Jeg HATER deg Pappa!


“JEG HATER DEG PAPPA!!!
 DU LYVER, OG DU HAR ALDRI VÆRT DER FOR MEG!!”

Det finnes kanskje ikke noe mer sårende å høre, når ditt eget barn sier at det “hater deg”.
Man blir knust når man hører hvor såret barnet er, og ordene blir sagt med forakt.
“…Du var slem med mamma!, du kom ikke på avslutningen min!, du hentet meg ikke til samværshelg!, du tok pengene til mamma! ,du bruker narkotika!…….”
Du  føler barnet ditt glipper mellom fingrene dine.
Avstanden blir større og større mellom hver gang man greier å få tak i barnet.
Pappa`s ord,“dette stemmer vel ikke, husker du ikke hvor fint vi har hatt det, jeg elsker deg mitt barn” holder ikke. Man avfeies med “men nå har jeg hørt sannheten fra mamma, og du lyver”. Barnets overbevisning er alt for stor, hun tror deg ikke lenger.

Du tror kanskje dette er starten på en fortelling om en far som har ødelagt sin familie, en voldelig eller ustabil far som ikke har brydd seg? Som har stilt opp bare når de passet ham?
Eller om en far som lyver til sine barn, og nå har blitt avslørt?
-NEI, dette er beskrivelser vi har fått på mail fra flere frustrerte fedre.
-Vanlig, oppegående fedre, som etter samlivsbrudd har opplevd at mødre har manipulert barna og fiendtliggjort ham som far.
Du tror dette er uvanlig? 
-NEI igjen, det er dessverre mer vanlig en de aller fleste tror!
Det kan faktisk virke som det er “litt lov” hvis en mor gjør dette, og det er “veldig lov” hvis det er en blomstrende konflikt mellom mor og far. Da er jo far ofte en egoistisk psykopat også!
For oss i Lucifers datter er det ganske forbløffende å se hvor mange fedre som må kjempe for samvær etter samlivsbrudd. Ofte kjemper de forgjeves, og opplever å bli stemplet som “helt udugelige fedre” og “en far som virkelig ikke bør ha barn”.
Avstanden blir større og større mellom hver gang man greier å få tak i barnet.
Følelsen er ekte for barnet, det er barnets realitet. Og for hver eneste dag barnet blir isolert, manipulert og fiendtliggjort fra sin far, vokser hatet seg større.
Og hvis barnet begynner å tvile, er Mamma på plass med “veiledning” og påfyll av aggresjon!


Etter samlivsbrudd blir 93% av alle barn boende hos mor,
(*etter BUFDIR sine tall er det i overkant 20 000 skillsmisser el seperasjoner i året -Tall på samlivsbrudd på samboere med barn finnes ingen statustikk på, så tallet er betraktelig høyere) 
og av de 7 % fedre finnes det helt sikker også noen av dem som bedriver manipulasjon, fiendtliggjøring og samværssabotasje. 
Ikke vet vi hvordan statistikken hadde vært hvis det hadde vært motsatt heller,
men nå er det en gang slik, at dette er det noe flere mødre en fedre driver med.
Man kan ikke lenger late som der ikke er et kjønnsrelatert problem.
Tall viser også at det er 30 000 – 50 000 barn som ikke møter sin far på en vanlig mnd.
Det kan også virke som om dette er et noe sårt tema å belyse.
Giftige mødre er på mange måter fredet, og det eksisterer på mange måter ikke noe som heter foreldrefiendtliggjøring, samværssabotasje eller at en mor kan “hjernevaske” barnet.
Sier en mor at en pappa er udugelig, ja så er han vel det da!
Jo mer far kjemper for sitt barn i systemet, jo mer kjemper han mot systemet.
 Mange beskriver at de blir oppfattet som irriterende og masete når de varsler om dårlige forhold hjemme hos mor. Samværssabotasje blir oppfattet som foreldrekonflikt.
Far eller hans familie mangler både troverdighet og rettssikkerhet. 
Det kan virke som at mødre får “offerrollepoeng” av rettssystemet, og med det menes at kvinner ofte fremstår som offer, og også ofte er offer i andre typer rettssaker slik at dette farger dommernes avgjørelser på også ganske opplangte barnefordelingssaker.
Når man kjemper for noe så sårt som sitt eget barn, kan man bli frustrert når ingen tror. Frustrasjon, og krav om hjelp blir ofte avfeid i møte med Barnevern.
Snakker så en sakkyndig-Psykolog med barnet vil selvfølgelig barnet si med full overbevisning at “jeg vil ikke møte pappa”, og vil også i tillegg gjøre alt for å slippe.
Ofte har også mor hatt en intensiv “runde” med barnet før slike samtaler.
Skal en sakkyndig greie å avdekke foreldrefiendtliggjøring og manipulasjon  snart sakkyndige psykologer, BV og rettssystem se på HELHETEN av dokumentasjonen.
Barnet tror så sterkt på sin mor, og velger ofte å lyve av frykt eller overbevisning.
Mor har opparbeidet en verden for barnet der HUN er barnets eneste trygghetsperson, og en fagperson har da to valg. La barnet stå uten en tillittsperson ved å fortelle en sannhet barnet kanskje ikke engang tror på,
eller å la mor fortsette isolasjonen, manipulasjonen og foreldrefiendtliggjøringen.
Det som ofte blir glemt ved disse avgjørelsene er at skaden på barnet er allerede utført. Mor har allerede startet en følelsesmessig skade. Poenget er om barnet skal få starte “healingsprosessen” eller skal mor få fortsette å følelsesmessig skade barnet.
Dessverre velger mange sakkyndige i dette tilfellet helt feil.
Man kan spekulere mye på hvordan de som skal passe på at barnas rettigheter og helse lar en mor opprettholde et destruktiv liv for barnet, og skade barnets utvikling.
Mangel på kompetanse? feighet? feilslått feminisme? 
Det som ikke lenger kan benektes er at fedre nedgraderes i forhold til mor.
Nå skal det i tillegg sies at en far skal gjøre en meget grundig forbredelse og dokumentering for at han i hele tatt skal greie å bevise at mor bedriver manipulasjon og foreldrefiendtliggjøring. Barnet og mor forteller tross alt samme historie!
Flere forteller at de møter arrogante “fagfolk” som ikke “skjønner” hva disse ordene betyr.
Mulig de ikke skjønner hva det vil si i praksis? 
De vet kanskje ikke hvordan en slik manipulasjon og foreldrefiendtliggjøring gripes ann? 
At det må brukes tid, samt at barnet må avklimatiseres
Svaret er nok at mange fagfolk ikke har fulgt med i samfunnets utvikling de siste 25 årene, så de mangler i mange tilfeller rett og slett kompetanse.

Tilbake til barnets “hat”.
Mor har skapt en illusjon. En verden som blir en helt reel virkelighet for barnet.
Barnet er sint på pappa, og er overbevist om at det mor sier er riktig.
Sammen skaper de et “mamma/barn mot verden-forhold”, der den voksne tillater og dytter oppunder barnets aggresjon og destruktivitet.
Selv om pappa og barnet har hatt et nært og godt forhold,
og pappa har vært en veldi viktig person, blir barnet stående i en konfliktsklemme.
Mor, som har den absolutte største samværsdelen, liker ikke pappa, og det gis oppmerksomhet hvis barnet sier noe negativt om far. Barnet får mors annerkjennelse hvis pappa “gjør feil”.
Mamma støtter, og er veldig lydhør når det kommer til “feil” pappa måtte gjøre.
Et barn som oppdager dette vil uten unntak bruke dette til å oppnå annerkjennelse og oppmerksomhet fra mor. Og pappa-problemene eskalerer kjapt til “det mor vil høre”.
Mor sår sinne og frustrasjon i barnet. Når dette blomstrer skapes det hat og forakt.
Er mor som har en slik agenda mot far,
enten økonimisk eller personlig, klarer lett å isolere barnet og fiendtliggjøre far.
 Flere menn som har blitt nektet samværshelger, har senere hørt at barnet ventet på ham til samværshelg. Eller har forventet at far skulle komme på skolearrangemanger han ikke har fått beskjed om. Mens mor sier til barnet at “pappa kom visst ikke -han bryr seg ikke den drittsekken.” Mor skaper skadelige og distanserende løyner!
Barnet oppfatter selvfølgelig dette som skuffelse og tillittsbrudd. 
Barnet vil ikke tro at “min mamma” kan lyve om noe slikt.
Alle barn spørr sine foreldre hvordan de ble sammen, og hvorfor det ble slutt.
Desverre er det også slik at mange mødre “glatter” over hva som er barnets beste,
og overbeviser seg selv om at barnet vite hva hun mener er “sannheten”.
Det blir lagt ut om “voksenproblematikk”, og opplevelsene til barnet blir endel av feiloppfattelsen det har om far. Deres nærmeste tillittsperson forteller jo dem dette, og det blir da en virkelighet, og svelger selvfølgelig alt hva mor da sier. 
Mor lar barnet komme inn i en spennende voksenverden, og barnet føler det får en spesiell tillitt. Barnet blir farget av en i utgangspunktet ukjent og uforståelig voksenverden.
Å forklare til et barn, “at det mamma sier er ikke riktig”,
eller “dette er ikke noe du skulle visst noe om” skaper en konflikt i barnet.
Det er særdeles usunt for et barns utvikling og psykiske helse.
Både sannheten fra far og løynene fra mor skaper en distanse der barnet føler det må velge mellom mamma og pappa.
Valget faller på “sannheten” til den som har hovedansvaret for barnet.
Desto grovere “sannheten” mor da serverer, desto større avstand og aggresjon skapes.
De mødrene som i tillegg isolerer barnet vil da sette barnet i en situasjon der barnet heller ikke får opplevd at det mamma sier er feil.  

Det er mange studier som viser til foreldre som saboterer samvær og fiendtliggjøring av barn,
og flere av dem sier at slike foreldre har en form for personlighetsforstyrrelse.
Man kan jo ikke benekte dette. Man greier da som forelder å se et barn i sorg, som savner og utvikler aggresjon mot sitt biologiske opphav. De skaper og aksepterer et destruktivt barn.
Å bygge oppunder et slikt sinne er fryktelig skadelig for et barn.
Et barn er helt avhengig av, og det er en forelders jobb å hjelpe sitt barn med problemløsning.
Umodenheten og egoismen til mange mødre vises da godt ved at de forsvarer, og lar barnet være sint på den andre forelderen.
En slik giftig mor kan når barnet har utviklet tilrekkelig aggresjon gi barnet mulighet til å velge selv om det vil møte far og hans familie.  
Barnet som da sier NEI har lagd en forsvarsmur for hvorfor.

De aller fleste vet, og all forskning viser hvor viktig det er for et barn å ha en farsfigur.
En gutt trenger å vite hvordan det er å være mann. Lære hvordan en mann skal være mot kvinner, og lære sønnen forventningene det er å være mann.
En jente trenger en fars trygghet og kjærlighet. De vet da at de har en trygg mann hvis de møter en dårlig. Og hvis en far da ikke har alt “på stell” skal det fortsatt mye til for at ikke kjærligheten er nok. 
Nå skal det sies at det er grader av både samværssabotasje og foreldrefiendtliggjøring.
Den mest “normale” er den “lik meg best” som kanskje begge foreldrene bedriver etter et samlivsbrudd. Det skal sies foreldre kke tror de setter barnet i en vanskelig situasjon.
Det er en “ubevist” manipulasjon i kampen om barna. Man vil sette seg selv høyere en sin ex. Men nå snakker vi ikke om dette, vi snakker om den manipulasjonen og fiendtliggjøringen der barna blir rene redskap for å ramme den andre. Der barnet tar stor psykisk skade, og blir adskilt fra den ene forelder. Denne graden for manipulasjon er der man setter foreldre med personlighetsforstyrrelse.
Den type personlighetsforstyrrelse Lucifers datter setter fokus på da fryktelig mange menn står i denne situasjonen, og ti tusener av barn blir utsatt for hver mnd. 

Oppfordringen må være det må taes stor avstand fra denne diskrimmineringen av far og barn!
Foreldre må ha en likestilt rett til sine barn.
Det  sees på fedre som ressurspersoner!
Det må sees på kvinner med en visst kritisk blikk hvis far og barn ikke har samvær og et sunt forhold. 
Det skal MYE til hvis det ikke skal gå an å ha eller oppmuntre til form for samvær.
Det er på tide at samværssabotasje og foreldrefiendtliggjøring blir satt på dagsorden både i Barnevern,  Rettssystem og hos andre fagpersoner.
Vi må innhente de siste 25 årene utvikling, og se på foreldrerollen med realistiske øyne.
Loveverkets BARNETS BESTE” må praktiseres, og “mors beste” må avvikles!
___________________________________________________________________________
STØTT LUCIFERS DATTER: 29.August skal to representanter fra Lucifers datter delta på Seminar om foreldrefremmedgjøring.
Vi forsøker å samle inn penger for å dekke opp reise-utgiftene til Oslo.
Lucifers datter kommer til å dele Seminaret for våre medlemmer/følgere med både informasjon direkte fra Seminaret, og fyldige refferat i etterkant. Håper de som kan og vil støtte vårt arbeid avser noen kroner. Lite som stort-ALT hjelper!

MERK DONASJON: “Lucifers datter”

Følg Lucifers datter på Facebook HER
INSTAGRAM: Lucifersdatter
E-mail: [email protected]

 

3 kommentarer
  1. Jeg kommer ALDRI til å skjønne,og vil ALDRI forstå,hvordan ei mor kan gjøre barnet sitt til en «brikke» i sitt eget spill😢Hvor spillet er basert på mors egne egoistiske regler,og mor sine egosentriske tanker på eget velvære😠
   Ja,jeg har selv vært enslig mamma,og kunne ALDRI ha frarøvet mitt barn kontakt,gledene og verdiene med sin pappa❤️Og det til tross for våre (foreldre.) konflikter..Tro meg,for konflikter har vi som de fleste andre hatt etter bruddet😊
   At det blir satt fokus på,og belyses at kvinner (mødre.) også er psykopater,hvor menn (fedre.) er dems offer sammen med disse brikkene (barna.).Det er en bra ting👍🏼

  2. Det her er historien om meg, men med motsatt fortegn. Mitt barn er utsatt for manipulasjon fra sin far, slik at hun ikke vill ha kontakt med meg. Jeg vet ikke hvor mange som er utsatt for det, men det må jo være flere enn meg? Prøvde alt for å få hjelp i systemet, lovverket er jo der, men trenering fra det offentlige gjør at det snart er gått 2 år siden jeg pratet med min datter sist. Hun er jo nå passert 18 år, men pga av medfødt hjerneskade,er hun mellom 10-13 i følge fagfolk. Nå er de tingene jeg skrev til bv om, begynt å skje. Bl.a er de kastet ut fra sin leilighet. Min datter har ” tak over hodet” frem til 23 juni, da hun går på en kristen privat internatskole. Så hva skjer etter den datoen. Klem fra en frustrert mor

  3. Jeg opplevde at eksen ( far) stadig serverte løgner og påstod at jeg nektet ham både det ene og det andre, mens sannheten var at han fikk beskjed om alt og ikke gadd møte opp. Så det er sannelig mange variasjoner over samme tema. Det spiller ingen rolle lenger for min del, for alle barna er godt voksne. 🙂
   Det som har gått opp for meg den senere tid er at han muligens har en del av narssissisten i seg. Jeg har ikke helt våget å tenke tanken fullt ut, men det gnager litt i bakhodet.

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg