RETTSAK MOT PSYKOPATEN -steg for steg


RETTSAK MOT PSYKOPATEN -STEG FOR STEG


1) Bruk advokat!
Bruk advokaten aktivt, og møt
i rettsmøter/tingretten alene. Du er avhengig av en buffer mellom deg og psykopaten, for  å holde emosjonell avstand fra psykopatens løgner og provokasjoner. Advokaten din vil være  flinkere enn deg til å skille mellom det som skal imøtegås og det som bare skal bestrides. En god advokat vil kunne forhindre overøsing av informasjon og feil fokus i saken. Velg  en erfaren advokat, som har vært i liknende saker for retten flere ganger. Spør gjerne om  advokaten har erfaring med psykopater som motpart, og om advokaten er kjent med hva som  kan forventes.
Bruk tid på å sette advokaten inn i hvordan DIN psykopat fungerer, og hva hun/han mest sansynlig vil si og gjøre.

 

2)Psykopatens påstander
Ikke imøtegå alle uriktige påstander fra psykopaten med full argumentasjon og bevis, selv om alle uriktige påstander må bestrides. Akkurat som psykopaten fremsatte den uriktige påstanden uten bevis, er det nok for deg å tilbakevise påstanden uten særlig argumentasjon eller bevis. Ikke føl deg underlegen psykopaten gjennom å føle at du må forklare deg eller stå til rette for absurde påstander. Å føle at man må forsvare seg inngående mot alle påstander, vil ofte kunne oppfattes som et tegn på at det er hold i noen av beskyldningene. Hvis en påstand om å være eksempelvis alkoholiker oppleves som absurd for deg, vil du instinktivt bare avfeie påstanden kort. Derimot hvis du i realiteten drikker mye, vil du være tilbøyelig til å bruke mye energi på å forsvare deg: «Jeg hadde ikke sittet her og vært så klar, dersom jeg var alkoholiker» osv. Irrelevante påstander fremsatt uten bevis bør du derfor ikke imøtegå med særlig argumentasjon eller bevis. Glem imidlertid ikke å bestride kort alle uriktige påstander, idet psykopaten ellers vil kunne anføre at du ikke har bestridt påstandene. Poenget her er at ikke bombadere med falske påstander for å flytte fokus i saken. Advokaten din skal kunne hjelpe deg med å skille mellom hvilke påstander som det bør brukes tid og bevis på å imøtegå, og hvilke påstander som bare kort bør bestrides uten særlig ytterligere argumentasjon. En hovedregel er at jo bedre logisk begrunnet og dokumentert en påstand er, jo mer ressurser bør du bruke på den.

 

3)Fokus på egen sak
Fokuser på å få frem egen sak og ikke bare på å forsvare deg mot psykopatens påstander. Din historie må fortelles og huskes i rettssalen; ikke psykopatens. For å vinne saken er det viktig at du får brukt tiden til å fortelle det nødvendige faktum som skal til for å vinne saken, ikke bruke for mye tid på å beskytte din ære mot psykopatens beskyldninger. Ofte klarer psykopaten å presse eller lure seg til fordeler, som han eller hun egentlig ikke hadde krav på. Da må man forklare nærmere hvorfor man gikk inn på en slik avtale, slik at retten forstår logikken i dine avgjørelser. Prøv å snakke om formålet med tidligere ordninger mellom deg og psykopaten, og forutsetningene til partene, der du prøver å forklare logikken i handlinger eller avgjørelser. Hold fokus på rettsreglene i saken, og få frem nødvendig faktum for at reglene som sikrer dine krav kommer til anvendelse. Ikke bruk mye tid til å snakke om alt det fæle psykopaten har sagt og gjort (det kan fort ta overhånd), men la det heller skinne igjennom.


4) Hvordan fremstå i retten.
Behold alltid roen under rettsmøtene,uansett! Prøv å speile psykopaten. Dersom psykopaten er blid og morsom i retten, bør du også forsøke å være det. Ikke vis at du blir stresset eller emosjonell av psykopatens løgner, manipulasjon eller forsøk på å sno seg unna. Advokaten din bør også speile nivået til motparten, og fremstå som positiv, rolig og selvsikker. Å la være å vise følelser opp mot urettferdig behandling og personangrep er vanskelig, men det er viktig i saker mot psykopater. Årsaken til det er at for mye følelser kan indikere at du er følelsesstyrt, og ubevisst signalisere til dommeren at det også delvis er følelsesmessige (og ikke rasjonelle) årsaker bak søksmålet. En dommer kan også ubevisst tenke at en følelsesstyrt person har dårligere dømmekraft, hvilket kan påvirke dommerens syn på partens vurderingsevne og oppfattelsesevne. Det er derfor uheldig om det blir store avvik mellom følelsene og nivået til din advokat og deg selv og motparten.

 

5) Strategi
Avtal en klar strategi med advokaten din om skille mellom det advokaten skal få frem, og det klienten skal få frem i partsforklaringen. Her er det viktig at advokaten håndterer bestridelsen av alle løgnaktige påstander i størst mulig grad (løgn og skittkasting), slik at klienten kan fokusere på å snakke om det som gjør at saken vinnes. En slik taktikk kan gjerne kalles for «good cop, bad cop» (slem politi, snill politi), der advokaten bør ta for seg de ubehagelige påstandene, slik at klienten i større grad kan fronte «gladsakene» og fremstå som positiv.

 

6) Vær grundig i dokumentasjonen og i undersøkelser før hovedforhandling.
Ta vare på relevante dokumenter, kontoutskrifter, e-poster og sms som kan komme til nytte senere. Rapporter fra skole, medisinske journaler er også viktig. Utsettes man for straffbare handlinger, bør du politianmelde forholdet. Vær likevel klar over at saken som oftest vil henlegges, og at psykopaten vil bruke henleggelsen mot deg. Det er derfor viktig at eventuelle politianmeldelser overfor domstolene presenteres som et bevis for hvordan du har opplevd situasjonen, og ikke som et bevis på straffeskyld hos psykopaten. Besøks- og kontaktforbud er derimot lettere å få dersom psykopatens atferd krenker privatlivets fred eller gir grunn til å tro at det vil begås straffbare forhold mot deg. Det vil normalt underminere psykopatens troverdighet som velgjører og snill, dersom man har fått et besøks- og kontaktforbud.

 

7) Forhåndsarbeid (av advokaten)
Advokaten din må alltid ringe psykopaten og dennes vitner på forhånd for å høre hva psykopaten vil forklare ulike hendelser med. Dersom psykopaten på forhånd viser til andre mennesker som vitner osv., kan disse konfereres og eventuelt kalles inn som vitner eller man kan hente inn dokumentbevis, for å ødelegge eller avkrefte historien. Det er viktig at det gjøres en grundig jobb med å snakke med motparten og dennes vitner før rettssaken. Ofte kan det være lurt med et møte for å diskutere mulig forlik, men der formålet egentlig er å lære seg psykopatens atferd og argumentasjonsmønster. Advokat og klient må også diskutere nøye hva slags forklaring som kan forventes fra psykopaten basert på tidligere historier og forklaringer han avgir til venner, kolleger og forretningspartnere mv.

 

8)Hvordan håndterer man en psykopat under forklaringer for retten?
I vitne- og partsavhør er det lurt å stille kontrollspørsmål som advokaten allerede vet svaret på, der svaret kan tilbakevises i dokumentasjonen eller av vitner som kommer senere, for å teste ut troverdighet. Hvis psykopaten går i fellen og lyver om noe som kan motbevises i dokumentasjonen eller av vitnene, er det lurt å ikke avsløre løgnen for tidlig. Avsløres psykopaten for en fremsatt løgn for tidlig, vil han eller hun umiddelbart trekke den tilbake gjennom en bortforklaring om misforståelse osv. Da vil poenget miste mye av sin kraft. Hvis psykopaten derimot tror at løgnen er akseptert, vil han i sin forklaring bygge videre på løgnen. Bygges det lenge nok på løgnen, vil ikke psykopaten kunne komme seg så lett unna, dersom psykopaten har bygget en hel del av sin forklaring på løgnen.

 

9) Psykopaten blir sårbar av personlige spørsmål
Advokaten din bør vurdere å stille personlige spørsmål som psykopaten oppfatter som ubehagelige, som et mottiltak mot psykopatens angrep på egen klient. Psykopater liker normalt ikke personlige spørsmål som gjør dem sårbare ? typisk om egen barndom, om venner som har tatt avstand fra dem, jobber de er blitt sparket fra, studier som ikke er fullført osv. En psykopat er likevel en narsissist, og er perfekt i eget selvbilde. Spørsmål som går på psykopatens nederlag i forretningslivet, familie eller tidligere søksmål vil ofte kunne være effektive. Det samme gjelder feil ved psykopaten selv. Advokaten må her være varsom, fordi retten nokså raskt vil kunne reagere på en slik fremferd, hvis ikke spørsmålene er direkte relevante for tvistegjenstanden. Advokaten bør for å unngå rettens vrede unødig, stille slike spørsmål med respekt og med en hyggelig tone, og ha forberedt en relevant forklaring på hvorfor advokaten ønsker temaene belyst. Advokaten må her selv vurdere det advokatetiske i hvor langt det er riktig å gå for å utlikne psykopatens forsøk på å destabilisere egen klient.

 

Motsatt kan advokaten også i en viss utstrekning «bløffe» psykopaten gjennom å eksempelvis bla i dokumentene, og late som man sitter på noen bevis, som skal brukes til å avsløre psykopaten. Hvis advokaten blar litt og oppgir noen detaljer som dato, involverte navn eller sted, kan det lett se ut som at advokaten leser fra et dokument som omhandler situasjonen. Da vil psykopaten kanskje føle at han settes opp i en felle, og forklare noe som ligger nærmere sannheten, fordi han forventer at du har dokumentasjon på sannheten liggende. Andre teknikker er at psykopaten får forelagt belastende skriftlig dokumentasjon til å forklare seg om innholdet, da det vil være vanskeligere å bortforklare utsagn som er dokumentert. Advokaten kan også minne psykopaten om at angitte vitner skal forklare seg om samme episode senere, når psykopaten skal forklare seg om en bestemt episode.

 

10) Psykopatens mentaliseringsevne.
Det kan være klokt av advokaten å stille spørsmål som går på psykopatens mentaliseringsevne. (sette seg inn i hvordan andre har det)Dette for å avdekke manglende empati. Eksempelvis «hvordan tror du xx (motparten) oppfattet det løftet du ga?» «Hvilke forventninger kan ditt løfte ha gitt henne?» Svar som «jeg vet ikke» eller «det får stå for hans/ hennes regning» vil få psykopaten til å fremstå som lite sensitiv. Vet ikke-svar kan følges opp med noe press som «Har du virkelig ingen ide om hva NN trodde skulle skje, da du avga løftet?»

11) Det er DIN rettsak!
Selv om advokaten har erfaring fra rettsprosesser, og møtt flere psykopater, så er dette DIN sak, og det er DIN psykopat!
Ingen psykopater er lik, og det er du som kjenner dens fremgangsmåte best.
Men glem heller ikke at det er regler for hvordan en rettsforhandling skal foregå,
og advokaten må få sette standaren for den delen.
Alikevell må du sikre deg at advokaten skjønner alvoret, og krev at advokaten hører på deg.
Mange advokater er flink til å “ha alle svar”, men ikke gjøre nødvendig arbeid.
Så følg opp hele prosessen, og husk: *Advokaten jobber for deg!!

Kilder: Advokat Oslo, Advokatconsult Bergen, Lucifers datter -Fokus på kvinnelig psykopati

Følg oss på Facebook HER
INSTARGRAM: Lucifersdatter
E-mail: [email protected]

4 kommentarer
  1. Vet ikke nå om det blir rettsak her, har vært hos politiet. Det virket som de trodde på meg. Har lagt fram dokumentasjon så det holder. Så kommer det store spørsmålet, hva gjør man når man ikke har råd til adv?

  2. Du “som ikke har råd til advokat”.
   Dette er et dilemma mange står i, og flere har kommet i en situsjon der penger har stoppet rettferdighet.
   Men jeg vil gjerne at du sender en mail til oss slik at vi kan diskutere en mulighet som du muligens kan leve med.
   Vi har advokatfirma som bruker som
   kan strekke seg ganske så langt ift hvordan betalingen gjøres.
   Vår e-mailadresse er:
   [email protected]

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg