60/40 -Kvinnens gullavtale!

Bilderesultat for familievernkontoret
F.V.K anbefalte at mor skulle ha 60% samvær!
Foreldre som skiller lag er ikke lenger en så spesiell begivenhet, og det er heller ikke det obligatoriske meklingsmøtet på Familievernkontoret. Foreldre med barn under 16 år er pliktig til å møte enten for å lage en skriftlig samværsavtale, eller få utskrevet meklingsattest hvis man skal gå til rettslige skritt. 
Det er akkurat der man bør finne en felles avtale angående barna. Skal barnet ha fast bosted hos mor eller far? Hvor mange prosent eier du ditt barn!
Det første vi i Lucifers datter vil sette lys på er at vi hører fra flere foreldre at de har fått anbefaling fra Familievernkontorets mekler at mor bør ha en høyere samværsprosent.
Ofte 60/40 eller 70/30!
En av Lucifers datters følgere fortalte han måtte virkelig bryte inn, fortelle han verken skulle svindle staten eller gi avkall delt bosteds -avtalen han hadde med mor. Mor var i en utdannings situasjon og hadde en periode med dårligere inntekt. Hun kalte inn til mekling med forslag om at deres felles datter som hadde gått alle barnskoletrinnene skulle skifte skole “en periode”, og bo hos henne i perioden hun hadde dårlig økonomi. Forslaget ble støttet av mekler!
Hadde det ikke vært for en oppegående far, som faktisk greide å se hva som var best for datteren ville jenta blitt trukket opp ved rot, startet prosessen for å komme seg inn i nytt skole og vennemiljø. Alt en slik flytting medfører, bare for at mor skal bruke barnet i inntektsøyemed.
At mekler ved Familievernkontor går ut av sin rolle, kommer med prosent-anbefaling til fordel for mor er et klart brudd på mekler`s rolle. Hun burde stått til rette for sine feministiske forestillinger, og et klart brudd på sin arbeidsbeskrivelse.

Vi hører det så ofte, 60/40, “for da får mor mere penger..”. (og en promille av fedrene..)
For realiteten er at det er mor som har 60%, og far som har 40%.
Det er virkelig sjeldent at det er den andre veien. 

Da er spørsmålet om du som far bør akseptere en slik ordning?
Hvorfor skal du som far ha 40% når man kan ha 50/50?
Man skal vel ikke skrive under en juridisk bindende kontrakt som tilsier at man ikke får se barna på lik linje med mor, og samtidig godkjenner at man skal betale en viss andel av sin inntekt.
Som vi kommer tilbake til så mener BUFDIR at samværsforelder skal delbetale husleie til den med hovedomsorg hvis samværsforelder har barna 8,9 netter mindre en bostedsforelder.
Det kan være særdeles farlig å akseptere mindre prosentandel en den andre. Den med høyeste prosentandel har en unik fordel hvis man kommer i en situasjon der mor skal flytte, dere blir uvenner, mor vil stoppe samvær, mor vil ha utvidet barnetrygd eller aleneforsørger stønader etc etc. Og ettersom deres forhold er over, ikke vær så naiv der du tror at dette ikke kan skje deg! Dette skjer i de beste og fleste hjem!
Den med høyeste prosetandel med barna kommer til å vinne en rettsak hvis man kommer i den situasjonen. Da vil retten legge vekt på at barnet har hatt fast bosted hos mor.
Uansett om mor har hatt kun 10 % mer, har hun da fast bosted fra før.
Ved 50/50 er det snakk om hvem av foreldrene som har best forutsetning for å gi barnet en stabil omsorgsbase.
Man blir også bidragspliktig hvis man har mindre samværsandel.
En far skal sørge for sitt barn etter samlivsbrudd, ikke for mor!
For guds skyld bruk bidragspengene på å være sammen med barnet, ha heller 50/50, og ha mer tid med barnet, unngå risikoen at mor stopper samvær og har en fordel.
En rettsak vil ruinere deg!

Som eksempel på hvor vanlig denne spekulasjonen rundt samværsprosent er kan man se bare på her på Kvinneguiden. En åpen diskusjon om hvordan man på best mulig måte kan livnære seg på at man har barn, hvordan man kan svindle staten, og hvordan man kan få mest mulig penger ut av far, samt hvordan man skal kunne nekte ham samvær, og hvordan en mor skal få foreldreansvar alene.
UTEN noen form for empati og respekt for barnets beste eller belastningen et barn får ved foreldrekonflikt diskuteres det “Hvor stor prosent gir mest penger” og “Hvis du er så heldig å ha aleneansvaret” så får du slik og sånn.
Det kryr av disse diskusjonsforaene, og gjengangeren er akkurat det samme. “Hvordan skal MOR få 60/40..” “hvordan får jeg mest barnebidrag” “Hvor mye må jeg ha barna for å få overgansgstønad?” “far vil ikke gi fra seg foreldreansvaret!”… og kvinnene diskuterer, tipser og lærer opp hverandre til å ta og ha makten over barna og manipulere systemet. De vil ha sin egen barne-pengegris de kan riste i.
Men igjen, hva mangler i alle disse innleggene? Joda, BARNETS BESTE, og dette er ikke mødre som har problemer med fedrene..De vil at far skal ha barna mest mulig, men de vil ha makten og pengene mer en at barnet skal ha det bra.
Se bare dette innlegget i Mamma<3….:
En mor som roper “HJELP”, og viser til at det har vært samlivsbrudd:
 

HJELP! Fordeling av barna ved samlivsbrudd

23-02-13, 18:38

Vi skal gå fra hverandre, jeg skal flytte ut, og vi ser for oss en 60/40 hvor jeg har 60. 

Situasjonen min: Jeg jobber som tilkallingsvikar, svært ustabil inntekt. svært lave summer.

Jeg studerer et deltidsstudie, og reise og opphold blir minimum 6000kr i mnd. 

Far vil ikke skrive fra seg foreldreretten.

Selvfølgelig vil hun ha 60/40,
og allerede her ser man at “far vil ikke skrive fra seg foreldreretten”..-JØSSES for en drittsekk!!

Så kommer et “godt” svar fra en annen kvinne:

2. Den som har 60% og HOVEDOMSORG, for barnet (foreldrerett kan dere ha begge to). Den kan ha krav på utvidet barnetrygd , overgangsstønad, tilskudd til barnetilsyn (barnehage, sfo), og utdanningsstønad. Slike ting må du søke om.. skal du få denne støtten MÅ barnet/barna ha adresse hos deg!
Hva du får og om du får støtte, blir regnet ut ifra hva du har i inntekt.
En annen ting du kan søke om med en gang du og mannen din flytter fra hverandre er BOSTØTTE!
 

Her ser man jo den klare fordelen, og hvorfor 60/40 er mange kvinners alternativ nr1!
*utvidet barnetrygd
*overgangsstønad
*tilskudd til barnehage/sfo
*utdanningsstønad
*Bostøtte
**Hovedomsorg
 (noe som blir avgjørende hvis mor da går til rettssystemet)

Når kvinnen har fått svar på hvordan hun kan komme seg best mullig økonomisk ut av samlivsbruddet “ser hun” kanskje at hun virket `bare var opptatt av pengene…:

“Jeg ser nå at det kan se ut som jeg kun tenker penger her, og det gjør jeg absolutt ikke. Det er så vanvittig viktig for meg at dette løser seg på best mulig måte for alle sammen, men såklart mest for barna.”

 vil mor påpeke at hun også “gjør det beste for barna”.. Vi ser tydelig at hun skriver at “far ikke vil fraskrive seg foreldreansvaret” i første melding, så hvordan kan hun gjøre `det beste for barna?
HALLO MENN-VÅKNE OPP!!  Dette er slue kvinner som ikke vil det beste for ditt barn. Alt kommer til hvor mye penger hun får. 
Det kryr som sagt av disse diskusjonene på nett. Der diskuteres hvordan man får tynt mest mulig ut av menn, hvordan posisjonere seg best mulig ift rettsak/hovedomsorg og åpne nett-diskusjoner om hvordan man skal svindle staten.
Se her på Nybakt mamma:

 

“Som dere kanskje skjønte av forrige innlegg har vi nå skilt lag, og jeg er alene med barna. Foreløpig har jeg barna hele tiden, men vi har snakket om å gå for 60-40 om ikke så lenge.Veldig stille her inne – er det mer aktivitet på lukket forum “

Seriøst?? Så denne kvinnen er nå alene med barna! MEN snart blir far bra nok til å ha dem nesten halve tiden,selvfølgelig 40%, men ikke nå, og bare nesten halve tiden!!!
Og i hennes siste setning sier hun “Veldig stille her inne” og hun viser til de lukkede forumene!
Så i tillegg til tusenvis av åpne diskusjoner der kvinner finner de mest gunstige økonomiske sidene av å trenere samvær finnes lukkede forum.
Tør faktisk ikke tenke på hva som står på de lukkede forumene når det man ser hva som står på det åpnet nett.
-Ta dere en runde på disse nettsidene. Dette er rene oppskrifter for hvordan en kvinne skal ha den ultimate makten, og hvordan det “skal gjøres”.. Og de alle er særdeles opptatt av “barnets beste”, men det er ALLTID et men..-MEN jeg vil ha 60%.MEN jeg er redd for økonomien.MEN jeg har bare så og så mye. MEN jeg tar utdanning.  MEN MEN MEN MEN men men men men men men….!

Som adressa skriver så øker foreldres konflikt etter skilsmisse på grunn av reglene om offentlige støtte. Og de skriver i samme arteikkel:
“Per i dag er det veldig viktig å ha ulik fordeling av tid hos hver av foreldrene, for å få en del offentlige støtteordninger, og for å maksimere bidrag.Tallet 8,99 er veldig viktig i den sammenheng, og årsaken er følgende: Hvis barnet er 8,99 netter eller mindre hos samværsforelder medfører det at bidraget øker med 1500 kr om måneden, størstedelen av dette skyldes at Nav plutselig mener at samværsforelder ikke har utgifter til husleie til barnet, det vil si at hele utgiften til husleie antas å ligge hos bostedsforelder og dermed skal samværsforelder betale halvdelen av husleie til bostedsforelderen.”

Dette problemet i systemett, og morsrollen har blitt såpass ille at det nå dannes grupperinger slik at menn skal ha rettigheter for sine barn! 
Lucifers datter er ikke alene om å sette fokus på at kvinner er suverene når det kommer til barn og fedres mangel rettigheter, og selv om vi har hovedfokus på kvinnelige psykopater så er det akkurat dette systemet som lar kvinner ha s
uveren makt. Det samme systemet som lar slike kvinner knuse menn.
Det vi merker oss er at når det ligger så klart tilrettelagt for “vanlige mødre” å ha den totale makt, samt så enkelt kan benytte seg av økonomiske fordeler, så skjønner man hvordan en psykopatisk kvinne, altså en personlighetsforstyrret eller Narsissistisk kvinne bare kan “rase” gjennom dette systemet. Det forklarer hvorfor så mange menn ikke får støtte i systemet, og møter stengte dører der man rett og slett som mann ikke lenger greier å kjempe for sine barn.
Mannsforum er en av disse grupperingene som har blitt dannet, og som setter fokus på at menn mangler rettigheter når det kommer til barn.
Lucifers dater anbefaler støtte av Mannsforum, og det skal ikke brukes mye tid på deres Facebook-side før man ser at problematikken går helt opp til øverste hold, altså Barne -og likestillingsminister Linda Helleland.
Til og med ESA, som har gått til søksmål mot den Norske stat for diskriminering av tusenvis av Norske fedre, slår fast at barns beste IKKE står høyest i Norge, og at fedre blir diskriminert.

Dette er et tema man kan bare skrive i evigheter om. Det finnes så mange skjebner der ute, der barn og fedre er totalt isolert fra hverandre, og mor har fiendtliggjort far.
Vi ser mange av grunnene for hvorfor dette er så enkelt nå,
eller vi kan si som Advokat Tore Frellumstad “Som far har du ikke en snøballs sjans i helvete”!
Han setter også fokus på at maktfaktorer i samfunnet har et middelalderskt syn på menn som foreldre i artikkelen “verdiløse menn”.

Lucifers datter-Kvinnelige psykopater har klare mål i den kampen vi driver,
og eksponering av problematikken i systemet er en av dem.
Vi er nødt til å sette fokus på dysfunksjonelle system slik at giftige kvinner ikke skal kunne fortsette å kontrollere og manipulere sine omgivelser, barn og ex-menn.
Vår KLARE bønn til menn er at de ikke lar seg lure. Ikke vær konfliktsky, og ikke tro at andre løsninger en delt bosted er den rette. Det ender sjeldent slik!
Ikke la dere påvirke av Familievernets mekler eller mors trusler om at du får ikke møte barna.
DU, SOM FAR HAR LIKE RETT PÅ BARNA!

STØTT LUCIFERS DATTER: 29.August skal to representanter fra Lucifers datter delta på  Seminar om foreldrefremmedgjøring.
Vi forsøker å samle inn penger for å dekke opp reise-utgiftene til Oslo.
Lucifers datter kommer til å dele Seminaret for våre medlemmer og følgere med både informasjon direkte fra Seminaret, og fyldige refferat i etterkant. Håper de som kan og vil støtte vårt arbeid avser noen kroner. Lite som stort-ALT hjelper!Følg Lucifers datter på Facebook!
INSTAGRAM: Lucifersdatter
E-Post:  [email protected] 

6 kommentarer
  1. Foreldreansvar og daglig omsorg er to helt ulike ting. Ingen bør fraskrive seg foreldreansvaret selv om forholdet ryker. For om forelderen med daglig omsorg dør, så får ikke den andre automatisk omsorgen. Nei, da skal myndighetene blandes inn og bestemme. Har foreldrene 50-50 eller 60-40 , så blir det samme greia. Om en fraskriver seg foreldreansvar, så må vedkommende søke myndighetene om å overta egne unger dersom den andre forelderen faller fra eller blir for syk, eller annet. Sier man fra seg foreldreansvar, kan man heller ikke nekte den andre å flytte utenlands med ungene, f.eks.
   Hold tunga rett i munnen!

  2. Skulle ønske at fedre som fader ut av barnas liv og nekter å oppfylle 50/59 delingen som en har avtalt burde fått ekstra straff
   Når det kommer til 50-50 fra dag en så er det ikke alltid mulig, da spesielt pga barnets alder.

  3. Vil ikke være den.. men.. du må la en eller annen lese korrektur på dine innlegg. Det er useriøst med så mange stavefeil.

  4. We’re a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community.
   Your website offered us with valuable info to work on. You’ve
   performed an impressive job and our whole community shall be grateful to you.

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg