rettssystem er livredde å få rasismebeskyldninger, og har ifølge advokatene en enkel grunn:
et generaliserende syn på muslimer der menn ofte er voldelige.
I tillegg ble barna satt i kommunens omsorg, og det er barna som har vært det verste for Niels.
Det er barna som har holdt ham oppe i denne kampen.

3. SAKEN SNUR
Under fengselsoppholdet fikk Niels god kontakt med en mann i krimminalomsorgen.
Han så på saken med nye øyne, og kunne også se saken i sammenheng av andre saken 
ex-samboeren var involvert i.
Når attpåtil barna, som nå var i kommunens varetekt, forteller at det var
mamma, og ikke pappa, som slo og sparket dem ble Niels løslatt før tiden.
Niels starter umiddelbart jobben med å “nøste” opp i saken.
Sammen med sin nye kjæreste, “Sanna”, tok de kontakt med Kommunen for å få opprettet kontakt med barna. Kommunen hadde derimot fått nye dokumenter i saken, for under tiden Niels hadde vært i fengsel hadde en ny “voldsepisode” inntruffet eksen.
Hun hadde anmeldt den nye samboeren for grov vold, og hadde søkt tilflukt på Krisesenter.
Doumentasjonen Lucifers datter sitter på fra Krisesentret viser derimot en ny løyn fra eksen.

Hun ble avslørt for å lyve om vold, og hun ble kastet ut fra Krisesentret!

Et dokument som beviste vold mot barna dukket også opp hos Kommunen.
Barnehagen måtte kontakte sykehus da gutten kom med blåmerker på kinnene.
Gutten fortale både til ansatte i barnehage og Sosialtjenesten at moren hadde blitt “vred”, hadde slått og lugget ham flere ganger. Hendelsen endte med sykehusinnleggelse,
gutten hadde blåmerker som var 5×3 og 7×3 cm på begge kinnene.
Han var utsatt for grov vold, og det burde nok en gang vært nok til at moren ble pågrepet av politi, samt straffet med en lang fengselsstraff.
Beklager dokumetet er litt uleselig, men vi er nødt til å anonymisere.

Niels og Sanna brukte store summer på advokat i den tro dommen kunne omgjøres.
Nå skulle man tro at det ville vært enkelt å få omgjort en slik feilaktig dom, og da samtidig få renvasket sitt navn og rykte. Men den gang ei, og det vil vise seg at på mange måter var marerittet bare såvidt startet. 
Beskjeden de fikk fra advokaten var “uten en innrømmelse fra eksen som sier Niels er uskyldig hadde de ingen sak”.  Man kan altså bli dømt uten beviser, men ikke frikjent med beviser.

4. SVERTET AV EN HEL NASJON.
Nå fortsatte Niels og Sanna livet, og de fikk en god kontakt med Kommunen om barna.
Det var en felles forståelse for at Niels var uskyldig, men det forandret ikke realitetene på hva barna hadde opplevd med moren. Dokumentene beviser klart og tydelig at de hadde blitt utsatt for fysisk og psykisk vold fra mor. Slag, spark, lugging og en mor som satte barna i siste rekke.
Barna ble utsatt for morens løsaktige liv med mye mannfolk, sex-relaterte fester, de ble ofte satt igjen alene, og ikke minst utsatt for en massiv manipulasjon og foreldrefiendliggjøring.
Barna måtte avklimatiseres, og i samarbeid med kommunen har de tatt stegene slik at de kan stole på pappan sin og ste-moren igjen.
Så kom nok en bombe. Eksen til Niels hadde meldt seg på en TV-program på nasjonal TV der hun sto fram som “volds-og voldtekts offer”. 
Under fult navn satt hun nå  på TV i beste sendetid. Hun fortalte om sin eks som hadde utsatt henne og barna for vold, og hadde voldtatt henne.
Lucifers datter har sett programmet, og
alt hun sier kan motbevises.
Det er for oss som kjenner den sanne historien kvalmende å se en voksen kvinne, en mor til 3 barn lyve om barna, om eksen samt spille offer. Med ansiktet fult av tårer mottar hun hjelp av en gruppe andre kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner.
Det som er ekstra fryktelig med dette er at når reklamen for programmet seilte ut på Dansk TV tok Niels og Sanna kontakt med programlederen og TV-stasjonen der de la fram mer en nok beviser på at hun løy.
De krevde at programmet ble tatt av luften. Men ettersom TV-stasjonen allerede hadde brukt en anseelig sum på programmet, nektet de. 
Niels ble nok en gang fremstilt som en voldtektsmann av verste sort. 
En hel nasjon fikk se et offer som hadde opplevd et mareritt som ingen kan tro noen kan finne på å lyve om, og det ble støttet av programledere og en TV-kanal som allerede visste at det var løyn.
Det var da Sanna tok kontakt med Lucifers datter.
Barnas vennener hadde sett moren deres på TV. Kollegaer,venner, naboer og alle som visste hvem dette gjaldt trakk seg unna.
Det eneste Kommunen kunne gjøre var å stoppe samvær mellom mor og barn,
behandling av proffesjonelle i en slik situasjon fikk ingen av dem

5.LISEGÅRDEN 
Lucifers datter hadde nå fått tilsendt saken,
og den ble for oss nærmest som et hjertebarn.
Det satt 3 barn med store traumer, uten hjelp og behandling for situasjonen de var blitt satt i.
Sanna og Niels levde nærmest i skjul for stigmatiseringen TV-programmet hadde påført dem gjorde at de isolerte seg. Begge fgikk til psykolog, men ingen hjalp dem som familie.
Lucifers datter saumfarte Danske hjelpe og behandlingsinstitusjoner,
og et statlig eller kommunalt tilbud var bare å glemme.
Men da vi begynte å lete i privat sektor fant vi tilslutt Lise Seidelin hos Lisegården.
Hun åpnet armene til familien, og tok dem personlig inn til en startsamtale.
Her en en liten del av mailen Lucifers datter mottok etter vår henvendelse:

TAK for din mail. Det er dejligt, du skriver. 
Den lille familie og børnene er sådan nogle værdifulde mennesker, så de fortjener at have det rigtigt godt. 
TAK for din fine beskrivelse af, hvordan tingene er for familien. Du kan bare det der med at skrive. Godt gjort.

Ja! Det er desværre et alvorligt problem, at de udsatte for kvindelige psykopater ikke bliver hørt og troet.

Jeg kender ikke nogen inden for psykiatrien, der kan hjælpe dem. Men jeg skal gerne selv tage dem i behandling, så de kan få den hjælp, de har brug for. Jeg hjælper gerne både børnene og de voksne.

Du kan se mine kundeberetninger, hvor jeg også har hjulpet andre, der har været udsat for kvindelige psykopater.”

                                                        Lise Seidelin 

Her er behandlingstilbudet Lisegården tilbyr:
http://liseseidelin.dk/behandling

6.ADVOKATER-Rettferifgheten SKAL seire.
Nå når familien har muligheter til behandling,
og kommunen vil hjelpe med en gjennforening av familien der barna blir beskyttet mot mor var tiden kommet til å ta ta i rettferdighet og oppreisning.
Det var for oss i Lucifers datter en så klar sak at vi kunne ikke fatte hvis vi ikke fant en advokatstyrke som ville ta tak i en så klar sak.
Nå hadde vi allerede fra bistandsadvokaten til familien fått høre at Dansk rettssystem ikke kom til å røre saken uten en innrømmelse fra Niels sin ex. Så da måtte vi finne andre veier inn.
Vi tok kontak med Advokat Svein Erik Ottesen, advokaten som greide å få frikjent en Taxisjåfør for voldtekt. ) år tok før dommen kom i Borgarting Lagmannsrett:

https://www.nrk.no/hordaland/drosjesjafor-frikjent-for-voldtekt-etter-ni-ar_-1.14001829
 Mailen fra oss ble besvar med telefon fra Advokat Ottesen dagen etter,
og selv om ikke han tar saker uttenfor Norges grenser fikk vi en meget produktiv samtale der vi kom oss i på rett vei i forhold til hvordan vi skulle komme oss inn på Dansk jord.
Ettersom nå denne saken er såpass prematur at ikke engang familien har vært i samtaler med advokatene vil, og kan ikke vi på dette tidspunkt avsløre hvilke Advokatfirma i Danmark vi er i kontakt med. Men samtaler med en av Danmarks mest kjente Advokater er nå opprettet, og med den riktige oppmerksomhet og vridning på saken
VIL tiltale og erstattningskrav bli reist.
Det er i tillegg fars straff og familiens lidelser også 3 barn som har rett på en form for rettferdighet.
Krav om omgjørelse av dommen vil være en selvfølge.

7.YTTLIGERE BEVISER
Vi skal ta en rask gjennomgang av yttligere beviser som er i saken.
Nå er det dessverre noe vi må holde tett til brystet på grunn av oppbyggingen av sak, men vi kommer til å følge denne familien til den dagen denne “kvinnen” er pågrepet og dømt så etterhvert kommer alle beviser frem for våre lesere.

*Vi har allerede beviser som frifinner Niels for vold og Incest mot barna, men i politiets og rettens papirer   hevder kvinnen dette. Det er falsk forklaring, og grov sverting av en uskyldig mann.
*Lege ved Rettsmedisinske vitner om at kvinnen løy både til politi og i rettsaken om at Niels hadde slått   henne gjenntatte ganger under voldtekten.
*Nabo, som hører alt i leiligheten vitner på at både han og hans kone hørte barna, men ikke noe annet   uvanlig. Det ville vært umulig at de ikke hadde hørt kvinnens rop.
*Kommunen, Barnehage vitner på at det var
mor som hadde utøvd vold mot barna. Barna har gjentatte   ganger vitnet om dette.

*Kvinnen har nok en gang anklaget en mann for vold på falskt grunnlag. Hun ble kastet ut av   Krisesenter. 
*Vi har en lang rekke beviser på sjikane, trusler, og løgner mot familien.
  Blandt annet hevdet kvinnen at Niels hadde besøksforbud mot sine barn, og at hun hadde ansvaret for    barna. Realitetene er at hun har besøksforbud.
  Her er beviser på at Niels 
har samvær, og at han selv har valgt tilsyn på grunn av situasjonen:

*Så har Sanna og Niels blitt kontaktet av andre som gjerne stiller som vitner,
 og her er en screenshoot som viser at eksen forteller en nå felles bekjent at Niels tattoerte “ludder” i   panna hennes, men at hun nå har fått fjernet denne så det ikke vises.
 Hun lyver om omfattende vold, der hun både ble slått med en støvsuger, og hun måtte sove i   sykkelkjelleren. Igjen, det er beviser på hennes løyner.
Det er merkelig at ikke dette kom frem under rettssaken?!


*Vi har en rekke kopier av meldinger der hun motsier det hun påsto hos politiet og under rettsaken.
 I en av meldingene snakker hun om å få tatt ren “OD” på Niels, altså en overdose.
 Hun har gjentatte ganger angrepet Sanna i meldinger fra forskjellige telefoner og Facebook-kontoer.
 og bedrevet en omfattende uthenging med navn på både Niels, Sanna og barna på sosiale media.
 Blandt annet kommer kommunen og Sosialetaten til å vitne på vegne av barna når det kommer til flere   episoder på Facebook og ikke minst hennes siste opptreden på nasjonal TV.

8.FREMOVER-hva skjer nå?
Lucifers datter kommer til å følge familien tett fremover.
Vi vil selvfølgelig fortsette samtalene med advokat, og forhåpentligvis snart få tatt et steg videre så det blir mulig å ta ut tiltale på “kvinnen”.
Familien må i første omgang ta vare på hverandre, og vil da, når tiden er inne i en visualiseringsterapi hos Lisegården så de alle kan gå inn i fremtiden med minst mulig sår.
Lucifersdatter.blogg.no kommer til å ha oppdateringer om fremgangen i saken.
Men, som en advarsel, den som skal føle seg mest utrygg er hverken Niels, Sanna eller barna. Det er kvinnen som har påført dem all denne smerte.
Vi er nå mange som kommer til å følge hvert steg hun tar, hver status hun legger ut,
og hver en vi kommer til å følge henne med lupe til vi har så mye beviser vi bare kan kaste nøkkelen når hun blir fengslet.
At hun greier å skremme, true, og ødelegge for Niels, Sanne og de 3 fantastiske barna skal
ta slutt!
FOR OSS SKREMMER HUN IKKE!


Minner alle om “Hjelpetelefonen for psykopat-ofre:

http://psykopati.blogg.no/1485955323_hjelpetelefonen_blir_n_et_fast_tilbud.html

Følg oss på Facebook:
https://www.facebook.com/Lucifersdatter/
INSTAGRAM: Lucifersdatter
E-mail: [email protected]

 

Inger-Jo: Min mor hatet meg som barn..


Lucifers datter har flere ganger skrevet om mødre som har bedrevet psykisk og fysisk vold mot barn.
Disse historiene er det vanskelig å finne innfallsvinkelen på så våre lesere får sett hvor komplekst, skadelig og vondt det er å vokse opp med en slik mor.
Vi måtte gå mange runder før vi bestemte oss for å skrive da det spesielle med denne saken er at moren har ikke bare bedrevet psykisk og fysisk vold i datterens barndom.Hun har også fortsatt å styre datterens liv i voksen alder.
Som de aller fleste offer der en kvinnen er overgriperen har ikke offentlig sektor tatt ansvar.
Ettersom også moren har en viss posisjon i samfunnet både innen politikk og næringslivet har hun fått påvirket datterens liv tiltider til det forferdelige.
God fornøyelse!


“SIPDÅSA”

“Se hvordan det dirrer i underleppa hennes,” roper  mor til Inger-Jo.
“Se på henne nå, se på sipdåsa,”
Morens hånlige stemme gikk som et ekko gjennom rommet.
Tante og onkel Arne sto å pekte, de var røde i ansiktet av latter.
“Hu ser ut som kjerringa til Skipper`n så stygg som hu er,”
Igjen ruget latteren.
Ingen brydde seg om tårene som rant ned kinnet på Inger-Jo.

Inger-Jo kom til verden i Kristiansund, året var 1963.
Foreldrene ble tvunget til giftemål da graviditeten var et faktum året før.
“Pappa var fantastisk, farmor og farfar også,
men når mor så at de ga meg kjærlighet straffet hun både meg og dem,” forteller Inger-Jo.
  Det var hardt å vokse opp på disse gårdene, ståldisiplin.
Inger-Jo´s mor var slem, og de første minnene om moren var skrekk,
en ekkel frykt for hva hun kunne si og gjøre mot henne.
Når broren ble født 3 år senere var katastrofen komplett!
-Inger-Jo var ikke ønsket av moren.
Broren derimot var både ønsket og elsket.

Hennes mor levde et utsvevende liv.
Hun hadde egentlig en huspost på Østlandet,
men valgte festing og promiskiøs adferd med datidens raggere.
Inger-Jo`s morfor måtte hente moren hos en av byens motorsykkelgjenger.
At moren kom tilbake var ingen lykke for familien,
og Inger-Jo, som var kolikkbarn, fikk ikke lenger den kjærlighet og nærhet et slikt barn trenger.
Mormoren ble nektet å løfte henne opp når hun gråt.
“La henne ligge, da får hun så store lunger,” snerret moren.

Inger forteller at moren hadde små blaff av godhet og omsorg,
men man visste aldri hvor man hadde henne.
Jeg var redd henne hele oppveksten, og hun hadde et forferdelig sinne.
“Mor var så sjalu, og fikk jeg oppmerksomhet taklet ikke mor det.
 Hun konkurrerte med meg om oppmerksomheten fra momor og morfar.
Jeg skjønner nå at mor var umoden på mange måter,” forteller Inger-Jo.

Inger-Jo´s mor fikk etterhvert viktige roller i politikken,
hun hadde også stor påvirkning innad i kommune og helsesektor.
Hun brukte makten til å ha total kontroll over sine barn,eks-mannen og familien.
Heller ikke Ingers pappa fikk fred,
han døde på 90-tallet. Da hadde moren brukt sitt nettverk til å stigmatisere ham,
og han var sliten av all motgang. Han fikk ikke hjelp eller gehør fra noen.

“Det høres kanskje konspiratorisk ut for folk som ikke kjenner mor,

 men hun kjente folk, og brukte dem for alt det var verdt
 Hun spilte skuespill som den beste skuespillerinne.
 -Når en “bekymret mor” ringer forskjellige etater å forteller “sannheten”,
og kommer med sin egen ide av hva som bør skje

 greide hun ofte å enten ødelegge eller forandre på ting.
Med tanke på at “alle” kjente mor gikk det ganske lett også.

 Likeledes var det med leger og psykologer,
 mor var jo høyt i Helsevesnet-hun fikser og ordner som hun vil.
Jeg hadde jo allerede en diagnose, så mitt ord tapte mot hennes”

Inger har siden 80-tallet opplevd at papirer forsvinner fra hennes journaler.
Flere ganger har moren hovert med at hun har satt kjepper i hjulene for Inger-Jo
Moren har overbevist NAV om at Inger har mere penger enn hun har,
og hun har sørget for at hennes egen datter til tider har sultet.
Hun har straffet Inger-Jo.
Iblandt straffet hun Inger for at hun ikke liker henne,
iblandt var agendaen sjalusi og sinne for at Inger hadde kontakt med sin far.
Inger kunne aldri vite hva hun ble straffet for.
Det ble mange ganger forsøkt å sette en stopper for morens korstog,
men til ingen nytte. Hun forandret bare strategi.
Etterhvert som Ingers bror vokste til ble han like ille som moren.
Han var “Goldenboy”, og ble manipulert hele livet til å være morens lakei.
Inger har flere ganger fått sjikaner og drapstrusler fra sin bror.

I mange år har Inger hatt problemer med traumer fra barne og ungdomsårene,
og ettersom moren har hatt en samfunnsmessig makt til å fortsette sjikanen av henne
har hun utviklet PTSD.
Inger har vært mye sint, og hun har kjempet mange kamper.
Forholdet mellom mor og datter er som et åpent sår,
og jobben med å bearbeide traumene samt få moren avvæpnet er akkurat startet.
Likevel skal det sies at Inger har en helt fantastisk humor,
brutal sort humor, noe vi i Lucifers datter ofte ser de som er offer etter en psykopat har.
Da Inger følger Lucifers datter, og ofte kan komme med en kommentar eller to er det en kommentar vi merket oss som beskriver hennes sorte herlige humor:

“Kjempebra skrevet,sånn er min mor også.
 Skulle tro det var henne du skrev om,hun også blir psykotisk i sin galskap og bisarre påfunn.
 Min 3 år yngre bror er like ond men dummere,like dumme begge 2 .
 Du skulle hørt dem når de setter i gang galskapen sin i “Dynastiet ” del 2′.
 Der hun sitter i ” sorte enkesen vegen 2″,mrs perfect med mr goldenboy petfect..😀
 2 pappfigurer med luft og lort i hjernen sin,der de driver sitt latterlige imperium i as dusteforbundet  asa 
stupido.com..😀 “


Historien til Inger har vært diskutert frem og tilbake flere ganger før den ble delt,
grunnen til dette er for den er såpass prematur på så mange måter.
Forholdet mellom mor, bror og Inger-Jo er meget betent,
og Inger-Jo har også en lang vei å gå der hun må bearbeide sine opplevelse og liv.
Det er ikke enkelt å holde et stabilt liv,
og heller ikke alltid helt enkelt med følelser, selvtillitt, psyke og aggresjon når man 
stadig blir krenket, sjikanert  samt har en mor som ødelegger livet hennes.
Det er mange konsekvenser av dette.
Katastrofer og personlige tragedier kommer som perler på en snor.
Men er det en ting vi er sikker på så er det at med hjelp og støtte vil Inger få
stabilisert sin hverdag og følelseliv.

*Er det noen som har opplevd og bearbeidet noe lignende som Inger-Jo,
 og som kan tenke seg å være samtalepartner/ støttespiller for Inger ta gjerne kontakt med
 Lucifers datter.
 Man trenger INGEN annen erfaring en egne opplevelser,
 et hjerte, og evnen til høre på andre. 
 Lucifers datter har allerede undersøkt mulighetene for et profesjonelt behandlingssystem,
 men på den veien trenger Inger en venn som kanskje kan forstå hva hun går igjennom.

TAKK til Inger-Jo,
og vi i Lucifers datter ønsker deg alt godt i fremtiden.
Vi kommer til å støtte deg gjennom behandlingen samt og løsrivelsen
fra din psykopatiske mor!


Følg Lucfers datter på Facebook:
https://www.facebook.com/Lucifersdatter/

Lucifers datter -Lukket gruppe (må søkes medlemskap)
https://www.facebook.com/groups/497357587293804/
INSTAGRAM: Lucifersdatter
E-post:
[email protected]

Mødre sladrer slik at barna blir mobbere


Flyvende aper, deres barn, og gruppedynamikk

Lucifers datter har flere ganger vært inne på kvinnelige psykopaters vennegjeng.

Som mange vet kalles psykopatens hjelpere flyvende aper;

https://alihoblog.wordpress.com/2017/03/11/narsissisten-og-hans-medhjelpere/
I perioder kan faktisk psykopaten være en del av en “fungerende” gruppe,
og vil da ha aktive flyvende aper i posisjoner som kan skape dårlige situasjoner i sitt sted.
De flyvende apene kan skape mye uro, og ødelegge for mange på vegne av psykopaten.
Spesielt farlig kan det bli hvis denne gruppen har blitt anerkjent som en gruppe i lokalmiljøet.
Som eksempel kan vi kan bruke en foreldregruppe som har barn på samme skole.
Ofte bor de i samme skolekrets, har barn på samme klassetrinn og barna samme fritidsinteresse. 
Som regel danner det seg en gruppe på 2-3 mødre som bruker mye tid sammen. 
For de som har lest historien om “Kikki” kunne lese om en slik gjeng.
Der endte “Kikki” som “utstøtt” da mødregruppen ble infiltrert av en psykopatisk kvinne.
Her er historien om “Kikki”;

http://lucifersdatter.blogg.no/1504115860_med_lnte_fjren_venninnes_fortelling_psykopatpsykopativennskap.html

Vi skal se litt på hvordan en slik mødregjeng kan påvirke sine omgivelser.
Mødregjengen er nå kjent i lokalmiljøet som omgangsvenner som drikker 
kaffe på terrassen,sitter samme på foreldremøter,og som deler på kjøring av barna. 
At de har valgt og avvise at de har blitt flyvende aper for kvinnen vi omtalte som “enka” har skapt en litt spesiell gruppedynamikk.
Med det fikk “enka” fullført sin manipulasjon, og fikk låst disse mødrene.
“Enka” spilte på de andre mødrenes stolthet, der de ikke kunne la seg vedkjenne at de hadde blitt infiltrert av en giftig kvinne som lurte dem.
I stede for å gjøre det riktige der de burde ha støttet “Kikki”, og vedkjenne seg at burde tenkt på barna som lider under “enka” viklet de seg lengre og lengre inn i “enkas” nett.
Tydeligvis trår de langt over grenser de egentlig ikke ville ha krysset hvis det ikke var for at “enka” benyttet seg av disse mødrenes stolthet og redsel for konflikt.

Denne gruppen, med “enka” i tet, har nå fått samme mål.
Det ene er å beskytte seg mot “Kikki” som våget å si sannheten.
I tillegg vil de hevne seg på henne for at hun satte dem i en ugunstig situasjon.
De føler seg avslørt, og føler at de har fått eksponert dårlige sider av seg selv.
At “Kikki” ikke hadde samvittighet til å vite at et barn led, og valgte å varsle satte de andre mødrene i dårlig lys. Venninnene valgte å sladre seg i mellom, mens “Kikki” viste seg som voksen.
Det ble en skrape i stoltheten til de andre mødrene/venninnene.
Andre foreldre,naboer, lærere og andre i lokalmiljøet som kjenner disse mødrene/familiene ble selvfølgelig obs. De syntes også det var underlig at de andre mødrene ikke varslet.
Og nå vil de rette opp stoltheten,og få flyttet fokuset  bort fra seg selv.
Aller helst vil de med sladder og løyn  skape mistilitt rundt “Kikki”.
Det samme gjelder for Håkon,”enkas” eks, som hele veien har støttet “Kikki”.
Her er Håkons historie om hans liv med “enka”;

http://lucifersdatter.blogg.no/1503585946_den_sorte_enke.html

Hvordan dette kan gjøres har “enka” allerede lagt føring for.
De hermer etter metodikken til “enka”.
“Enka” vet at “venninnene” nå har trådd over sine personlige grenser,
og at venninnene MÅ få gjenopprettet sitt rykte og sin stolthet.
Fellesnevneren her er at de er mødre,
og det naturlige blir å bruke er barna.

Nå jobber den ene deltid på skolen,
og ettersom barna går på samme skoletrinn er det lett å innhente opplysninger.
Det er også enkelt for venninnen som jobber på skolen å manipulere 
de andre lærerne med sladder og halvsannheter.
I tillegg har nå denne venninnen en større troverdighet ettersom hun jobber på skolen.
Etterhvert blir løgnene og halvsannhetene bekymringer.
Nå skal det sies at Taushetsplikten er også ganske enkel å bryte for denne venninnen,
så da vil også interne papirer lett bli delt med de andre venninnene og “enka”.
Nå har de nok engang skapt en falsk identitet rundt “Kikki”,
og det vil da bli satt opp imot opplysningene folk allerede vet.
Noen blir usikre, noen tar parti , og noen holder seg unna.
Men “enka” og venninnene har skapt splittelse mellom foreldregruppa, lærere og barna.
(Barna vet noe, blir fortalt noe, og overhører alltid noe)
Uannsett om reaksjonene uteblir mot “Kikki” vil det alltid bli reaksjoner blant barna,
og “Kikkis” datter kan fort stå i en utsatt posisjon blant sine medelever på skolen.

Hvis “Kikki” ikke nå hadde fulgt med kunne dette blitt skadelig for henne og datteren.
Hvis de falske bekymringene “enka” og de flyvende ape-venninnene skapte hadde fått grobunn
hadde det kanskje blitt en bekymringsmelding til BV,kanskje venner som velger å ta avstand fra “Kikki”, eller aller verste mulighet at datteren blir mobbet og en sosial avstraffelse i form av at
andre foreldre helst ikke ville at deres barn er venner med “Kikkis” datter

SLIK skaper psykopater “Flyvende aper”,
og slik skaper en kvinnelig psykopat en spisset gruppedynamikk for egen agenda.
Som man ser her løper “enkas” venninner hennes ærender,
og “enkas” manipulasjon låste venninnene til denne oppgaven for lenge siden.
Allerede når “Kikki” avslørte “enka” startet “enka” jobben med å manipulere venninnene.
De var håndplukket til oppgaven.
En psykopat er genial til å lese sine offer, og disse mødrene har fortsatt ikke skjønt hva som har skjedd.
Påvirkningen fra “enka”, og egen stolthet var nok til å få de til å herme etter “enkas” stygge metodikk


Følg Lucifers datter på Facebook:
https://www.facebook.com/Lucifersdatter/
Vår lukkede Facebook-gruppe:

https://www.facebook.com/groups/497357587293804/
INSTAGRAM: Lucifersdatter
E-Mail: [email protected]