RETTSAK MOT PSYKOPATEN -steg for steg


Hvordan vinne rettssak mot en psykopat?

1) Bruk advokat!
Bruk advokaten aktivt, og møt aldri i rettsmøter/tingretten alene. Du er avhengig av en buffer mellom deg og psykopaten, for  å holde emosjonell avstand fra psykopatens løgner og provokasjoner. Advokaten din vil være  flinkere enn deg til å skille mellom det som skal imøtegås og det som bare skal bestrides. En god advokat vil kunne forhindre overøsing av informasjon og feil fokus i saken. Velg  en erfaren advokat, som har vært i liknende saker for retten flere ganger. Spør gjerne om  advokaten har erfaring med psykopater som motpart, og om advokaten er kjent med hva som  kan forventes.
Bruk tid på å sette advokaten inn i hvordan DIN psykopat fungerer, og hva hun/han mest sansynlig vil si og gjøre.

 

2)Psykopatens påstander
Ikke imøtegå alle uriktige påstander fra psykopaten med full argumentasjon og bevis, selv om alle uriktige påstander må bestrides. Akkurat som psykopaten fremsatte den uriktige påstanden uten bevis, er det nok for deg å tilbakevise påstanden uten særlig argumentasjon eller bevis. Ikke føl deg underlegen psykopaten gjennom å føle at du må forklare deg eller stå til rette for absurde påstander. Å føle at man må forsvare seg inngående mot alle påstander, vil ofte kunne oppfattes som et tegn på at det er hold i noen av beskyldningene. Hvis en påstand om å være eksempelvis alkoholiker oppleves som absurd for deg, vil du instinktivt bare avfeie påstanden kort. Derimot hvis du i realiteten drikker mye, vil du være tilbøyelig til å bruke mye energi på å forsvare deg: «Jeg hadde ikke sittet her og vært så klar, dersom jeg var alkoholiker» osv. Irrelevante påstander fremsatt uten bevis bør du derfor ikke imøtegå med særlig argumentasjon eller bevis. Glem imidlertid ikke å bestride kort alle uriktige påstander, idet psykopaten ellers vil kunne anføre at du ikke har bestridt påstandene. Poenget her er at ikke bombadere med falske påstander for å flytte fokus i saken. Advokaten din skal kunne hjelpe deg med å skille mellom hvilke påstander som det bør brukes tid og bevis på å imøtegå, og hvilke påstander som bare kort bør bestrides uten særlig ytterligere argumentasjon. En hovedregel er at jo bedre logisk begrunnet og dokumentert en påstand er, jo mer ressurser bør du bruke på den.

 

3)Fokus på egen sak
Fokuser på å få frem egen sak og ikke bare på å forsvare deg mot psykopatens påstander. Din historie må fortelles og huskes i rettssalen; ikke psykopatens. For å vinne saken er det viktig at du får brukt tiden til å fortelle det nødvendige faktum som skal til for å vinne saken, ikke bruke for mye tid på å beskytte din ære mot psykopatens beskyldninger. Ofte klarer psykopaten å presse eller lure seg til fordeler, som han eller hun egentlig ikke hadde krav på. Da må man forklare nærmere hvorfor man gikk inn på en slik avtale, slik at retten forstår logikken i dine avgjørelser. Prøv å snakke om formålet med tidligere ordninger mellom deg og psykopaten, og forutsetningene til partene, der du prøver å forklare logikken i handlinger eller avgjørelser. Hold fokus på rettsreglene i saken, og få frem nødvendig faktum for at reglene som sikrer dine krav kommer til anvendelse. Ikke bruk mye tid til å snakke om alt det fæle psykopaten har sagt og gjort (det kan fort ta overhånd), men la det heller skinne igjennom.


4) Hvordan fremstå i retten.
Behold alltid roen under rettsmøtene,uansett! Prøv å speile psykopaten. Dersom psykopaten er blid og morsom i retten, bør du også forsøke å være det. Ikke vis at du blir stresset eller emosjonell av psykopatens løgner, manipulasjon eller forsøk på å sno seg unna. Advokaten din bør også speile nivået til motparten, og fremstå som positiv, rolig og selvsikker. Å la være å vise følelser opp mot urettferdig behandling og personangrep er vanskelig, men det er viktig i saker mot psykopater. Årsaken til det er at for mye følelser kan indikere at du er følelsesstyrt, og ubevisst signalisere til dommeren at det også delvis er følelsesmessige (og ikke rasjonelle) årsaker bak søksmålet. En dommer kan også ubevisst tenke at en følelsesstyrt person har dårligere dømmekraft, hvilket kan påvirke dommerens syn på partens vurderingsevne og oppfattelsesevne. Det er derfor uheldig om det blir store avvik mellom følelsene og nivået til din advokat og deg selv og motparten.

 

5) Strategi
Avtal en klar strategi med advokaten din om skille mellom det advokaten skal få frem, og det klienten skal få frem i partsforklaringen. Her er det viktig at advokaten håndterer bestridelsen av alle løgnaktige påstander i størst mulig grad (løgn og skittkasting), slik at klienten kan fokusere på å snakke om det som gjør at saken vinnes. En slik taktikk kan gjerne kalles for «good cop, bad cop» (slem politi, snill politi), der advokaten bør ta for seg de ubehagelige påstandene, slik at klienten i større grad kan fronte «gladsakene» og fremstå som positiv.

 

6) Vær grundig i dokumentasjonen og i undersøkelser før hovedforhandling.
Ta vare på relevante dokumenter, kontoutskrifter, e-poster og sms som kan komme til nytte senere. Rapporter fra skole, medisinske journaler er også viktig. Utsettes man for straffbare handlinger, bør du politianmelde forholdet. Vær likevel klar over at saken som oftest vil henlegges, og at psykopaten vil bruke henleggelsen mot deg. Det er derfor viktig at eventuelle politianmeldelser overfor domstolene presenteres som et bevis for hvordan du har opplevd situasjonen, og ikke som et bevis på straffeskyld hos psykopaten. Besøks- og kontaktforbud er derimot lettere å få dersom psykopatens atferd krenker privatlivets fred eller gir grunn til å tro at det vil begås straffbare forhold mot deg. Det vil normalt underminere psykopatens troverdighet som velgjører og snill, dersom man har fått et besøks- og kontaktforbud.

 

7) Forhåndsarbeid (av advokaten)
Advokaten din må alltid ringe psykopaten og dennes vitner på forhånd for å høre hva psykopaten vil forklare ulike hendelser med. Dersom psykopaten på forhånd viser til andre mennesker som vitner osv., kan disse konfereres og eventuelt kalles inn som vitner eller man kan hente inn dokumentbevis, for å ødelegge eller avkrefte historien. Det er viktig at det gjøres en grundig jobb med å snakke med motparten og dennes vitner før rettssaken. Ofte kan det være lurt med et møte for å diskutere mulig forlik, men der formålet egentlig er å lære seg psykopatens atferd og argumentasjonsmønster. Advokat og klient må også diskutere nøye hva slags forklaring som kan forventes fra psykopaten basert på tidligere historier og forklaringer han avgir til venner, kolleger og forretningspartnere mv.

 

8)Hvordan håndterer man en psykopat under forklaringer for retten?
I vitne- og partsavhør er det lurt å stille kontrollspørsmål som advokaten allerede vet svaret på, der svaret kan tilbakevises i dokumentasjonen eller av vitner som kommer senere, for å teste ut troverdighet. Hvis psykopaten går i fellen og lyver om noe som kan motbevises i dokumentasjonen eller av vitnene, er det lurt å ikke avsløre løgnen for tidlig. Avsløres psykopaten for en fremsatt løgn for tidlig, vil han eller hun umiddelbart trekke den tilbake gjennom en bortforklaring om misforståelse osv. Da vil poenget miste mye av sin kraft. Hvis psykopaten derimot tror at løgnen er akseptert, vil han i sin forklaring bygge videre på løgnen. Bygges det lenge nok på løgnen, vil ikke psykopaten kunne komme seg så lett unna, dersom psykopaten har bygget en hel del av sin forklaring på løgnen.

 

9) Psykopaten blir sårbar av personlige spørsmål
Advokaten din bør vurdere å stille personlige spørsmål som psykopaten oppfatter som ubehagelige, som et mottiltak mot psykopatens angrep på egen klient. Psykopater liker normalt ikke personlige spørsmål som gjør dem sårbare ? typisk om egen barndom, om venner som har tatt avstand fra dem, jobber de er blitt sparket fra, studier som ikke er fullført osv. En psykopat er likevel en narsissist, og er perfekt i eget selvbilde. Spørsmål som går på psykopatens nederlag i forretningslivet, familie eller tidligere søksmål vil ofte kunne være effektive. Det samme gjelder feil ved psykopaten selv. Advokaten må her være varsom, fordi retten nokså raskt vil kunne reagere på en slik fremferd, hvis ikke spørsmålene er direkte relevante for tvistegjenstanden. Advokaten bør for å unngå rettens vrede unødig, stille slike spørsmål med respekt og med en hyggelig tone, og ha forberedt en relevant forklaring på hvorfor advokaten ønsker temaene belyst. Advokaten må her selv vurdere det advokatetiske i hvor langt det er riktig å gå for å utlikne psykopatens forsøk på å destabilisere egen klient.

 

Motsatt kan advokaten også i en viss utstrekning «bløffe» psykopaten gjennom å eksempelvis bla i dokumentene, og late som man sitter på noen bevis, som skal brukes til å avsløre psykopaten. Hvis advokaten blar litt og oppgir noen detaljer som dato, involverte navn eller sted, kan det lett se ut som at advokaten leser fra et dokument som omhandler situasjonen. Da vil psykopaten kanskje føle at han settes opp i en felle, og forklare noe som ligger nærmere sannheten, fordi han forventer at du har dokumentasjon på sannheten liggende. Andre teknikker er at psykopaten får forelagt belastende skriftlig dokumentasjon til å forklare seg om innholdet, da det vil være vanskeligere å bortforklare utsagn som er dokumentert. Advokaten kan også minne psykopaten om at angitte vitner skal forklare seg om samme episode senere, når psykopaten skal forklare seg om en bestemt episode.

10) Psykopatens mentaliseringsevne.
Det kan være klokt av advokaten å stille spørsmål som går på psykopatens mentaliseringsevne. (sette seg inn i hvordan andre har det)Dette for å avdekke manglende empati. Eksempelvis «hvordan tror du xx (motparten) oppfattet det løftet du ga?» «Hvilke forventninger kan ditt løfte ha gitt henne?» Svar som «jeg vet ikke» eller «det får stå for hans/ hennes regning» vil få psykopaten til å fremstå som lite sensitiv. Vet ikke-svar kan følges opp med noe press som «Har du virkelig ingen ide om hva NN trodde skulle skje, da du avga løftet?»


11) Det er DIN rettsak!
Selv om advokaten har erfaring fra rettsprosesser, og møtt flere psykopater, så er dette DIN sak, og det er DIN psykopat!
Ingen psykopater er lik, og det er du som kjenner dens fremgangsmåte best.
Men glem heller ikke at det er regler for hvordan en rettsforhandling skal foregå,
og advokaten må få sette standaren for den delen.
Alikevell må du sikre deg at advokaten skjønner alvoret, og krev at advokaten hører på deg.
Mange advokater er flink til å "ha alle svar", men ikke gjøre nødvendig arbeid.
Så følg opp hele prosessen, og husk: Advokaten jobber for deg!!


Kilder: Advokat Oslo, Advokatconsult Bergen, Lucifers datter -Fokus på kvinnelig psykopati

Følg oss på Facebook HER
INSTARGRAM: Lucifersdatter
E-mail: Lucifersdatter@outlook.com

LEDERBREV: Dropp nachspielet eller ha pepperspray og sex-avtale i lomma!


Leder i Lucifers datter; Geir Ståle Skjerve

LEDERBREV: DROPP NACHSPIELET-eller ha sexavtale i lomma!


Først vil jeg rose alle de som bidrar til friske diskusjoner på vår FB-gruppe og side.
Vi har fått mange "nye" som deler sin historie eller kommer med viktige råd til andre,
og vi ser viktig informasjon sakte men sikkert komme ut til flere.
Takk til dere alle, og en ekstra stor takk til dere som har støttet oss slik at vi har får gjennomført jobben vi gjør. Det er dere å takke for at vi har to representanter på seminar i Oslo om foreldrefremmedgjøring og barnas beste. Dette er kunnskap vi kommer til å dele med dere.

Vi har hatt en fantastisk sommer i Norge i år.
Rekord-tempraturer har gitt et yrende liv på uteplasser, festivalene rundt omkring i Norge har vært utsolgt og campingplassene har vært fullbooket med feststemte mennesker. 
Vi hører fra politiet at det har vært oppblomstring i fester, alkohol og
beslag av narkotiske stoffer. 
I takt med økende festing og rusbruk kommer forferdelige rapporter om vold og voldtekter.
Kampanjen "Emilie(18)-Er det du som kledde av meg?" fra Overgrepsmottaket i Østfold ble sett 520 000 ganger på 20 timer, og politiet`s KJERNEKAR har gjenntatte ganger blitt delt på KRIPOS sine nettsider.
Politiet har store problemer med å følge opp anmeldelsene, og vi ser et ekstremt godt eksempel på det når vi leser om Benedicte fra Svelvik som ble overfalt og forsøkt voldtatt 200 meter fra sitt hjem. I Benedicte`s blogginnlegg leser vi at mannen ble pågrepet, men løslatt dagen etter UTEN besøksforbud..Et nytt overgrep mot Benedicte altså!
Skal man tro politiets statistikk  er en typisk voldtektsmistenkt norsk mann, ruspåvirket og han voldtok på fest.

MISTEKT/SIKTET I VOLDTEKTSSAKER:
78%  er Norsk statsborger
70%  er tidligere mistenkt/siktet/straffet i andre saker
58%  var påvirket av alkohol/rusmidler 
74%  av sakene oppklares ikke

KILDE: OSLOPOLITIETS ÅRSRAPPORT 2014


I lys av den nydelige sommeren, rapportene fra politiet og de forferdelige voldtektshistoriene fra kvinner har vi en annen epedemi en voldtekt over landet.
Lucifers datter -Kvinnelige psykopater har i løpet av sommeren fått en stor økning av mailer og telefoner fra fortvilte menn som har fått falske anklager om voldtekt. 
Selv om jeg føler et ansvar for å følge opp med tett rådgivning og støtte har vi ikke kapasitet til så tett oppfølging som vi gjerne skulle ønsket. Vi har vært nødt til å lage en prioriteringsliste.
Allikevel har det vært et enkelt valg å prioritere flest mulig av disse sakene, selv om det går på bekostning av andre viktige saker.
Jeg, som mann og far, kan ikke tenke meg et større mareritt en å bli utsatt for slike falske anklager.  Voldtekt er en forferdelig forbrytelse, men det er også noe av det verste man kan bli feilaktig bli anklaget for.
Nå skal jeg ikke komme innpå flere saker, men for å vise at det er ikke bare kvinner som blir utsatt for overgrep slik Benedicte fra Svelvik ble, vil jeg kort fortelle om en sak som nå nettopp ble henlagt.
Mannen i 30 årene ble pågrepet på arbeidsplassen i starten av juni da en kvinne i slutten av 20 årene anmeldte voldtekt. Da han kontaktet oss hadde han vært i avhør der han benektet hele situasjonen. I følge kvinnen hadde han vært på nachspiel hos kvinnen der han først hadde forlatt boligen da festen var ferdig, men returnert kort tid etter. Hun beskrev at han tvang seg inn i boligen for så å utføre en grov voldtekt.
Politiet tok kort tid etter avhør av de to å forandret mannens status fra "mistekt" til "siktet",
og ble fortalt at han burde ha advokat da han nå var "siktet" for grov voldtekt.
I slutten av juli kom bomben, kvinnen innrømte først til et familiemedlem at hun hadde funnet på alt. Familiemedlemmet rapporterte dette til politiet. Kvinnen innrømte kort tid etter til politiet at hele saken var løgn.
Saken ble henlagt fra politiets side. Men det ble også anmeldelsen om falske anklager fra mannens side.
Altså her har vi en sak der politiet sitter på en innrømmelse om falske anklager om voldtekt, men som velger å ikke bruke ressurser på å straffeforfølge en så alvorlig sak. 
I et lite samfunn som denne mannen bor i så har denne saken påført ham enorm belastning sosialt og personlig, men politiet utsetter ham for nok et overgrep.

Nå har jeg allerede fortalt at det er mange menn som har tiltaler der de sverger på at de enten ikke har utført noen voldtekt da de enten trodde de hadde frivillig sex, eller sverger på at de aldri har rørt vedkommende. For oss i Lucifers datter gir det et signal på at det har skjedd en fryktelig utviklig på forståelse og respekt mellom menn og kvinner.
For en tid tilbake da det ble lansert sex-kontrakter fra Svergie lo mange, og jeg skal innrømme at jeg syntes det var "litt småkomisk" å komme med en slik ide. Nå er jeg ikke sikker på at det var en så fryktelig dum ide lenger. Jeg tror det faktisk kan være viktig ettersom forståelsen mellom rett og galt samt ja og nei er blitt så ulik mellom menn og kvinner som den nå har blitt.
Jeg trodde heller ikke at jeg skulle tenke tanken på å sende med pepperspray i veska til min kone når hun skal ut med venninner, men altså nå har jeg faktisk gått til innkjøp av det.
Vi har altså et samfunn i forandring der respekten for det annet kjønn har nådd bunnen.
Psykisk syke menn krever en bit av kvinner uten samtykke, og psykopatiske kvinner kommer med falske anmeldelser om vold og voldtekt.
Ikke bare påfører disse to gruppene samfunnet enorme kostnader,
men de påfører andre mennesker store lidelser gjennom at kvinner som har opplevd voldtekt eller vold ikke blir trodd og prioritert samt at menn som opplever falske anklager får sine liv like ødelagt som om de har blitt utsatt for en voldtekt. Likeledes finner ikke politi og påtalemyndighet rom til å straffeforfølge falske anklager.

Jeg vil ikke se flere av mine "brødre" lide slik jeg har sett nå denne sommeren, og jeg vil  anbefale alle kvinner og menn om å ta de forhåndsregler de kan.
Selv om noen vil påstå at jeg kanskje både overdriver og har blitt paranoid så vil jeg allerede nå parrere med at ingen av disse jeg har nevnt tenkte tanken da de dro på byen at de skulle bli forsøkt voldtatt eller skulle bli pågrepet for falske anklager om voldtekt.
Vi har kommet til en tidsalder i menneskets utvikling der jeg anbefaler å  DROPPE NACHSPIELET!


mvh 
Admin og leder i Lucifers datter
Geir Ståle Skjerve

Støtt gjerne Lucifers datter-fokus på kvinnelig psykopati

Følg oss HER på Facebook
INSTAGRAM: Lucifersdatter
Email: Lucifersdatter@outlook.com


 

Psykopater i systemet eller psykopatsystem?

Barnevernet og kommuneansatte brukte barnet som skjold i rettssystemet og som våpen mot foreldrene. Narsissistiske ledere valgte å misbruke tolkningsmuligheter i regelveket, og utøvde maktmisbruk i sin særskildte stilling! Med en Narsissistisk leder kommer en rekke kjedereaksjoner med empatiløse avgjørelser med et regelverk som kan tolkes på flere måter. Arbeidere med de beste intensjoner blir tvunget til å ta avgjørelser de nødvendigvis ikke står for, og hele systemet fremstår som giftig.

BILDE:Pappa Ken Joar og mamma Vibeke!
PSYKOPATER I SYSTEMET eller PSYKOPATSYSTEM??

Vi starter med denne artikkelen i Romerikes blad, "Når kommunen er overgriper" .
Som dere ser er innlegget skrevet av Psykolog Ragnhild E.Pettersen,
en av de modige, som setter mennesket først. En av få som tør å varsle når det blir gjort overgrep mot uskyldige mennesker. En som står imot giftige personer går til angrep.
I tillegg kan overgrepene familien har opplevd leses i dokumentert form på Facebook-siden "Justce for baby Aria and her family" og i hans notater her.
I tillegg fulgte Romerikets blad foreldrenes kamp der RBs journalist Torstein Davidsen har i en serie artikler satt søkelys på rettssikkerheten i barnevernet.
I dagens sak møtter vi flere Psykopater i offentlig sektor, og vi ser flere Narsissistiske mennesker som misbruker et lovverket for egen prestisje og vinnings skyld.

Dere vil se et barnevern og kommuneansatte som kjemper en kamp langt utenfor sin stillingsbeskrivelse, de lyver, unndrar dokumentasjon og setter feilaktige diagnoser på foreldrene. Det er flere lovbrudd av mennesker i maktposisjoner.

I tillegg viser det hvilken makt som i utgangspunktet kan misbrukes som ansatt i Bufetat.

Når andre uteforstående fagfolk, som eksempelvis Psykolog Ragnhild E Pettersen varsler om grove feil og svikter ble ikke valget fra barnevern og kommunens side gjennomgang av egne svikter i systemet.
De gikk i stedet til ANGREP på de utenforstående fagfolkene, foreldre og barnet.

Valget ble å bruke lovverket til å krige, trenere, misbruke makt og villede rettssystem.
Det ble en personlig vendetta fra flere aktører. Personlig makt og kjennskap til lovverk ble brukt til påvirkning av Fylkesnemd og andre statlige etater.
Et barn ble brukt som skjold i rettsvesnet og som våpen mot foreldrene.
Av den grunn gikk det 3 ÅR FØR JENTA VAR TILBAKE TIL SINE BIOLOGISKE FORELDRE!!
BILDE:Romerikets blad i 2017, pappa Ken Joar og mamma Vibeke!

Det er akkurat 3 år siden Ken Joar Olsen og Vibeke Morrissey opplevde det verste man som foreldre kan oppleve.
-Deres 9 dager gamle datter ble hentet på fødestuen, hun ble satt i fosterhjem, og kommunen ba om adopsjon da de mente foreldrene ikke hadde omsorgsevne.

Samværene måtte foregå på Politistasjonen da Barnevernet mente far var farlig pga hans tidligere medlemskap i MC-klubben Bandidos.

Lucifers datter har fulgt saken i de 3 årene den har pågått, og det har utviklet seg et nært og varmt vennskap med disse fantastiske foreldrene.
Det ble for oss fort klart at her hadde "mørke krefter" vært ute.  Dette var ikke en "vanlig" barnevernssak der det var uforbredelige foreldre uten selvinnsikt.
Ikke var det rus, vold eller overgrep heller.

Dette var enkelt og greit OVER gjennomsnittet kompetente og omsorgsfulle foreldre.

MEN det var det ikke bare vi som mente,

Psykolog Ragnhild E.Pedersen konkluderer også med det samme, og gir i sin rapport klar beskjed at her bør BARNET TILBAKEFØRES!

Det blir AVDEKKET GROVE FEIL feil i journalføring, feilaktige «diagnoser», feil i referatføring, krenkende atferd mot foreldre, sabotering av andre hjelpeinstanser og manglende kompetanse hos barnevernet.
Til og med Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) tok inn saken, og ga uttrykk for at de var meget bekymret for behandlingen av foreldrene, barnet og saken!
EMD hadde følgende å si om Norsk barnevern i sin resolusjon, og deres bekymring for forskjellene det er fra kommune til kommune. Tv2 satte også fokus på EMD`S resolusjon.
I løpet av disse 3 årene fikk foreldrene støtte av flere sakkyndige psykologer samt leger.

BILDE: Psykolog Ragnhild E Pettersen mener det er en fare for rettssikkerheten når hun og andre fagfolk blir sanksjonert når de varsler om barnevernet. Hun ble oppnevnt av Tingretten for å utrede saken.

Etter 3 år, et ekstremt press fra flerfoldige fagfolk, og en enorm bevisbyrde i fordel foreldrene fikk jenta endelig komme hjem til sine biologiske foreldre og lillesøsteren som hadde kommet til verden i tiden hun var under Barnevernets omsorg.
Foreldrene har da i de 3 årene kjempet en kamp mot psykopatiske mennesker og et system med regelverk som gjør, i utgangspunktet gode mennesker, empatiløse.
Sitter det en Narsissist eller psykopat i lederstilling vil det føre til en kjedereaksjon av uheldige hendelser.
En slik kamp kan vinnes KUN hvis det er ekstraordinære ressurser i et menneske.
Vi vet dessverre om mange tilfeller der familien ikke har greid å vinne tilbake sine barn, tross soleklare feilvurderinger fra BV-tjenesten
Far, Ken Joar Olsen, som forsåvidt har blitt et kjent ansikt i kampen for forandring i Barnevernet, dannet Facebookgruppen Barnevernet må bort og noe annet må på plass.
Han tok på egen hånd opp kampen mot systemet og psykopatene bak.
Allikevel, selv med en rekke fagfolk på laget, tok det 3 år før jenta var tilbake.
Det har blitt skrevet flere artikler om foreldrene og saken i flere media.
Her bl.a: -Vi burde fått krisehjelp, men vi er jo bare barnevernsforeldre,
og her fra fars FB-gruppe der han avdekker flere av aktørene i offentlig etat i Lørenskog.

Så, da vil kanskje noen fortsatt si at vi i Lucifers datter "ser psykopater" overalt?
Men gjør vi egentlig det?
Og kan egentlig systemer og et regelverk være psykopatisk? 
Hva skal til for at det blir slik i et system?

Her tar vi utgangspunkt fra de kjente definisjonene og ganske vanlige sjekklister på trekk en Narsissist og psykopat har, og setter det i sammenheng denne saken og de opplysninger vi har!


Dette er narsissistisk personlighetsforstyrrelse:(Vi skriver egne kommentarer ift saken i rødt bak hvert punkt, og hever ut der vi mener det beviser Narsissistisk opptreden)

For å få diagnosen narsissistisk personlighetsforstyrrelse må personen oppfylle minst fem av ni kriterier. Det er det samme hvilke av kriteriene som er tilstede. For å stille en diagnose må personlighetstrekkene også vise seg i en rekke ulike sammenhenger. Det holder ikke at de bare viser seg for eksempel i jobbsammenheng, de må også være tilstede i andre roller og situasjoner, som i hjemmet og blant venner.

 • En grandios oppfatning av egen betydning (overdriver egne prestasjoner og talenter, forventer å bli oppfattet som bedre enn andre uten at dette har feste i tilsvarende prestasjoner).-Fagfolk, som eksempelvis sakkyndig Psykolog Ragnhild E.Pettersen, fars lege og barnevern i settekommune avslører grove feil, dokumentforfalskning, journalfeil. Dette blir til slutt bevist med at barnet ble tilbakeført.
  Selv om alt dette ble bevist, opprettholdt lederskikkelser i BV sine falske anklager, nekter å innrømme feil, og eksempelvis øverste leder i BV valgte istede for innrømmelse å trekke seg fra sin stilling!!)

  Overopptatthet av fantasier om ubegrenset suksess, makt, briljans, skjønnhet eller ideell kjærlighet.
  -Tydelige spor av fantasier om at makten til involverte var større en det den i utgangspunktet var.

  Hadde ikke foreldrene vært så ressurssterke hadde saken endt med at BV hadde knust denne familien på falskt grunnlag, og fantasiene hadde vært et faktum. Grunnen kan kanskje være for at de tidligere har lyktes.
 • Har høy status. og bare kan bli forstått av, eller bør omgås, mennesker eller institusjoner som er spesielle og Tror at han eller hun er «spesiell» og unik -Foreldre ble totalt ignorert, tross sine KLARE beviser. De klare bevisene ble presisert for ledelse både i kommune og BV uten at de ville se hva "vanlig dødelige" sier.
  De var tydeligvis så unike at de kan bruke et barn som skjold og våpen. Opphøyde seg selv til "gud", og brukte løyner og brøt gjentatte ganger loven for å ødelegge en familie.
   

  Krever overdreven beundring.

  Har en følelse av å være særlig berettiget. Har for eksempel urimelige forventninger om særlig gunstig behandling eller at andre uten videre skal oppfylle hans eller hennes forventninger.
  -Det forventes tydelig at det ikke skal være konsekvenser for kriminelle handlinger og uforstand i tjeneste. Selv om det bevises KLART av fagfolk at BV og kommune tar feil og barnet skal tilbakeføres anker de gjentatte ganger inn avgjørelsene som ikke går i fordel dem. De opprettholder løgner, og finner på nye løyner for å få "sin vilje".

  I tillegg anmelder kommunen far som eksponerer uretten han og familien utsettes for, og mener far skal straffes for at han varsler. Far ble på et tidspunkt også dømt.
  Er utnyttende i mellommenneskelige forhold, kan for eksempel søke fordeler gjennom andre for å nå egne mål.
  Psykolog Ragnhild E Pettersen og fars lege som støtter familiens påstander, og dermed går i mot BV og kommune, blir klaget inn til særforbund av kommunen. Det kreves også at disse personene IKKE får flere oppdrag. De prøver dermed å bringe fagfolk/varslere til taushet ved å bruke andre etater.
 • Samtidig bruker de hverandre til å lyve og lure rettssystemet.
 • Mangler empati: er ikke villig til å anerkjenne eller identifisere seg med andre menneskers følelser og behov.
  -Dette er etter vår mening det viktigste punktet!  BV og kommune vister total mangel på empati for både familien og barnet ettersom de velger i 3 ÅR å lyve, manipulere og sjikanere en sårbar familie som gjør sitt aller beste for å bevise at de er gode foreldre. De valgte å ta barnet fra biologiske foreldre 9 DAGER etter fødselen, og greide faktisk å leve med seg selv og sine avgørelser. Dette tross alle bevisene fra fagfolk og fra foreldrene selv. Det er ikke snakk om en enkeltstående feilavgjørelse, men mange avgjørelser med store personlige konsekvenser for familien, der normale mennesker ikke greier å se seg selv i speilet hvis empatien var inntakt og normalt følelseregister inntakt.
 • Er ofte misunnelig på andre, og tror at andre også er misunnelig på en selv.
 • Viser arrogant, hovmodig adferd eller holdninger.
  -Når man føler seg berettiget til å ta et foreldrepars barn på feil/falskt grunnlag, ikke bare en gang, men gang på gang på gang.Over år står de på for å knuse denne familien i en kamp som tydelig har blitt personlig.
  Man er temmelig arrogant når man tråkker på mennesker, som de i starten trodde var "lett match" å knuse..
  Like stor arroganse viser man når man bruker Norsk rettsystem for å ta en barn på KLART og BEVIST feil grunnlag. De hever seg over fagfolkenes klare anbefalinger om tilbakeføring, og inntar en holdning som sier at "dere får ALDRI dette barnet tilbake, det er vårt...!"

  Kilder:
 • «Narsissisme og narsissistisk personlighetsforstyrrelse» av Øyvind Urnes, Sigmund Karterud, Therese Wilberg - Nasjonal kompetasetjeneste for personlighetspsykiatri, Avdeling for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.
 • Legeforeningen. 
 • Lommelegen: http://www.lommelegen.no/artikkel/normal-narsissisme-eller-narsissistisk-personlighetsforstyrrelse


I denne saken er lovverket brukt av enkeltpersoner, og de har valgt å vurdere samt tolke lovene til sin fordel. De brukte i tillegg lovene til å trenere at barnet fikk hjem til sine biologiske foreldre, og det til tross for at det ble tidlig bevist at BV og kommune tok klart feil.
I stede for å rette opp feilene, ble nye lovbrudd begått. Ansatte gikk ut av sin stillingsbeskrivelse, og andre fagpersoner ble truet. Arrogansen ble så stor at til og med EMD ble ignorert da de viste bekymring til behandlingen som denne familien har fått.
Konklusjon: Med Narsissistisk saksbehandler eller leder kan et regelverk fremstå som Narsissistisk og empatiløst! Det kan da benyttes til å feiltolkes til egen vinning!
Er det flere Narsissistiske personer i et system kan det skade hele systemet så mye at hele etaten fremstår Narsissistisk.
Lørenskog kommune har flere ansatte med grandiost syn på seg selv,
og i akkurat denne saken samarbeidet de og misbrukte sin makt.
Jo flere med karrakterbrist i et system, desto større sjanse for at systemet råtner på rot.
Sammen skapte de et Narsissistisk miljø og brukte hele sitt giftige system for å ødelegge for familien og deres støttespillere.


Vi legger også ut en liste over hva som kjennetegner en Psykopat.
Akkurat som ved listen over Narsissistiske trekk kjenner vi ikke til alle faktorer vedrørende personene ved Bv eller i kommunen som behandlet saken, men vi velger å markere punktene  hvis det er kjente faktorer fra denne saken, samt kommentarer fra oss bak i parantesen:

 • Overfladisk sjarm, eventuelt glatthet (beskrivelser fra foreldre samt andre foreldre)
 • selvsentrerthet, eventuelt storhetsideer om egen verdi (sier ikke det seg selv når en familie utsettes for grove overgrep  3 år på falske beskyldninger og løyner?
  Vi ser jo uttalelsen til saksbehandleren i Bv som mente hun ble stemt ut av Utroskps programmet Temptetion Islan fordi
  hun mente i VG at hun var "for sexy for de andre jentene")
 • kjedsomhet, stadig behov for nye impulser(ukjent)
 • uttalt løgnaktighet, eventuelt bedrageri (Det er klart dokumentert gjentatte løgner og dokumentforfalskning)
 • bløffing, manipulasjon (Gjentatte forsøk på å manipulere rettssystemet med bløff, samt gjentatte forsøk på å manipulere lovverket med trenering av saken, så tilknytning kunne brukes for at tilbakeføring ikke skulle være forsvarlig)
 • manglende skyldfølelse og anger (Ingen tegn på å tilpasse seg fagfolkenes uttalelser, og når feil ble påpekt ble dette benektet ,samt det ble satt i gang klager på fagfolkene istede sor å beklage sine feilvurderinger.
  Det har heller ikke kommet noen form for beklagelse etter at barnet ble tilbakeført, og saken er avslørt som en katastrofe i flere aviser som har fulgt saken!)
 • grunne følelser (Saken "oser" kynisme fra start til sutt, og ovenfor barnet og familien viser de ovehodet ingen følelse)
 • ufølsomhet; manglende innlevelsesevne i andres situasjon/verden (Et barn blir tatt fra sine foreldre og sin familie, og med tanke på hvor godt opplyst denne saken har vært, og hvor stor bevisbyrde som foreligger viser de særdeles dårlig innlevelse i familiens situasjon. I stede for å gjøre det riktige innørte de nye falske sanksjoner som eksempelvis samvær med politiet. BV ville også tvangsadoptere bort barnet som nå beviselig ble tatt på feil grunnlag!
  I tillegg vil vi også her vise til saksbehandleren i BV som var "Fristerinne" på Utroskaps-TV programmet Temptation Island der hun hadde i oppgave å friste gifte menn med sex, ødelegge ekteskap og da kunne leve med at hun såret en gift kvinne.)
 • snylting på andre, eventuelt utnyttelse av andre (ikke relevant)
 • oppfarenhet, lav aggresjonskontroll
 • promiskuøs seksuell atferd(Saksbehandler i Barnevernet var "Fristerinne" på utro-TV serien Temration Island på TV Norge.. Dere kan jo selv lese hennes "oppgave" på Sex-øya! Hun var også da den som ble ansatt en betrodd stilling i Barnevernet der hun skulle bedømme foreldrenes gode dømmekraft! 
 • atferdsproblemer allerede før 12-årsalder(ukjent, men ville vært interresant å hatt bakgrunninfo)
 • urealistiske planer for fremtiden(De trodde de skulle vinne denne saken, samt få fortsette i sine jobber)
 • impulsivitet (Saksbehandleren som vi tidligere har fortalt var "Fristerinne" på UTROSKAPS-TV forteller selv i en artikkel i VG at hun på tiden hun var på sex-øya var romantisk med flere av mennene.
  Det er vel lett å kunne insinuere at impulsivitet og valg var ganske svevende.
 • uansvarlig foreldreatferd hvis personen har barn (Uansvarlig adferd med andrs barn!! I tillegg har vi igjen saksbehandleren som frivillig står frem i VG der hun velvillig forteller om sine opplevelser på sex-TV, og ikke minst må barna forholde seg til en mor som er "Fristerinne på utroskaps-TV. )
 • hyppige ekteskap/samboerforhold
 • ungdomskriminalitet før 15-årsalder
 • bryting av prøvetid; gjentagelse av ulovlige handlinger som er domfelte
  (urelevant, men gjenntagende kriminelle handlinger kan dokumenteres!)
 • ansvarsløshet (Denne saken taler for seg selv på ansvarsløshet! Misbruk av makt for å ramme en annen familie, og totalt uten ansvar for egne gjerninger. Lucifers datter mener KLART at Sex-TV og Utroskap er ansvarsløshet j.fr Saksbehandleren i BV)
 • ulike typer lovbrudd  (Gjentatte lovbrudd mot familien, lovbrudd i stillingen og beviste lovbrudd mot fylkesnemd og tingrett. Unndragelse av dokumenter)
BILDE: Saksbehandleren i barnevernstjenesten var "Fristerinne" i utroskaps Tv-serien Temptation Island.  Tv-Norge satsningen ble kalt sex-TV, og oppgaven hennes var å friste gifte menn med sex!
Selv ment hun i et
intervju i VG at hun ble stemt hjem for "hun var for sexy..."


Så da skal våre spørsmål besvares!
Personene som har tatt avgjørelsene i denne saken har KLART en personlighetsforstyrrelse da de med viten og vilje samt over tid lyve kan manipulere, og bruke sin unike stilling til å skade et barn og barnets foreldre over tid.
Vi ser klart på punktene for Narsissisme og psykopati at det er totalt empatiløse mennesker.
I tillegg brukes også andre ansatte i BV, kommune og stat som deres personlige flyvende aper da vi ikke får oss til å tro at hele staben som jobber i Lørenskog kommune er giftige.
Det er nok mange ansatte som er tvunget til å ta avgjørelser de ikke kan stå for.
At systemet og lovverket er psykopatisk er jo en ganske absurd ting å si.
Men vi ser klart at et lovverk og system som kan tolkes og håndteres forskjellig fra person til person, kan benyttes som i denne saken til noe fryktelig negativt hvis rette person sitter i avgjørelsesposisjon. Hadde de som var ansvarlig i denne saken vært mennesker med "de beste intensjoner", og de hadde tolket lovverk slik lovens anvendelse var ment for, ville aldri denne situasjonen oppstått. Men her var det farlige og giftige mennesker som har tok valg.
Så et system og et lovverk kan faktisk bli psykopatisk hvis personene som bestemmer har brist ved sin personlighet!
I denne saken er det personer som har misbrukt systemet og sin stilling! 
Når vi ser på saken vi deler idag så viser det klart at det er flere aktører i Lørenskog kommune og Bufetat med grove personlighetsbrister. Disse har sammen skapt et giftig miljø, og dette medfører at hele systemet smuldrer opp.
Vi kan sette definisjon PSYKOPATISK-SYSTEM.Hvis noen undrer seg på hvordan det har seg at det i heletatt finnes slik problematikk bør dere lese 
Confused About Successful Jerks? Get to Know the Dark Triad

At kampen mot slike personer og systemer må fortsette er ingen tvil om, for dessverre er det mange i samme situasjon.
Vi kan fort nevne noen lignende situasjoner, altså mennesker som har blottlagt hele sitt liv for verden, for å kjempe for sine barn, mot et system som gjør/har gjort dem fryktelig urett:
*Ida Åsedatter kjemper for sin datter på gruppen "Maja Helena skal hjem".
*Vi har gruppen "Vi som støtter Ronja Marie og sønnen hennes i kampen mot Trondheim barnevern".
*En annen familie som nå heldigvis endelig er samlet er "Vi som støtter Vibeke og barna mot Horten barnevern"
-Lista er lang, og det tyder for vår del at det er store problemer med giftige mennesker i offentlig sektor som har tilgang til makt som de tydeligvis ikke tåler å inneha. Likhetstrekkene er at lovverket og systemet blir manipulert av disse giftige menneskene.
Det kan virke som at det er vanskelig for mennesker å inneha en slik makt som man får i barneverntjenesten. Det ligger til rette for misbruk av makt og posisjon hvis personene som innehar makten er giftig.
Det viser seg forøvrig at å varsle er karrieremessig selvmord, og at i utgangspunktet gode mennesker ofte blir for svak ovenfor de giftige menneskene.
Det eneste gledelige i akkurat denne saken vi har delt idag er at sanheten og rettferdighet seiret til slutt. 
Det er dype sår, og det er en urettferdige handlinger som har skjedd.

________________________________________________________________________________________________________________________________
Til slutt vil Lucifers datter gi en STOR TAKK til Vibeke og Ken Joar!
Takk for at vi har fått innsyn i deres liv,
og ikke minst fulgt dere i kampen mot giftige mennesker i Lørenskog barnevern og kommune.
Vi finner ikke ord for den urett dere to og barna har blitt utsatt for,
og vi kan ikke si annet en at vi skal fortsatt være med dere i kampen for forandring av systemet!
Dere er forbilder for andre, og helter i kampen.
Men viktigst av alt så er dere fantastiske foreldre,
og INGEN greide noengang å ta fra dere akkurat det!

________________________________________________________________________________________________________________________________
STØTT LUCIFERS DATTER: 29.August skal to representanter fra Lucifers datter delta på Seminar om foreldrefremmedgjøring.
Vi forsøker å samle inn penger for å dekke opp reise-utgiftene til Oslo.
Lucifers datter kommer til å dele Seminaret for våre medlemmer og følgere med både informasjon direkte fra Seminaret, og fyldige refferat i etterkant. Håper de som kan og vil støtte vårt arbeid avser noen kroner. Lite som stort-ALT hjelper!


Følg oss på Facebook!
INSTAGRAM: Lucifersdatter
E-mail:
Lucifersdatter@outlook.com

60/40 -Kvinnens gullavtale!

Mange mødre krever 6o/40 samværsordning. Det bør menn si NEI til! I tillegg opplever menn at denne ordningen anbefales fra BUFETATs Familievernkontoret på mekling. Hva egentlig realitetene og konsikvensene rundt denne avtalen?

Bilderesultat for familievernkontoret
F.V.K anbefalte at mor skulle ha 60% samvær!
Foreldre som skiller lag er ikke lenger en så spesiell begivenhet, og det er heller ikke det obligatoriske meklingsmøtet på Familievernkontoret. Foreldre med barn under 16 år er pliktig til å møte enten for å lage en skriftlig samværsavtale, eller få utskrevet meklingsattest hvis man skal gå til rettslige skritt. 
Det er akkurat der man bør finne en felles avtale angående barna. Skal barnet ha fast bosted hos mor eller far? Hvor mange prosent eier du ditt barn!
Det første vi i Lucifers datter vil sette lys på er at vi hører fra flere foreldre at de har fått anbefaling fra Familievernkontorets mekler at mor bør ha en høyere samværsprosent.
Ofte 60/40 eller 70/30!
En av Lucifers datters følgere fortalte han måtte virkelig bryte inn, fortelle han verken skulle svindle staten eller gi avkall delt bosteds -avtalen han hadde med mor. Mor var i en utdannings situasjon og hadde en periode med dårligere inntekt. Hun kalte inn til mekling med forslag om at deres felles datter som hadde gått alle barnskoletrinnene skulle skifte skole "en periode", og bo hos henne i perioden hun hadde dårlig økonomi. Forslaget ble støttet av mekler!
Hadde det ikke vært for en oppegående far, som faktisk greide å se hva som var best for datteren ville jenta blitt trukket opp ved rot, startet prosessen for å komme seg inn i nytt skole og vennemiljø. Alt en slik flytting medfører, bare for at mor skal bruke barnet i inntektsøyemed.
At mekler ved Familievernkontor går ut av sin rolle, kommer med prosent-anbefaling til fordel for mor er et klart brudd på mekler`s rolle. Hun burde stått til rette for sine feministiske forestillinger, og et klart brudd på sin arbeidsbeskrivelse.

Vi hører det så ofte, 60/40, "for da får mor mere penger..". (og en promille av fedrene..)
For realiteten er at det er mor som har 60%, og far som har 40%.
Det er virkelig sjeldent at det er den andre veien. 

Da er spørsmålet om du som far bør akseptere en slik ordning?
Hvorfor skal du som far ha 40% når man kan ha 50/50?
Man skal vel ikke skrive under en juridisk bindende kontrakt som tilsier at man ikke får se barna på lik linje med mor, og samtidig godkjenner at man skal betale en viss andel av sin inntekt.
Som vi kommer tilbake til så mener BUFDIR at samværsforelder skal delbetale husleie til den med hovedomsorg hvis samværsforelder har barna 8,9 netter mindre en bostedsforelder.
Det kan være særdeles farlig å akseptere mindre prosentandel en den andre. Den med høyeste prosentandel har en unik fordel hvis man kommer i en situasjon der mor skal flytte, dere blir uvenner, mor vil stoppe samvær, mor vil ha utvidet barnetrygd eller aleneforsørger stønader etc etc. Og ettersom deres forhold er over, ikke vær så naiv der du tror at dette ikke kan skje deg! Dette skjer i de beste og fleste hjem!
Den med høyeste prosetandel med barna kommer til å vinne en rettsak hvis man kommer i den situasjonen. Da vil retten legge vekt på at barnet har hatt fast bosted hos mor.
Uansett om mor har hatt kun 10 % mer, har hun da fast bosted fra før.
Ved 50/50 er det snakk om hvem av foreldrene som har best forutsetning for å gi barnet en stabil omsorgsbase.
Man blir også bidragspliktig hvis man har mindre samværsandel.
En far skal sørge for sitt barn etter samlivsbrudd, ikke for mor!
For guds skyld bruk bidragspengene på å være sammen med barnet, ha heller 50/50, og ha mer tid med barnet, unngå risikoen at mor stopper samvær og har en fordel.
En rettsak vil ruinere deg!

Som eksempel på hvor vanlig denne spekulasjonen rundt samværsprosent er kan man se bare på her på Kvinneguiden. En åpen diskusjon om hvordan man på best mulig måte kan livnære seg på at man har barn, hvordan man kan svindle staten, og hvordan man kan få mest mulig penger ut av far, samt hvordan man skal kunne nekte ham samvær, og hvordan en mor skal få foreldreansvar alene.
UTEN noen form for empati og respekt for barnets beste eller belastningen et barn får ved foreldrekonflikt diskuteres det "Hvor stor prosent gir mest penger" og "Hvis du er så heldig å ha aleneansvaret" så får du slik og sånn.
Det kryr av disse diskusjonsforaene, og gjengangeren er akkurat det samme. "Hvordan skal MOR få 60/40.." "hvordan får jeg mest barnebidrag" "Hvor mye må jeg ha barna for å få overgansgstønad?" "far vil ikke gi fra seg foreldreansvaret!"... og kvinnene diskuterer, tipser og lærer opp hverandre til å ta og ha makten over barna og manipulere systemet. De vil ha sin egen barne-pengegris de kan riste i.
Men igjen, hva mangler i alle disse innleggene? Joda, BARNETS BESTE, og dette er ikke mødre som har problemer med fedrene..De vil at far skal ha barna mest mulig, men de vil ha makten og pengene mer en at barnet skal ha det bra.
Se bare dette innlegget i Mamma<3....:
En mor som roper "HJELP", og viser til at det har vært samlivsbrudd:

 

HJELP! Fordeling av barna ved samlivsbrudd

Vi skal gå fra hverandre, jeg skal flytte ut, og vi ser for oss en 60/40 hvor jeg har 60. 

Situasjonen min: Jeg jobber som tilkallingsvikar, svært ustabil inntekt. svært lave summer.

Jeg studerer et deltidsstudie, og reise og opphold blir minimum 6000kr i mnd. 

Far vil ikke skrive fra seg foreldreretten.


Selvfølgelig vil hun ha 60/40,
og allerede her ser man at "far vil ikke skrive fra seg foreldreretten"..-JØSSES for en drittsekk!!

Så kommer et "godt" svar fra en annen kvinne:

2. Den som har 60% og HOVEDOMSORG, for barnet (foreldrerett kan dere ha begge to). Den kan ha krav på utvidet barnetrygd , overgangsstønad, tilskudd til barnetilsyn (barnehage, sfo), og utdanningsstønad. Slike ting må du søke om.. skal du få denne støtten MÅ barnet/barna ha adresse hos deg!
Hva du får og om du får støtte, blir regnet ut ifra hva du har i inntekt.
En annen ting du kan søke om med en gang du og mannen din flytter fra hverandre er BOSTØTTE!
 

Her ser man jo den klare fordelen, og hvorfor 60/40 er mange kvinners alternativ nr1!
*utvidet barnetrygd
*overgangsstønad
*tilskudd til barnehage/sfo
*utdanningsstønad
*Bostøtte
**Hovedomsorg
 (noe som blir avgjørende hvis mor da går til rettssystemet)

Når kvinnen har fått svar på hvordan hun kan komme seg best mullig økonomisk ut av samlivsbruddet "ser hun" kanskje at hun virket `bare var opptatt av pengene...:


"Jeg ser nå at det kan se ut som jeg kun tenker penger her, og det gjør jeg absolutt ikke. Det er så vanvittig viktig for meg at dette løser seg på best mulig måte for alle sammen, men såklart mest for barna."

 vil mor påpeke at hun også "gjør det beste for barna".. Vi ser tydelig at hun skriver at "far ikke vil fraskrive seg foreldreansvaret" i første melding, så hvordan kan hun gjøre `det beste for barna?
HALLO MENN-VÅKNE OPP!!  Dette er slue kvinner som ikke vil det beste for ditt barn. Alt kommer til hvor mye penger hun får. 
Det kryr som sagt av disse diskusjonene på nett. Der diskuteres hvordan man får tynt mest mulig ut av menn, hvordan posisjonere seg best mulig ift rettsak/hovedomsorg og åpne nett-diskusjoner om hvordan man skal svindle staten.
Se her på Nybakt mamma:

 

"Som dere kanskje skjønte av forrige innlegg har vi nå skilt lag, og jeg er alene med barna. Foreløpig har jeg barna hele tiden, men vi har snakket om å gå for 60-40 om ikke så lenge.Veldig stille her inne - er det mer aktivitet på lukket forum "

Seriøst?? Så denne kvinnen er nå alene med barna! MEN snart blir far bra nok til å ha dem nesten halve tiden,selvfølgelig 40%, men ikke nå, og bare nesten halve tiden!!!
Og i hennes siste setning sier hun "Veldig stille her inne" og hun viser til de lukkede forumene!
Så i tillegg til tusenvis av åpne diskusjoner der kvinner finner de mest gunstige økonomiske sidene av å trenere samvær finnes lukkede forum.
Tør faktisk ikke tenke på hva som står på de lukkede forumene når det man ser hva som står på det åpnet nett.
-Ta dere en runde på disse nettsidene. Dette er rene oppskrifter for hvordan en kvinne skal ha den ultimate makten, og hvordan det "skal gjøres".. Og de alle er særdeles opptatt av "barnets beste", men det er ALLTID et men..-MEN jeg vil ha 60%.MEN jeg er redd for økonomien.MEN jeg har bare så og så mye. MEN jeg tar utdanning.  MEN MEN MEN MEN men men men men men men....!

Som adressa skriver så øker foreldres konflikt etter skilsmisse på grunn av reglene om offentlige støtte. Og de skriver i samme arteikkel:

"Per i dag er det veldig viktig å ha ulik fordeling av tid hos hver av foreldrene, for å få en del offentlige støtteordninger, og for å maksimere bidrag.Tallet 8,99 er veldig viktig i den sammenheng, og årsaken er følgende: Hvis barnet er 8,99 netter eller mindre hos samværsforelder medfører det at bidraget øker med 1500 kr om måneden, størstedelen av dette skyldes at Nav plutselig mener at samværsforelder ikke har utgifter til husleie til barnet, det vil si at hele utgiften til husleie antas å ligge hos bostedsforelder og dermed skal samværsforelder betale halvdelen av husleie til bostedsforelderen."

Dette problemet i systemett, og morsrollen har blitt såpass ille at det nå dannes grupperinger slik at menn skal ha rettigheter for sine barn! 
Lucifers datter er ikke alene om å sette fokus på at kvinner er suverene når det kommer til barn og fedres mangel rettigheter, og selv om vi har hovedfokus på kvinnelige psykopater så er det akkurat dette systemet som lar kvinner ha s
uveren makt. Det samme systemet som lar slike kvinner knuse menn.
Det vi merker oss er at når det ligger så klart tilrettelagt for "vanlige mødre" å ha den totale makt, samt så enkelt kan benytte seg av økonomiske fordeler, så skjønner man hvordan en psykopatisk kvinne, altså en personlighetsforstyrret eller Narsissistisk kvinne bare kan "rase" gjennom dette systemet. Det forklarer hvorfor så mange menn ikke får støtte i systemet, og møter stengte dører der man rett og slett som mann ikke lenger greier å kjempe for sine barn.
Mannsforum er en av disse grupperingene som har blitt dannet, og som setter fokus på at menn mangler rettigheter når det kommer til barn.
Lucifers dater anbefaler støtte av Mannsforum, og det skal ikke brukes mye tid på deres Facebook-side før man ser at problematikken går helt opp til øverste hold, altså Barne -og likestillingsminister Linda Helleland.
Til og med ESA, som har gått til søksmål mot den Norske stat for diskriminering av tusenvis av Norske fedre, slår fast at barns beste IKKE står høyest i Norge, og at fedre blir diskriminert.

Dette er et tema man kan bare skrive i evigheter om. Det finnes så mange skjebner der ute, der barn og fedre er totalt isolert fra hverandre, og mor har fiendtliggjort far.
Vi ser mange av grunnene for hvorfor dette er så enkelt nå,
eller vi kan si som Advokat Tore Frellumstad "Som far har du ikke en snøballs sjans i helvete"!
Han setter også fokus på at maktfaktorer i samfunnet har et middelalderskt syn på menn som foreldre i artikkelen "verdiløse menn".

Lucifers datter-Kvinnelige psykopater har klare mål i den kampen vi driver,
og eksponering av problematikken i systemet er en av dem.
Vi er nødt til å sette fokus på dysfunksjonelle system slik at giftige kvinner ikke skal kunne fortsette å kontrollere og manipulere sine omgivelser, barn og ex-menn.
Vår KLARE bønn til menn er at de ikke lar seg lure. Ikke vær konfliktsky, og ikke tro at andre løsninger en delt bosted er den rette. Det ender sjeldent slik!
Ikke la dere påvirke av Familievernets mekler eller mors trusler om at du får ikke møte barna.
DU, SOM FAR HAR LIKE RETT PÅ BARNA!


STØTT LUCIFERS DATTER: 29.August skal to representanter fra Lucifers datter delta på  Seminar om foreldrefremmedgjøring.
Vi forsøker å samle inn penger for å dekke opp reise-utgiftene til Oslo.
Lucifers datter kommer til å dele Seminaret for våre medlemmer og følgere med både informasjon direkte fra Seminaret, og fyldige refferat i etterkant. Håper de som kan og vil støtte vårt arbeid avser noen kroner. Lite som stort-ALT hjelper!Følg Lucifers datter på Facebook!
INSTAGRAM: Lucifersdatter
E-Post:  Lucifersdatter@outlook.com


 

USTABIL MOR VANT I RETTEN. B.V SATTE BARNET HOS FAR 3 ÅR ETTER!

– De manipulerende personene er eksperter på skjule sine svakheter og gi et sympatisk inntrykk av seg selv. – Sakkyndige i barnefordelingssaker har begrenset med tid og informasjon i sin utredning til at de klarer å avsløre om de har med en dyktig manipulerende person å gjøre, sier Psykolog og advokat Grethe Nordhelle.

 •  


  Lars vil fortelle sin historie for å advare andre foreldre mot sakkyndiges makt i barnefordelingssaker. Ikke alle gjør en god nok jobb, mener han.
  Tor Stenersen

  Den sakkyndige psykologen i barnefordelingssaken mente jenta burde bo fast hos moren. Faren ble vurdert som «sær og selvsentrert».
  Retten ga moren hovedomsorgen.
  Tre år senere fant barnevernet ut at hun var uegnet som omsorgsperson.

Lene Skogstrøm

Tor Stenersen (foto)

 

  

 

 

Det er juni og nærmer seg skoleferie da faren til «Sara» plutselig får en melding: Mor har valgt å flytte med datteren til en mindre by, et par timers kjøretur unna. Det skulle bli starten på et mareritt og flere runder i retten.

? Foreldre er maktesløse hvis de kommer ut for en psykolog som gjør en dårlig jobb i barnefordelingssaker, sier «Lars».

Vi møter ham mens han går tur og venter på å hente datteren Sara på skolen.

Da moren bestemmer seg for å flytte, bor Lars i gangavstand til datteren i en større by på Østlandet. Han har god kontakt med henne. Hun bor hos ham stort sett annenhver uke, fra onsdag til torsdag den ene uken og torsdag til søndag den neste.

Mor har den daglige omsorgen. I feriene har de henne omtrent like mye.

Sara går på barneskolen; en livlig, empatisk og utadvendt jente. Hun er skoleflink, kreativ og har lett for å få venner.

Forholdet mellom foreldrene har alltid vært konfliktfylt. På sengekanten i helgene har far og datter snakket om at hun gjerne vil bo mer hos ham.

Lars foreslår derfor en delt bostedsløsning for moren, men får ikke noe svar på det.

Moren flytter

Moren begrunner flyttingen med ny jobb. Dessuten har hun familie i den mindre byen.

Beslutningen kommer brått på Lars, som prøver å stoppe flyttingen med en såkalt midlertidig avgjørelse i retten. Han får avslag og bestemmer seg for å gå til sak: Han vil at datteren skal bo fast hos ham.

Sommeren og høsten går. Først et halvt år etter at mor og datter har flyttet, kommer saken opp for tingretten.

Retten har oppnevnt en sakkyndig psykolog som skal finne ut om jenta skal bo fast hos ham eller moren, og hva slags samværsordning det skal være.

Hun velges som andre sakkyndige fra en liste som står på Norsk psykologforenings hjemmesider

 

2600 saker hvert år

Hvert år kommer 2600 saker inn til norske tingretter etter barneloven fordi foreldre er i konflikt og ikke blir enige.

Vurderingene til de psykologisk sakkyndige spiller en avgjørende rolle for hvem som vinner saken. Men det er ingen faglig kontroll av kvaliteten på disse sakkyndigrapportene.

Til tross for at psykologen karakteriserer moren som «følelsesmessig ustabil», går hun i sin sakkyndigrapport inn for at Sara bør fortsette å bo hos henne.

? Jeg og flere i min familie og vennekrets opplevde møtene med psykologen helt annerledes enn det som til slutt ble nedfelt i rapporten og lagt frem muntlig for retten, forteller faren.

? Hun tok ikke hensyn til at flere uttrykte bekymring for moren som omsorgsperson.

Far: «Sær, selvopptatt, narsissistiske trekk»

Den sakkyndige skriver positivt om far som omsorgsperson og mener han har mye å tilføre gjennom fortsatt samvær. Men psykologen kommer også med en del bemerkninger i rapporten om hans personlighet som han reagerer sterkt på. «Han fremstår som sær og litt selvopptatt (narsissistiske trekk)», skriver hun.

Hun skriver videre at han gjennom sin selvsentrerte personlighet ikke evner å ta andres perspektiv i tilstrekkelig grad.

Og: «Det er vanskelig å forutse hvilken betydning det kan få for barnet om hun vokser opp med far som hovedforsørger, men det er min antagelse at det på sikt vil oppleves som tomt.»

Det er min antagelse at det på sikt vil oppleves som tomt. - Psykologen om å vokse opp med «Lars» som hovedforsørger

TWEETDEL

Sara bor i dag hos faren og har samvær med moren to timer i uken under tilsyn av barnevernet.
Tor Stenersen

Da rettssaken kommer opp tidlig på vinteren, sier hun at han har en stolthet som fører til en lett krenkbarhet, og at hun har liten tro på at disse trekkene vil endre seg.

? Jeg var sjanseløs. Disse beskrivelsene er basert på opplysninger gitt av mors venninner. Noen av dem hadde jeg knapt nok sett før, men de ga likevel inngående beskrivelser av meg, sier han.

? Det opplevdes som absurd.

Mor: «Følelsesmessig ustabil, manipulerende»

Også moren får kritiske merknader i psykologens rapport. Det gjelder særlig hennes manglende evne til mentalisering, som betyr å gjenkjenne, forstå og håndtere følelser hos oss selv og andre.

«Det er flere tegn til at mor er følelsesmessig ustabil og i slik grad at det er vanskelig for mor å mentalisere barnet. Mors manglende mentalisering vurderes som et trekk ved hennes personlighet», skriver hun.

Men psykologen konkluderer med at det skal mye til å flytte datteren fra moren, som er jentas omsorgsbase. Hun finner ikke «tilstrekkelig evidens for at barnet vil bli skadelidende ved at hun vokser opp hos mor.»

I retten sier psykologen at hun ikke tror den følelsesmessige ustabiliteten er et fast personlighetstrekk hos mor, men forbigående, som følge av at hun var hardt presset.

Best for barnet å bli boende

Retten er enig med psykologen: Det er negative personlighetstrekk som kan ha betydning for omsorgsevnen både hos mor og far, men disse manglene gjør ikke noen av dem uegnet som omsorgsperson.

Retten mener også at jenta har funnet seg til rette i den nye byen, og at hun bør fortsette å bo der.

Og Sara selv? Hun ville i utgangspunktet bli boende i byen hun hadde vokst opp i. Hun sier i dommersamtalen at hun vil at foreldrene skal slutte å krangle, og at hun helst vil bo like mye hos moren og faren. Senere sier hun at hun vil ha mye samvær med den av foreldrene hun ikke skal bo hos ? hvis det ikke blir delt bosted.

Retten påpeker at den ikke kan pålegge far eller mor å flytte. Dermed finner den samlet sett at det er best hun fortsetter å bo hos moren.

At det er moren som tar initiativ til flyttingen, og på den måten er årsak til at datteren må forlate venner, skole og en far i nærheten, blir ikke noe tema i retten.

Nedstemt og innesluttet

Sara fortsetter å være på besøk hos faren annenhver helg, slik retten har fastsatt. Etter kort tid synes han at datteren er blitt tynnere, og at hun er innesluttet og nedstemt når han henter henne for helgebesøk.

? Det er forferdelig å gå rundt og vite at datteren din ikke har det bra, uten å kunne gjøre noen ting med det, sier Lars.

Selv gikk han rett i kjelleren i denne perioden. Han ble søvnløs og visste ikke hva han skulle gjøre for å løse flokene.

? Som mann merker du at sympatien ligger hos mor nesten før en rettssak har startet. Ingen bryr seg om fedres stille sorg når de mister kontakten med barnet sitt, sier han.

? Jeg takler rimelig greit å hanskes med egne utfordringer. Men det spiser deg opp innvendig å vite at barnet ditt lider.
 

Ankesaken: Ny sakkyndig oppnevnes

Faren anker saken til lagmannsretten. Saken kommer opp ti måneder senere. Da er det høst.

Heller ikke denne gang ser retten at datteren vil få det bedre hos far enn hos mor. Moren vinner igjen.

En ny sakkyndig blir oppnevnt i ankesaken. Han har ikke observert oppførsel hos far som bekrefter at han er sær og selvsentrert, understrekes det i domsslutningen.

Sakkyndig nummer to sier til Aftenposten at han ikke ønsker å uttale seg om kvaliteten på den første sakkyndiges arbeid:

? Vi er alle forskjellige og uttrykker oss med ulike ord. Det som er viktig, er at begrepsbruken kan etterprøves. Synsing kan ikke etterprøves, understreker han.

Lars opplever at den nyoppnevnte sakkyndige bruker rapporten til den foregående som et av sine viktigste verktøy, og han finner det sterkt kritikkverdig.

De to sakkyndige har også en samtale med hverandre. Etter den merker faren at den nye sakkyndige endrer holdning overfor ham.

På det tidspunktet har Lars klaget psykologen fra tingrettssaken inn for både Psykologforeningens fagetiske råd og Fylkesmannen. Og hun har på sin side krevd at politiet ilegger faren besøksforbud.

? Hvordan kan da den sakkyndige i lagmannsretten vurdere saken med nye og uavhengige øyne? spør faren.

Men sakkyndig nummer to tilbakeviser at han endret holdning etter samtalen med sin kollega.

? Jeg leste selvfølgelig hennes sakkyndigrapport, den inngår som en del av en helhet. Som sakkyndig i en ankesak vil du vurdere andre sakkyndiges tidligere observasjoner opp mot dine egne.

Han sier at saken ikke var spesielt vanskelig fordi det var flere omsorgsalternativer som var akseptable. For ham var det kontinuiteten for jenta som ble avgjørende.

? Som en råtten planke i bunnen

Psykolog og sakkyndig Einar Salvesen står bak etableringen av Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern (KIB). Han har lenge advart mot den rollen barnefaglig sakkyndige spiller, enten det dreier seg om barnefordelings- eller barnevernssaker.

? Sakkyndiges uttalelser tillegges gjerne avgjørende vekt når saken kommer i retten. Det må derfor forventes at det stilles strenge krav til uavhengighet, grundighet og vitenskapelig tilnærming i rapportene som utarbeides, sier han.

Han mener det ofte er vanskelig å vite om den sakkyndige i sin rapport relativt ukritisk har basert seg på antagelser og subjektiv «synsing», og om det er slik at de nokså ukritisk har gitt sin tilslutning til hva andre fagpersoner har konkludert før dem.

? Rammebetingelsene for arbeidet som utføres, er i mange tilfeller meget trange og den sakkyndiges egne observasjoner svært begrensede. Likevel kan konklusjonene mange ganger være svært vidtrekkende, sier han.

? På denne måten kan uholdbare slutninger følge saker videre i de ulike rettsinstanser som en råtten planke i bunnen ? og bidra til feilaktige avgjørelser i retten.

Sara selv ville i utgangspunktet bo like mye hos moren som hos faren. Men da moren bestemte seg til å flytte til en annen by, ble det vanskelig.

 

Barnevernet griper inn

Sommeren to år etter flyttingen blir det tydelig at Sara ikke har hatt det bra hos moren.

Barnevernet får en alvorlig bekymringsmelding, moren blir vurdert som uegnet til å ha omsorgen, og det ender med at datteren flytter til faren.

Hun er sterkt preget av å ha bodd sammen med moren. Det neste halve året orker Sara nesten ikke å gå på skolen. Så å si daglig må de snu ved skoleporten når faren kjører henne dit. Han bruker mye tid og kjærlighet på å få datteren til å bli trygg igjen.

Aftenposten har spurt sakkyndige i lagmannsrettssaken om hva han tenker etter at barnevernet vurderte moren som uegnet:

? Når vi har fullført vårt oppdrag, er jobben gjort. Hadde jeg sett ting som jeg unnlot å rapportere om, ville jeg sviktet oppdraget. Hva som skjer etterpå kan skyldes mange forhold. Det kan ikke vi som sakkyndige ha oversikt over, sier han.

Sakkyndige kan bli manipulert

Fars nye advokat, Øivind Østberg, reagerer sterkt på psykologens uttalelser:

? De to sakkyndige burde ha sett at mor er en person med personlighetstrekk som er uforenlige med god omsorgskompetanse, mener han.

? I alle tilfeller undrer det meg at man ikke synes innstilt på å gjøre noen selvkritiske refleksjoner i etterkant, slik at man kunne lære noe av saken.

Psykolog og advokat Grethe Nordhelle påpeker at bare cirka ti prosent av saker om omsorg og samvær havner i retten.

? I denne gruppen er det en overhyppighet av foreldre med problemadferd og manipulerende trekk, påpeker Nordhelle, som er ekspert på manipulerende personlighetstyper og foreldretvister.

? Sakkyndige i barnefordelingssaker har begrenset med tid og informasjon i sin utredning til at de klarer å avsløre om de har med en dyktig manipulerende person å gjøre, sier Nordhelle.

? De manipulerende personene er eksperter på skjule sine svakheter og gi et sympatisk inntrykk av seg selv. De er gode til å berøre andre emosjonelt, samtidig som de kan blåse uheldige trekk hos motparten helt ut av proporsjoner.

Psykologen mener dagens ordning fører til en systemsvikt.

? De sakkyndige trenger å bli bedre på å avdekke slike personlighetstrekk, og de burde ikke lage konklusjoner om foreldrenes omsorgskompetanse som så blir lagt frem i retten. Det forventes av dem i dag, men det gir dem for mye makt, fordi dommerne altfor ofte følger deres vurdering, sier hun.

? Mange sakkyndige har enten overdreven tro på hva de kan avdekke i begrenset kontakt med manipulerende personer, eller de kompenserer manglende kunnskap med å fremstå som sikrere enn de egentlig er.

Bare ca ti prosent av saker om omsorg og samvær med barn etter samlivsbrudd havner i retten. I disse sakene er det ofte høy konflikt.

 

Faren får ros

I dag har datteren det veldig bra. Nå har hun snart sin siste samtaletime hos BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), der hun har fått hjelp siden hun flyttet fra moren.

Hjelpeapparatet rundt Sara roser faren for å ha vært en støttende omsorgsperson i den vanskelige tiden.

? Men det har kostet, sier faren.

Han er selvstendig næringsdrivende og firmaet har ligget nede i den perioden han har måttet ta seg av Sara. Dessuten har han brukt nesten én million kroner på advokathonorarer.

Moren ønsker ikke å uttale seg av hensyn til barnets beste, og understreker at hun er sterkt imot at faren forteller denne historien i avisen.

I dag er Saras samvær med moren fremdeles begrenset til to timer annenhver uke under barnevernets tilsyn, etter jentas eget ønske.

Rådet i psykologforeningen: Fagetiske prinsipper brutt

Fagetisk råd i Psykologforeningen bruker nesten ti måneder på å behandle klagesaken, med to runder med uttalelser og tilsvar fra klager og den innklagede psykologen.

Først etter at barnevernet har funnet moren uegnet og avgjort at datteren skal bo fast hos faren i Oslo, kommer konklusjonen.

De finner at psykologen har brutt de fagetiske prinsippene og konkluderer med at hun skal gis «kollegial veiledning», som er den eneste formen for reaksjon rådet har.

Fagetisk råd har forståelse for at faren opplever bruken av beskrivelsene «sær, selvopptatt, krenkbar, selvsentrert, narsissistiske trekk» som krenkende og tendensiøse.

Rådet skriver videre at noen av beskrivelsene som er valgt, ikke i seg selv er kritikkverdige, men at den innklagede psykologen i liten grad viser refleksjon rundt bruken av denne type beskrivelser og hvordan dette kan oppleves av personen som beskrives på denne måten.

Savner begrunnelser og diskusjon

Rådet savner også en begrunnelse for hvorfor disse beskrivelsene er valgt basert på observasjon av klager. Dessuten etterlyser de en diskusjon om hvilke konsekvenser disse trekkene kunne ha for foreldrekompetansen.

Psykologen mener selv at uttrykket «narsissistiske trekk» ikke henspiller på en diagnoselignende vurdering, men det er rådet uenig i.

I 2017 har rådet mottatt 23 saker etter lov om barn og foreldre. Flere av disse er fortsatt under behandling. Det føres ikke statistikk over hvor mange psykologisk sakkyndige som klages inn og hvor mange av klagene som tas til følge.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har opprettet tilsynssak mot psykologen, som blant annet har oppgitt på sine nettsider at hun har klinisk erfaring og er spesialist i barne- og ungdomspsykologi, noe Psykologforeningen bekrefter at hun ikke er godkjent som. Tilsynssaken er under behandling.

Den sakkyndige psykologen svarer i en e-post at hun ikke ønsker å kommentere saken, blant annet på grunn av taushetsplikten.

? En sak domstolen burde lære av

? Saken kan tjene som en påminner om hva slags feil som begås i retten, og hvor alvorlige de kan være, sier fars advokat, Øivind Østberg.

Han har skrevet brev til Oslo tingretts øverste ledelse om saken. Han og faren vil at psykologen skal fjernes fra Psykologforeningens sakkyndigliste.

? Det er særdeles sjelden at dommere får noen som helst tilbakemelding på hvordan det faktisk går med de barn og voksne som berøres av deres avgjørelser i foreldretvister, påpeker Østberg.

? Denne saken, med sin solide dokumentasjon, er det derfor god grunn til å gjøre aktiv bruk av.


Politiet har ilagt Lars besøksforbud:

Psykologen mener seg truet og forfulgt

Den første sakkyndige og Lars bor og jobber i samme nabolag. Hun mener seg forfulgt og truet av ham, og politiet har ilagt faren besøksforbud tre ganger.

Det første ble brakt inn for retten og senere opphevet, retten mente at psykologen overtolket farens adferd.

Både det andre og tredje besøksforbudet ble stående. Det siste var til behandling i retten nå i april:

Psykologen mener han forfølger henne og har oppført seg truende, noe han tilbakeviser.

Faren opplever at det bare er å «bestille» et besøksforbud og sier at politiet ikke snakket med ham eller etterforsket saken.

Psykologen har også brukt besøksforbudene som argumentasjon mot faren i begge klagesakene, i Fagetisk råd og i sitt tilsvar i tilsynssaken som er til behandling hos Fylkesmannen.

? Hun ønsker å fremstille meg som en uetterrettelig og ustabil person for å svekke mine anklager mot henne, sier han, og legger til:

? Jeg har støtt på henne fire ganger i vårt nabolag i løpet av de siste tre måneder. Det er altså nok til at jeg stemples som en potensiell overgriper. Retten har ikke engang vurdert hennes åpenbare motiver.

Retten påpeker at partene bor i nærheten av hverandre og at begge har hund.

«Slik retten ser det, er det ikke unaturlig at de møtes iblant», står det i kjennelsen fra april i år.

Retten finner imidlertid ikke å kunne se bort fra psykologens forklaring om at faren har oppsøkt henne utover tilfeldige treff for deretter å følge etter henne.

Psykologen har forklart at hun synes dette er skremmende og plagsomt. Retten legger til grunn at hennes fred er krenket, og at fortsatt besøksforbud er et «hensiktsmessig og nødvendig tiltak av hensyn til fornærmede.»

Lars forbys å oppsøke, forfølge og på noe vis ta kontakt med psykologen.

I mai anket han rettens avgjørelse om fortsatt besøksforbud til lagmannsretten.

KILDE: https://www.aftenposten.no/
 Aftenposten koster 1 kr den første mnd, og deretter 199 kr etter prøveperioden.
-Det er en meget billig pris for en avis som leverer fakta på en så meget proffesjonell måte!
Gå inn på lenken over
for prøve mnd til KUN 1 kr!Følg Lucifers datter på Facebook:
https://www.facebook.com/Lucifersdatter/
INSTAGRAM: Lucifersdatter
E-mail: Lucifersdatter@outlook.com


 

SE VIDEO: OVERGRIPER og PSYKOLOG TURID KAVLI


UNDERSKRIFTSKAMPANJE:(Delta så uskyldige kan få sin oppreisning)

"RETTSFORFØLG PSYKOLOG TURID KAVLI!"
 

mAPKSZbpe-U

UNDERSKRIFTSKAMPANJE HER:
https://www.change.org/p/https-www-facebook-com-groups-1437649359876491-multi-permalinks-1845816032393153-notif-id-1527956-straffeforf%C3%B8lgelse-av-psykolog-turid-kavli-for-overgrep-mot-barn?recruiter=879912450&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook_link&utm_campaign=share_for_starters_page
Psykolog Turid Kavli manipulerer her ei 6 år gammel jente til å "innrømme" at hun hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep av sin stefar.
20 ganger nekter barnet på når Kavli påstår at jenta har blitt utsatt for seksuelle overgrep.
Over 30 ganger sier Kavli at "de vet det har skjedd", "at legen sier det har skjedd noe", "at jenta fikk ikke gå før hun innrømmet hva som hadde "skjedd".
I flere timer måtte jenta høre på Kavlis manipulasjon før hun legger ordene klart i munnen på henne, og jenta svarer tilslutt "mmmhm" når Kavli sier "han kom inn på rommet hennes på natta, og stakk tissen sin i tissen hennes"..
Resultatet av Kavlis manipulasjon for egen prestisjes del var at 4 barn ble fjernet fra sin mor og stefar, og satt i forskjellige fosterhjem.
Barnet måtte leve med å ha løyet under press fra Psykologen!
Stefar ble dømt som overgriper!


HVORDAN kan en slik kvinne få kongens fortjeneste medalje??
Hun har med sin metodikk og teorier på seksuelle overgrep ødelagt MANGE liv!!
Bare denne jentas familie ble knust-4 BARN SATT I FOSTERHJEM, en mor mistet sine barn og en MANN DØMT!!!


Kavli får mulighet til å forklare dette overgrepet hun gjorde mot barnet, men prøver å tåkelegge samt skylde på "det var et team" og "det var slik det ble gjort". 
Alle med en vis sunn fornuft ser hvor dette barnet blir manipulert,
og som fagperson misbruker Kavli sin stilling til sin egen prestisjes del. Hun valgte å presse barnet for å "få resultater".
Kavli setter både barn og menns rettssikkerhet i stor fare, og opptrer i tillegg meget uproffesjonelt. Hun tar ikke konsekvensene barnet eller stefar fikk i betraktning når hun presser barnet til å "innrømme" at stefar forgrep seg på henne.

Turid Kavli bør, og må straffeforfølges.
Hun bør ikke få gjemme seg bak "et system" for hennes egne valg om å manipulere barnet.
Hun kunne selv ha stoppet dette, og ikke gjennomført tortur av et lite barn!
Hvor mange barn har hun manipulert og skadet psykisk?
Hvor mange andre barn har hun, OG andre Psykologer feilaktig fått fjernet fra sine biologiske foreldre?
 Hvor mange menn har feilaktig blitt straffet for Kavlis ugjerninger som "fagperson?


Kavli har gjort NARR av det Norske rettssystem ved å lyve under ED.
Med viten og vilje avgitt forklaringer og skrevet rapporter der hun har manipulert fram en sannhet som Domstolene brukte som sakkyndig vurdering i straffe og barnefordelingssaker.
Psykolog Turid Kavli er krimminell!!


Her er en artikkel fra VG:
TRONDHEIM (VG) Terapien ved Betania Malvik gjorde en rekke incestofre verre i stedet for bedre. Spesialpsykolog Turid Kavli har det faglige ansvaret ved Traumetilbudet:
https://www.vg.no/forbruker/helse/i/VKbVW/terapi-gjorde-incestofre-verre

Her er en artikkel fra FORSKNING.NO:
Traumetilbudet til seksuelt misbrukte ved Betania Malvik distriktspsykiatriske avdeling skal granskes. Bakgrunnen er mistanken om at behandlingen kan skape falske minner.
Dahl leder en psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Levanger, og avslår å sende pasienter til Betania av frykt for at terapien kan skape falske minner og dermed være skadelig.
lederen for terapien, spesialpsykolog Turid Kavli, avviser at falske minner kan oppstå ​

https://forskning.no/psykologi-stub/2008/02/skal-granske-omstridt-behandling


Støtt Lucifers datter-Kvinnelige psykopater:

Følg oss på Facebook:
https://www.facebook.com/Lucifersdatter/
INSTAGRAM: Lucifersdatter
E-mail: Lucifersdatter@outlook.com

Jeg HATER deg Pappa!


"JEG HATER DEG PAPPA!!!
 DU LYVER, OG DU HAR ALDRI VÆRT DER FOR MEG!!"


Det finnes kanskje ikke noe mer sårende å høre, når ditt eget barn sier at det "hater deg".
Man blir knust når man hører hvor såret barnet er, og ordene blir sagt med forakt.
"...Du var slem med mamma!, du kom ikke på avslutningen min!, du hentet meg ikke til samværshelg!, du tok pengene til mamma! ,du bruker narkotika!......."
Du  føler barnet ditt glipper mellom fingrene dine.
Avstanden blir større og større mellom hver gang man greier å få tak i barnet.
Pappa`s ord,"dette stemmer vel ikke, husker du ikke hvor fint vi har hatt det, jeg elsker deg mitt barn" holder ikke. Man avfeies med "men nå har jeg hørt sannheten fra mamma, og du lyver". Barnets overbevisning er alt for stor, hun tror deg ikke lenger.

Du tror kanskje dette er starten på en fortelling om en far som har ødelagt sin familie, en voldelig eller ustabil far som ikke har brydd seg? Som har stilt opp bare når de passet ham?
Eller om en far som lyver til sine barn, og nå har blitt avslørt?
-NEI, dette er beskrivelser vi har fått på mail fra flere frustrerte fedre.
-Vanlig, oppegående fedre, som etter samlivsbrudd har opplevd at mødre har manipulert barna og fiendtliggjort ham som far.
Du tror dette er uvanlig? 
-NEI igjen, det er dessverre mer vanlig en de aller fleste tror!
Det kan faktisk virke som det er "litt lov" hvis en mor gjør dette, og det er "veldig lov" hvis det er en blomstrende konflikt mellom mor og far. Da er jo far ofte en egoistisk psykopat også!
For oss i Lucifers datter er det ganske forbløffende å se hvor mange fedre som må kjempe for samvær etter samlivsbrudd. Ofte kjemper de forgjeves, og opplever å bli stemplet som "helt udugelige fedre" og "en far som virkelig ikke bør ha barn".
Avstanden blir større og større mellom hver gang man greier å få tak i barnet.
Følelsen er ekte for barnet, det er barnets realitet. Og for hver eneste dag barnet blir isolert, manipulert og fiendtliggjort fra sin far, vokser hatet seg større.
Og hvis barnet begynner å tvile, er Mamma på plass med "veiledning" og påfyll av aggresjon!


Etter samlivsbrudd blir 93% av alle barn boende hos mor,

(*etter BUFDIR sine tall er det i overkant 20 000 skillsmisser el seperasjoner i året -Tall på samlivsbrudd på samboere med barn finnes ingen statustikk på, så tallet er betraktelig høyere) 
og av de 7 % fedre finnes det helt sikker også noen av dem som bedriver manipulasjon, fiendtliggjøring og samværssabotasje. 
Ikke vet vi hvordan statistikken hadde vært hvis det hadde vært motsatt heller,
men nå er det en gang slik, at dette er det noe flere mødre en fedre driver med.
Man kan ikke lenger late som der ikke er et kjønnsrelatert problem.
Tall viser også at det er 30 000 - 50 000 barn som ikke møter sin far på en vanlig mnd.
Det kan også virke som om dette er et noe sårt tema å belyse.
Giftige mødre er på mange måter fredet, og det eksisterer på mange måter ikke noe som heter foreldrefiendtliggjøring, samværssabotasje eller at en mor kan "hjernevaske" barnet.
Sier en mor at en pappa er udugelig, ja så er han vel det da!
Jo mer far kjemper for sitt barn i systemet, jo mer kjemper han mot systemet.
 Mange beskriver at de blir oppfattet som irriterende og masete når de varsler om dårlige forhold hjemme hos mor. Samværssabotasje blir oppfattet som foreldrekonflikt.
Far eller hans familie mangler både troverdighet og rettssikkerhet. 
Det kan virke som at mødre får "offerrollepoeng" av rettssystemet, og med det menes at kvinner ofte fremstår som offer, og også ofte er offer i andre typer rettssaker slik at dette farger dommernes avgjørelser på også ganske opplangte barnefordelingssaker.
Når man kjemper for noe så sårt som sitt eget barn, kan man bli frustrert når ingen tror. Frustrasjon, og krav om hjelp blir ofte avfeid i møte med Barnevern.
Snakker så en sakkyndig-Psykolog med barnet vil selvfølgelig barnet si med full overbevisning at "jeg vil ikke møte pappa", og vil også i tillegg gjøre alt for å slippe.
Ofte har også mor hatt en intensiv "runde" med barnet før slike samtaler.
Skal en sakkyndig greie å avdekke foreldrefiendtliggjøring og manipulasjon  snart sakkyndige psykologer, BV og rettssystem se på HELHETEN av dokumentasjonen.
Barnet tror så sterkt på sin mor, og velger ofte å lyve av frykt eller overbevisning.
Mor har opparbeidet en verden for barnet der HUN er barnets eneste trygghetsperson, og en fagperson har da to valg. La barnet stå uten en tillittsperson ved å fortelle en sannhet barnet kanskje ikke engang tror på,
eller å la mor fortsette isolasjonen, manipulasjonen og foreldrefiendtliggjøringen.
Det som ofte blir glemt ved disse avgjørelsene er at skaden på barnet er allerede utført. Mor har allerede startet en følelsesmessig skade. Poenget er om barnet skal få starte "healingsprosessen" eller skal mor få fortsette å følelsesmessig skade barnet.
Dessverre velger mange sakkyndige i dette tilfellet helt feil.
Man kan spekulere mye på hvordan de som skal passe på at barnas rettigheter og helse lar en mor opprettholde et destruktiv liv for barnet, og skade barnets utvikling.
Mangel på kompetanse? feighet? feilslått feminisme? 
Det som ikke lenger kan benektes er at fedre nedgraderes i forhold til mor.
Nå skal det i tillegg sies at en far skal gjøre en meget grundig forbredelse og dokumentering for at han i hele tatt skal greie å bevise at mor bedriver manipulasjon og foreldrefiendtliggjøring. Barnet og mor forteller tross alt samme historie!
Flere forteller at de møter arrogante "fagfolk" som ikke "skjønner" hva disse ordene betyr.
Mulig de ikke skjønner hva det vil si i praksis? 
De vet kanskje ikke hvordan en slik manipulasjon og foreldrefiendtliggjøring gripes ann? 
At det må brukes tid, samt at barnet må avklimatiseres
Svaret er nok at mange fagfolk ikke har fulgt med i samfunnets utvikling de siste 25 årene, så de mangler i mange tilfeller rett og slett kompetanse.


Tilbake til barnets "hat".
Mor har skapt en illusjon. En verden som blir en helt reel virkelighet for barnet.
Barnet er sint på pappa, og er overbevist om at det mor sier er riktig.
Sammen skaper de et "mamma/barn mot verden-forhold", der den voksne tillater og dytter oppunder barnets aggresjon og destruktivitet.
Selv om pappa og barnet har hatt et nært og godt forhold,
og pappa har vært en veldi viktig person, blir barnet stående i en konfliktsklemme.
Mor, som har den absolutte største samværsdelen, liker ikke pappa, og det gis oppmerksomhet hvis barnet sier noe negativt om far. Barnet får mors annerkjennelse hvis pappa "gjør feil".
Mamma støtter, og er veldig lydhør når det kommer til "feil" pappa måtte gjøre.
Et barn som oppdager dette vil uten unntak bruke dette til å oppnå annerkjennelse og oppmerksomhet fra mor. Og pappa-problemene eskalerer kjapt til "det mor vil høre".
Mor sår sinne og frustrasjon i barnet. Når dette blomstrer skapes det hat og forakt.
Er mor som har en slik agenda mot far,
enten økonimisk eller personlig, klarer lett å isolere barnet og fiendtliggjøre far.
 Flere menn som har blitt nektet samværshelger, har senere hørt at barnet ventet på ham til samværshelg. Eller har forventet at far skulle komme på skolearrangemanger han ikke har fått beskjed om. Mens mor sier til barnet at "pappa kom visst ikke -han bryr seg ikke den drittsekken." Mor skaper skadelige og distanserende løyner!
Barnet oppfatter selvfølgelig dette som skuffelse og tillittsbrudd. 
Barnet vil ikke tro at "min mamma" kan lyve om noe slikt.
Alle barn spørr sine foreldre hvordan de ble sammen, og hvorfor det ble slutt.
Desverre er det også slik at mange mødre "glatter" over hva som er barnets beste,
og overbeviser seg selv om at barnet vite hva hun mener er "sannheten".
Det blir lagt ut om "voksenproblematikk", og opplevelsene til barnet blir endel av feiloppfattelsen det har om far. Deres nærmeste tillittsperson forteller jo dem dette, og det blir da en virkelighet, og svelger selvfølgelig alt hva mor da sier. 
Mor lar barnet komme inn i en spennende voksenverden, og barnet føler det får en spesiell tillitt. Barnet blir farget av en i utgangspunktet ukjent og uforståelig voksenverden.
Å forklare til et barn, "at det mamma sier er ikke riktig",
eller "dette er ikke noe du skulle visst noe om" skaper en konflikt i barnet.
Det er særdeles usunt for et barns utvikling og psykiske helse.
Både sannheten fra far og løynene fra mor skaper en distanse der barnet føler det må velge mellom mamma og pappa.
Valget faller på "sannheten" til den som har hovedansvaret for barnet.
Desto grovere "sannheten" mor da serverer, desto større avstand og aggresjon skapes.
De mødrene som i tillegg isolerer barnet vil da sette barnet i en situasjon der barnet heller ikke får opplevd at det mamma sier er feil.  

Det er mange studier som viser til foreldre som saboterer samvær og fiendtliggjøring av barn,
og flere av dem sier at slike foreldre har en form for personlighetsforstyrrelse.
Man kan jo ikke benekte dette. Man greier da som forelder å se et barn i sorg, som savner og utvikler aggresjon mot sitt biologiske opphav. De skaper og aksepterer et destruktivt barn.
Å bygge oppunder et slikt sinne er fryktelig skadelig for et barn.
Et barn er helt avhengig av, og det er en forelders jobb å hjelpe sitt barn med problemløsning.
Umodenheten og egoismen til mange mødre vises da godt ved at de forsvarer, og lar barnet være sint på den andre forelderen.
En slik giftig mor kan når barnet har utviklet tilrekkelig aggresjon gi barnet mulighet til å velge selv om det vil møte far og hans familie.  
Barnet som da sier NEI har lagd en forsvarsmur for hvorfor.


De aller fleste vet, og all forskning viser hvor viktig det er for et barn å ha en farsfigur.
En gutt trenger å vite hvordan det er å være mann. Lære hvordan en mann skal være mot kvinner, og lære sønnen forventningene det er å være mann.
En jente trenger en fars trygghet og kjærlighet. De vet da at de har en trygg mann hvis de møter en dårlig. Og hvis en far da ikke har alt "på stell" skal det fortsatt mye til for at ikke kjærligheten er nok. 
Nå skal det sies at det er grader av både samværssabotasje og foreldrefiendtliggjøring.
Den mest "normale" er den "lik meg best" som kanskje begge foreldrene bedriver etter et samlivsbrudd. Det skal sies foreldre kke tror de setter barnet i en vanskelig situasjon.
Det er en "ubevist" manipulasjon i kampen om barna. Man vil sette seg selv høyere en sin ex. Men nå snakker vi ikke om dette, vi snakker om den manipulasjonen og fiendtliggjøringen der barna blir rene redskap for å ramme den andre. Der barnet tar stor psykisk skade, og blir adskilt fra den ene forelder. Denne graden for manipulasjon er der man setter foreldre med personlighetsforstyrrelse.
Den type personlighetsforstyrrelse Lucifers datter setter fokus på da fryktelig mange menn står i denne situasjonen, og ti tusener av barn blir utsatt for hver mnd. 

Oppfordringen må være det må taes stor avstand fra denne diskrimmineringen av far og barn!
Foreldre må ha en likestilt rett til sine barn.
Det  sees på fedre som ressurspersoner!
Det må sees på kvinner med en visst kritisk blikk hvis far og barn ikke har samvær og et sunt forhold. 
Det skal MYE til hvis det ikke skal gå an å ha eller oppmuntre til form for samvær.
Det er på tide at samværssabotasje og foreldrefiendtliggjøring blir satt på dagsorden både i Barnevern,  Rettssystem og hos andre fagpersoner.
Vi må innhente de siste 25 årene utvikling, og se på foreldrerollen med realistiske øyne.
Loveverkets "BARNETS BESTE" må praktiseres, og "mors beste" må avvikles!
___________________________________________________________________________
STØTT LUCIFERS DATTER: 29.August skal to representanter fra Lucifers datter delta på Seminar om foreldrefremmedgjøring.
Vi forsøker å samle inn penger for å dekke opp reise-utgiftene til Oslo.
Lucifers datter kommer til å dele Seminaret for våre medlemmer/følgere med både informasjon direkte fra Seminaret, og fyldige refferat i etterkant. Håper de som kan og vil støtte vårt arbeid avser noen kroner. Lite som stort-ALT hjelper!

MERK DONASJON: "Lucifers datter"

Følg Lucifers datter på Facebook
HER
INSTAGRAM: Lucifersdatter
E-mail: Lucifersdatter@outlook.com

 

Støttegrupper for Psykopat-ofre -SPEAK UP"

                                                                   
                              "SPEAK UP -join the fight against Psychopaths"
            Lucifer datter -Kvinnelige Psykopater har fått en liten økning i budsjettet, og vil                                                 starte en Kampanje for Psykopat-ofre.
              I tillegg til våre faste tilbud, kommer vi til å forsøke oss frem på flere ulike tiltak.
     Målet med kampanjen er at flest mulig skal engasjere seg i temaet kvinnelige Psykopater,
                   lage et nettverk for ofrene, en "Vær venn-ordning" og samtalegrupper.
                                              
Tilbudene vil være gratis!

         KAMPANJE- "SPEAK UP-join the fight against Psychpaths" ______   

*Støtte-gruppe for de som har mødre med personlighetsforstyrrelse: (Gr1)
I første omgang blir dette en "Vær venn"-ordning, der en -eller flere kan støtte hverandre og
dele kunnskap
. Lucifers datter kommer til å sette sammen grupper der personene har samme bakgrunn, forutsetning og bosted
Antall interesserte avgjør omfanget av gruppen, og om vi utvider tilbudet til samtalegruppe.      
De som har kommet langt i "frigjøringsprosessen" kan
 (frivillig) få tilbud om å være "støttespiller" til personer som ikke har oppnådd ønsket resultat i løsrivningen fra Psykopaten.
Vi åpner eget chat-rom som deltagerne får invitasjon til å bruke. Chatrommet er låst KUN for den gjeldende gruppen, og man kan fritt skrive "hva man vil", diskutere hendelser eller personer uten frykt for at noen utenforstående får opplysningene.
Lucifers datter -Kvinnelige Psykopater stiller med sitt nettverk, og vil ha personer som følger opp gruppen til enhver tid.
Vi vil stå til disposisjon for deltagerne både til samtale, problemløsing og spørsmål.
Påmeldingen skal inneholde: Navn, bosted, kort beskrivelse av situasjonen.
Merk påmelding: "Gr 1"
Påmelding gjøres her:
Send melding på vår FB-side: https://www.facebook.com/Lucifersdatter/ 
eller send mail til: Lucifersdatter@outlook.com
___________________________________________________________________________


*Støttegruppe for de som har vært/er i et giftig kjærlighetsforhold: (Gr2)
Denne gruppen er for menn.
Målet her er å skape et nettverk for å støtte menn som opplever falske anklager/anmeldelser, samværssabotasje/fremmedgjøring, økonomisk ruin etc.
Målet er at vi får innhentet MEST mulig informasjon, strategier og opplevelser nettverket kan nyte godt av i forbredelse til rettsaker, avhør, Familievernkontor, Barnevern, BUP eller i en barnefordelingssak.
Lucifers datter kommer, så langt det er mulig, til å bistå med vårt nettverk og kunnskap.
Gruppen vil opprette en egen "Vær venn-ordning" slik at man hurtig kan bruke noen i nettverket for å løse problemer.
Gruppen får en egen side som KUN gruppens medlemmer får tilgang til. Der kan man skrive, diskutere hendelser, og snakke med andre i gruppen uten frykt for at utenforstående får opplysningene.
Gruppen får egen ordstyrer som medlemmene kan bruke til å poste spørsmål man ikke vil dele selv. Man kan også bruke ordstyreren til å gjennomgå problematikken, og da enten få hjelp til henvisning til fagfolk eller andre som har opplevd samme problem.
Ved påmelding er det viktig at det beskrives kort hva situasjonen er. Dette for at vi skal kunne sette samme gruppene etter hjelpebehov og situasjon.
Påmelding skal inneholde: Navn, bosted, kort beskrivelse av situasjonen.

Merk påmelding: "Gr 2"

Påmelding gjøres her:  
Send melding på vår FB-side: https://www.facebook.com/Lucifersdatter/
eller send mail til: Lucifersdatter@outlook.com

___________________________________________________________________________


*Åpen gruppe for de som har en Psykopat/Narsissist i sitt liv
Denne gruppen er for alle som har en Psykopat/Narsissist i sitt liv.
-Det kan være en sjef, venninne, venner i familien, nabo, etc
Gruppen får en egen låst FB-gruppe som ikke kan søkes opp av andre en personene Lucifers datter legger inn som medlem.
Vi har en "ordstyrer" som styrer gruppa og følger opp medlemmene. 
Hvis det er personlige/vanskelige spørsmål som en av medlemmene ikke vil dele med gruppa kan "ordstyreren" brukesvtil gjennomgang av problemet for så henvise til fagpersoner, eller sette vedkomne i kontakt med andre som har gjennomgått samme problemstilling.
Vårt nettverk vil bli brukt hvis det er nødvendig.
*Hvis det kommer flere påmeldinger med samme problematikk blir det dannet egen gruppe til   disse.
Påmelding skal inneholde: Navn, bosted, kort beskrivelse av situasjonen.
Merk påmelding: "Åpen Gruppe"

Påmelding gjøres her:
Send melding på vår FB-side: https://www.facebook.com/Lucifersdatter/
eller send mail til: Lucifersdatter@outlook.com

                                     

   Lucifers datter har taushetsplikt, og Informasjon blir ikke delt uten tillatelse.__
___________________________________________________________________________


Lucifers datter trenger flere frivillige
Lucifers datter trenger flere frivillige til "Vær venn"-ordningen.
Du må ha erfaring, kunnskap og interesse for Psykopati/Narsissisme.
Det er viktig å kunne høre på andre, ha tålmodighet, og være løsningsorientert.
Du skal ha en "leder/ordstyrer-rolle" i din gruppe.
Selv om alle kan kontakte Lucifers datter-Kvinnelige Psykopater, skal søkeren ha ansvar i gruppa, samt styre gruppechatten,
 og ha en kontaktperson-rolle i "Vær venn-gruppa".
Søkeren får opplæring, egen kontaktperson, og vil hele veien få tett oppfølging.
Er dette noe du kunne tenke deg?
Alle søknadene skal inneholde: Navn, bosted, kort beskrivelse av deg og situasjonen.
Merk søknaden: "Søknad-Vær venn"
Søknad sendes til:
E-mail: Lucifersdatter@outlook.com eller send en melding på vår Facebook-side:
https://www.facebook.com/Lucifersdatter/


___________________________________________________________________________
 HJELPETELEFONEN FOR PSYKOPAT-OFRE:

TELEFON-NUMMER finner du på lenken nederst på innlegget. Nummer blir byttet etter hvem som er på vakt, og vi ber om at folk forholder seg til anvist nr hvis ikke annet er avtalt.

ÅPNINGSTIDEN FOR TELEFONEN:

*Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl 16-24

*Lørdag og søndag døgnåpen frem til søndag kl 24

*Mandag stengt

Bak tjenesten står frivillige med erfaring rund Psykopati.

KJØREREGLER FOR TJENESTEN:

-Respekter åpningstidene.
-Forsøk å begrense lengden på samtalen. Telefonvakten trenger pause. Ved behov så er det mulighet for å ringe flere ganger.

-Innringerne har ofte mye på hjertet. Det er forløsende å snakke med en som forstår. Det er derfor forståelig at mye skal settes ord på. Men det er ikke mulig å gape over hele din historie i løpet av en samtale. Gjør deg derfor noen tanker innen du ringer om hva du vil fokusere på. Skriv gjerne dine spørsmål ned på papir i forkant.

-Respekter telefonvaktens anonymitet. Ikke fisk etter opplysninger som vedkommende ikke er villig til å gi. Samtalene skal handle om deg som ringer, ikke omvendt.

-Telefonvakten påberoper seg retten til å avbryte samtaler som ikke er respektfulle, samt   blokkere fremtidige oppkall fra gjeldende innringer.
 Trusler vil bli politianmeldt.


Innringer betaler vanlig takst.

Gjeldende nr til HJELPETELEFONEN finner du på lenken under hos PSYKOPATI.BLOGG.NO:
http://psykopati.blogg.no/1485955323_hjelpetelefonen_blir_n_et_fast_tilbud.html

                                                                             ___________________________________________________________________________
                                                          Følg Lucifers datter på Facebook:
                                  https://www.facebook.com/Lucifersdatter/
                                  INSTAGRAM: Lucifersdatter
                                  E-mail:
 Lucifersdatter@outlook.com


 

Lidenskapens rovdyr-Kvinnelige Psykopater


Psykopatiske kvinner er lidenskapelige rovdyr

En gjenganger fra menn som forteller om "sex med en kvinnelig psykopat" er at "hun var så lidenskapelig", "hun gjorde ting ingen andre gjorde", "hun var helt grenseløs".
Når vi tenker på de 3 eksemplene, så skal vi først være tydelig på en ting:
-Å ha sex med en Psykopatisk kvinne er ikke å anbefale, og man kommer aldri godt ut av et slikt forhold.

Vanligvis når en mann og en kvinne har sex er det en Psykisk maktbalanse der kvinnen ofte føler seg eksponert, og mannen føler seg sterkere eller mektig.
Dette er ikke tilfelle for en kvinnelig Psykopat. Hun føler seg ikke brukt, tvert imot, hun føler seg overveldet og mektig ettersom mannen er et mål som hun har nå oppnådd.
Hvis du da som mann ignorere henne, bruker hun det som kan brukes av sosiale regler for å tvinge deg tilbake inn i hennes nett. Og hun kommer til å lykkes

Om hun må, setter en kvinnelig Psykopat seg i en offerrolle der DU har utnyttet henne.
Det kan fortt komme anklager om voldtekt, eller en spredning av anklager der du som mann blir sett på som et seksuelt utskudd.
Er du mann, og det blir ditt ord mot hennes, ja da TAPER DU!


Men hvis man allikevell innleder et "crazy-sex forhold" med en kvinnelig Psykopat, 
blir man hektet av lidenskapen og sexen, og hun har allerede da vunnet.
Og kommer det til at du bryte forholdet kommer hun til å true med å ødelegge ditt rykte.
Blir det ekstra stygt, noe det ofte blir med slike kvinner, blir forholdet eller sexen et våpen hun bruker 
mot deg. Vanlige trusler er å kontakte jobben din, familien, anmelde, sette ut rykter.
Ofte vet man hva en slik kvinne er kapabel til,
og ingenting vil stoppen henne i å ta bestikkelser for å holde munn.
Ingenting stopper en psykopatisk kvinne fra å støte en mann fra seg, for så og hente ham inn igjen hvis hun trenger sex, penger, en mann til manipulasjon av en annen mann, eller ab en eller annen grunn trenger hans tjeneste. Det er aldri
 av ekte kjærlighet, for en psykopat kan aldri elske oppriktig.

Psykopatiske kvinner sørger for å skape hemmeligheter, for hemmeligheter er nøkkelen til makt!
Greier hun å avdekke en hemmelighet, vil hun også legge til en usann hemmelighet for å skape den dybden og kraften hun trenger for å ha en makt over deg.
Hun bryr seg ikke om at DU vet hvor grenseløs hun er.
Derfor er "forbudt frukt" også et perfekt offer.
Menn som er i et forhold foretrekkes av flere grunner. At å kapre en opptatt mann fører til makt er viktig, men nå skal det sies at psykopatiske kvinner også er fryktelig sjalue vesner, og de elsker ødeleggelse og kaos. Konkuranse mot en annen kvinne, ødelegge henne og hennes liv er en ultimat maktfølelse. 
Å Forføre en opptatt mann er en Psykopatisk kvinnes spesielitet.
I starten gir hun deg ALT du vil ha, er svært intensiv og overbevisende.
Du kan glemme en søknad til hennes samvittighet, og kan sammenligne henne med et rovdyr.
Hun rettferdiggjør sine handlinger like fort som hun gjør dem.
Ofrene kan bli mange og konsikvensene store.
At hun skader andre og deres omgivelser føles ikke feil, og da skape problemer for et barn, eller en manns karriere og rykte er helt likegyldig så lenge hun har andre planer.
Som sagt, man kan ikke appelere til hennes samvittighet, ei heller ikke hennes fornuft!


Flere Lucifers datter -Kvinnelige Psykopaterhar kontakt med flere menn som åpent forteller at de ikke greier og motstå å føye kvinnen, selv om hun har ødelagt og skapt kaos deres liv.
Flere føler de ikke har noe valg, og bestikker i stede for å ta opp kampen.
Flere vet at oddsene er høyere en de klarer å bære.

Vi vil forsøke med et eksempler på dette:
Vi har kontakt med en voksen mann. Han har hus, stabil økonomi, familie, og gift i 25 år.
Kona i familien har en kvinnelig kollega som ved flere anledninger flørter med mannen.
Dette oppfatter kona, og det starter en rekke hendelser der kona er sjalu.
Ekteskapet slår sprekker, og det blir distanse mellom dem.
I den perioden mottar mannen meldinger fra konas kollega. Det starter med bekymring for kona,
og etterhvert blir meldingene flørtende. 
At mannen gjør en feil når han ikke forteller kona om at han har mottatt flørtende meldinger er riktig. Men mannen forteller det er vanskelig å fortelle dette nå når ekteskapet allerede er tynnslitt.
-Den kvinnelige kollegaen har da allerede skapt en hemmelighet, og da et maktmiddel.
Dette maktmidlet bruker, og bruker det ved å fortelle andre kollegaer om meldingene.
Ikke lenge etter får kona høre hva kollegaen har sagt. 
I et tynnslitt ekteskap oppfattes dette som svik. 
Selv om han ikke svarte på meldingene vil ikke kona tro ham da han normalt ville fortalt henne dette. Kona mistenker at de to har møttes, og kanskje til og med hatt et forhold.
Hun tar ut seprasjon,  men vil fortsatt se om de kan finne tilbake til hverandre.
Han flytter i en leilighet, og sier han vil gjøre ALT for å overbevise kona om hans kjærlighet.
I flere krangler anklager kona ham for utroskap med kollegaen.
Ettersom han vil gjøre alt for å overbevise kona, så oppsøker han konas kollega.
Han legger frem problemet, og tenker at hun vet jo like godt som ham at de ikke har skjedd noe.
 Han vil at hun skal bekrefte dette, noe hun selvfølgelig skulle gjøre.
Kollegaen slår ut med hendene, og mener kona er barnslig sjalu.
Hun sier hun er i forhold med en annen mann. Han var nå sikker på at dette kunne ordne seg.
Den Psykopatiske kollegaen bruker nå samme strategi på nytt.
Hun sprer til kollegaer at mannen hadde kommet på kaffe, hun var "sjokkert" over besøket.
Påstår han "ville ha noen å snakke med",
men sier ingenting om mannens egentlige agenda, og at han ville hun skulle avkrefte ryktene.
På nytt får kona høre ryktene, og denne gangen at mannen har vært på besøk.
At hennes mann hadde vært på kaffebesøk, delt deres intime detaljer.
Hun kan ikke se på dette som annet en en utro handling og et stort svik.
Konas tillitt til ektemannen gjennom 25 år er borte, og hun utvikler en forrakt for mannen.
Mannen på sin side blir ikke trodd i sin historie, og at han dro dit for å be kollegaen snakke med kona høres nå ut som en fryktelig tåpelig ting å si.
Mannen trodde kona brukte ham som unnskyldning for å avslutte ekteskapet.
For ham, som oppriktig gjorde alt for å rette opp i de ekteskpelige problemene var det ingen logikk bak hennes tankegang og avgjørelser. 
-Ekteparet hadde blitt satt i en felle der den psykopatiske kollegaen på en enkel måte skapt stor splid.
I tillegg hadde hun nå god grunn til å oppsøke mannen, og dro hjem til den nye leiligheten hans.
Hun var "rasende" for at hun nå var satt i en ekteskapelig tvist mellom ham og kona.
Mannen beklaget seg oppriktig, og ba henne inn på kaffe.
Hun fant stor forståelse for mannens fortvilelse, og fortalte akkurat "hva hun hadde sagt til kona.
Underveis måtte jo den kvinnelige kollegaen fortelle at "det gikk jo litt rykter om kona også da..."
-Men dette måtte han IKKE fortelle at hun sa. HUN hadde nok trøbbel på grunn av dem!!
Etter dette fortsatte kvinnen å besøke mannen, og ryktene fortsatte å svirre angående de to.
Hun derimot hadde "nye" ting å fortelle om kona hver gang.
Det ble starten på en stygg skillsmisse, og et enda styggere forhold med den nye kvinnen.
Under selve skillsmissen var den nye kvinnen en stor støttespiller. 
De hadde et ekstremt lidenskapelig forhold, der hun stilte seg og sin kropp til disposisjon slik at han skulle glemme kona. Hun styrte selve skillsmisseoppgjøret, og det ble kaos rundt hver en minste ting.
Mannen ble så betatt av kvinnen at han nå trodde hvert ord hun sa.
Men så fort ekteskpet var over flyttet hun tilbake til eks-kjæresten,
og bedriver i dette øyeblikket et ekstremt høyt spill.
Mannen sitter knust tilbake med en splittet familie, alene.
 
Nå kan nok mange si at denne mannen delvis fortjener sin skjebne.
Men man skal være forsiktig med en slik uttalelse hvis man ikke har møtt en psykopat.
De skaper et slik kaos at de, slik som vi beskrev ovenfor, greier å manipulere omgivelsene.

På samme tid setter de sin egen kropp gledelig til disposisjon.
Selv om nå denne mannen er helt klar over hvor syk kvinnen er, og at hun med viten og vilje har ødelagt hans familie og liv, greier han fortsatt ikke si nei til henne.
Han har flere ganger vært i fysisk konflikt med kjæresten hennes, og han har til og med vært i slosskamp med ham da han i sinne har hentet henne hjemme hos ham.
De begge vet at hun elsker denne oppmerksomheten.
Men hver dag tenker han på den lidenskapelige perioden der de hadde "crazy-sex".
Og det er den psykopstiske kvinner elsker. De vil ikke ha "hverdagen", de er ofte avhengig av forelskelsesperioden, og skaper da kaos for mennene slik at hun kan ødelegge og bygge opp.
De elsker denne spenningen der mannen er sjalu, og det er "forbudt sex".
At mannfolkene i rundt brytes ned spiller ingen rolle. Hun bryr seg om en ting, seg selv.
Hun har ikke utviklet det samme følelseslivet som vanlige mennesker, 
og hun vil aldri finne forståelse og empati for svakhet.
Det er derfor også helt vanlig, faktisk uunngåelig, at slike kvinner ofte bytter,
og har sex med mange menn. . .


Hjelpetelefonen for PsykopatOfre: (les regelverk/kontaktinfo)
http://psykopati.blogg.no/1485955323_hjelpetelefonen_blir_n_et_fast_tilbud.html


Følg Lucigers datter på Facebook:
https://www.facebook.com/Lucifersdatter/
INSTAGRAM: lucifersdatter
E-mail: Lucifersdatter@outlook.com

 

 

SJEFEN MIN ER PSYKOPAT


PSYKOPATISKE LEDERE MOBBER 
Lucifers datter -kvinnelige psykopater
fikk inn et innlegg på vår lukkede Facebook-gruppe (https://www.facebook.com/groups/lucifersdatter.blogg.no/) fra en mann som ikke lenger greide og være i sin jobb, da lederen var giftig.
Det kom flere raskt på banen som hadde liknende opplevelser som de ville dele,
og flere hadde meninger om hva grunnen var for
 at kvinnelige sjefer var mer giftige en mannlige.
Vi skal ikke ta noen sammenligning mellom kjønnene, men vi må få frem at det er lite hjelp og forståelse hvis noen klager på giftige kvinnelige sjefer. 
Det mangler rett og slett fokus på problematikken.
Flere mente at mannlige ledere fort lot seg blende av giftige kvinner som søkte på sjefsroller.
Noen mente også at det blir akseptert dårligere beteende fra en kvinnelige leder, samt mange etterlyste mangel på konsekvenser når man rapporterer.
Vi kommer til å dele flere artikler og blogger for å dra igang en debatt rundt giftige kvinner i lederstillinger,
men vi starter med opplevelsene til en av de som bidrar mye i Lucifers datter -Kvinnelige psykopater.


LÆRLINGEPLASS
Sommerferien var over, og jeg var en av de heldige som fikk meg lærlingeplass.
Jeg visste at de neste 2 årene skulle jeg ha full fokus på å bli Barne -og ungdomsarbeider.
1 år i barnehage, 6 mnd i SFO og i 6 mnd skulle jeg hjelpe elever med spesielle behov på en videregående skole. Jeg hadde fått hele læringetiden min hos en kristen vgs som også hadde en barnehage for ansatte og elever. Alt var klappet og klart.

Det var spennende første dagen.
Jeg skulle møte de andre ansatte og barna samt etter planen få opplæring av sjefen. 
Hun var min første kvinnelige sjef, ikke at kjønn hadde noe som helst betydning for min del, 
men var undrende på hvordan det skulle bli å bare jobbe med kvinner.

Kontoret til sjefen var ved inngangspartiet på barnehagen,
og etter å ha banket på et par ganger gikk jeg inn i selve barnehagen for å se om hun var der.
Det var et yrende liv i fellesrommet. 
To ansatte satt med 8-9 småbarn ved spisebordet. Det løp en del større barn ved siden av.
Det var kaotisk og et høyt lydnivå. 
Jeg introduserte meg. De to ansatte kikket på hverandre. Så ut som to spørsmålstegn.
De visste ikke om noen lærling som skulle starte,
men jeg var hjertelig velkommen, det var virkelig nok å gjøre.
Jeg skjønte allerede da at det ikke var alt som var helt bra ved denne barnehagen.
Det var en "viss tone" når de fortalte at sjefen "kom sikkert etterhvert".
De hadde 3 småbarn som skulle sove mens resten skulle kles på og sendes ut.
Jeg skulle trille vogna til en av de små som skulle sove. 
Da jeg kom tilbake var det en ny dame i lokalet.
Hun enset meg ikke. Ikke engang et nikk eller blikk da hun passerte meg i gangen.
-Hun løp inn på kontoret, lukket døren.
En halvtime senere kom hun ut av kontoret, da med et stort smil.
Hun skrøt hemningsløst av at endelig hadde de fått en mannlig medarbeider i barnehagen.
Selv om jeg ikke fikk opplæringspermen min var jeg lettet og glad da jeg dro hjem.
6 mnd senere hadde jeg fortsatt ikke fått den viktige lærlingepermen,
og smilet jeg fikk første dagen hadde jeg lært at betydde ingenting.
De første 6 mnd av lærlingetiden hadde virket som flere år.
De to ansatte og vikaren var virkelig trivelige, men det betydde så lite når sjefen slet dem ut.
Det var alt for lite ansatte, og ingen styring av barnehagen.
Det var en krevende barnegruppe,
og de ansatte måtte ta store deler av sjefens oppgaver.
Når sjefen var tilstede visste man aldri hvor man hadde henne.
Hun kunne forandre strategier og planer hele tiden.
Pedagogisk leder lagde planer som ble "vraket" eller skjelt ut samme dag som de skulle gjennomføres.
Jeg fungerte som en ansatt, hadde ingen tid til opplæring eller oppgaver.
Fulltidsstilling, og jeg falt fort inn i samme rutine som de andre ansatte.
Jeg fikk vakter helt alene uten at hverken barna eller foreldrene visste hvem jeg var.
Vi måtte ofte "skjerme" for sjefen. Hun var ofte var ute på andre "oppdrag".
Handling av mat skled ofte ut til å se på klær eller hjem for å sove.
Ofte kunne hun komme på jobb, for så  stenge seg inne på kontoret.
En bipolar beteende med store humørsvigninger tappet oss alle for energi.
Jeg fikk fort vite, og hun la ikke skjul på at hun var elskerinnen til rektoren på spesialskolen.
Rektoren var hovedaksjonær i bedriften.
Han hadde vært gift i mange år, og hadde barn på min alder.
Men han var også leder for kirken. Grunnstenen for barnehagen og skolen.
Sjefen min hadde blitt daglig leder for barnehagen etter at hun innledet forholdet med rektor.
Hun var til tider svært religiøs, og hun kunne låse seg inn på kontoret å bare lese bibelen.
Vi visste alle når hun hadde "møtt" rektoren,
da var hun så angrende at hun var full av gudsfrykt.
Hun lot det bevisst gå utover oss, straffet oss med å drive et splittende spill.
For meg som ung mann ble dette spille mellom tre damer raskt for mye,
og jeg greide ikke å stoppe munnen til sjefen når hun var i det lunet.
Sexrelaterte "vitser for å se min reaksjon ble endel av hennes fremgangsmåte.
Hun ba meg komme inn på kontoret hennes en gang der hun spurte meg om jeg syntes hun gikk over grensen med vitsingen på min bekostning.
Hun visste at hun gjorde det, jeg ble jo stille og fikk ikke sagt noe-lo ikke.
Jeg svarte ja, jeg syntes ikke det var moro.
Etter dette begynte hun å vitse med de andre ansatte, for så å legge til 
"neij, slik må vi ikke vitse. Husk det er visse som ikke tåler stort".
Ved 6 mnd evalueringen av lærlingeplassen var rektor, min lærer på videregående, min sjef og "veileder" til stede. Lærlingepermen hadde jeg ikke fått gjort noe på da jeg hadde fått den få dager før.
Sjefen min sa til læreren min at hun hadde oppfordret meg til å jobbe mer med den,
og ettersom jeg hadde gjort så lite satte hun nå av 2 timer hver fredag der jeg skulle 
 jobbe med oppgavene i permen. Jeg fremsto som uansvarlig og uryddig for læreren.
Utpå vinteren skulle sjefen på et helgeseminar.
Vi fikk vite senere at hun hadde vært på hotell med rektoren. Mandagen etter dukket hun ikke opp.
Det viste seg at det hadde oppstått en krangle mellom de to den helgen, og det endte med at hun hadde ringt kona til rektoren der hun fortalte om forholdet.
Samme Mandag dro hun til et kloseter, der ble hun i 14 dager for å "renske sjela".
Barnehagen måtte vi styre selv.
Da hun var tilbake var hun så "høy på Gud" og hadde et slikt grandiost selvbilde at hun glødet.
Blikkene hun sendte oss ansatte var så dømmende at man krympet seg.
-Ikke lenge etter hadde hun igjen vært til sengs med en av de andre lederne for videregående skolen.
Hun gikk inn i en dyp depresjon. Kunne sitte timesvis på kontoret med bibelen,
vi hørte høylytte klager og bibelsitater. 
Hun skiftet humør flere ganger på en dag, gjorde oss ansatt ofte usikker med humørvariasjoner ,mens hun vridde på alt vi sa. Kommenterte alt vi gjorde.
Gjentatte ganger ba hun om unnskyldning,kunne snakke om tilgivelse flere ganger.
Ikke lenge etter kunne hun være like ufordragelig og krenkende.
Det var planlagt, både de ekle kommentarene og unnskyldningene. 

At jeg på den tiden var ung i både arbeidslivet og livet generelt var nok grunnen til at jeg ble hennes hakkekylling. Jeg oppfattet heller ikke hele bildet i situasjonen.
Det var ikke før jeg hadde den ene av de to andre fast ansatt alene jeg skjønte hvordan sjefen fikk vite hva som foregikk når hun ikke var tilstede.
Jeg visste ikke den gang hva flyvende aper var, og skjønte heller ikke hvordan den indre justisen var mellom kvinner.
Kollegaen min fortalte meg at sjefen "betalte" seg til vennskap med pedagogisk leder. 
Jeg hadde merket meg at hun ikke fikk samme behandling, men trodde det var av andre årsaker.
ALT jeg hadde snakket om eller gjort ble fortalt til sjefen. 

Nå hadde jeg sett på de to ansatte som "venner i striden", men etter at jeg fikk høre at alt jeg sa ble rapportert videre, og at hun latet som hun var på "vår side" ble lærlingetiden grusom.
Jeg ble motarbeidet slik at opplæringspermen min ble ufullstendig. Jeg kunne sitte i timesvis å planlegge aktiviteter med barna, for alt skulle planlegges skriftlig og underskrives etter utført aktivitet. 
Det endte enten med at sjefen forandret på alt slik at mine planer ikke kunne gjennomføres eller planen ikke ble fulgt.
Jeg måtte utvide lærlingetiden min i barnehagen med 6 mnd.
Så etter praksisen barneskolen og videregånde måtte jeg tilbake til barnehagen.
På det året jeg hadde vært i annen praksis hadde mye skjedd, og sjefen var ute i permisjon.
Hun hadde utviklet spisforstyrrelser, og i følge hennes flyvende ape satt hun stort sett hjemme å leste bibelen mellom treningsøktene.
At jeg hadde fått en punktliste av faglærer på hva som måtte gjøres var en redning,
og jeg hadde snakket med faglærer om hva som hadde skjedd så hun fulgte opp siste tiden.
For den som trodde vikaren var bedre en sjefen må tro om igjen-hun var kanskje verre.
Og Rektor som hadde ansatt den nye vikaren fikk en ny elskerinne....

Hilsen ferdigutdannet Barne og ungdomsarbeider


#kvinneligpsykopater #mobbing #arbeid

Vil minne om hjelpetelefonen for psykopatofre. 
http://psykopati.blogg.no/1485955323_hjelpetelefonen_blir_n_et_fast_tilbud.html

 
(Vi ber alle som ringer går inn på lenken under og leser reglene for hjelpetelefonen)


Følge oss på Facebook:
https://www.facebook.com/Lucifersdatter/
INSTAGRAM: Lucifersdatter
E-mail: Lucifersdatter@outlook.com

 

MIN MANN BLE FENGSLET FOR VOLDTEKT..


LUCIFERS DATTER -TIL KRIG PÅ FREMMED JORD
************************************************************************************
    *Vi har igjen en ny utvikling i saken.
Det har igjen vært opptrapping av samvær,
og det nærmer seg nå at barna er klar for full tilbakeføring til far.
Kommunen har tatt ytteligere grep for å beskytte barna mot den voldelige moren.
Vi velger nå i samråd med foreldrene å inntil videre SENSURERE DOKUMENTASJONEN slik at det ikke på noen som helst måte kan oppstå konflikter eller situasjoner som kan bremse tilbakeføringsprosessen.
 For både Lucifers datter og foreldrene er
barna 1.prioritet!
I tillegg til disse gledelige nyhetene skal Lucifers datter ha nye skype-samtaler med den Danske advokaten denne uken angående mulighetene for gjenopptagelse av farens straffesak, samt spørsmålet om oppreisning.  
*************************************************************************************

Lucifers datter har i den siste måneden brukt mye tid på en Dansk sak.

Ikke at det er mangel på tilfeller i Norge som også har bedt om og trenger vår hjelp,

men akkurat denne saken har en så stor dybde av pur ondskap, og har hatt ekstremt store personlige
konsekvenser at vi kunne enkelt og greit ikke gjøre annet en vårt aller beste.

Fra vi fikk kontakt med denne familien har alt gått fort, og vi skal på best mulig måte prøve å dele hva som har skjedd, og fremgangen saken har hatt siden Lucifers datter ble kontaktet.
Nå har vi brukt mange timer på å gjennomgå dokumetasjon, kontaktet advokater både i Norge og Danmark, skaffet familien behandlingstilbud og undersøkt elektroniske spor.
Historien omhandler alt fra falske vold -og voldtektsanklager, vold mot barn, fengselsopphold, opptreden på TV, og avsløringer som beviser hvordan en kvinne kan få fengslet og ødelagt en manns liv på falskt grunnlag.


1.MELDING FRA DANMARK
Det var ingen tvil om at profilen vi mottok den første meldingen fra var en såkalt "fake-profil".
Selv om vi blir meget i tvil, og tenker oss nøye om før vi svarer en "fake-profil" bar innholdet i meldingen klart preg av desperasjon og fortvilelse.

"Jeg er fra Danmark og i Danmark er der ingen fokus på kvindelige psykopater og ingen viden.
Det er min
mands x kone og de har 3 børn sammen.
Politiet er indover men de bliver ved at sige det et privat søgsmål.
Både min mand og jeg går til psykolog. 

Jeg er bange for hun kan finde på at ta vores liv.
Hun ødelægger os med beskyldninger dagligt. "


-Det var en kvinne som tok kontakt.
Hun har i lengre tid kjempet en kamp sammen med mannen sin.
Mannen, " har 3 barn fra et tidligere forhold, og det er kvinnen som er mor til hans barn som i flere år har sjikanert, svertet og ødelagt denne familien.
I flere meldinger forteller hun om en fantastisk mann som hun elsker så høyt, og om 3 barn som betyr alt for hennes mann, og henne. 
Hun er helt klart redd og reservert, men etterhvert blir både vi og hun sikker på at vi kunne ha tillitt.
Jobben dette paret har gjort med dokumentasjon er helt utrolig, men allikevel går familien å frykter for sitt liv uten noen å henvende seg til. 


2.PÅGREPET OG FENGSLET
Nå har vår mann i denne saken hele veien vært helt ærlig på at forholdet mellom ham og og ex`n til tider har vært turbulent, og som i alle forhold har saken to sider.-Frem til nå har
kun kvinnens side blitt hørt.
Det er ikke uvanlig at man prøver alt for å holde en familie samlet,
og det er akkurat det denne mannen har forsøkt. 
Alle som har levd med en giftig person vet at man tilslutt må komme seg ut av forholdet,
og da for hver pris, uannsett hvor mye man blir truet.
Det var nok ikke en overraskelse for ham at ex`n gjorde alvor av truslene han så lenge hadde levd under. Ett halv år senere under en uoverstemmelse gikk hun til politiet med en omfattende anmeldelse.
Påstandene var ekstremt grove, og som de fleste trodde ikke Niels om at tiltale ville bli tatt ut uten noe form for bevis. Men som de fleste nå skjønner, lå en tiltale på bordet temmelig fort.

Rettsaken var helt forferdelig for Niels.  På et tidspunktet trodde "alle" på exéns historie.
Niels satt på tiltalebenken, uvitende om sin framtid.
Han var allerede tiltalt for noe han aldri hadde gjort -Hvorfor skulle han bli trodd nå?
Det fantes ingen grenser for løynene.

Her er anklagene:
           
 
*Voldtekt med dildo mens han slo henne gjenntatte ganger i ansiktet.
             
*Grov fysisk og psykisk vold under forholdet.
             
*Pedofili mot deres 3 felles barn.
             
*Fysisk og psykisk vold mot deres 3 felles barn.
             *Psykopatisk adferd mot familien Dommen var full av hull og motsigelser, 
og dommerne var uenig i hva han kunne dømmes for.
Det fantes
ingen beviser, og Niels ble frifunnet for Incest, men ble allikevell dømt for vold og voldtekt.
At lege på Rettsmedisinske som undersøkte kvinnen etter "voldtekten" kom med motstridende informasjon ble ikke hørt,
heller ikke naboenes vitnemål.

*Lucifers datter har sett dokumentasjon fra Rettsmedisinsk at kvinnen
ikke hadde blitt påført slag i   ansiktet. 

*Nærmeste nabo i leiligheten voldtekten angivelig skulle ha skjedd vitnet om at han hørte barn i leiligheten,
men ingen tegn til annen støy.  Det passer dårlig med full slåsskamp,grov vold og voldtekt.

Vi kommer mer tilbake til disse dokumentasjonene.
Selv om han ble frikjent på tiltalepunktene incest og vold mot barna ble han dømt til 6 mnd fengsel for voldtekt av samboeren.
Dømt på indisier. På exens "gode" ord måtte Niels i fengsel.
Lucifers datter sitter på omfattende bildematriale av saken. og da bl.a et oppsiktsvekkende bilde av exen til Niels fra rettsaken.
Da hun verken nå eller tidligere har vært eller kledd seg som muslim, så stilte hun i rettsaken i hijab og muslimske tradisjonelle klær.  Dette er en utspekulert måte å bruke Dansk rettsystem.
Det Danske rettssystem er livredde å få rasismebeskyldninger, og har ifølge advokatene en enkel grunn:
et generaliserende syn på muslimer der menn ofte er voldelige.
I tillegg ble barna satt i kommunens omsorg, og det er barna som har vært det verste for Niels.
Det er barna som har holdt ham oppe i denne kampen.


3. SAKEN SNUR
Under fengselsoppholdet fikk Niels god kontakt med en mann i krimminalomsorgen.
Han så på saken med nye øyne, og kunne også se saken i sammenheng av andre saken 
ex-samboeren var involvert i.
Når attpåtil barna, som nå var i kommunens varetekt, forteller at det var
mamma, og ikke pappa, som slo og sparket dem ble Niels løslatt før tiden.
Niels starter umiddelbart jobben med å "nøste" opp i saken.
Sammen med sin nye kjæreste, "Sanna", tok de kontakt med Kommunen for å få opprettet kontakt med barna. Kommunen hadde derimot fått nye dokumenter i saken, for under tiden Niels hadde vært i fengsel hadde en ny "voldsepisode" inntruffet eksen.
Hun hadde anmeldt den nye samboeren for grov vold, og hadde søkt tilflukt på Krisesenter.
Doumentasjonen Lucifers datter sitter på fra Krisesentret viser derimot en ny løyn fra eksen.

Hun ble avslørt for å lyve om vold, og hun ble kastet ut fra Krisesentret!

Et dokument som beviste vold mot barna dukket også opp hos Kommunen.
Barnehagen måtte kontakte sykehus da gutten kom med blåmerker på kinnene.
Gutten fortale både til ansatte i barnehage og Sosialtjenesten at moren hadde blitt "vred", hadde slått og lugget ham flere ganger. Hendelsen endte med sykehusinnleggelse,
gutten hadde blåmerker som var 5x3 og 7x3 cm på begge kinnene.
Han var utsatt for grov vold, og det burde nok en gang vært nok til at moren ble pågrepet av politi, samt straffet med en lang fengselsstraff.
Beklager dokumetet er litt uleselig, men vi er nødt til å anonymisere.Niels og Sanna brukte store summer på advokat i den tro dommen kunne omgjøres.
Nå skulle man tro at det ville vært enkelt å få omgjort en slik feilaktig dom, og da samtidig få renvasket sitt navn og rykte. Men den gang ei, og det vil vise seg at på mange måter var marerittet bare såvidt startet. 
Beskjeden de fikk fra advokaten var "uten en innrømmelse fra eksen som sier Niels er uskyldig hadde de ingen sak".  Man kan altså bli dømt uten beviser, men ikke frikjent med beviser.


4. SVERTET AV EN HEL NASJON.
Nå fortsatte Niels og Sanna livet, og de fikk en god kontakt med Kommunen om barna.
Det var en felles forståelse for at Niels var uskyldig, men det forandret ikke realitetene på hva barna hadde opplevd med moren. Dokumentene beviser klart og tydelig at de hadde blitt utsatt for fysisk og psykisk vold fra mor. Slag, spark, lugging og en mor som satte barna i siste rekke.
Barna ble utsatt for morens løsaktige liv med mye mannfolk, sex-relaterte fester, de ble ofte satt igjen alene, og ikke minst utsatt for en massiv manipulasjon og foreldrefiendliggjøring.
Barna måtte avklimatiseres, og i samarbeid med kommunen har de tatt stegene slik at de kan stole på pappan sin og ste-moren igjen.
Så kom nok en bombe. Eksen til Niels hadde meldt seg på en TV-program på nasjonal TV der hun sto fram som "volds-og voldtekts offer". 
Under fult navn satt hun nå  på TV i beste sendetid. Hun fortalte om sin eks som hadde utsatt henne og barna for vold, og hadde voldtatt henne.
Lucifers datter har sett programmet, og
alt hun sier kan motbevises.
Det er for oss som kjenner den sanne historien kvalmende å se en voksen kvinne, en mor til 3 barn lyve om barna, om eksen samt spille offer. Med ansiktet fult av tårer mottar hun hjelp av en gruppe andre kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner.
Det som er ekstra fryktelig med dette er at når reklamen for programmet seilte ut på Dansk TV tok Niels og Sanna kontakt med programlederen og TV-stasjonen der de la fram mer en nok beviser på at hun løy.
De krevde at programmet ble tatt av luften. Men ettersom TV-stasjonen allerede hadde brukt en anseelig sum på programmet, nektet de. 
Niels ble nok en gang fremstilt som en voldtektsmann av verste sort. 
En hel nasjon fikk se et offer som hadde opplevd et mareritt som ingen kan tro noen kan finne på å lyve om, og det ble støttet av programledere og en TV-kanal som allerede visste at det var løyn.
Det var da Sanna tok kontakt med Lucifers datter.
Barnas vennener hadde sett moren deres på TV. Kollegaer,venner, naboer og alle som visste hvem dette gjaldt trakk seg unna.
Det eneste Kommunen kunne gjøre var å stoppe samvær mellom mor og barn,
behandling av proffesjonelle i en slik situasjon fikk ingen av dem


5.LISEGÅRDEN 
Lucifers datter hadde nå fått tilsendt saken,
og den ble for oss nærmest som et hjertebarn.
Det satt 3 barn med store traumer, uten hjelp og behandling for situasjonen de var blitt satt i.
Sanna og Niels levde nærmest i skjul for stigmatiseringen TV-programmet hadde påført dem gjorde at de isolerte seg. Begge fgikk til psykolog, men ingen hjalp dem som familie.
Lucifers datter saumfarte Danske hjelpe og behandlingsinstitusjoner,
og et statlig eller kommunalt tilbud var bare å glemme.
Men da vi begynte å lete i privat sektor fant vi tilslutt Lise Seidelin hos Lisegården.
Hun åpnet armene til familien, og tok dem personlig inn til en startsamtale.
Her en en liten del av mailen Lucifers datter mottok etter vår henvendelse:

"TAK for din mail. Det er dejligt, du skriver. 
Den lille familie og børnene er sådan nogle værdifulde mennesker, så de fortjener at have det rigtigt godt. 
TAK for din fine beskrivelse af, hvordan tingene er for familien. Du kan bare det der med at skrive. Godt gjort.


Ja! Det er desværre et alvorligt problem, at de udsatte for kvindelige psykopater ikke bliver hørt og troet.

Jeg kender ikke nogen inden for psykiatrien, der kan hjælpe dem. Men jeg skal gerne selv tage dem i behandling, så de kan få den hjælp, de har brug for. Jeg hjælper gerne både børnene og de voksne.

Du kan se mine kundeberetninger, hvor jeg også har hjulpet andre, der har været udsat for kvindelige psykopater."

                                                        Lise Seidelin 

Her er behandlingstilbudet Lisegården tilbyr:
http://liseseidelin.dk/behandling


6.ADVOKATER-Rettferifgheten SKAL seire.
Nå når familien har muligheter til behandling,
og kommunen vil hjelpe med en gjennforening av familien der barna blir beskyttet mot mor var tiden kommet til å ta ta i rettferdighet og oppreisning.
Det var for oss i Lucifers datter en så klar sak at vi kunne ikke fatte hvis vi ikke fant en advokatstyrke som ville ta tak i en så klar sak.
Nå hadde vi allerede fra bistandsadvokaten til familien fått høre at Dansk rettssystem ikke kom til å røre saken uten en innrømmelse fra Niels sin ex. Så da måtte vi finne andre veier inn.
Vi tok kontak med Advokat Svein Erik Ottesen, advokaten som greide å få frikjent en Taxisjåfør for voldtekt. ) år tok før dommen kom i Borgarting Lagmannsrett:

https://www.nrk.no/hordaland/drosjesjafor-frikjent-for-voldtekt-etter-ni-ar_-1.14001829
 Mailen fra oss ble besvar med telefon fra Advokat Ottesen dagen etter,
og selv om ikke han tar saker uttenfor Norges grenser fikk vi en meget produktiv samtale der vi kom oss i på rett vei i forhold til hvordan vi skulle komme oss inn på Dansk jord.
Ettersom nå denne saken er såpass prematur at ikke engang familien har vært i samtaler med advokatene vil, og kan ikke vi på dette tidspunkt avsløre hvilke Advokatfirma i Danmark vi er i kontakt med. Men samtaler med en av Danmarks mest kjente Advokater er nå opprettet, og med den riktige oppmerksomhet og vridning på saken
VIL tiltale og erstattningskrav bli reist.
Det er i tillegg fars straff og familiens lidelser også 3 barn som har rett på en form for rettferdighet.
Krav om omgjørelse av dommen vil være en selvfølge.


7.YTTLIGERE BEVISER
Vi skal ta en rask gjennomgang av yttligere beviser som er i saken.
Nå er det dessverre noe vi må holde tett til brystet på grunn av oppbyggingen av sak, men vi kommer til å følge denne familien til den dagen denne "kvinnen" er pågrepet og dømt så etterhvert kommer alle beviser frem for våre lesere.

*Vi har allerede beviser som frifinner Niels for vold og Incest mot barna, men i politiets og rettens papirer   hevder kvinnen dette. Det er falsk forklaring, og grov sverting av en uskyldig mann.
*Lege ved Rettsmedisinske vitner om at kvinnen løy både til politi og i rettsaken om at Niels hadde slått   henne gjenntatte ganger under voldtekten.
*Nabo, som hører alt i leiligheten vitner på at både han og hans kone hørte barna, men ikke noe annet   uvanlig. Det ville vært umulig at de ikke hadde hørt kvinnens rop.
*Kommunen, Barnehage vitner på at det var
mor som hadde utøvd vold mot barna. Barna har gjentatte   ganger vitnet om dette.
*Kvinnen har nok en gang anklaget en mann for vold på falskt grunnlag. Hun ble kastet ut av   Krisesenter. 
*Vi har en lang rekke beviser på sjikane, trusler, og løgner mot familien.
  Blandt annet hevdet kvinnen at Niels hadde besøksforbud mot sine barn, og at hun hadde ansvaret for    barna. Realitetene er at hun har besøksforbud.
  Her er beviser på at Niels 
har samvær, og at han selv har valgt tilsyn på grunn av situasjonen:
 
*Så har Sanna og Niels blitt kontaktet av andre som gjerne stiller som vitner,
 og her er en screenshoot som viser at eksen forteller en nå felles bekjent at Niels tattoerte "ludder" i   panna hennes, men at hun nå har fått fjernet denne så det ikke vises.
 Hun lyver om omfattende vold, der hun både ble slått med en støvsuger, og hun måtte sove i   sykkelkjelleren. Igjen, det er beviser på hennes løyner.
Det er merkelig at ikke dette kom frem under rettssaken?!


*Vi har en rekke kopier av meldinger der hun motsier det hun påsto hos politiet og under rettsaken.
 I en av meldingene snakker hun om å få tatt ren "OD" på Niels, altså en overdose.
 Hun har gjentatte ganger angrepet Sanna i meldinger fra forskjellige telefoner og Facebook-kontoer.
 og bedrevet en omfattende uthenging med navn på både Niels, Sanna og barna på sosiale media.
 Blandt annet kommer kommunen og Sosialetaten til å vitne på vegne av barna når det kommer til flere   episoder på Facebook og ikke minst hennes siste opptreden på nasjonal TV.


8.FREMOVER-hva skjer nå?
Lucifers datter kommer til å følge familien tett fremover.
Vi vil selvfølgelig fortsette samtalene med advokat, og forhåpentligvis snart få tatt et steg videre så det blir mulig å ta ut tiltale på "kvinnen".
Familien må i første omgang ta vare på hverandre, og vil da, når tiden er inne i en visualiseringsterapi hos Lisegården så de alle kan gå inn i fremtiden med minst mulig sår.
Lucifersdatter.blogg.no kommer til å ha oppdateringer om fremgangen i saken.
Men, som en advarsel, den som skal føle seg mest utrygg er hverken Niels, Sanna eller barna. Det er kvinnen som har påført dem all denne smerte.
Vi er nå mange som kommer til å følge hvert steg hun tar, hver status hun legger ut,
og hver en vi kommer til å følge henne med lupe til vi har så mye beviser vi bare kan kaste nøkkelen når hun blir fengslet.
At hun greier å skremme, true, og ødelegge for Niels, Sanne og de 3 fantastiske barna skal
ta slutt!
FOR OSS SKREMMER HUN IKKE!Minner alle om "Hjelpetelefonen for psykopat-ofre:

http://psykopati.blogg.no/1485955323_hjelpetelefonen_blir_n_et_fast_tilbud.html

Følg oss på Facebook:
https://www.facebook.com/Lucifersdatter/
INSTAGRAM: Lucifersdatter
E-mail: Lucifersdatter@outlook.com


Inger-Jo: Min mor hatet meg som barn..


Lucifers datter har flere ganger skrevet om mødre som har bedrevet psykisk og fysisk vold mot barn.
Disse historiene er det vanskelig å finne innfallsvinkelen på så våre lesere får sett hvor komplekst, skadelig og vondt det er å vokse opp med en slik mor.
Vi måtte gå mange runder før vi bestemte oss for å skrive da det spesielle med denne saken er at moren har ikke bare bedrevet psykisk og fysisk vold i datterens barndom.Hun har også fortsatt å styre datterens liv i voksen alder.
Som de aller fleste offer der en kvinnen er overgriperen har ikke offentlig sektor tatt ansvar.
Ettersom også moren har en viss posisjon i samfunnet både innen politikk og næringslivet har hun fått påvirket datterens liv tiltider til det forferdelige.
God fornøyelse!


 

"SIPDÅSA"

"Se hvordan det dirrer i underleppa hennes," roper  mor til Inger-Jo.
"Se på henne nå, se på sipdåsa,"
Morens hånlige stemme gikk som et ekko gjennom rommet.
Tante og onkel Arne sto å pekte, de var røde i ansiktet av latter.
"Hu ser ut som kjerringa til Skipper`n så stygg som hu er,"
Igjen ruget latteren.
Ingen brydde seg om tårene som rant ned kinnet på Inger-Jo.


Inger-Jo kom til verden i Kristiansund, året var 1963.
Foreldrene ble tvunget til giftemål da graviditeten var et faktum året før.
"Pappa var fantastisk, farmor og farfar også,
men når mor så at de ga meg kjærlighet straffet hun både meg og dem," forteller Inger-Jo.
  Det var hardt å vokse opp på disse gårdene, ståldisiplin.
Inger-Jo´s mor var slem, og de første minnene om moren var skrekk,
en ekkel frykt for hva hun kunne si og gjøre mot henne.
Når broren ble født 3 år senere var katastrofen komplett!
-Inger-Jo var ikke ønsket av moren.
Broren derimot var både ønsket og elsket.

Hennes mor levde et utsvevende liv.
Hun hadde egentlig en huspost på Østlandet,
men valgte festing og promiskiøs adferd med datidens raggere.
Inger-Jo`s morfor måtte hente moren hos en av byens motorsykkelgjenger.
At moren kom tilbake var ingen lykke for familien,
og Inger-Jo, som var kolikkbarn, fikk ikke lenger den kjærlighet og nærhet et slikt barn trenger.
Mormoren ble nektet å løfte henne opp når hun gråt.
"La henne ligge, da får hun så store lunger," snerret moren.

Inger forteller at moren hadde små blaff av godhet og omsorg,
men man visste aldri hvor man hadde henne.
Jeg var redd henne hele oppveksten, og hun hadde et forferdelig sinne.
"Mor var så sjalu, og fikk jeg oppmerksomhet taklet ikke mor det.
 Hun konkurrerte med meg om oppmerksomheten fra momor og morfar.
Jeg skjønner nå at mor var umoden på mange måter," forteller Inger-Jo.

Inger-Jo´s mor fikk etterhvert viktige roller i politikken,
hun hadde også stor påvirkning innad i kommune og helsesektor.
Hun brukte makten til å ha total kontroll over sine barn,eks-mannen og familien.
Heller ikke Ingers pappa fikk fred,
han døde på 90-tallet. Da hadde moren brukt sitt nettverk til å stigmatisere ham,
og han var sliten av all motgang. Han fikk ikke hjelp eller gehør fra noen.

"Det høres kanskje konspiratorisk ut for folk som ikke kjenner mor,

 men hun kjente folk, og brukte dem for alt det var verdt
 Hun spilte skuespill som den beste skuespillerinne.
 -Når en "bekymret mor" ringer forskjellige etater å forteller "sannheten",
og kommer med sin egen ide av hva som bør skje

 greide hun ofte å enten ødelegge eller forandre på ting.
 Med tanke på at "alle" kjente mor gikk det ganske lett også.

 Likeledes var det med leger og psykologer,
 mor var jo høyt i Helsevesnet-hun fikser og ordner som hun vil.
Jeg hadde jo allerede en diagnose, så mitt ord tapte mot hennes"


Inger har siden 80-tallet opplevd at papirer forsvinner fra hennes journaler.
Flere ganger har moren hovert med at hun har satt kjepper i hjulene for Inger-Jo
Moren har overbevist NAV om at Inger har mere penger enn hun har,
og hun har sørget for at hennes egen datter til tider har sultet.
Hun har straffet Inger-Jo.
Iblandt straffet hun Inger for at hun ikke liker henne,
iblandt var agendaen sjalusi og sinne for at Inger hadde kontakt med sin far.
Inger kunne aldri vite hva hun ble straffet for.
Det ble mange ganger forsøkt å sette en stopper for morens korstog,
men til ingen nytte. Hun forandret bare strategi.
Etterhvert som Ingers bror vokste til ble han like ille som moren.
Han var "Goldenboy", og ble manipulert hele livet til å være morens lakei.
Inger har flere ganger fått sjikaner og drapstrusler fra sin bror.

I mange år har Inger hatt problemer med traumer fra barne og ungdomsårene,
og ettersom moren har hatt en samfunnsmessig makt til å fortsette sjikanen av henne
har hun utviklet PTSD.
Inger har vært mye sint, og hun har kjempet mange kamper.
Forholdet mellom mor og datter er som et åpent sår,
og jobben med å bearbeide traumene samt få moren avvæpnet er akkurat startet.
Likevel skal det sies at Inger har en helt fantastisk humor,
brutal sort humor, noe vi i Lucifers datter ofte ser de som er offer etter en psykopat har.
Da Inger følger Lucifers datter, og ofte kan komme med en kommentar eller to er det en kommentar vi merket oss som beskriver hennes sorte herlige humor:

"Kjempebra skrevet,sånn er min mor også.
 Skulle tro det var henne du skrev om,hun også blir psykotisk i sin galskap og bisarre påfunn.
 Min 3 år yngre bror er like ond men dummere,like dumme begge 2 .
 Du skulle hørt dem når de setter i gang galskapen sin i "Dynastiet " del 2'.
 Der hun sitter i " sorte enkesen vegen 2",mrs perfect med mr goldenboy petfect..😀
 2 pappfigurer med luft og lort i hjernen sin,der de driver sitt latterlige imperium i as dusteforbundet  asa 
stupido.com..😀 "


Historien til Inger har vært diskutert frem og tilbake flere ganger før den ble delt,
grunnen til dette er for den er såpass prematur på så mange måter.
Forholdet mellom mor, bror og Inger-Jo er meget betent,
og Inger-Jo har også en lang vei å gå der hun må bearbeide sine opplevelse og liv.
Det er ikke enkelt å holde et stabilt liv,
og heller ikke alltid helt enkelt med følelser, selvtillitt, psyke og aggresjon når man 
stadig blir krenket, sjikanert  samt har en mor som ødelegger livet hennes.
Det er mange konsekvenser av dette.
Katastrofer og personlige tragedier kommer som perler på en snor.
Men er det en ting vi er sikker på så er det at med hjelp og støtte vil Inger få
stabilisert sin hverdag og følelseliv.

*Er det noen som har opplevd og bearbeidet noe lignende som Inger-Jo,
 og som kan tenke seg å være samtalepartner/ støttespiller for Inger ta gjerne kontakt med
 Lucifers datter.
 Man trenger INGEN annen erfaring en egne opplevelser,
 et hjerte, og evnen til høre på andre. 
 Lucifers datter har allerede undersøkt mulighetene for et profesjonelt behandlingssystem,
 men på den veien trenger Inger en venn som kanskje kan forstå hva hun går igjennom.


TAKK til Inger-Jo,
og vi i Lucifers datter ønsker deg alt godt i fremtiden.
Vi kommer til å støtte deg gjennom behandlingen samt og løsrivelsen
fra din psykopatiske mor!


Følg Lucfers datter på Facebook:
https://www.facebook.com/Lucifersdatter/

Lucifers datter -Lukket gruppe (må søkes medlemskap)
https://www.facebook.com/groups/497357587293804/
INSTAGRAM: Lucifersdatter
E-post:
Lucifersdatter@outlook.com

Mødre sladrer slik at barna blir mobbere


Flyvende aper, deres barn, og gruppedynamikk

Lucifers datter har flere ganger vært inne på kvinnelige psykopaters vennegjeng.

Som mange vet kalles psykopatens hjelpere flyvende aper;

https://alihoblog.wordpress.com/2017/03/11/narsissisten-og-hans-medhjelpere/
I perioder kan faktisk psykopaten være en del av en "fungerende" gruppe,
og vil da ha aktive flyvende aper i posisjoner som kan skape dårlige situasjoner i sitt sted.
De flyvende apene kan skape mye uro, og ødelegge for mange på vegne av psykopaten.
Spesielt farlig kan det bli hvis denne gruppen har blitt anerkjent som en gruppe i lokalmiljøet.
Som eksempel kan vi kan bruke en foreldregruppe som har barn på samme skole.
Ofte bor de i samme skolekrets, har barn på samme klassetrinn og barna samme fritidsinteresse. 
Som regel danner det seg en gruppe på 2-3 mødre som bruker mye tid sammen. 
For de som har lest historien om "Kikki" kunne lese om en slik gjeng.
Der endte "Kikki" som "utstøtt" da mødregruppen ble infiltrert av en psykopatisk kvinne.
Her er historien om "Kikki";

http://lucifersdatter.blogg.no/1504115860_med_lnte_fjren_venninnes_fortelling_psykopatpsykopativennskap.html

Vi skal se litt på hvordan en slik mødregjeng kan påvirke sine omgivelser.
Mødregjengen er nå kjent i lokalmiljøet som omgangsvenner som drikker 
kaffe på terrassen,sitter samme på foreldremøter,og som deler på kjøring av barna. 
At de har valgt og avvise at de har blitt flyvende aper for kvinnen vi omtalte som "enka" har skapt en litt spesiell gruppedynamikk.
Med det fikk "enka" fullført sin manipulasjon, og fikk låst disse mødrene.
"Enka" spilte på de andre mødrenes stolthet, der de ikke kunne la seg vedkjenne at de hadde blitt infiltrert av en giftig kvinne som lurte dem.
I stede for å gjøre det riktige der de burde ha støttet "Kikki", og vedkjenne seg at burde tenkt på barna som lider under "enka" viklet de seg lengre og lengre inn i "enkas" nett.
Tydeligvis trår de langt over grenser de egentlig ikke ville ha krysset hvis det ikke var for at "enka" benyttet seg av disse mødrenes stolthet og redsel for konflikt.

Denne gruppen, med "enka" i tet, har nå fått samme mål.
Det ene er å beskytte seg mot "Kikki" som våget å si sannheten.
I tillegg vil de hevne seg på henne for at hun satte dem i en ugunstig situasjon.
De føler seg avslørt, og føler at de har fått eksponert dårlige sider av seg selv.
At "Kikki" ikke hadde samvittighet til å vite at et barn led, og valgte å varsle satte de andre mødrene i dårlig lys. Venninnene valgte å sladre seg i mellom, mens "Kikki" viste seg som voksen.
Det ble en skrape i stoltheten til de andre mødrene/venninnene.
Andre foreldre,naboer, lærere og andre i lokalmiljøet som kjenner disse mødrene/familiene ble selvfølgelig obs. De syntes også det var underlig at de andre mødrene ikke varslet.
Og nå vil de rette opp stoltheten,og få flyttet fokuset  bort fra seg selv.
Aller helst vil de med sladder og løyn  skape mistilitt rundt "Kikki".
Det samme gjelder for Håkon,"enkas" eks, som hele veien har støttet "Kikki".
Her er Håkons historie om hans liv med "enka";

http://lucifersdatter.blogg.no/1503585946_den_sorte_enke.html

Hvordan dette kan gjøres har "enka" allerede lagt føring for.
De hermer etter metodikken til "enka".
"Enka" vet at "venninnene" nå har trådd over sine personlige grenser,
og at venninnene MÅ få gjenopprettet sitt rykte og sin stolthet.
Fellesnevneren her er at de er mødre,
og det naturlige blir å bruke er barna.

Nå jobber den ene deltid på skolen,
og ettersom barna går på samme skoletrinn er det lett å innhente opplysninger.
Det er også enkelt for venninnen som jobber på skolen å manipulere 
de andre lærerne med sladder og halvsannheter.
I tillegg har nå denne venninnen en større troverdighet ettersom hun jobber på skolen.
Etterhvert blir løgnene og halvsannhetene bekymringer.
Nå skal det sies at Taushetsplikten er også ganske enkel å bryte for denne venninnen,
så da vil også interne papirer lett bli delt med de andre venninnene og "enka".
Nå har de nok engang skapt en falsk identitet rundt "Kikki",
og det vil da bli satt opp imot opplysningene folk allerede vet.
Noen blir usikre, noen tar parti , og noen holder seg unna.
Men "enka" og venninnene har skapt splittelse mellom foreldregruppa, lærere og barna.
(Barna vet noe, blir fortalt noe, og overhører alltid noe)
Uannsett om reaksjonene uteblir mot "Kikki" vil det alltid bli reaksjoner blant barna,
og "Kikkis" datter kan fort stå i en utsatt posisjon blant sine medelever på skolen.

Hvis "Kikki" ikke nå hadde fulgt med kunne dette blitt skadelig for henne og datteren.
Hvis de falske bekymringene "enka" og de flyvende ape-venninnene skapte hadde fått grobunn
hadde det kanskje blitt en bekymringsmelding til BV,kanskje venner som velger å ta avstand fra "Kikki", eller aller verste mulighet at datteren blir mobbet og en sosial avstraffelse i form av at
andre foreldre helst ikke ville at deres barn er venner med "Kikkis" datter

SLIK skaper psykopater "Flyvende aper",
og slik skaper en kvinnelig psykopat en spisset gruppedynamikk for egen agenda.
Som man ser her løper "enkas" venninner hennes ærender,
og "enkas" manipulasjon låste venninnene til denne oppgaven for lenge siden.
Allerede når "Kikki" avslørte "enka" startet "enka" jobben med å manipulere venninnene.
De var håndplukket til oppgaven.
En psykopat er genial til å lese sine offer, og disse mødrene har fortsatt ikke skjønt hva som har skjedd.
Påvirkningen fra "enka", og egen stolthet var nok til å få de til å herme etter "enkas" stygge metodikk. Følg Lucifers datter på Facebook:
https://www.facebook.com/Lucifersdatter/
Vår lukkede Facebook-gruppe:

https://www.facebook.com/groups/497357587293804/
INSTAGRAM: Lucifersdatter
E-Mail: Lucifersdatter@outlook.com
  


 

HVEM ER FAR TIL BARNET??Lucifers datter har flere ganger snakket med denne mannen som idag har skrevet 
"Gjøken legger egg i andres rede".
Han skrev denne teksten om kvinnen som er mor til hans barn.
Vi vet fra før at her er det snakk om en kvinne med stor personlighetsforstyrrelse,
der barna, hennes uttallige samboere og familie har blitt offer for kvinnens
giftige livsstil og oppførsel.
God fornøyelse!Gjøken legger egg i andres rede

Som mange vet legger gjøken sine egg i andre fuglers rede.
Fugl-ungene blir oppfostret av andre fugler.
Den sammenligningen gjør jeg når jeg tenker på hvordan mamman til min datter har oppdratt sine barn.
På flere av hennes barn 6 barn har DNA-testing vært et spørsmål,
og da flere av barna har fått tildelt "feil" far.
Hun har konstant byttet menn.
Og alltid har den nye mannen vært et bedre altiernativ som "far" en biologisk far.
 Hun sett på den nye kjæresten som at "endelig har hun en skikkelig far til barna."
Jeg var også den "skikkelige pappan" for hennes barn når hun ble gravid med mitt barn.
Noe av det første hun gjorde var å lage bråk med biologiske-fedre.
Hun stoppet samvær-og fedrene som tidligere var helt ok, ble igjen "voldelige psykopater".
Jeg viste ikke den gang at dette var en strategi som hadde gjenntatt seg.
Guttene var jo fantastiske gutter,
men de hadde allikevel sine fedre som de nå ble nektet samvær med.
Guttene ble manipulert opp mot fedrene og familien deres.
En usunn aggresjon ble skapt.

Det samme har skjedd utallige ganger med disse barna i oppveksten.
En ny mann kommer inn i deres liv,
og han er deres "nye far".
Det var samme strategi hver gang.
Den første tiden hun er forelsket går samværene har gått bra.
Det er for å få den nye mannen "på kroken".
Etter en tid konstruerer hun episoder der det blir konflikt.
Så stopper hun samvær.
Barna blir manipulert til å tro fedrene ikke vil ha dem.
Ofte har hun i disse periodene også krevd at farskapet skal skrives over på den nye flammen.
Mannen som er far for hennes 3.barn forteller at han også har hatt dette problemet.
Blant annet så ble han oppsøkt av en mann som hadde med seg papirer der han skulle skrive fra seg foreldreansvaret.
Bare de siste 3 årene har jo hun bodd med flere forskjellige menn og deres barn.
Hver og en av dem har blitt kåret til en bedre far en hva jeg er.

Det som også er ganske så spesielt er at jeg selv også så på meg selv 
som en langt bedre far for guttene en det respektive fedre var.
Måten eksen min greide å manipulere meg på var så omfattende at jeg
ikke var i tvil om at biologisk far var uegnet som omsorgsperson.
Dette til tross at for at far til en av barna oppsøkte meg for å advarte meg om min fremtid.
Hvordan hun greide på en side å lyve til barnet, spille oppgitt å si pappan deres ikke lenger brydde seg,
men på en annen side kunne  være vitne til at hennes egen barn hadde det så vondt er ufattelig.
Gang på gang ble barnet skuffet og gråt med moren som tilskuer til den dype sorgen.
Man skal være utrolig kynisk og kald for å i det hele tatt utføre en slik manipulasjon.

Et av grunnlagene for at jeg sammenligner hennes måte å føde,
samt oppdra sine barn på med gjøken er at det har vært så stort spørsmål rundt farskap.
Det har vært allerede mange farskap-tester.
Flere som har blitt utpekt som far.  DNA har avvist eller bekreftet.
Det som undrer meg er at hun fortsetter samme strategi.
Når man har såret sine første 3 barn, ser deres lidelser,
så bruker hun allikevel samme strategi på de neste også?!?

Jeg og min kone fikk  besøk av en mann som mente han var far til ett av hennes barn.
Han var så fortvilet, han gråt for han var kammeraten til han som står som biologisk far.
Han var også i et forhold med henne, men hadde blitt valgt bort når hun ble gravid.
At jeg i hele tatt snakket med ham den gang var skummelt i forhold til at jeg kunne bli straffet med samværnekt.
(noe jeg også da ble)
Mitt barn var allerede da inneforståt med at mor "hadde to kjærester" på den tiden.
Da å forklare ei den gang lita jente at man ikke skal ha to kjærester er ikke lett.

Jeg tror dette med forvirring, 
samt makten det er å styre over andre som driver henne.
Og en ekstrem egoisme, samt mangel på empati for andre.
At hun kan såre sine barn så dypt tilsier at hun ikke evner
og tolke følelsene som normale mødre har for sine barn.
Barn skal lages mellom to mennesker som elsker hverandre.
Man skal ikke lagebarnet først- for så velge far slik mitt barns mor gjør.
Barna skal heller ikke være et pressmiddel mot fedre i ettertid.
Jeg ser på gjøken som egoistisk, følelsesløs og kald som bruker denne praksisen.
Legge eggene  i en annens fugl sitt rede så andre skal oppfostre.
Det samme gjør jo min eks som følelsesløst bruker menns barn til å skaffe seg den familien hun helst vil ha.
Oppskriften er dømt til å mislykkes.
Båndet mellom foreldre og barn er sterkt,
et sterkt bånd av følelser.
Ikke lagd av frykt og manipulasjon,
men av ekte kjærlighet for hverandre.

                 
              *Skrevet av Anonym mann uten rettigheter, og Pappa uten sitt barn....
Følg Lucifers datter på Facebook:
https://www.facebook.com/Lucifersdatter/

INSTAGRAM: Lucifersdatter
E-mail: Lucifersdatter@outlook.com

KVINNER som VOLDTAR MENN..


KVINNER SOM VOLDTAR MENN

Voldtekt er kanskje noe av det verste man kan bli utsatt for som kvinne.
Det er en fryktelig krenkelse, gjort av syke mennesker uten empati.
En voldtektsmann kan gråte i etterkant i medynk for seg selv,
eller for faren for den straff en slik gjerningsmann risikerer å få.
Man kan skylde på alkohol eller rus, men realiteten er at man har tar et valg.
Noe det verste man kan høre er pedofile voldtektsmenn som sier de "ikke greier å la være",
og at pedofili er en legning som de er født med.
Om så pedofili er en medfødt feil er allikevel å voldta et barn et valg.
ALLE voldtekter er et resultat av et valg.

Men så har vi overskriften "KVINNER SOM VOLDTAR MENN".
Vi skal frem til de kvinnene som kommer med falske voldtektsanklager.
Menn som blir utsatt for slike anklager får sine liv ødelagt.
Selv om anmeldelsen blir henlagt, eller man blir frifunnet i retten,
så blir man stigmatisert og fordømt fra samfunnets side.
Faktisk trengs ikke en voldtektsanmeldelse til for å ødelegge livet til en mann,
-ordet voldtekt er så sterkt i seg selv, og det er nok at en kvinne påstår at hun har blitt voldtatt.
En mann blir da merket.
Et stempel som aldri forsvinner.
Folk tør rett og slett ikke å mistro en kvinne som sier hun er voldtatt.
Samme kvinne kan påstå at hun har opplevd voldtekt flere ganger, 
til og med ved flere forskjellige anledninger, og av flere forskjellige menn.
-Ikke engang da kan man motsi en kvinne som trekker voldtektskortet.

Mange menn har opplevd en slik falsk anklage.
Lucifers datter-kvinnelige psykopater har fått henvedelser fra flere menn som sier de har
fått falske anmeldelser med påfølgende avhør.
De aller fleste henlagt av politiet, men i noen saker finnes det også menn som har 
blitt "lurt" inn i en vold- og voldtektfelle som har blitt dømt.
Fellesnevneren er at kvinnen "har vunnet" da hun fikk ødelagt mannens liv.
Samfunnsstraffen er der uannsett.
Da er spørsmålet: Er ikke det voldtekt av en mann?
- Er ikke slike kvinner medskyldig for at kvinner som VIRKELIG har blitt voldtatt ikke blir trodd?
Svaret fra oss er helt klart JA!

Leste et blogginnlegg
 http://due.blogg.no  der hun skriver:

"..det er en del innlegg som handler om seksuell misbruk. Det er utrolig mye av dette. Det er forferdelig mange som har opplevd det å bli seksuelt misbrukt.
Det er flere og flere som blogger om dette. Det er både sterkt å lese slike betroelser. Hvor var alle andre da dette skjedde? Hvordan kunne det skje? Hvordan kunne overgriperen forgripe seg gang på gang, uten at noen oppdaget dette? Noen innlegg handler også om at en person har blitt utsatt flere ganger av mange forskjellige seksualforbrytere. Var disse personen meget uheldige av seg, og på feil stede til feile tid flere ganger? Det er utrolig at det kan skje en og samme person flere ganger. 

Jeg hadde selv en gang ei "god" venninne. Henne måtte jeg bare kutte helt ut. Hun har "opplevd" så mye, at det var vondt å høre på alt hun hadde opplevd igjennom livet. Alt fra å bli misbrukt som barn, barnemishandling med slag,  voldtatt flere ganger av flere forskjellige, fått juling av forskjellige samboere  Sannheten er at hun aldri har blitt misbrukt som barn, det er derfor hennes familie har kuttet henne ut."
             
Skrevet av: http://due.blogg.no

 Du kan lese hele hennes innlegg her:
http://due.blogg.no/1521817262_seksuelt_misbrukt.html


Voldtekt er kvinnelige psykopaters trumfkort,
De er ikke redd for å sette seg selv i offerrollen og bruke dette kortet.
De ofrer heller ikke det riktige ofret en tanke når de tar en slik avgjørelse om å totalt ødelegge 
noen andres liv.
Det er kun av egosentriske grunner som oppmerksomhet,utroskap, penger, sjalusi eller hevn man kan finne på å anklage noen for en falsk voldtekt. Vi er tilbake på VALG.
På samme måte en voldtektsmann VELGER å voldta,
velger kvinner også å påberope seg falske voldtekter.
Slike valg skal ha konsekvenser.
Bør ikke en slik forbrytelse ha samme straff som en voldtekt?
-Vi krever strenge straffer for voldtekt, og der står nasjonens meninger samlet.
 
En kvinne som blir dømt får mellom 1 mnd til 7 mnd i gjennomsnitt for falsk anklage om voldtekt,
og soner da maksimum 4 mnd i fengsel.
Legger ved 4 lenker der kvinner har blitt dømt for alvorlige anklager det siste året ,
men en gjennomgang av alle sakene siden 2016 viser at en kvinne soner 3 mnd i gjennomsnitt.
Så når det kommer til å ødelegger livet til en mann er straffen 3 mnd fengsel for en kvinne .
-mens mannen blir sett på som et rovdyr, og hans barn er "barna til voldtektsmannen".
Skam, psykisk sykdom,stigmatisering, et isolert venneløst liv..-kanskje selvmord..
og straffen er 3 mnd i fengsel..-det må føles som en ny voldtekt som det heter...
Hvor er fokuset på dette? Hva er sjansen for at en kvinne blir tatt?
Normalen er at saken blir henlagt, og deretter glemt..

Så lurer mange på hvorfor politiet må stille de vonde og vanskelige spørsmålene som
de som virkelig har blitt voldtatt får..
Politiet er nesten hjelpesløs hvis en kvinne sier voldtekt. 
Med tanke på at i mange saker sitter en mann gråtende på en kontor.
gråtende, mens han sverger han er uskyldig er dessverre ikke de vonde spørsmålene så merkelig.
Det er ikke så merkelig med henleggelser heller.
På samme måte som en avskylig psykopatisk voldtektsmann finner gleden i å ødelegge kvinners liv,
finner kvinnelige psykopater gleden i å ødelegge menn med vold og voldtektsanklager,
og
dette må vi tørre å snakke om.

*Kvinne falsk anklage om 2 voldtekter. -må sone 4 mnd i fengsel.
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/kvinne-doemt-til-fengsel-for-falske-voldtektsanmeldelser/a/23989952/

*Kvinne falsk anklage utenlandsk mann.
 -må sone 30 dager fengsel
https://www.dagbladet.no/nyheter/kvinne-domt-for-falsk-anmeldelse-av-voldtekt/61958168


*Kvinne anklager voldtekt på MC-klubb. -må sone 3 mnd i fengsel.
https://www.aftenposten.no/norge/i/dKPpj/Kvinne-27-domt-for-falske-voldtektsanklager

*Kvinne påsto hun ble slått bevistløs og bundet før hun ble voldtatt..

-STRAFF: 120 TIMER SAMFUNNSTJENESTE
https://www.tv2.no/a/9480767/

 
 
FØLG Lucifers datter på Facebook:

https://www.facebook.com/Lucifersdatter/
INSTAGRAM:
Lucifersdatter
E-mail:
Lucifersdatter@outlook.com

"Hun ropte IKKE SLÅ-IKKE SLÅ""IKKE SLÅ-IKKE SLÅ" 

Lucifers datter har flere ganger sett på metodikken kvinnelig psykopater bruker,
der falske anklager om vold,incest og voldtekt er en av de sterkeste virkemidlene.
Menn har liten, om ikke noe troverdighet hvis en kvinne sier
"han slår meg".

Håkon har vi snakket med flere ganger,
og vi vil idag fortelle om anklagene han har blitt utsatt for.
Nå skal det sies at Håkon har en av de mest dokumenterte sakene vi i Lucifers datter har sett.
Han har en datter med en kvinnelig psykopat, vi kaller henne
Solvår. 
De siste årene har han brukt på å få dokumentert Solvår`beteende.
Vi ba Håkon fortelle om hvordan anklagene om vold fikk gro-bunn.


"
Hun fikk frem det verste i meg,
 med konstante krenkelser og provokasjoner.
 Solvår greide å manipulere alle situasjoner.
 Hun var på forkant hele veien, og fikk stemplet meg.
 Det verste var at hun fikk lagt til rette for at jeg skulle havne i 
 situasoner som kunne forveksles med at jeg var voldelig.
 Tidlig sa hun til folk at hun var redd meg, og at jeg hadde et farlig sinne.
 Og helt ærlig var jeg fryktelig sint mange ganger.
 Jeg visst jo at hun brukte slike falske anklager til å låse meg.
 Jeg visste også at hvis jeg ikke gjorde som hun sa lagde hun trøbbel for meg.
 Det var jo flere ganger jeg dro avgårde i sinne, 
 og ettersom hun da ikke fikk kontrollert hva jeg gjorde ringte hun mine foreldre
 eller politiet.
 Hun kunne påsto jeg hadde slått henne, eller at jeg hadde slått henne og
 hadde kjørt avgårde for å ta livet av meg i anger for at jeg slo henne.
 Jeg ble flere ganger oppringt,
 som regel mine foreldre først. 
I tillegg var Solvår så manipulativ at det var jo deler av det hun sa som stemte.
 -Feks at jeg jeg var ute å kjørte uten mål og mening.
 Man blir temmelig preget av slike kaotiske tilstander hun lagde,
 så det gikk mange år der jeg følte at ingen trodde meg.."


Var det noen gang vold mellom dere?

"
Det var som regel psysisk-vold hun brukte.
 Jeg bruker å si at Solvår drev med psykisk voldtekt.
 Hun satte seg selv i offerrollen, HUN var ofret.
 Hun fikk andre til å fremstå som "badguys" , ikke bare meg,
 men alle menn eller samboere har vært  i slike "situasjoner".
 En gang hun lagde et jævla styr kastet hun seg ned på golvet.
 Hun startet å hyle og vræle "IKKE SLÅ-IKKE SLÅ".
 Jeg sto som lammet. 
 Hun skulle da sette punktum for krangelen, sette seg i offerrollen,
 og det var meningen hennes barn skulle tro jeg slo henne.
 Hun var så sint under den krangelen for jeg hadde satt henne på plass.
 Hun skulle alltid ha det siste ordet. ALLTID..
 Planen hennes var nok at hun og barna skulle ringe politiet-
 hun elsket slikt. 
 Sønnen stod å smugtittet, han ble selvfølgelig urolig når det var slik krangel.
 Han så hva moren gjorde å reagerte med sinne mot henne.
 Gutten var godt vant med moren,
 ikke bare med meg, men også med andre.
 En samboer hun hadde for noen år siden fikk besøksforbud da hun hadde 
 gått til politiet etter at han avslørte at hun var utro.
 Hun kom til ham med den gledelige nyheten om at hun var gravid.
 Han skulle bli PAPPA. 
 Det hun ikke visste var at denne mannen ikke kunne få barn, da han for noen år tilbake hadde tatt valget om å sterilisere seg.
For å snu fokuset brukte hun voldsanklager.
 Den gangen hadde hun også sagt til folk før hun flyttet inn med ham at han "skremte henne".
 Realiteten er at hvis hun fått juling av en av mennene hun har ødelagt 
 ville jeg faktisk ha vært full av forståelse. 
Men hun elsker bare at noen mister besinnelsen, hun utnytter det til det fulle..
 Nå er ikke jeg og han andre ex`n hennes "spesielle" som har fått slike anklager,
 hun betegner alle i sine omgivelser for psykopater og voldelige.
 Alle som går i mot henne får dette stemplet, og man trenger ikke å gå imot henne heller.
 Det kan være at hun er nødt til å bare ødelegge for noen.
 Etter å ha svindlet sin far fikk jo han også anklager om vold hele barndommen,
 der også greide hun å lage en scene så hun slapp å stå til ansvar for det hun gjorde.
 Familien hennes kunne ikke tolerere mer...Det var vel bedre å ikke ha kontakt "


Har du noen forslag til menn som opplever dette?

"
Det er jo vanskelig, for det er jo et kjærlighetsforhold,
 noe privat som ofte ikke folk vil ta del i så lenge det er en mann som er ofret.
 Folk må slutte å la slike kvinner få innta offerrollen.
 Det skader faktisk de kvinnene som virkelig opplever vold i hjemmet.
 Det er virkelig å tide at slike kvinner som Solvår blir tiltalt og straffet for sine handlinger, 
 selv visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre. 
Jeg levde i et helvete når vi bodde sammen. Trusler og vold annenhver dag..
Den ene dagen full lidenskap, den andre dagen psykisk vold og krenkelser.
Dette fortsatte også etter det var slutt med vårt barn som pressmiddel og våpen.
 Skammen var jo  så stor, og jeg var stigmatisert på alle kanter.
 Det er jo ikke før nå, mange år etter forholdet tok slutt,  jeg ordnet meg en kontakt i politiet.
 Men det kan jeg anbefale alle som har barn med en psykopat å gjøre,
 for anklagene slutter aldri.
 Det var ikke før jeg fikk nok en anmeldelse fra henne jeg ba politiet gå igjennom
 hvor mange ganger Solvår hadde anmeldt menn, bedt om besøksforbud eller tipset.
 Politimannen ville da høre på meg.
 Han leste faktisk dokumentene og kopi av meldinger jeg hadde med. 
 Han sa at med tanke på hvor mange menn hun hadde krenket, og med tanke på hvordan hun svindlet menn ville hun en dag komme til å møte noen som faktisk kunne ta livet av henne!
 En "gærning" som kan finne på å drepe henne.
 Det er fantastisk å ha en autoritær person som man kan søke råd hos hvis man blir usikker.
 Et råd jeg kommer til å følge er å aldri møte henne alene-UANSETT.
 Men andre råd blir bare å gjenta ting jeg har sagt før.
 Dokumentasjon,opptak av samtaler, kopi av mailer, sms og
 ta kontakt med alle som kan ha opplevd psykopaten som igjen har dokumentasjon..
 Vær åpen til alle i nærmeste krets uansett hvor "crazy" det høres ut.
 Snakk sammen,
 og husk en psykopat forandrer seg ikke for deg. 
De bare tilpasser seg for igjen manipulere."


Hvordan definerer du Solvår? Psykopat? Narsissist?

"
Hun er en kvinnelig psykopat! 
 Ekstremt manipulativ. 
 Hun leser folk ekstremt godt, og tilpasser seg alle situasjoner.
 Jeg har mange ganger sagt at man skulle tro at hun har flere personligheter,
 men ALT er et spill for henne. Et spill hun spiller ekstremt godt.
 Selv om hun har en meget lidenskapelig side så handler ALT i bunn og grunn om henne.
 Solvår er helt grenseløs. 
 Vi som kjenner henne vet at hun kan gråte på komando, 
 og selv om hun er empatiløs greier hun å spille der også.
 En egosentrisk, sjalu, empatiløs kvinnelig psykopat som bruker hver en 
 anledning til å manipulere omgivelsene sine.
Jeg har kontakt med flere av hennes ekser, familie og tidligere venner,
og hun har spilt samme spill med flere av dem."Lucifers datter-kvinnelig psykopater 
vil minne om Hjelpetelefonen for psykopat-ofre.
De som trenger noen å snakke med kan gå inn på linken under.
Ber om at man leser igjennom, og forholder seg til regelverk før man ringer

Følg Lucifers datter-kvinnelig psykopater på Facebook
Instagram: Lucifersdatter
For de som vil komme i kontakt med oss eller fortelle sin historie
kan sende E-POST til:
Lucifersdatter@outlook.com


 
 

 

NÅR VOLD OG SMERTE ER ALT BARNET KJENNER..


Mail fra Mr Rubber Duck

For ikke mange dager siden mottok vi i Lucifers datter en mail med livshistorien til en mann.
Den var underskrevet Mr Rubber Duck.
Historien grep oss fryktelig da den var full av de mest skrekkelige historier om et barn
som aldri fikk kjenne følelsen av kjærlighet.
Han var skrekkhistorien vi aller helst ikke vil høre om.
Ettersom historien var lang spurte vi om vi kunne korte ned den litt.
Svaret var:
" Dere kan gjøre hva dere vil med historien, så lenge den blir brukt til å hjelpe og spre opplysning
  for å hjelpe barn som blir utsatt for vold og overgrep."

Selv om vi sendte en del mailer frem og tilbake kom det klart frem at for ham var BARNA de viktige.
Selv har han en blogg, og som oftest vil de fleste gjerne bli "Linket" for å få klikk,
men ikke Mr Rubber -vi velger likevel å linke til bloggen hans for de som vil lese hele livshistorien hans.
 http://blackrubberduck.blogg.no/


I BARNDOMMENS VOLD

Mr Rubber ble født i 1969.
Familien, bestående av Mr Rubber, søsteren, mor og far bodde i et hus like utenfor byen.
Noe av de første minner er en voldelig far, og en psykisk syk mor.
Slag, stikking med nåler og en barndom uten kjærlighet førte til at han allerede som 5 åring ble satt 
på Åsebråten Psykiatriske.
Dette var for hans utaggerende adferd.Barnehagepersonalet fikk ikke kontrollert ham.
Journaler fra Desember 1973 beskriver en en far som er som er desperat,
og som slår kone og barn.
I samme journal beskrives Mr Rubbers mor som psykisk syk, og at hun avviste barna 
følelsesmessig allerede fra fødselen.
De eneste minnene Mr Rubber har fra Åsebråte Psykiatriske var at han likte
å ligge å sove på den varme grusen på gårdsplassen.
-mangelen på kjærlighet og nærhet fra voksne ble erstattet med varmen fra bakken.
Allerede fra første gang han var innlagt ble medisinering en del av livet.
Beroligende middler, sovemedisiner, grov vold og mangel på nærhet og kjærlighet
skulle få stor konsikvenser for Mr Rubber.
Stopp i seksuell utvikling, voldstanker og redsel satte seg i sjelen. Permanente skader.
Volden fra faren, skjev utvikling førte til senere skolestart,
og det skapte en gutt som var urolig og utaggerende,
noe som igjen førte til avstraffelse på skole.
De andre barna fant fort ut at Mr Rubber var et lett offer.
I skolepapirer blir han beskrevet som et psykisk syk barn.
At han fikk juling av sin far for de mest banale ting, mens han i tillegg var vitne til en mor
full av beroligende midler fikk samme behandling står inget sted.
Mr Rubber har ikke tall på hvor mange ganger han ble lagt over farens kne, heller ikke hvor mange ganger han i smerte ikke greide å sitte på en stol på grunn av smertene.
En av de mest alvorlige episodene har han lite minne av, men han husker han sølte noe i garasjen.

Det medførte juling med en teppebanker og et belte av så grov karrakter at han svimte og
ble sendt på sykehus. 
Hva som hadde hendt om naboen ikke hadde grepet inn..
Mr Rubber var den gang bare 6 og halvt år.
Med alderen ble julingen verre, og kneet ble byttet ut med slag.
Her er en del fra mailen vi mottok:


"Hvor inadekvate mine foreldre egentlig var, kan man kanskje forstå bedre når
jeg som 7 1/2 år gammel ble innlagt på sykehuset med alvorlig medisinsk forgiftning.

Forgiftet av Salicyl og Diasepam,
smertestillende og beroligende midler, som da 
hadde blitt gitt meg over en lang periode.
Men derfor er også så mye av den volden
jeg ble ut satt for blitt fortrengt inn i to enkle følelser av avmakt og redsel.  De brukte tre dager på å redde livet mitt på sykehuset.
Jeg svevde mellom himmel og jord i flere 
timer, og legene var forbauset over at jeg faktisk overlevde.
Hadde hjertet mitt ikke 
vært så sterkt som det var, så hadde jeg aldri overlevd.
Det som kanskje sitter mest 
igjen etter dette, er minnene om å kunne se meg selv uten i fra."
                                                                    Utdrag fra livshistorien "Ibarndommens år" av Mr Rubber Duck 

Årene gikk, og med tiden ble oppførselen mer og mer utfordrende og utaggerende,
og som 11 åring ble han igjen sendt til Åsebråten Psykiatriske.
Lærerinnens siste vurdering av ham var:

 «de andre elevene missliker ham sterkt».
«avvises av de fleste andre barn».
«Han har store sosiale tilpassingsproblemer».


MrRubber var det perfekte mobbeoffer,
de andre elevene kunne gjøre "hva som helst",
men skylden fikk han likevell.
Han var elever og lærerens hakkespett.
Det siste minnet fra 6.klasse i 1982, var en lusing fra klasseforstanderen.

Her er en del av rapporten skrevet av Per Skjælaaen ved Åsebråte Psykiatriske:


 

«Inngående undersøkelser har vist psykologisk avvisning fra fødselen, betydelige konflikter

mellom foreldrene opp gjennom årene, alvorlig psykisk og fysisk mishandling i tillegg

til lempfeldig og klart uforsvarlig bruk av medisiner fra foreldrenes side, som hadde

overmedisinert ham med beroligende medisiner og Salicyl preparater.» «Hans

skolegang har gjennom årene vært preget av klar mobbing.»

og i et notat i Psykiaterens private notater:

 

«I oppdragelsen anser faren juling

som en slags medisin eller næring. Når den ikke har virket/hatt positiv effekt på

gutten betød det bare at der var gitt for lite korpoli avstraffelse. Mors forhold synes

å være ambivalent ved at hun indirekte gjorde bruk av medisinen med faren som

utøver og mellom mann».
 

Ferden gikk videre på ungdomshjem.
Han ser på den tiden som en kamp for livet.
Han klandrer Barnevernet, og selv om de var klar over at fysisk avstraffelse på ungdomshjemmet
var vanlig sier rapportene at "intet straffbart har skjedd."
At rus, kriminalitet og fengsel ble MR Rubber`s løpebane kommer kanskje ikke
overraskende når man har hatt et liv der de som skulle vært deg nær og kjærlig
var empatiløse og ondskapsfulle.
Når i tillegg de som skulle hjelpe sviktet blir tilitten til menneskeheten borte .
At valget ble finne trygget i å være alene og venneløs er ikke så underlig.

Etter livet i institusjoner og i fengsel har to ting berget livet til MrRubber,
hans
kone, og trangen til å kjempe og hjelpe barn som har det vondt.
Barnas rettigheter, barnevern, "de urolige barna".
Gleden han føler når han ser glade barn, frie barn og barn med foreldre
er den beste følelsen han kan tenke seg.

Tankene farer iblandt tilbake til barndommen,
Spørsmålene om hvorfor han ikke var elsket,
 skrekken for de voksne, empatiløse-de syke 
En diagnose som nå hadde vært personlighetsforstyrrelse-Psykopati.


*På siste mail spurte vi om han ikke var bitter?
Svaret var:

"Hva jeg føler for de som mishandlet meg?
 ? jeg føler egentlig ingen ting. Jeg har ingen direkte kontakt med de i dag, og jeg har lagt det bak meg. Det sinne jeg har er heller rettet inn på hvor lite politikere egentlig gjør for at barn i dag skal slippe å oppleve slikt, men også hvor dårlig oppfølging utsatte barn i realiteten får.

 Fra jeg var ca. 18 år og frem til jeg var 25 gikk jeg psykoterapi for å få orden på mine egne psykiske problemer som følge av hva jeg var igjennom i barndom og ungdom. Der igjennom også fått bukt med det meste.

 Selv om noen dager er ille, så kommer det av flach backs utløst av noe som man ser, lukter etc.
Men det er noe jeg takler, slik sett. PTSD?en takles i dag uten medisiner, og med god støtte fra min kone.

 Noe mer en det ønsker jeg egentlig ikke å si."


Hvis dere vil komme i kontakt med oss,
så er vår mail.adresse: Lucifersdatter@outlook.com
og følg oss på Facebook:
https://www.facebook.com/Lucifersdatter/ 

MAMMA`N TIL DENNE KJENDISEN VAR EN SADISTISK PEDOFILSinead O`Connor`s mor var en sadistisk pedofil psykopat

Allerede i tidlig barneår ble Sinead O´Connor utsatt for psykisk, fysisk og
seksuelle overgrep av sin mor.
Musikkeren som ble kjent i 20-årene med da hun covret Pince-låta 
"Nothing compers 2 U", forteller at etter foreldrenes skilsmisse hun og søskenene
måtte bo i et skjul i hagen.


                  " She was not well ?
              Either she was just a sadist and a pedophile,
                 or she was possessed by the devil "

                                                                   Sinead O´Connor i Intervju med Dr.Phil


Sinead O`Conner beskriver moren sin som en kvinne som likte å skade barna. 
Samtidig som hun skadet dem kunne hun smilte og le.
Noen av O`Connors første minner av moren var at hun fortalte henne at
hun skulle ønske hun aldri var født, og at hun ønsket seg gutter.
Derfor klippet hun av henne håret og kledde henne i som en gutt.
Moren brukte å slå henne gjenntatte ganger mens Sinead måtte repetere
"I`m nothing, I`m nothing". 
-det gikk ikke lang tid før Sinead og hennes søsken faktisk trodde de var verdiløs.
Mens Sinead eller en av søskenene lå naken, voldtatt, slått til blods på gulvet i en
bloddam kunne moren ta telefonen som ringte å svare den som ringte med 
den søteste stemme, å ha en helt vanlig samtale.
Moren hadde et eget torturkammer i huset.


*Sinead O`Connor i eksklusivt intervji med Dr.Phil

https://www.youtube.com/watch?v=pxJeCpgNp7g

_H1DsWsKLE8
 

Livet til Sinead O`Connor har vært et belastet liv med psykisk sykdom,
og hun fikk i voksen alder diagnosen Bipolar.
I 38 år var musikken eneste terapien hun hadde.
Helt til hun fikk en utstrakt hånd av selveste Dr.Phil.


*Sinead o'Conner calling out Dr Phil''s Treatment Center

https://www.youtube.com/watch?v=reePg8wRWfs


Lucifers datter anbefaler alle å se eller lese den forferdelige historien om
livet Sinead O`Connor hadde med sin sadistiske, pedofile psykopatiske mor.
Vi legger ut en lenke til Dr.Phil, der dere finner hele den grufulle historien
om vold, overgrep og en ekstrem sorg da hennes psykopatiske mor døde.


Sinead O`Connor`s grufulle historie om en sadistisk,pedofil psykopatisk mor:
https://www.drphil.com/videos/sinead-oconnor-claims-she-was-beaten-daily-by-mom-she-ran-a-torture-chamber/
Følg Lucifers datter på Facebook:

https://www.facebook.com/Lucifersdatter/


  

"du får se barna når de vokser til.."


"Du får se barna når de vokser til.."

Mange etterlyser råd om hvordan man skal forholde seg til foreldrefiendtliggjøring,
Det er et vanskelig tema, og med Norsk lovgivning en nesten umulig kamp
kan man det virke som at man ikke har noe rettigheter rundt egne barn.


Hvor mange ganger har ikke foreldre som blir nektet kontakt med sine barn hørt:
"de kommer tilbake når de vokser til.." eller
"når de er voksne kan du ta kontakt..".
Det har for mange blitt en frase som man sier for å beskytte seg selv.
Men hvordan skal man forsøke å svare på dette når man står i situasjonen?
Hvordan kan man forsøke å dele til andre at man lider som forelder?
Det er en tragedie at et barn blir nektet kjærlighet til en forelder,
-Her kan du lære å forebygge dette.
Erasin Family har en rekke videoer der Director for Erasing Family Ginger Gentile,
som selv har opplevd å vokse opp uten begge foreldrene.
Anbefaler alle foreldre som har blitt fiendtliggjort om å følge http://erasingfamily.org/

How to respond to: "Your kid will come back when they turn 18.Just wait."
Wait till your kid is 18 to reunite response:
https://www.facebook.com/ErasingFamily/videos/1084076228400882/

Her er flere videoer fra Erasing Family:

Episode 1: Self care to reunite with your #erased kid
https://www.facebook.com/ErasingFamily/videos/1022939921181180/

Episode 2: How Badmouthing your ex can prevent you from reunit...
https://www.facebook.com/ErasingFamily/videos/1026486357493203/

Episode 3: Why you Never Win in Family Court
https://www.facebook.com/ErasingFamily/videos/1030705047071334/
Episode 4: Tell your #Erased Story
https://www.facebook.com/ErasingFamily/videos/1033884746753364/ Erasing Family har også en Facebook-side:
https://www.facebook.com/ErasingFamily/
_I don´t want any child toLeder for Erasing Family Ginger Gentile


Følg og Lik Lucifersdatter på Facebook:

HJELP OSS I KAMPEN-DET ER IKKE PSYKOPATENS OFFER SOM SKAL TIE!


 

Kommentarene vi IKKE har delt-LES DEM NÅ!!KOMMENTARENE VI IKKE HAR DELT-LES DEM NÅ!! 

Vi har anbefalt de som kommenterer om ikke å bruke sitt hele navn når de kommenterer.
Grunnen er at vi opplever ofte at Psykopater eller dere flyvende aper "spammer ned" eller
angriper oss. Da ofte "anonyme" kommentarer med sjikane.
Det hende også at vi blir kontaktet da de vil fortelle oss om personer som vi "må passe oss for",
da det ikke er uvanlig at de projiserer sin psykopati over på sine ofre.
Vi mottar en hel del meldinger av psykopatens "lille hjelper"-populært kalt "den flyvende ape".
Idag skal vi vise noen av disse meldingene.  


*Vi fortalte en historie der en kvinnelig psykopat hadde anmeldt flere av sine ex-menn,
 sjikanert sine voksne barn, grovt utnyttet sine foreldre, venninner og omgivelser .
 En alvorlig, men veldokumentert sak, med MANGE offre.
 Da vi skrev om saken fortalte den ene ex-mannen som fikk besøksforbud
 etter falsk anmeldelse bl.a dette:

" Hu flykta vel når hun kom til meg å sa hun var gravid med meg,
 men fikk forklaringsproblemer da jeg ikke kan få barn,
 etter det fikk jeg besøk av polisen å besøksforbud"

 

Det gikk ikke lang tid før kommentarfeltet ble forøkt "spammet",
denne gangen av en av psykopatens "venninne", altså en såkalt flyvende ape.
Her er et av svarene i innboksen:

fra:IP: 88.95.118.130
"En ting e at du lyg om eksen din,
 en annen ting, e at du notorisk lyg om menneska rundt hu.
 Verste e, at du sikkert trur på det sjøl.
 Skam dæ burd du!!
 Kjæm nok flere anmeldelser her."

"Aldri lest så mye løgn og vissvass i hele mitt liv..."

"Å sitte å svartmale en mamma på denne måten, og det i full offentlighet, sier alt om dere. Kjenner denne kvinnen og barna hennes godt, og har kjent dem i tjue år. Kjenner ikke igjen noe av disse løgnhistoriene dere produserer."

"Om ikke det faktisk er slik da at det er han som har laget denne bloggen som er psykopat, og at det er han og hans kone som vill ha sympati? Penger? Om ikke han som har laget denne bloggen vet at han selv har ødlagt for sine døtre og derfor vill skylle det over på henne?"


Kommentarene på bloggen blir selvfølgelig godkjent av oss før de blir postet,
men det skal sies at IP-adressen avslørte at kommentarene var fra psykopaten selv og
hennes flyvende ape.
Vi skal ikke glemme at den flyvende ape selv er offer for psykopaten,
og ofte vil tøffe seg litt for å få anerkjennelse.
I tillegg skal det også sies at den flyvende apen har "sine egen sanhet",
den sanheten psykopaten har delt, og den avviker som regel mye fra realitetene.

*Vi delte en historie om en kvinne som hadde en psykopatisk venninne,
  her er saken:
http://lucifersdatter.blogg.no/1518259197_venninne_fra_helvete.html
Denne historien ble nok gjennkjent av venninneflokken og deres familie,
og for psykopaten førte den nok til en rekke kjedereaksjoner der hun mistet troverdighet.
Vi mottok flere kommetarer, og etterhvert også trusler.
Kommentarene først: (som dere ser går meldingene fra offerrolle til full krig)

"Ska det vær så enkelt å heng ut folk?
 Skjønne dåkk ikke at dåkk har makt med bloggen.
 -det finnes ikke et ord som e sant..
  Det va mang som kjent igjen derre historien for hu
   dåkk har snakka med spredd løgnan der før"


"Et svar takk!?-det e løgn det som står
 Politiet bli ringt om det ikke bli slettet !"

Svar fra Lucifers datter:
"Vi har lest meldingene du skrev til henne,
 har lest domsavgjørelsen med ditt vitnemål,
 vi har snakket med hennes mor, flere av deres felles venninner,
 og vi har snakket med fedrene til dine barn.
 Vi anser saken som MEGET godt opplyst.
 Vi bryter ikke med noen lover da ditt navn ikke er delt.
 Du vil kanskje komme med en kommentar-din side av saken?
 Hvis ikke vil ikke vi respondere på flere av dine meldinger (el. kommentarer)"


"OK! da bli det anmeldelse..
 Jævla patetiske løgnera"


"Det du ikke veit om hu derra e at hu er eit ludder som stjel mannfolk.
 Har aldri gjort hu ein dritt, har KUN hjelpa hu,
 har aldri sagt eit skeivt ord om hu og synk ikke ned på hennes nivå.
 Det va hennes venninna som ba mæ om hjelp te å stopp hu.
 At æ ska bli hengt ut e faan ikke rett!
 Å du har ikke snakka med fedrene te mine barn,
 æ snakka med ***** å han nekta,
 å dem andre e nu ikke meir å stol på ein hora som lurt dæ trill rundt!
 Lettlurt du å.."

"Æ snakka med advokat, og det e ein alvorlig forbrytelse,
 det e sjikane, å stalking-slett det NU, i mårå anmelde æ!"


Journalist Einar Hammer fra https://resett.no/ hadde lest bloggen,
og Lucifersdatter satte ham i kontakt med "Stine".
Han fikk tilgang til samme dokumentasjon som oss,
og det ble et intervjuet med "Stine" på resett.no/ som skapte stor engasjemang
i deres kommentarfelt.
Her er resett.no sitt intervju med "Stine":
https://resett.no/2018/02/27/djevelens-datter-historien-om-en-kvinnelig-psykopat/

For vår del ble det en mer personlig vri på meldingene/kommentarene fra den kvinnelige psykopaten,
og de kom under alle innlegg som ble delt.
Da vi skrev om Nett-troll,
http://lucifersdatter.blogg.no/1519334941_netttroll_psykopater_med_sadistiske_trekk.html
hamret hun inn kommentarer:

"Psykopaten her e du!!!"

"Treng du oppmerksomhet??????
  Stakkar dæ som ikke får sjå dattra di
 -Du får i allefall ikke sjå hu nu!! Taper!!"

"Håpe både du og kona di kjøre i bergveggen,
 KARMA is a bitch-"


Ja nå startet vi ikke denne bloggen for å bli venner med psykopater,
men for å avsløre metodikken de bruker.
Målet er at det ligger kunnskap i alle hjem om kvinnelige psykopater,
og at mytene om kvinnelige psykopater blir byttet ut med kunnskap.
Stigmaet rundt psykopatenes ofre må bort,
og slike historier som det "Stine" fortalte er viktig for oss.
I den forbindelse ber vi flere om å kontakte oss,
enten på vår Facebook-side:
https://www.facebook.com/Lucifersdatter/
eller på Mail:
Lucifersdatter@outlook.com

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 

EKTE,STERKE KVINNER -FEDRE TRENGER DERES HJELP!EKTE,STERKE KVINNER -FEDRE TRENGER DERES HJELP!!

KVINNEDAGEN,
Dagen KVINNEN står staut og stolt med plakater,
dagen vi minnes at kvinnen har fått sine rettigheter styrket med kamp.
Kvinner har kommet en lang vei med sine frigjørende rop,
selv om det er fortsatt en vei å gå i forhold til lønn og uønsket seksuell oppmerksomhet.
KVINNEDAGEN,
der KVINNEN vil at sine rettigheter skal støttes, de skal forstås, være mannen lik.
Men i Feministkampens navn har kvinnen tilegnet seg familieære rettigheter
som har blitt fedres urettferdigheter,
der familien har blitt skadet, der BARN har mistet sine rettigheter til å møte sin far.
I Feministkampens krig har mange menn blitt 2.grads borgere,
og krigen har gitt falske kvinner en maktposisjon de ikke håndterer.
Når 50 000 barn ikke får møtt sin pappa på en vanlig måned,
der 30% av disse mødrene mener at far ikke bør ha rettigheter, har feministenes kamp
slått feil, og man kan ikke tro at den stolte,sterke og ekte kvinnen kan 
stå for medsøstrenes valg.
Alltid når vi deler slike innlegg, der kvinnen blir satt spørretegn på blir det
tatt som en provokasjon
"-mange menn vil ikke..."
"-jeg bare må skjerme mitt barn.."
"-du hater kvinner.."
"-dette stemmer ikke, menn har rettigheter..."

Det er FRYKTELIG MANGE menn som av INGEN eller små grunner ikke får møte sine barn,
det stemmer ikke at "vi menn har rettigheter..",
den som har daglig omsorg for barna KAN holde barna unna hvis de har tenkt det slik,
og det er MANGE som i sin sjalusi og uenighet, mener og synser så mangt om sin EKS-mann.
Men det er utrolig hvor mange menn som blir udyktige drittsekker som ikke fortjener sine barn
nå et forhold ender.
Det tar år å kreve samvær i retten, og hvis konfliktene er store velger retten EN forelder til å bestemme.
Det blir i 99% av tilfellene mor, uannsett om hun er best egnet eller ikke.
Menn mister sine rettigheter, mister samvær og foreldreansvar,
og BARNA mister sin FAR, SIN FARS FAMILIE-sin bakgrunn.

Det er her dere sterke,stolte og EKTE kvinner kommer inn,
jeg vet det er mange der ute, de fleste faktisk, som ikke støtter deres
giftige medsøstre i samværsabotasje.
Menn trenger deres hjelp,vi trenger deres paroler.
Barna trenger deres hjelp -de bryr seg ikke om at far ikke er kvinn.,
De bryr seg ikke om at far ikke gjør allting likt som mor.
De bryr seg heller ikke om hva mor og far kranglet om når de bodde sammen,
og liker ikke mor fars nye kjæreste skal ikke det være barnas straff.

KVINNER -Feminister skal være sterke, stolte, ekte kvinner og mødre,
                  FEDRE TRENGER DERES HJELP!!!!


følg oss på Facebook:
https://www.facebook.com/Lucifersdatter/

AVSLØRING: Bv-leder hjalp voldelig far!!


"BV-LEDER HJALP VOLDELIG FAR"


Lucifers datter har hatt samtaler med en mann og en kvinne
som i lengre tid har fulgt skandalene rundt Barnevernet.
Kvinnen hadde ei jente fra tidligere forhold som en kort periode var i beredskapshjem
etter at biologisk far utøvde vold mot datteren.
De henvendte seg til oss da de mente at de hadde avslørt en barnevernsleder
 som var psykopat.
 De hadde flere lyd-opptak da de som foreldre så seg nødt til å dokumentere oppførselen til en saksbehandler og BV-leder. 
Lucifers datter har også tidligere mottatt slike påstander,
men frem til nå har disse påstandene vært vanskelig å verifisere,
samt var heller ikke helt i vår "gate"...trodde vi...


Janne hadde en 50/50 ordning rundt datteren,
 og selv om alle brudd medfører visse komplikasjoner følte hun ordningen
mellom henne og far var grei.
Etter en stund innledet Janne et forhold med Erlend,
og han ble fort en viktig del av datterens liv.
Tidlig en morgen ringte helsesøster fra skolen,
hun fortalte at datteren oppsøkte henne,
og skolen hadde sett seg nødt til å ringe Barneverntjenesten da far 
kvelden før hadde slått henne flere ganger.
En representant fra barnevernet hadde hentet jenta,
og de var nå på BV-tjenesten å fortsatte samtalen der.
Naturlig nok dro Janne ned til BV-tjenesten med det samme.
Der fikk Janne beskjed om at datteren var i samtale med en saksbehandler og 
BV-lederen, og det var lurt at de fikk snakke uforstyrret.
De opplyste at datteren hadde det fint, og at Janne måtte bare settes seg ned imens.
Tiden gikk, og etter to timer kom BV-leder å ba henne komme inn på et kontor,
men datteren var ikke der.
Istede fikk hun beskjed om å skrive under på et papir om at datteren skulle 
frivillig settes i beredskapshjem.
De ville helst ha underskriften hennes, men de hadde allerede fått fars underskrift.
Janne forteller at hun nesten svimte av,
men forklaringen på hvorfor dette skjedde sjokkerte henne enda verre.
Far hadde påstått at mor var rusmisbruker,
og datteren skulle ikke under noen omstendighet til moren.

Janne legger frem papirer til oss på at hun ikke ruser seg, at hun jobber, at hun aldri kom for sent på jobb.
De hadde med dokumentasjon i bøtter og spann.
Det var ingenting som tilsa at det var noe feil med hverken Janne eller stefar Erlend.
INGENTING,
men derimot biologisk far var dømt to ganger,
en for fyllekjøring og en gang bøtelagt for slossing på offentlig plass.
Så var det disse opptakene da,
Erlend klikker frem 4 filer, og gjør klar den ene:

"Det er 3 opptak der vi er på møte,
og det er et opptak som jentungen gjorde på sin mobil 3-4 dager etter de tok henne,
et møte med BV-leder og saksbehandler.
Det første er møte dagen etter, der jeg og Janne snakker med BV-leder og saksbehandler"

Møtet var langt,
men kort oppsummert gir saksbehandler beskjed om at de har snakket
med far. Han opplyser at datteren er i opposisjon, og da hun angrep han, ble det et håndgemeng, der han for hennes sikkerhet holdt henne fast.
De mente fars vurdering av mor og stefar var riktige.
Der far mener at datteren ikke hadde grenser hos mor, og derfor selvfølgelig være hos henne.
BV-leder var klar på at de visste mor og stefar hadde rusproblematikk,
og frem til alt dette var undersøkt ville jenta være i Beredskapshjem.
De ville sette inn resurser for at far og datter kunne gjennforenes.
BV mottok dokumenter på at ikke noe av påstandene stemte,
men disse ville BV se på i eget møte i ettertid.
Det skal sies at Janne ble frustrert under møtet,
men ble ikke høylytt.
Hun ble allikevell irettesatt flere ganger under møtet.
I referat fra møtet ble Janne beskrevet som "emosjonell og ustabil",
og BV-leder mistenkte at Janne var ruset da hun var "tørr i munnen".
Erlend legger frem rus-test tatt hos fastlege samme dag som møtet,
og det ble ikke påvist noe bruk av rusmidler.

Jeg merker Erlend studerer meg ofte under avspillingene av lydopptakene,
og for hver påstand legger han frem dokumentasjon på det motsatte.
"
Se, skjønner du? Hun lyver..ser du det? 
Det er tydelig de har gjort en grundig jobb, 
og de hadde for lenge siden vekket en viss interesse for saken.
 Da jeg begynte å snakke om Barnevernssystemets svakheter, 
at det ikke behøvde å være en psykopats verk,
men kanskje bare en overbevisende forsmådd eks mann som ikke ville vedkjenne seg 
at han hadde slått datteren drar Erlend fram nok et bevis:
"
Se her, dette er mannen til BV-lederen,
 han er kollega og nær venn med exn til Janne.."

"Ok", sier jeg, det var bekjentskap, "men psykopat skal ha flere kriterier da"..

Erlend finner frem neste lydopptak,
"
Men hør dette da, vi ba jentungen ta opptak,
 og dette er bare noen dager etter de tok henne,
 man tar jo bare ikke et barn sånn helt uten videre"


Vi fant denne samtalen så opprørende at vi ville gi dere som leser ordrett hva som ble sagt i møtet mellom jenta, saksbehandler of BV-leder..
Samtale:
Tilstede: Jente 14 år, saksbehandler og BV-leder

BV-LEDER: Heihei.....
SAKSBH: Hei ****** Hvordan går det med deg?
JENTE: Hva tror du? Jeg  blir nektet å å dra hjem..Hvor er mamma?
BV-LEDER: Vi er glad du ville snakke med oss,og vi skjønner du har det vanskelig nå.
                    Men vi er mange voksne som bryr oss om deg, og alt vi vil er at du ska ha det bra.
                    Vi må være sikker på at du er trygg, og at de voksne gjør det som er riktig.

JENTE:  Ja, men da må jeg få snakke med mamma da,
               uannsett så er det mamma-uke denne uka.
               Jeg har snakket med mamma, og de skjønner ingenting heller,
               De har snakket med en advokat..
               Pappa slo meg, jeg skal anmelde ham, hvorfor får jeg ikke dra til mamma..(jenta gråter..)
               Jeg kjenner ikke de jeg sov hos i helga engang..

BV-LEDER: Vi har jo snakket med pappa da, han er fryktelig lei seg for det som skjedde...
JENTE: Hæ? Han er lei seg for hva som skjedde? hva...(mumler..)
BV_LEDER: Han var skikkelig opprørt, og du var kanskje litt sint..?
JENTE: Klart jeg var SINT!! Han slo meg flere ganger, tok telefonen min så jeg ikke kunne ringe mamma,
              så nektet han meg å gå!! Men hvor er mamma?? Jeg krever at mamma er her!!Det har jeg rett til!!
              Jeg har snakket med en advokat, og jeg har rett å ha mamma her..

BV-LEDER: (hoster, kremter..) ...du har rett til å ha noen her, men ikke mamma..
                    det er ting du ikke vet om mamma..vi tror det er veldig lurt du prøver å snakke med pappa..
                    Vi tror kanskje du er litt for redd pappa er sint?

JENTE:  Hva skal han være sint for??Jeg har snakket med mamma..advokaten sa dere...
JANNE:  Vi vet mamma gjør ulovlige ting, vi har snakket med pappa om dette..
               Han fortalte at mamma ruser seg..å ste-pappan din også..
               Du gjør lurt i å snakke litt med pappa, han sitter på et kontor nede hvis du vil...
               Når du får snakket ut med pappa kan du jo reise hjem... 
(blir avbrutt av jente..)

JENTE: (HYLER) FÅ MEG UT HERFRA..


  ................Det skal sies at det har nå begynt å demre at dette er en leder som har gått langt ut av sin rolle som BV-leder,
og som uten tydelig anger hjelper en voldelig far,
og som velger å lyve samt forsøke å manipulere et barn.

Hva skjedde videre? Hvor lenge var jenta i beredskapshjemmet?
 Vi oppsøkte jo advokat som tok tak i dette med engang,
 men papirene kom ikke til vår advokat før det gikk en og halv mnd,
 og da manglet mange papirer og referat. 
 BV-lederen tvang jenta tilbake til faren,
 hun var i Beredskapshjem i to mnd før jentungen "ga opp" å dro tilbake til faren. 
 Samme uke ble det et nytt "basketak", faren slo igjen, men da lot han jenta komme til oss..
 Vi var på ett BV-møte etter det, men da med advokat,
 Det var en
 annen saksbehandler,
 Hun avsluttet saken etter det møtet.
 Ingen oppyste oss om at de kjente hverandre!
 Og fortsatt er det mangel i papirene fra BV
 Jentungen anmeldte sin far for vold,
 men hvem dukket opp som vitne?
 Jo, BV-lederen påsto at det var en "opprørsk tenåring"
 Det var rett og slett maktmisbruk. Andre gang han slo henne..
 Vi rapporterte BV-lederen til Fylkesmannen,
 leverte opptak, dokumenter, ja, alt..
 Krevde tilsynssak, og at de gjennomgikk saken."


Men nå har vi undersøkt litt,
og hun jobber ikke lenger på Barnevernet,
det virker som at dere kom igjennom med klagen?

"Hun ble omplassert, men er fortsatt leder i en annen kommune. 
 Burde fått sparken, og aldri hatt ansvar med barn.
 Vi trodde da vi klagde henne inn at hun måtte gå fra sin stilling,
 men til vår store forskrekkelse fikk vi vite at hun hadde fått en ny lederstilling 
 ved et annet BV-kontor i Fylket.
 Det har vært klager i flere år på henne, men ingen som ble alvorlig nok.
 Vi undersøkte litt,

 og en ansatt sa det var et forferdelig arbeidsmiljø.
 Mange ekle situasjoner.
 Flere følte seg mobbet,
 hun var kjent for personangrep og stygge kommentarer." Luciders datter forsøkte å kontakte både BV-lederen,
 men fikk verken svar på E-mail eller telefon.
 
                                             

FØLG OSS PÅ FACEBOOK-SIDEN:
https://www.facebook.com/Lucifersdatter/
 
og LEGG DERE GJERNE TIL SOM MEDLEM PÅ GRUPPEN VÅR:
https://www.facebook.com/groups/497357587293804/


  
 
            
              

RESETT.NO: DJEVELENS DATTER-historien om en kvinnelig psykopat


I dagens nettutgave av Resett fikk vi i Lucifers datter-kvinnelige psykopater en hyggelig overraskelse,
ikke bare var en fantastisk artikkel av jouranlist og fofatter Einar Hammer,
https://no.wikipedia.org/wiki/Einar_Hammer
men Lucifers datter ble vist til hvis noen ville lese mer om kvinnelige psykopater.
-for oss var det moro. Det gir stor energi til å fortsette å hjelpe andre i vanskelige situasjoner,
 og ikke minst kampen for at kvinnelige psykopater ikke skal få herje i rettssystem og offentlige etat der   de får støtte til å ødelegge og manipulere sine omgivelser.

Her er http://resett.no  sin artikkel skrevet av Einar Hammer i sin helhet:
https://resett.no/2018/02/27/djevelens-datter-historien-om-en-kvinnelig-psykopat/DJEVELENS DATTER - historien om en kvinnelig psykopat

Det finnes like mange kvinnelig psykopater som mannlige, men det er lite forskning på den kvinnelige utgaven. De blir ikke lagt merke til på samme måte som en voldelig mann. Det finnes lite hjelp for menn som utsettes for slike hensynsløse kvinner, de blir ikke trodd. Det finnes ingen krisesentre eller nødtelefoner, som mann er man sjanseløs mot en kvinnelig psykopat. Systemet er bygd opp slik at menn er annenrangs borgere, kvinner får sympati og støtte når de utøver psykisk/fysisk vold. En mann ville ha endt i fengsel for det samme.

Det er mange år siden «Anders» møtte «Michelle», og det ble starten på et helvete. Det endret hans syn på seg selv, mennesker og det offentlige system.

Det startet så lidenskapelig, Michelle var fantastisk, hun var alt han ønsket. Men så ble han oppsøkt av hennes tidligere menn. De ba ham «løpe». Men Michelle hadde forklaringer på det, hun hadde anmeldt dem for vold, og hun sa at de var sjalu. Hun hadde vært uheldig med alle sine menn. Enten hadde de vært voldelige, eller så var det rus eller galskap, ja, én var også pedofil. Som bevis sa hun: ingen av barna mine har et normalt samvær med sine fedre.

Undertegnede kontaktet Daniel Sundkvist. forfatter av boka Psykopati og kjærlighet. Han gav en god beskrivelse av en psykopat i intervjuet: Psykopaten ser ut som oss, lyder som oss, lukter som oss, men er ikke som oss. ? En psykopat er et menneske som er fratatt alle menneskelige egenskaper, som kjærlighet, empati, samvittighet og refleksjonsevne. En psykopat kan analysere og resonnere, men ikke filosofere eller selvreflektere. De har ingen selvinnsikt.

Resett ville ha Daniel Sundkvist til å kommentere intervjuet. Det gjorde han slik:

? Hvis du intervjuer «Anders» så trenger du ikke å blande meg inn i artikkelen som ekspert. Han har et godt grep om korrekt fremstilling av en psykopat.

Alt gikk så fort, de flyttet sammen i 2003 og hun ble gravid. Anders merket ikke at han mistet venner og at familien trakk seg unna. Michelle kontaktet dem og påsto at hun var redd Anders, at han var voldelig og ruset seg. Men de måtte ikke si noe, det kunne det gå utover henne og barnet.

? Jeg visste den gang ingenting om psykopati, jeg hadde sett dette på film. Men nå jeg har hatt hovedrollen i en skrekkfilm. Hun fikk isolert og låst meg totalt, jeg ble avhengig av henne, sier Anders med en alvorlig rynke i pannen.

Vennene og familien ble borte, Anders hadde store lån og et barn med henne. Hun eide han. Men forholdet snudde fort, det ble konfliktfullt. Anders og barna listet seg rundt og unngikk hennes oppmerksomhet. Michelles eldste barn måtte flytte, han var beskyttende mot sine søsken, og sa henne imot. Da stemplet hun sin sønn som sinnssyk.

Utroskap

Hun ringte ofte til sjefen hans og snakket om Anders, kolleger spøkte om hvem som var faren til datterens hans. Hun lå med mange. Michelle var i dialog med fastlegen, politiet og barnevernet: om hvordan hun skulle forholde seg til en mann som var voldelig og rusmisbruker. Slik fikk de opparbeidet seg en tykk mappe på Anders.

? Da jeg bestemt meg for å bryte i 2007 etter fire år, hadde hun ingen forståelse for at hennes utroskap var vondt å leve med. Andre krenkelser eller oppførsel ville hun ikke høre om. Hun hadde et seksuelt forhold med flere menn på arbeidsplassen min, og det fantes ikke grenser for hvordan hun på samme tid hadde kontroll på meg, sier Anders og løsner den øverste skjorteknappen.

Hvis Anders dro, så fikk han ingenting. Det sverget hun på og fikk rett. Hun fikk alt, og han fikk en koffert. Så ringte hun gråtende og ville gi ham en sjanse til. Alt skulle bli så bra, bare han kom tilbake. Men da han nektet, ble hun rasende.

? Hun oppsøkte kvinner hun trodde jeg hadde et forhold med. Hun påsto til folk jeg hadde vært voldelig, hun ringte politiet så jeg fikk besøksforbud, hun sjikanerte mine foreldre. Folk som ikke kjente henne trodde hvert ord hun sa, og det resulterte i at jeg fikk juling. Det var en som bare kom og slo meg når jeg satt i bilen fastspent i selene. Jeg kom meg ingen vei, og han slo flere ganger mens han fortalte hvor patetisk jeg var som slo damer, og at jeg burde ikke oppsøke verken Michelle eller datteren min.

? Michelle hadde mange menn, og det var en av dem hun overbeviste om at jeg hadde vært voldelig, og det verste er at jeg skjønner at han ble lurt. Hun greier å få menn forelsket i seg og greier å få menn til å gjøre ting for henne. Jeg trodde henne selv engang i tiden. Jeg opplevde flere ganger på byen å havne i bråk på grunn av fulle menn som trodde at jeg hadde slått henne.

Vold

Flere ganger måtte jeg sove i bilen fordi hun truet med politiet, hun kunne bli sint for noe jeg sa og så jage meg ut. Hun ringte dem flere ganger, som en trussel, hvis det bare virket som jeg skulle flytte, for det var ikke jeg som skulle styre det. Etter at jeg fikk juling, gikk det bare noen måneder, og plutselig fikk jeg telefon om at datteren min ville komme, og at Michelle hadde funnet seg en ny mann hun flyttet inn hos. Hun svindlet ham for mange hundre tusen kroner på under fem måneder, hun knuste ham til småbiter. Og han ble psykisk syk, mistet huset. Jeg har snakket med ham, og det er en kjempekar.

? Hun gjorde seg venn med en kjent voldsmann da jeg flyttet, og ikke kom tilbake. Hun tilbød meg rett før dette skjedde at jeg kunne utro tilbake, så kunne vi glemme hva som hadde skjedd, forteller Anders og rister på hodet.

Psykisk utslitt

Flere år med krenkelser, og ikke minst en nesten daglig gufs fra Michelle, gjorde Anders syk. Han hadde dårlig samvittighet for at han flyttet fra datteren. Det var intense følelser, og presset var enormt. Anders greide ikke tanken på en ny kvinne. Michelle fortsatte som før. Hun beholdt huset med politiets velsignelse, så droppet hun å betale regninger, overtrakk kredittkortene og gav blaffen i boliglånet. Det resulterte i at Anders endte opp med en gjeld på ikke mindre enn 500 000.

Selv om det flyttet inn en ny mann i Anders? hus, fortsatte presset. Hun brukte deres felles datter som våpen. Det ene øyeblikket var han en topp far, og de hadde 50/50 omsorgsordning, brått kunne hun snu og han fikk ikke se sin datter på flere måneder. Så ble det rettssak, og den sakkyndige mente at samvær med datteren bare kunne tillates hvis Michelle var tilstede.

? For meg var det uaktuelt, jeg var psykisk utslitt, selvbildet var ødelagt og jeg hadde i tillegg mistet troen på kvinner. Hver gang jeg ble kjent med en kvinne, var hun på pletten og skremte dem vekk. Ryktene om meg som person var ødeleggende. Jeg ble knust, hun hadde jo stemplet meg som en voldelig rusmisbruker i øst og vest. Til slutt oppsøkte jeg en advokat, sier Anders med hevede øyebryn.

Da Anders traff sin nåværende kone, møtte han en kvinne som ikke lot seg påvirke. For Anders? del var det vanskelig å forholde seg til henne, han hadde angst for kvinner. Michelle prøvde alle knep, hun forsøkte å bli venninne. Men da hun oppdaget at hans nye kone holdt avstand, ble hun anklaget for å utøve vold mot Anders? datter. Så kontaktet Michelle hennes tidligere mann og hennes foreldre.

Datteren fortalte at det var vanskelig med morens stadige bytting av menn. Hun ville bo hos far, hun likte ikke andre barn sa «mammaen din har vært kjæreste med pappaen min». Michelle hadde da bodd på 10 forskjellige steder på 2 år, og det med fire forskjellige menn med tilhørende barn. Men da datteren fortalte mor at hun ville flytte, stoppet samværene brått og han har ikke sett henne siden. Michelle satte inn støtet og overbeviste datteren om at faren var voldelig og rusmisbruker, og det så ille at hun ble redd faren.

Det har kommet inn meldinger til barnevernet både fra Michelles voksne barn, fra hennes familie, venninner, lege, skole og fra pedagogisk-psykologisk tjeneste. De uttrykker alvorlig bekymring for datteren i morens omsorg, men ingenting har skjedd.

? Det er der kampen står nå. Etter nok en anmeldelse fra Michelle fikk jeg politiet til å gå igjennom alle hennes anmeldelser, besøksforbud eller tips mot menn. Da merket jeg en enorm forandring fra politiets sin side. Jeg har mange hundre sider med dokumentasjon fra barnevernet, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og pedagogisk-psykologisk tjeneste. Tusenvis av syke meldinger fra henne, kopi av meldinger til andre menn, kopi av meldinger til barna hennes. Ingen av de tre voksne sønnene vil ha noe med henne å gjøre, og de samarbeider med meg for å få søsteren, min datter, ut fra Michelles klør. Hennes eldste sønn sendte flere bekymringsmeldinger i 2017, og forteller om en fryktelig oppvekst, og beskriver en fryktelig syk mor som virkelig ikke bør ha barn. Jeg har leger som bekrefter at jeg er frisk, jeg har tatt rusprøver hos politiet i 3 måneder på grunn av hennes anklager om rusmisbruk. Har sikkert tatt 100 rusprøver tilsammen, og det er kun for å krenke meg at hun har krevd det, valget var å ikke få se min datter. Det var politimannen som jeg ble kjent med som hjalp meg å få tatt disse siste rusprøvene i skjul så han kunne se at hun fortsatte anklagene. Hun kunne ringe politiet å si at jeg kom kjørende og var ruset, og selvfølgelig ble jeg da stoppet av politiet, og bragt inn for prøver på sykehuset. Slik har hun gjort flere ganger, bare for å gjøre det. Politiet fortalte hun hadde tipset om meg flere ganger i 2017, i januar, februar, mars, mai, juni og august. Tenk det er 10 ÅR etter at jeg flyttet fra henne, sier en opprørt Anders og fortsetter:

? Jeg har snakket med de andre mennene i Michelles liv, og de har opplevd akkurat det samme, det er helt utrolig. Man skulle tro at en psykopat har 48 timer i døgnet, 48 timer med ondskap. Anders slå seg til pannen og rister på hodet.

Vil du vite mer om kvinnelige psykopater, kan du lese mer på bloggen Lucifers datter og tilhørende Facebookside.


Publisert: feb 27, 2018 @ 5:05 pm

Historien er gjenngitt med tillatelse av https://resett.no/

Følg Lucifers datter på Facebook:
https://www.facebook.com/Lucifersdatter/
 

NETT-TROLL-Psykopater med sadistiske trekk


NETT-TROLL, Psykopater med sadistiske trekk

Vi i Lucifers datter har jobbet hardt for å få kunnskap, og i tillegg få delt den kunnskapen 
om kvinnelige psykopater med andre.
Vi snakker med mye folk, og ofte etter innlegg blir vi kontaktet av en god del mennesker.
Noen har spørsmål, noen vil bare snakke om livet med `sin psykopat, andre vil gi ros eller ris,
Men nå og da slår "psykopat-radaren" seg på, og psykopater er på ferde ,
ofte kan det være slike berømte nett-troll,
personer som nyter å ødelegge debatter og provoserer andre på nett.
Nyere forskning viser at slike personer har psykopatiske og sadistiske trekk i det virkelige liv også.(se lenke)

http://www.side3.no/vitenskap/--nett-troll-er-psykopater/8490728.html
Veldig ofte er det når vi deler artikler eller personlige-historier disse ser sitt snitt til å vise seg i kommentarfeltet.
Men vi har også de mer "kontrollerte" psykopater som følger bloggen og Facebook-siden.
Ofte svarer de "folkelig", og samtidig fremstår som et offer.
Ofte nyter de oppmerksomheten de får ved å følge grupper om psykisk helse og psykopati,
og de nyter at det er DE som stempler kanskje en ex, en mor eller far.
Det viser seg altså at psykopater følger med, og de følger med, og prøver å "blokkere" sine ofre for å motta hjelp.
De lærer seg hvordan adferden til psykopater er,
og  projiserer egen og tillært adferd over på sine offer for å skade ofrene.
Husk en psykopat er feilfri -ALT er andres feil.
De bruker mye tid på å skape stigma og ødelegge for sine ofre.

Det er tydeligvis noe forstyrrende for kvinnelige psykopater at vi i Lucifers datter har satt fokus på 
kjønnet kvinne, og kvinner opp mot psykopati på lik linje med mannlige psykopater. 
At vi setter fokuset på kvinnelig psykopaters kjennetegn, fremgangsmåter, samværssabotasje og              manipulasjon av offentlige etater har ved flere anledninger ført til debatter,
og ikke minst følelsesmessige reaksjoner og sinne blandt en del kvinner.
De vil fortsette å få være i fred, fortsette djevelskapen i "stillhet",  manipulere menn, og fortsette å inneha den ultimate makt ved at politi, barnevern, domstoler og annet offentlig system mangler kunnskap og handlingsplaner.
Av alt vi har opplevd og lært er det virkelig på høy tid det har kommet en Blogg  om kvinner og  psykopati.
Hvorfor i alle dager har ikke dette skjedd før?
Det finnes en mange blogger, historier og forskning om mannlige psykopater,
og fryktelig mange lever under den myten at disse kan sammenlignes.
At det er likheter, selvfølgelig, men forskjellen på kvinnelige og mannlige psykopater er som dag og natt.
Og en og annen gang treffer vi spikeren såpass på hodet at utbrudd og urasjonelle handlinger skjer.
Foreksempel når vi delte om samværssabotasje, der forskning viser at hvis man driver sabotasje av samvær innehar denne forelderen en form for personlighetsforstyrrelse.
Sanheten rundt dette er faktisk at det er kvinner som er den ekstremt store "synder" på det omerådet,
det er ganske logisk at det er en enorm overvekt av mødrene som har hovedomsorg for barn.
Om det hadde vært fedre som hadde hovedvekten av daglig omsorg hadde tallene kanskje utjevnet seg,
men det er nå bare en spekulasjon slik situasjonen er nå.
-Men altså vårt fokus på dette temaet skapte såpass harme at vi faktisk måtte gå inn å sperre et par damer fra vår Facebook-side.
Det er IKKE noe alternativ å gi seg før tabuet kvinnelige psykopater og deres ofrene er fjernet blandt befolkningen,
og offentlig sektor finner metoder og kunnskap til å avsløre disse Lucifers døtre.
Kravet om økonomiske tilskudd til forskning på dette området er viktig for fremtiden.
IKKE er det noe alternativ å hverken legge ned bloggen, eller la seg true av kvinner som mener de har kontakter i politi og advokat-verket- og det vil heller ikke fungerer det å true med å kontakte arbeidsgivere eller familie. KJIPT?
-Det vi heller skal opplyse om er at VI anmelder alle trusler, uten unntak!
Det er heller ingen vits i å spørre om hvem som har skrevet ditt eller skrevet datt,
vi beskytter selvfølgelig våre kilder, følgere og medlemmer.                                        Ifølge ny forskning
                er personer som elsker å fordrive tiden med trolling
                        minst like usympatiske i det virkelige liv.. 
                                        Psychology Today.Å hva er vår anbefaling for nett-troll?
---Ignorer dem!! La dem ALDRI komme deg nær!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=FMEe7JqBgvg


Følg oss på vår Facebook-gruppe:
https://www.facebook.com/groups/lucifersdatter.blogg.no/
og "LIKE" vår Facebook-side:
https://www.facebook.com/Lucifersdatter/

NETT-TROLL, Psykopater med sadistiske trekk


NETTROLL -Psykopater med sadistiske trekk

Vi i Lucifers datter har jobbet hardt for å få kunnskap, og i tillegg få delt den kunnskapen 

om kvinnelige psykopater med andre.
Vi snakker med mye folk, og ofte etter innlegg blir vi kontaktet av en god del mennesker.
Noen har spørsmål, noen vil bare snakke om livet med `sin psykopat, andre vil gi ros eller ris,
Men nå og da slår "psykopat-radaren" seg på, og psykopater er på ferde ,
ofte kan det være slike berømte nett-troll,
personer som nyter å ødelegge debatter og provoserer andre på nett.
Nyere forskning viser at slike personer har psykopatiske og sadistiske trekk i det virkelige liv også.(se lenke)

http://www.side3.no/vitenskap/--nett-troll-er-psykopater/8490728.html
Veldig ofte er det når vi deler artikler eller personlige-historier disse ser sitt snitt til å vise seg i kommentarfeltet.
Men vi har også de mer "kontrollerte" psykopater som følger bloggen og Facebook-siden(se lenke)

https://www.facebook.com/Lucifersdatter/
Ofte svarer de "folkelig", og samtidig fremstår som et offer.
Ofte nyter de oppmerksomheten de får ved å følge grupper om psykisk helse og psykopati,
og de nyter at det er DE som stempler kanskje en ex, en mor eller far.
Det viser seg altså at psykopater følger med, og de følger med, og prøver å "blokkere" sine ofre for å motta hjelp.
De lærer seg hvordan adferden til psykopater er,
og  projiserer egen og tillært adferd over på sine offer for å skade ofrene.
Husk en psykopat er feilfri -ALT er andres feil.
De bruker mye tid på å skape stigma og ødelegge for sine ofre.

Det er tydeligvis noe forstyrrende for kvinnelige psykopater at vi i Lucifers datter har satt fokus på 
kjønnet kvinne, og kvinner opp mot psykopati på lik linje med mannlige psykopater. 
At vi setter fokuset på kvinnelig psykopaters kjennetegn, fremgangsmåter, samværssabotasje og              manipulasjon av offentlige etater har ved flere anledninger ført til debatter,
og ikke minst følelsesmessige reaksjoner og sinne blandt en del kvinner.
De vil fortsette å få være i fred, fortsette djevelskapen i "stillhet",  manipulere menn, og fortsette å inneha den ultimate makt ved at politi, barnevern, domstoler og annet offentlig system mangler kunnskap og handlingsplaner.

Av alt vi har opplevd og lært er det virkelig på høy tid det har kommet en Blogg  om kvinner og  psykopati.
Hvorfor i alle dager har ikke dette skjedd før?
Det finnes en mange blogger, historier og forskning om mannlige psykopater,
og fryktelig mange lever under den myten at disse kan sammenlignes.

At det er likheter, selvfølgelig, men forskjellen på kvinnelige og mannlige psykopater er som dag og natt.
Og en og annen gang treffer vi spikeren såpass på hodet at utbrudd og urasjonelle handlinger skjer.
Foreksempel når vi delte om samværssabotasje, der forskning viser at hvis man driver sabotasje av samvær innehar denne forelderen en form for personlighetsforstyrrelse.
Sanheten rundt dette er faktisk at det er kvinner som er den ekstremt store "synder" på det omerådet,
det er ganske logisk at det er en enorm overvekt av mødrene som har hovedomsorg for barn.
Om det hadde vært fedre som hadde hovedvekten av daglig omsorg hadde tallene kanskje utjevnet seg,
men det er nå bare en spekulasjon slik situasjonen er nå.
-Men altså vårt fokus på dette temaet skapte såpass harme at vi faktisk måtte gå inn å sperre et par damer fra vår Facebook-side.

Det er IKKE noe alternativ å gi seg før tabuet kvinnelige psykopater og deres ofrene er fjernet blandt befolkningen,
og offentlig sektor finner metoder og kunnskap til å avsløre disse Lucifers døtre.
Kravet om økonomiske tilskudd til forskning på dette området er viktig for fremtiden.
IKKE er det noe alternativ å hverken legge ned bloggen, eller la seg true av kvinner som mener de har kontakter i politi og advokat-verket- og det vil heller ikke fungerer det å true med å kontakte arbeidsgivere eller familie.
KJIPT?
-Det vi heller skal opplyse om er at VI
anmelder alle trusler, uten unntak!

Det er heller ingen vits i å spørre om hvem som har skrevet ditt eller skrevet datt,
vi beskytter selvfølgelig våre kilder, følgere og medlemmer.


                                     
  Ifølge ny forskning
                er personer som elsker å fordrive tiden med trolling
                        minst like usympatiske i det virkelige liv.. 

                                        Psychology Today.Å hva er vår anbefaling for nett-troll?
---
Ignorer dem!! La dem ALDRI komme deg nær!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=FMEe7JqBgvgFølg oss på vår Facebook-gruppe:
https://www.facebook.com/groups/lucifersdatter.blogg.no/
og "LIKE" vår Facebook-side:

https://www.facebook.com/Lucifersdatter/

MOR ISOLERTE SØNN I 4 ÅR!!


PRISEN FOR ET BARN -når man må gi fra seg det kjæreste man har..

Det værste som kan skje en forelder er å miste sitt barn,
men hva når man til slutt ikke lenger har krefter til å kjempe?
Når er det lov til å gi opp?
eller er det i heletatt lov å stoppe å kjempe for sitt barn?
Det er mange som gir et klar "nei" på dette spørsmålet.
- en avgjørelse som gir stor sosial stigmatisering.

I dag sitter vi hjemme hos en Roger og Lill,
 rundt oss løper deres 8 år gammel (aktive) sønn.
De har vært sammen i snart 10 år nå,
men samlivet har ikke alltid vært like enkelt.
Roger har en 17 år gammel sønn fra et tidligere forhold.
Sønnen kom flyttende til Roger og Lill for 9 mnd siden.
 -De hadde da ikke hatt kontakt på 4 år.

Kan du fortelle om forholdene som gjorde at du ikke lenger kunne opprettholde et forhold med gutten?
Du hadde jo en gang et forhold til hans mor.


"Jeg hadde et kort, intenst forhold til moren.
 Hun ble gravid momentant, og vi flyttet sammen for å prøve.
 Det var kaos fra første stund.
 Utroskap allerede før gutten var en måned,
 hun sjikanerte foreldrene og søsteren min, kaos med penger,
 krangler jeg aldri har sett maken til.
 Jeg kunne ikke fortsette forholdet.
 Straffen for dette var selvfølgelig trusler om at jeg ikke fikk se sønnen vår.
 Hun anmeldte meg for trusler, vold, og i tillegg fikk hun politiet til å tro
 at jeg trakasserte henne ved å kjøre rundt huset, stå i hagen og ringe å true.
 Fra den dagen var jeg kjent hos politiet,
 men det gikk ikke lang tid før de trodde at hun løy.
 De fikk jo inn nye meldinger om henne, og da fra andre menn som "truet henne"..
 

Hva med skjedde med sønnen deres?
Fikk du ha samvær?


"Ja, det var ikke noe problem i perioder.
 Problemene startet etter en tid
 jeg fikk meg ny samboer. 
 Det var en konstant kamp da både jeg og Lill min fikk falske anklager,
 det var så ille.
 En episode var da Lill skulle hente gutten til samvær for første gang da ettersom jeg jobbet,
 og da moren fant ut dette dro hun opp til barnehagen til guttungen,
 påsto der at jeg ikke hadde lov til å hente gutten.
 Lill hadde da hentet gutten tidlig for å få litt tid før jeg kom hjem.
 Hun "klikket i vinkel"!! Ringte politiet å påsto Lill hadde kidnappet guttungen..
 Politiet ringte meg, og selv om jeg var faren endte det faktisk med at politiet anbefalte å levere barnet til mor..
 Lill måtte møte henne..
 Ettersom Lill ikke sto på listen til barnehagen klagde hun inn dem også..
 Det gikk da en måndte før gutten kom til oss igjen,
 ut av det blå var det da greit at han kom.
 Det viste seg da at xn hadde flyttet in med en ny mann på den tiden."


La oss flytte oss mot 11-12 års alderen til guttungen,
da skjedde det en del ting som til slutt gjorde at alt samvær ble stoppet.
Hva skjedde?


"Årene frem til da var jo fryktelig turbulent,
 det var mange episoder med stygge foreldrekonflikter.
 Vi var mange ganger på familievernkontor der hun påsto ting;
 jeg var ditt, jeg var datt, Lill var voldelig mot gutten, jeg var voldelig,
 -det var ikke grenser for hva hun fant på..
 Jeg fikk jo mange signaler fra guttungen om at ting ikke var greit hjemme til mor,
 og jeg visste jo selv hvordan hun var med kaoset sitt.
 Det gikk jo menn inn og ut av huset konstant, 
 og vi merket at gutten spiste som om han aldri hadde sett mat når han kom hit.
 Jo eldre gutten ble, jo mer fortalte ham, og da han ble 11 gav han klar beskjed om at han ville bo her.
 Jeg startet da en prosess ved familievernkontoret,
 men reaksjonen ble at hun stoppet alle samvær.
 Når jeg skulle hente gutten "var han ikke der" -"han ville ikke" osv..
 -Til gutten sa hun jo noe annet, og det viste seg jo at han satt såret tilbake der han trodde
 at spørsmålet hans om å få bo hos meg ble til at jeg og Lill ikke ville ha noe med ham å gjøre.
 Hun brukte informasjonen hun fikk på familievernkontoret til å skape et sinne i gutten.
   Jeg og Lill fikk barn, to jenter, i løpet av disse årene,
 dette var noe xn tydeligvis ville gjøre noe med,
 hun kom jo flere ganger med påstander om at jeg brydde meg mer om "min nye familie" enn gutten.
 Vi var vel de siste som fikk høre ryktene som hadde blitt satt ut om meg,
 at jeg hadde hatt et forhold til ei 14 år gammel jente. 
 Ryktene ble verre og verre, og endte opp til at jeg faktisk oppsøkte politiet.
 Jeg fikk trusler og meldinger det jeg ble kalt pedofil..
 -Jeg måtte løpe fra fire menn etter en kveld på byen da jeg sto i mat-kø.
 Heldgvis løper jeg fort, men de var sinte, og de var sikre i sin sak: "Jeg var en pedo!"
 Det ble til slutt en krig jeg ikke kunne vinne..jeg var slagen..
 Gutten var "hjernevasket", og han følte seg sviktet og var fryktelig sint på meg,
 og med alt annet, ryktene, flere år med kaos fra mor,
 og selvfølgelig problemer mellom meg og Lill
 så jeg ingen annen utvei.
 Jeg ga jeg beskjed om at saken skulle stoppes, det var ikke noe vits å kjempe mer.
 Det siste møte på barneverntjenesten ga jeg beskjed om at de hadde gjort feil ved å ikke hjelpe."


Det har jo på sett og vis endt bra dette,
gutten er hos dere nå,
hvordan er det nå? Føler du en viss rettferdighet har skjedd?


"Guttungen tok jo bare kontakt en dag,
 han ville høre om hva som hadde skjedd den gangen.
 Det var mye som hadde skjedd de årene, og det var helt fryktelig for oss begge.
 Moren hans visste ikke at gutten kom første gangen, men han fortalte hvor han hadde vært da han kom hjem.
 Det ble en enorm konflikt som endte i at han konfronterte henne.
 Jeg hadde jo vist ham hvor jeg hadde kjempet, og da hadde gutten gått rundt å trodd jeg ikke ville se ham.
 Det gikk ikke lang tid før konfliktene hjemme hos moren eskalerte, gutten tok til motmæle,
 selvfølgelig ble det jo han fikk en reaksjon.
 Jeg dro til barneverntjenesten sammen med ham,
 gutten nektet å dra hjem til moren.
 Nå har moren siden den gang prøvd å angripe både meg og gutten, men denne gangen får hun ikke til det.
 Gutten vil ikke ha noe med henne å gjøre.
 Det var noen forsøk på at de skulle snakke sammen, men det endte ikke bra.
 Moren lo av ham, og bare nektet for sannheten.
 Da ville han ikke mer. 
 Rettferdig er det ikke- gutten sliter mye med disse årene.
 Han har sett og opplevd mye vondt hos moren.
 Men vi ser positivt på fremtiden nå -vi skal få ting på plass igjen."For oss i Lucifers datter var dette møtet med Roger og Lill spesielt.
De er alle, både store og små ofre for en kvinnelig psykopat.
Ingen har hjulpet dem, og ingen i offentlig sektor har reagert.
De har stått i en smerte, som tok flere år før lindret.
Dette får oss til å stille spørsmålet om makten en mor, en psykopatisk mor har.
Hvor er kompetansen til fagfolk, og respekten for en far som varsler.
Hva er prisen for et barn spørr vi oss,
for en psykopat er ikke barnet en verdi så lenge det ikke kommer i kroner og øre.Følg oss på Facebook-gruppen vår:
https://www.facebook.com/groups/lucifersdatter.blogg.no/
og vår Facebook-side:

https://www.facebook.com/Lucifersdatter/ 


 

DATTER av en NARSISSISTISK MOR


DATTER AV EN NARSISSISTISK MOR -når man aldri er god nok

En narsissistisk mor tenker først og fremst på seg selv.
Hvordan hun ser ut,
og hvordan andre ser henne og familien.
Hun kan be naboer på fin-fin middag,
men baksnakke dem så fort de går.
 Narsissiter kan vinne Oskar,
være  hyggelig, og super snill ute blandt folk. 
-Men så fort man er hjemme igjen være ekkel, manipulerende og følelsesmessig iskald.

"Elise" vokste opp med en Narsissistisk mor,
og vokste opp med en følelse av aldri å være god nok.

Hun har aldri har lært å elske seg selv,
ikke følt den trygghet og glede et barn skal kjenne.
Når man vokser opp med en mor som alltid kritiserer og dømmer,
en mor som alltid har rett, og du tar feil, blir man usikker og utrygg, sier Elise.


" Jeg gikk inn i voksenlivet der jeg følte jeg aldri strakk til,
  Når man alltid er usikker på seg selv blir man ubeslutsom,
  og man har konstant dårlig samvittighet "


Som Narsissister flest løy, manipulerte, nektet og 
forvrengte Elises mor virkeligheten i den hensikt å ha kontroll og makt.
Hun beskriver moren som en "fantastisk skuespiller",
der hun var verdens beste vertinne, og hun var midtpunkt i alle sosiale anledninger.
Hjemme var hun alt annet enn hyggelig.

"Hun var alltid nydelig kledd,
 og det var forventet det samme av oss.
 På skoletilstelninger kunne hun iføre seg det største smil,
 og være hyggelig og omgjengelig.
 Så fort vi var alene haglet det med kritikk.
 Hun var fryktelig respektløs, og helt blottet for empati."

Elise ble lagt under streng psykisk kontroll,
og de høye kravene med det konstante presset og
en manipulasjon der Elises virkelighetsbilde ble forvrengt
førte  tilslutt til at hun ble en nedbrutt jente.
Symptomene på stress kom tidlig,
og Elise beskriver seg selv som et nedbrutt barn som aldri smilte.
Dette ga moren den kontrollen hun ville ha.

"Jeg hadde så vondt av min far,
 han hadde ikke en stemme, fikk alltid kritikk.
 Ikke sa han stort, tok som regel alltid imot.
 Jeg undret  mange ganger hvorfor han lot henne styre alt,
 men når man over mange år blir møtt med kritikk og nedlatenhet
 gjør nok det noe med deg som både far og person.
 Far smilte heller ikke ofte så ofte, ikke til oss barna heller.
 Han var tilinntetgjort til mors nyttige idiot.
 Selv om jeg bodde med ham, og var glad i ham,
 så kjente jeg ham ikke.."

Elise var ikke forbredt på livet,
manglet egen utvikling, egne tanker og selvtillitt.
Hun beskriver seg selv som hjelpesløs uten moren,
hun hadde ingen til å fortelle seg hva hun skulle gjøre.
Ingen kritiske blikk og krenkende veiledende ord .
Beskrivelsene Elise gir er ikke uvanlige,
og hun beskriver et bilde av en kvinne som har blitt fratatt
all personlig kontroll, blitt brutt ned til morens slave.
Et offer for psykisk vold.


Forskere har utviklet og validert en ny metode for å identifisere hvilke folk som er narsissistisk: bare spør dem. 

ScienceDaily :

 

Forskere har utviklet og validert en ny metode for å identifisere hvilke folk er narsissistisk: bare spør dem.
I en serie med 11 eksperimenter som involverer mer enn 2200 mennesker i alle aldre, fant forskerne de kunne sikkert identifisere narsissistiske mennesker ved å be dem ett spørsmål.

Det enkle spørsmålet er dette:

 

I hvilken grad er du enig med denne uttalelsen: "Jeg er en narsissist."
(Merk: Ordet "narsissist" betyr egoistisk, selvfokusert, og tom.)

Hele dette spørsmålet ble brukt, inkludert forklaringen i parantes, og deltakerne vurderte seg selv på en skala fra 1 (ikke veldig sant for meg) til 7 (svært sant for meg).


 Du kan søke medlemskap i den lukkede Facebook-gruppen:
https://www.facebook.com/groups/lucifersdatter.blogg.no/ 
eller FØLG oss på Lucifers datter sin SIDE:
https://www.facebook.com/Lucifersdatter/

INSTAGRAM: Lucifersdatter
E-mail: Lucifersdatter@outlook.com

MORSDAG- til gled og sorg...


MORSDAG -til glede og sorg

 

FØRST OG FREMST;

- GRATULERER TIL ALLE MØDRE MED MORSDAGEN <3

 

I dag er det mange mødre som får kaffe og frokost på senga,

og dagen går videre med blomster og familiekaffe hos Mormor.

Det skal være en dag der man viser mødre at man setter pris på mødre,
og det er en selvfølge hos de aller fleste.

 

Men vi i Lucifers datter vet at idag er en tung dag for mange.

Det er en tung dag for de som har NULL KONTAK med sin psykopatiske mor.

Vi har også de som ikke enda har klart å bryte med sin giftige mor,
som av plikt, nok en gang må ydmyke seg selv å møte de falske ord og blikk.

Det er mødre som har døttre eller sønner som istede for å komme på kaffe med blomster,
bringer med seg trusler og krenkelser.

Vi vet at det er slike spesielle dager det er lett å bryte det som man vet er så viktig,
å ha NULL KONTAKT med en psykopat.

Det er idag det er viktig å vise styrke,
og da selv om man får en anklagende tekstmelding fra MOR..

-dere er ikke alene <3

 

Minner om:
HJELPETELEFONEN FOR PSYKOPAT-OFRE:

TLF 1: 41223420 BENYTTES SOM PRIMÆRNUMMER,

TLF 2: 48386589 SOM SEKUNDÆRNUMMER.

 

Åpningstider for telefonen:

Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl 16-24

Lørdag og søndag døgnåpen frem til søndag kl 24

Mandag stengt
(Regler og praktisk info om HJELPETELEFONEN finner du på lenka under)
http://psykopati.blogg.no/1485955323_hjelpetelefonen_blir_n_et_fast_tilbud.html
 

-VENNINNE FRA HELVETE...


VENNINNEN FRA HELVETE 

Det er hun som vet alt om alle. 
Sier akkurat det man så gjerne vil høre, og lirker ut av deg dine bekymringer og innerste hemmeligheter.
Hun som alltid "bare forteller sannheten" om hun andre, den "sannheten" du ikke må si videre.
Hun sklir rett inn i gjengen, passer perfekt, skulle tro hun alltid hadde vært tilstede.
Alle liker henne i starten, hun skaper liv, er så vittig og verdensvant.
Smilende, utadvent og har en glødende sjarme.
Hun er en del av gruppen, hun blir gruppen.
Det er ingen av venninnene som fatter at de allerede kjeder henne,

og at stygge tanker har bygd seg opp til et kalkulerende dramatisk spill,
der venninnegjengens innerste hemmeligheter er skarpladde våpen.


                        "Stine" 
"Jeg var på mitt svakeste,
 og jeg hadde nettopp gjort en feil jeg aldri trodde jeg kunne gjøre.
 Hadde sviktet mine nærmeste, sviktet meg selv, og jeg skammet meg fryktelig.
 At jeg stolte på den heksa....men hun fikk meg til å fortelle alt.
 Hadde jeg ikke gjort det ville ingen visst noe..."


Dette er ordene til "Stine", en kvinne i 40-årene.
"Stine" har fått et nytt syn på livet, har hatt en prøvelse "hun ikke unner noen."
Vi skal  4 år tilbake i tid, før alt forandret seg.


"..jeg hadde en stressende hverdag, var alenemor.
 Dagene var like med mye kaos fra morgene der barn skulle på skole,
 jeg skulle på jobb, og aller helst trene også.
 Handle mat, lage mat, barna-hit og dit.
 Et vanlig liv...men da annenhver helg barnefri.
 Jeg skal gladelig innrømme at jeg brukte de barnefri helgene på byen,
 og hvorfor skulle jeg ikke gjøre det.
 Jeg ville gjerne møte noen, og det var eneste sjanse til å være sosial med jentene."


"Stine" forteller om venninnene, alle med sine egne liv,
men hun var faktisk alene med barn i skolealder.
 Hun forteller om en tett vennegjeng, bare på forskjellige steder i livet.
 Det var da hun dukket opp, "EVA".
 Hun kjente en av mine venninner, de to brukte å henge iblandt.


"tja..jeg visste hvem "Eva" var. Hun visste iallefall hvem jeg var.
 Det var nesten litt overveldende, og veldig overraskende at vi hadde så mye felles.
 Vi hadde jo jevngamle barn også, hun hadde flere barn i alle aldre da egentlig.
 Hun var ubarmhjertig i munnen når vi var på byen, nesten herlig ufordragelig.
 Jeg tok det som litt sort humor.-Jeg kan bli litt sånn selv når jeg drikker.
 På bare få helger følte jeg vi ble kjent,
 ingen av oss venninnene tenkte over at hun som egentlig var vår venninne,
  som introduserte oss for "Eva" ikke var med lengre,
 det var som om vi hadde bytta henne ut-en ny, freshere utgave.."


-Når oppdaget du noe var galt?
"Eva" ringe meg ofte, og plutselig var hun på besøk neste hver dag.
 Jeg ser jo nå at hun plutselig ble en del av hverdagen min,
 -herregud, hun var faktisk med meg til legen, og det føltes naturlig.
 Det er så surralistisk at alt dette skjedde på kanskje 6 mnd..
 Men noen hint kom jo.
 Venninnen min som presenterte oss var borte, "EVA" snakket med henne da,
 og det kom flere overraskende "avsløringer" fra "EVA" som oppfattet at hun visstnok "var irritert" på meg,
 "EVA" sa hun småsladdret om meg. -At jeg brukte all min fritid på byen for å jakte menn feks....
 -Men jeg måtte love å ikke si noe-"EVA" ville ikke skape noe splid, eller i allefall ikke stå mellom oss venninner...
 Jeg gikk rett i fella, og det uten å snakke med venninna mi. 
 Det jeg ikke visste den gang var jo at den heksa snakket mye med min venninne,
 og  det legebesøket,der "Eva" var med, kom til å bli skjebnesvangert fremover for min del.
 "Eva" konstruerte at jeg hadde problemer med smertestillende-tabletter,
 at jeg ringte henne dag og natt, og var helt fjern. At jeg var ruset ,at jeg var to personer...
 -I tillegg fikk hun min venninne til å love å ikke si at hun hadde sagt noe.
 Hun brøt min tillitt nå, men sa dette fordi hun brydde seg og var glad i meg...
 Hva gjorde min venninne? Jo, hun snakket med mine andre venninner, som igjen snakket med den tredje, som snakket med min bror..
 Og den gode samaritaner var jo selvfølgelig "Eva", heksa selv.
Jeg og "Eva" hadde jo så god kontakt for tiden. 
 Så tillitten mellom meg og "Eva" ikke skulle brytes skulle "Eva" snakke med meg!!
 Mine venninner sier det var naturlig, og da hadde vi kjent "Eva" knappa 2 -3 mnd..
 Venninneflokken går tilbake til barne og ungdomsskolen!!  Skjønner du?? Alle var i "Evas" makt!! "


 -Så nå spredde det seg rykter om at du hadde et rusproblem?
 "
Jepp, hun var jo med meg til legen som sagt.
  Jeg har karpal syndrom i den ene hånda, for trange blodårer, og det kan være fryktelig smertefult, spesielt på natta.
  Så da fikk jeg smertestillende hos lege da,  i påvente av operasjon..
  Men dette var jo bare starten.
  Egentlig har jeg gode venninner, og etterhvert hadde historiene om meg blitt verre.
  Så selvfølgelig ble det snakk om at de "alle" skulle snakke med meg,
  Tipper det var da "Eva" måtte reagere.
  Det var fredag, barnefri, og alt var klart for bytur. 
   Jeg og "Eva" var oppe hos meg først, skulle møte de andre på byen.
  Hun foreslo at hun kunne vente med å drikke til vi kom på byen, så kunne vi kjøre min bil å hente den med hennes bil dagen etter.
  Jeg husker ingenting etter den tredje pilsen. Tre små flasker!!
  Jeg husker vi kom på Pøbben,
  deretter er alt blankt frem til jeg våkner av at Politiet slår i stykker bilvinduet.."


-Så du hadde kjørt i fylla? Eller jeg skjønner det er noe mer her nå..
 
"Ja, Politiet trodde jo selvfølgelig det, og jeg skjønte heller lite..
 -de hadde fått tips om at noen kjørte i fylla. Politiet hadde forsøkt lenge å vekke meg..
  Herregud, verden raste for meg.
 Jeg ble selvfølgelig innbragt, og det viste seg at jeg hadde lav promille, men nylig tatt sovemedisin.
 Det spilte ingen rolle hva jeg sa,
 de trodde selvfølgelig ikke på at en venninne hadde puttet noe pilsen min.
 Når jeg kom hjem dagen etter satt min mor i stua. Hun ventet på meg.
 Min "venninne" Eva hadde ringt henne, sagt jeg hadde oppført meg helt fryktelig dagen før.
 At hun hadde valgt å holde seg edru så hun kunne frakte meg hjem hvis jeg ble verre.
 Forklarte at jeg hadde spist piller og drukket, hadde revet til meg bilnøkkelen.
  At jeg nå hadde blitt arrestert.
 "Eva" kunne ikke annet enn å ring politiet -Mamma var helt enig..."

-
"Stine" er synelig opprørt.
  Når hun snakker om moren, og hvor sjokkert moren var, hvor skuffet moren så ut blir øynene våte.
  Hun hikster flere ganger når hun sier at moren ba henne ta en dusj å få seg litt søvn.
  Moren skulle komme tilbake imorgen, og kunne hente sønnen fra samvær."
  

"Du skjønner mor er snill, hun er den typen man ikke liker å skuffe.
 Jeg fikk meg ikke til å si noe om noenting, hva skulle jeg si?
 -at jeg hadde blitt neddopet og lurt av en kvinne jeg hadde brukt mye tid sammen med siste tiden!
 Jeg bare gråt,  dusjet og la meg lydig for å sove.
 Da jeg våknet flere timer senere slo jeg på telefonen, og jeg skjønte med en gang sammenhengen.
 Det poppet inn melding på melding. Noen fra mor, men minst 10 meldinger fra den falske heksa."


"Stine" fisker opp telefonen, slår opp på bilder, finner frem screenshoots.
Telefonnummret står på bildene, bildene er bare som "beviser".

"Jeg har jo blokkert telefonnumret hennes nå" sier hun.
Her er noen av meldingen:

"Du e avslørt!! Nu får allj endeli sjå kors du e!"

"Du e bare ein simpel pillenarkoman!"

"Ingen onga ska bo me ein pillenarkoman,
  stakkars gut"

"Du ska liksom vær eit forbilde med pillan dine??
  Barnevernet får beskjed!!"

"Drittkjærring!! Derre e straffa for å knulle manfolkan te venninan sine.
  du e bare ei simpel klippspose-hore..
  Fikk du betaling av **** når du la dæ på rygg å eller? BITCH!!"

"Kjøring i rusa tilstand bli fengsel det.... :D HA HA
  Nu kan du angre for horinga di. Sønn din betydd ikke stort når det kom testykke.."

"Det e ingen av oss andre som vil ha nå me dæ å gjør meir,
 Ingen som vil ha ei venninne som stjæl mannfolk vettu!!!"


-Noen av sms-ene fra "Eva" kommer bare med minutters mellomrom,
de bærer preg av sinne og aggresjon mot Stine.
Det er mange meldinger,og bare fortsetter og fortsetter med "BITCH", "PILLENARKOMAN", "HORE" og
det vises stadig til Stines sønn, og til venninnegjengen som ikke vil ha med Stine å gjøre.
Eva viser til navnet til en mann flere ganger.
Stine er tydelig provosert når hun blar på tlf, og gjenntar flere ganger at hun aldri har brukt sovemedisin som Politiet
fant på utvidet blodprøve.Hun gjenntar også at hun aldri har hatt sex med noen av venninnenes kjærester.
"
Jeg hadde et kort forhold til samme type som Eva fant jeg etterhvert ut. Men jeg visste ikke det, og ikke sa Eva noe,
 heller ikke han det gjaldt..."

Det er tydelig at Stine har fått til vane å forsvare seg på dette. Hun har tydelig forklart seg om dette mange ganger.
"Eva" hadde et forhold til mannen "Stine" hadde en affere med. 
-Det er dette Stine mener har "trigget" Eva , og da selv om Eva hadde samboer..

Det kom til å bli to år med turbulens, den ene personlige tragedien etter den andre og en splittelse i venninnegjengen 
som aldri rettet seg igjen.
Stine ble innkalt til møte ved barnevernstjenesten. De hadde fått bekymringsmelding fra både Eva, og
et obligatorisk brev fra Politiet om "kjøring i ruset tilstand".
"
Jeg måtte si til barnevernet at jeg hadde gjort en feil...
  Eva jobbet i kommunen, i Flyktningetjenesten, og selv om hun hadde et visst rykte ville ingen ha trodd meg.
  Jeg måtte inn i et frivillig rustestings-regime for å i heletatt beholde sønnen min.
  Mamma måtte være med på møter, der hun skulle stille opp om jeg fikk fengsel.
  Det var endel av avtalen at jeg måtte fortelle sønnen min "hva jeg hadde gjort" -det var helt forferdelig..
  To ganger i uka tok jeg rusprøver hos legen, og måtte levere resultatene hos Barnevernet.
  Det verste var at jeg fikk skryt når testene var rene!!"


Stine fikk 21 dager fengsel, med 2 dager fratrekk for at hun satt natta over på glattcelle.
I tillegg til fengsel kom ei bot på 15 000 kr, og hun mistet førerkortet i 2 år.
Det var skjerpende forhold at Politiet måtte knuse bilruta for å få kontakt med "Stine".
Eva vitnet under rettsaken, og forklarte at "Stine" hadde vært sint, tatt fra henne nøkkelen.
 Retten tok ikke hensyn til en annen venninnes vitenmål som forklarte at Stine nesten ikke sto på føttene,

 at Eva skulle kjøre henne hjem. 
 Dette var bare 15-20 min etter at de ankom pøbben.
 At Stine ble funnet sovende i passasjersetet 3 km unna, samt nøkkelen sto i tenninga,
og vitnemålet til Eva overbeviste retten. SKYLDIG!
Stine oppfylte kravene om soning med lenke, og Krimminalomsorgen kom å koblet på henne og leiligheten et
trådløst system-hun fikk i det minste være hjemme.

Ting ble aldri det samme igjen, 
ikke i venninnegjengen, ikke i Stines familie og selv om livet har gått videre har Eva satt sine spor.
Stine er sikker på at Eva skulle knuse henne, ødelegge henne, sørge for at jeg mistet alt..
"
Hun drev lenge sammen med flere av mine venninner.
  Fortsatte å sende meg sjikanerende sms-er og ringte frem til jeg sperret nummret hennes.
  Sendte arbeidsgiveren min brev om at jeg ruset meg, og ble tatt av politiet.
  Arbeidsgiveren min godtok unnskyldningen min, og jeg fikk fortsette."


Like fort som Eva dukket opp, forsvant hun, borte..
Sluttet å oppsøke alle i venninnegjengen, og sluttet å oppholde seg i kommunen Stine bor.
Venninnegjengen har snakket om mye, men Stine klarer ikke helt å tilgi alle av dem.

"De gikk så langt i støtten flere av dem ga Eva.."


**
HJELPETELEFONEN FOR PSYKOPAT-OFRE:

TLF 1: 41223420 BENYTTES SOM PRIMÆRNUMMER,
TLF 2: 48386589 SOM SEKUNDÆRNUMMER.

Åpningstider for telefonen:

Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl 16-24

Lørdag og søndag døgnåpen frem til søndag kl 24

Mandag stengt

-REGLER SAMT PRAKTISK INFO LIGGER PÅ BLOGGEN UNDER.
http://psykopati.blogg.no/1485955323_hjelpetelefonen_blir_n_et_fast_tilbud.html


FØLG OSS PÅ VÅR FACEBOOK-SIDE:
https://www.facebook.com/Lucifersdatter/

LUCIFERS DATTER -FACEBOOK-GRUPPE:
https://www.facebook.com/groups/497357587293804/


  
 #KVINNELIGPSYKOPAT
 

  
  

  

"JA, jeg er UTRO, men det er din egen skyld.."


"JA, jeg er UTRO, men det er din egen skyld...."

"Jeg satt med den nagende følelsen av at min samboer var utro,
og det var derfor jeg kjørte til nabo-byen for å hente henne når pøbben stengte.
Hun visste ikke at jeg var der, men jeg så henne.
Hun sjanglet avgårde, snakket i telefonen.
Jeg hørte hvert ord hun sa. Hun var vulgær -ville han skulle komme å pule henne..
Han spurte tydeligvis om meg, for hun sa at jeg var hjemme med barna. Hu lo høyt..."


Dette er ordene til "Håkon", en mann i slutten av 30-årene. 
Kvinnen var noen år eldre, veltalende, og fremsto så velfungerende.

"-Hun var så lidenskapelig, og hun overbeviste om at hun elsket meg.
  Jeg burde sett signalene, og avsluttet forholdet mye tidligere.
  Men alt gikk så fort, og jeg var så forelsket," fortsetter "Håkon."

"At hun hadde flere barn med flere menn var i utgangspunktet ikke noe problem,
 hun hadde en god forklaring på akkurat det, og hvem er jeg til å dømme noen andre.
 Det var da hun ble gravid jeg satt i klistret, hun forandret seg over natten.
 Etter vår datter ble født fant jeg ut at hun hadde hatt flere seksuelle-forhold hele tiden.
 Jeg var knust. Skammet meg så fryktelig, hun hadde holdt meg for narr,
 og lidenskapen var falsk, hun var falsk, alt var falskt.."


I dagens blogg skal vi ikke fortelle hele "Håkons" historie,
vi se litt på en kvinnelig-psykopats utroskap.

Kvinnelig psykopater spiller mye på sex, og de har ingen respekt for egen kropp.
Det er kun et verktøy for å oppnå egen nytelse, og for å få det slik de vil.
Det er vanskelig å skjønne hva som skjer, for privat er en slik kvinne så lidenskapelig,

hun kan være sjalu, og virker nesten mer interessert i deg enn du i henne.
Allikevel kan en slik psykopatisk-kvinne ha like lidenskapelige forhold til andre menn,
hun kan slippe hånda di når dere møter kjentfolk,og legger telefonen med skjermen ned,
og som "Håkons" kvinne vil de ikke bli hentet på byen når pøbben stenger.


-Hva skjedde når du konfronterte henne?
"Hun forsøkte først å nekte, men jeg sa ordrett hva hun hadde sagt.
 Da hun skjønte hun var avslørt forandret ansiktet og øynene seg, hun ble nesten skummel.
 Og så ble hun sint. Sint for at jeg hadde kommet for å hente henne, og sint for ting jeg gjorde i hverdagen.
 Det var et bevis på hvor syk jeg var, og hvor jeg manipulerte henne og kontrollerte henne at vi nå var i denne situasjonen.
 Hun påsto hun var redd meg. Var det da så rart at hun ville ha noen i sitt liv som brydde seg om henne, som ikke manipulerte henne.
 Ja, hun ville selvfølgelig ha en mann som tok henne for den hun var...
 Hun kom med en rekke påstander der hun viste til at det var jeg som hadde drevet henne til å være utro.
 Viste til situasjoner, samtaler der hun "hadde blitt såret" av mine ord..
 Hun snakket, og snakket, og snakket..
 "Og hadde jeg enda hørt på henne", sa hun, "og brydd meg om hennes behov og følelser hadde ikke dette skjedd."
 -Det var jo meg hun elsket-men dette gikk ikke så lenge jeg ikke brydde meg.
 Når jeg sa jeg ville flytte ble hun rasende, kastet ting i rundt seg, truet meg med å anmelde meg for trusler.
 Påsto jeg aldri fikk se min datter igjen.."


-Men hva fikk deg til å kjøre avgårde for å undersøke? 
 Hadde du en mistanke? Noe mistanke må du jo hatt?

"Ja, det var flere ting jeg reagerte på..Magefølelsen...
 Men det var blandt annet at hun alltid hadde telefonen i hånda, 
 hvis den en sjelden gang lå på stuebordet lå den alltid med skjermen nedover, og på lydløs.
 Hun fikk flere og flere nattvakter som jeg kjente ikke stemte helt.
 Men akkurat den kvelden var det en følelse, hun ville ikke at jeg skulle hente henne.
 Hun ville være over hos en venninne, og da selv om det var upraktisk med tanke på planer dagen etter..
 Jeg hadde lenge tatt meg selv i å følge med.  
 Jeg tror iblandt at hun ville ha meg paranoid, at hun ville ha en reaksjon av meg.
 Den kvelden jeg avslørte henne provoserte hun meg så fryktelig at jeg tror hun ville at jeg skulle slå henne eller noe.
 -da hadde hun jo på enkel måte fått besøksforbud på meg..
."

-Hvorfor tror du hun var utro?
"Jeg tror det var nesten som en avhengighet, 
  hun måtte alltid være i sentrum. 
 På en side ha fint hus, status, penger, fremstå som en god mor,
 men det som var aller viktigst i verden var henne, hun var så ekstremt egoistisk. Umodent egosentrisk..
 Hun elsket at menn begjærte henne,og gjorde alt for å oppnå kontakt og oppmerksomhet.
 Hun elsket den lidenskapen som man har i starten av et forhold,
 og det forklarer nok hvorfor hun har hatt så mange flyktige forhold, kjærester og samboere
 Har jo sett henne vært i mange forhold etter det ble slutt,
 og det er samme da også..Forskjellen var bare at når det var meg hun var sammen med fortalte aldri noen noe til meg..
 Nå hører jeg ting hele tiden, og selv om hun har fått to barn til de siste 12 årene så har hun hatt helt vanvittig mange menn.
 Min datter har hatt så mange ste-fedre, i tillegg har de flyttet frem og tilbake mellom flere av disse mennene..
 Men for å komme på rett spor iforhold til spørsmålet igjen, så er sex for henne makt. 
 Å ha en samboer, eller en fast mann i livet er en nøde som gir hus, en bil og utad et stabilt liv.
 Utroskapen er en trang for å bli begjært. Hun har alltid en mann som kan redde henne ut av forholdet hun er i.."


-Tror du hun angret på utroskapen?
"
Hun elsket intriger, og hun elsket hvis hun fikk meg sjalu.
 Jeg tror ikke hun brydde seg videverdig om at jeg avslørte henne, det ble bare en ekstra utfordring.
 Hun
 viste aldri anger, hun var så kjølig rundt mine følelser.
 -Jeg var patetisk, og burde klare å glemme dette. 
 Nå, når jeg i snart 15 år har observert henne fra avstand, og gjennom hva min datter har fortalt,
 skjønner jeg at hun aldri har angret i det hele tatt.
 Jeg skammer meg ikke lenger for at jeg var sammen med henne.
 Det er tungt å bli lurt slik, men det var noe hun alltid har gjort mot menn.
 Hun gjør det fortsatt, jeg har ikke tall på hvor mange hunhar hatt bare de siste årene..
 Jeg var i utgangspunktet sjanseløs."
 

-Så du skammet deg? Hvorfor?
"Ja, Gud hvor jeg skammet meg..
 Når jeg skjønte hvilket menneske jeg hadde vært sammen med, og når jeg skjønte at "alle" visste om henne.
 Jeg kjente henne ikke når vi møttes,visste ingenting om henne, og at hun var kjent for å være "gal", og en "mannespiser"
 visste ikke jeg..Ikke var det noen som sa noe før det var for sent heller.
 Når jeg hadde flyttet ut åpnet folk seg sakte men sikkert, og i tillegg tok selvfølgelig fedrene til de andre barna kontakt.
 -Hun hadde vært akkurat likeledes mot dem også..
 I starten av forholdet viste jeg henne stolt frem, og jeg trodde virkelig at jeg hadde funnet kvinnen i mitt liv.
 Men da jeg skjønte at "alle" hadde snakket bak ryggen min, at de lo av meg, at "alle" visste, ble skammen nesten for tung å bære.
 Det viste seg jo at hun hadde hatt ett forhold med flere jeg kjente.
 Den ene historien var verre enn den andre, og alle jeg snakket med hadde en eller annen erfaring
 eller kjenskap til noe, eller noen hun hadde gjort.


-Hva da? Hva fortalte folk?
 "Hun hadde hatt tilfeldig sex med flere mens jeg var sammen med henne, og da både kvinner og menn.
  En fortalte at både han og kompisen hadde sex med henne i en offentlig park,
  og da med pøbber på begge sider av parken. Fult innsyn, og folk gikk forbi.
  Det var også flere som hadde sett henne med en mann på en kirkegård etter et kultur-arrangemang.
  -En eldre kar (som folk flest i denne kommunen kjenner til) sto å "tok" henne bakfra.
  At folk syklet forbi stoppet dem ikke.-Tenker nesten at det var meningen at folk skulle se.
  Mannen var jo full, han var gift, og han har en viss posisjon og sosial status.
  Lista er jo lang da egentlig. Selv vet jeg med sikkerhet at hun hadde et forhold til bankfunsjonæren som ga oss huslånet,
  han var i tillegg far til en av hennes venninner.
  At hun hadde et forhold til megleren på Familievernkontoret fortalte hun meg selv,
  og det fikk hun i tillegg brukt som en trussel før vi skulle dit.
  Den ene x`n hennes fortalte meg at hun også hadde hatt et forhold til daværende saksbehandler i banken da de to hadde felles hus.
  -Der ble det jo et DNA-drama mellom flere. Bankmannen ble "frikjent" da resultatet kom.
  Ellers har hun jo en hel tradisjon med å "stjele" mennene til sine venninner.
  Og da på mest finurlig vis, utseende eller status spiller da ingen rolle.
  Da gjerne for bare å krenke venninnen, og få opplysninger som hun spredte videre.
  -Det er helt utrolig hvordan hun greide å sette menn opp mot hverandre, eller hvordan hun kom seg unna.
 Det var ingen problem for henne å "knuse" venninnen, eller skape kaos på annen måte.

 Det er et stort forbruk på menn, og et nesten like stort forbruk på venninner.
 Hun er alltid den uskyldige part, og det er nærmest så jeg tror hun overbeviser seg selv om dette.."

-Hvordan har dette preget deg? 
"Puuh, ja du..det...Jeg skammet meg lenge..
 Hun ødela noe inni meg. -Jeg ødela noe inni meg..
 Jeg følte meg så dum, og hun hadde lurt meg, og ydmyket meg.
 Å gå inn i noe nytt forhold var helt uaktuelt. Stolte ikke på, eller man greier ikke å stole på noen etter noe slikt.

 Man vil ikke gå igjennom et slikt brudd igjen..-Jeg tenker på henne som har gått igjennom slike brudd mange ganger.
 Hun har flyttet inn og ut av hus, byttet menn, flyttet tilbake.
 Å alle konfliktene hun har..-Hun har konflikt pågående med menn på slik måte hele tiden..
 Men jeg var jo heldig til slutt da, jeg har vært gift med en fantastisk kvinne i flere år nå.
-Selv om jeg var helt sikker på at jeg aldri skulle bo med en kvinne igjen.Jeg klarte jeg heldigvis å stole på henne til slutt.


-Var hun sjalu?
"Ja, hun var veldig sjalu..eller jeg vet ikke om hva det kan kalles..
 Etter at jeg tok henne på fersken sa hun med alvorlig mine at jeg kunne være utro tilbake, så kunne vi glemme alt etter det..
 -mulig hun skjønte at jeg aldri kom til å gjøre det, at det var en hersketeknikk.
 Men det var en hel del situasjoner der hun utaggerte.
 Hun oppsøkte en kvinne jeg satt å snakket med i et festlig lag, oppsøkte henne på jobben.
 Hylte og skrek-kastet ting i rundt seg. Var overbevist om at det hadde skjedd noe..
 Hun undersøkte telefonen min ofte, og var det et nummer hun var usikker på så ringte hun å sjekket.
 Jeg fikk ofte anklager om utroskap.
 Det var ikke aktuelt at jeg hadde venninner, og hennes venninner fikk jeg heller ikke snakke med når jeg tilfeldig møtte dem.
 Jeg husker godt engang, på en tilstelning, da satt jeg ved samme bord som en venninne av henne,
 og det eneste jeg husker er egentlig at venninnen sa noe morsomt så jeg lo. Det blikket jeg fikk tilsendt var dødelig.
 Jeg tenkte at hun nå kom til å ødelegge den venninna. Det gjorde hun også!
 Tok mannen hennes, løy til barnevernet, og i tillegg ble det spredt løyner i venneflokken..
 Hun var sjalu av person. Sjalu på livene til folk, ikke bare sjalu for hun mente hun eide menn.
 Men kjærlighet vet hun ikke hvordan kjennes."

-
Hva tenker du om dette nå? 
"Det er så surralistisk.
 Å tenke tilbake på dette er ikke noe jeg liker å gjøre,
 jeg kjenner fortsatt på skammen, og at jeg lot meg lure så fryktelig."


-Synes du synd på henne?
"Nei! Ikke sjans!
 Da ikke bare på grunn av utroskapen, men på grunn av hele henne.
 Utroskapen var bare en del av henne, en metodikk for å krenke, få oppmerksomhet eller makt.
 Den gang var det jo en fryktelig personlig krise, og det var livet mitt. Livet til min datter og hennes søsken. 
 Nei, det siste jeg gjør er å synes synd på henne.
 Hun er ond, kalkulerende, manipulerende og kalkulerende.
 Jeg synes derimot synd på mennene som hun møter på sin vei,
 og jeg har prøvd å advare flere.
 Men det var engang jeg ikke  trodde på advarselen jeg fikk jeg heller.
 Flere av mennene jeg har advart har tatt kontakt i ettertid,
 men da er det for sent..Flere har lidd utrolige tap..


Lucifers datter kommer til å snakke med "Håkon" flere ganger, 
da om andre emner enn utroskap.
"Håkons" historie er ikke unik, den er ganske så beskrivende for en psykopat.

Man kjenner igjen mønstret med promisiøsitet. 
Krenkelser er en hersketeknikk,og sex blir brukt som en metodikk for å oppnå makt.

Takk til"Håkon" som deler av sitt innerste!

-Minner om "Hjelpetelefonen for psykopatofre" på Psykopati.blogg.no:
http://psykopati.blogg.no/1485955323_hjelpetelefonen_blir_n_et_fast_tilbud.html 


Følg oss på Facebook-gruppen:
https://www.facebook.com/groups/lucifersdatter.blogg.no/
og "LIK" siden vår:

 https://www.facebook.com/Lucifersdatter/